Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Roskosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6916-683X orcid iD

ResearcherID: B-1130-2018

Scopus: 55906664900

PBN: 5e709232878c28a047391925

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 90 publikacji Autora


1
 • Aktywne i pasywne metody badania lin stalowychActive and passive methods for examination of steel ropes / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Maciej ROSKOSZ, Mirosław Witoś // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : [XIII międzynarodowa konferencja : 8–10 listopada 2017, Wisła] : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.  z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp.  z o. o., 2018. — ISBN: 978-83-936657-9-2. — S. 107–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza czynników wpływających na identyfikację stanu wytężenia z wykorzystaniem szumu Barkhausena na przykładzie stali S235JRAnalysis of factors influencing identification of stress-strain state using Barkhausen noise on the example of S235JR steel / Maciej ROSKOSZ, Krzysztof Fryczowski, Michalina Kocur // Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2017 vol. 89 nr 11, s. 76–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wytężenie, szum Barkhausena, korelacja diagnostyczna

  keywords: Barkhausen noise, stress-strain state, diagnostic correlation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26628/ps.v89i11.838

3
 • Analiza możliwości identyfikacji stanu wytężenia lin stalowych na podstawie pomiarów właściwości magnetycznychAnalysis of the possibility of identifying the strain condition of the steel wire ropes based on measurements of magnetic properties / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Maciej ROSKOSZ, Janusz Juraszek, Krzysztof Schabowicz, Paweł MAZUREK // Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2017 vol. 89 nr 11, s. 57–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: liny stalowe, stan wytężenia, właściwości magnetyczne

  keywords: magnetic properties, strain condition, steel wire ropes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of the possibility of plastic deformation characterisation in $X2CrNi18-9$ steel using measurements of electromagnetic parameters / Maciej ROSKOSZ, Krzysztof Fryczowski, Lechosław TUZ, Jianbo Wu, Krzysztof Schabowicz, Dominik Logoń // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 11 at. no. 2904, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/11/2904/pdf

 • keywords: plastic deformation, Barkhausen noise, austenitic steel, residual magnetic field, LCR circuits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14112904

5
6
7
 • Badania starzeniowe płyt włóknisto-cementowych z użyciem komory starzeniowejAging tests of fibre-cement boards using an aging chamber / Krzysztof Schabowicz, Janusz Juraszek, Maciej ROSKOSZ, Agnieszka Piczak, Zbigniew Jurasz, Adam Sterniuk // Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2017 vol. 89 nr 11, s. 34–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: badania nieniszczące, płyty włóknisto-cementowe, komora starzeniowa

  keywords: non-destructive testing, fiber-cement board, aging chamber

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania wstępne wpływu remanencji na zmiany własnego magnetycznego pola rozproszenia w trakcie rozciąganiaPreliminary studies on the impact of remanent magnetization on changes of residual magnetic field during tension / Maciej ROSKOSZ, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Rafał Bogacz // W: 48. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Wisła, 22-24 października 2019 r. : program konferencji, streszczenia referatów. — [Wisła : Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Katowice], [2019]. — S. 39. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: własne magnetyczne pole rozproszone, remanencja, naprężenia czynne

  keywords: residual magnetic field, remanence, active stress

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Diagnostyka lin kompaktowanych – badania porównawcze stosowanych metodDiagnostics of compacted ropes – comparative tests of the methods used / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Maciej ROSKOSZ, Szymon MOLSKI, Mirosław Witoś // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : XV międzynarodowa konferencja : Wisła, 6–8 listopada 2019 r. : streszczenia referatów = Safety operation of mining transport equipment / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego], [2019]. — S. 71. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Diagnostyka lin nośnych dźwigu osobowego na podstawie obserwacji zmian magnetycznego pola rozproszeniaDiagnostics of traction ropes of a passenger lift based on observation of the magnetic leakage field / Paweł MAZUREK, Maciej ROSKOSZ, Jerzy KWAŚNIEWSKI // Badania Nieniszczące i Diagnostyka = Nondestructive Testing and Diagnostics ; ISSN 2451-4462. — 2018 nr 4, s. 34–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr., Streszcz.. — 47th National conference on Nondestructive testing (KKBN) : [16th-18th October 2018], Kołobrzeg, Poland. — tekst: https://bnid.pl/wp-content/uploads/Vol03/MazurekP_DiagnostykaLin.pdf

 • słowa kluczowe: badania nieniszczące, lina nośna, dźwig osobowy, pasywna diagnostyka magnetyczna

  keywords: non-destructive testing, passenger lift, traction rope, passive magnetic diagnostics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26357/BNiD.2018.038

12
13
 • Evaluation of ferromagnetic steel hardness based on an analysis of the Barkhausen noise number of events / Maciej ROSKOSZ, Krzysztof Fryczowski, Krzysztof Schabowicz // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 9 art. no. 2059, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-29. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/9/2059/pdf

 • keywords: Barkhausen noise, hardness, number of events, non-destructive testing inverse problem

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13092059

14
 • Identyfikacja stanu tworzywa wirników turbin parowych metodami nieniszczącymiIdentification of the material state of turbine rotors using non-destructive methods / Michał Bieniek, Maciej ROSKOSZ, Andrzej Rusin, Rafał Budzisz, Tomasz Skoczylas // Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2017 vol. 89 nr 11, s. 15–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: właściwości materiałowe, metoda małych próbek SPT, wirniki turbin parowych

  keywords: material properties, SPT method, steam turbine rotor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Identyfikacja stopnia deformacji plastycznej stali $X2CrNi18-9$ na podstawie zmian parametrów polowego efektu BarkhausenaIdentification of the plastic deformation degree of $X2CrNi18-9$ steel based on changes of the Barkhausen noise parameters / Maciej ROSKOSZ, Krzysztof Fryczowski, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Jakub Janisz // Badania Nieniszczące i Diagnostyka = Nondestructive Testing and Diagnostics ; ISSN 2451-4462. — 2018 nr 4, s. 31–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr., Streszcz.. — 47th National conference on Nondestructive testing (KKBN) : [16th-18th October 2018], Kołobrzeg, Poland. — tekst: https://bnid.pl/wp-content/uploads/Vol03/RoskoszM_IdentyfikacjaStopnia.pdf

 • słowa kluczowe: odkształcenie plastyczne, efekt Barkhausena, zagadnienie odwrotne badań nieniszczących, stal X2CrNi18-9

  keywords: Barkhausen effect, cold working, inverse problems of non-destructive testing, X2CrNi18-9 steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26357/BNiD.2018.037

16
 • Influence of pre-magnetization and demagnetization of a steel wire for its diagnostic signal / Paweł MAZUREK, Mirosław Witoś, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Maciej ROSKOSZ // W: NDT in progress 2019 : X\textsuperscript{th} international workshop of NDT Experts : October 7-9, 2019, Prague, Czech Republic : proceedings / ed. by Zdeněk Převorovský ; Institute of Thermomechanics AS CR, Czech Society for NDT. — [Prague] : Institute of Thermomechanics AS CR. Czech Academy of Sciences, 2019. — ISBN: 978-80-87012-72-7. — S. 45–54. — Bibliogr. s. 53–54, Abstr.. — Publikacja dostępna również online: {https://www.ndt.net/article/ndtp2019/papers/6.pdf} [2020-01-28]

 • keywords: technical diagnostics, steel wire, pre-magnetization, demagnetization, magnetomechanical effects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Korozja – problem eksploatacji lin górniczychCorrosion – mining rope exploitation problem / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Maciej ROSKOSZ, Mirosław Witoś // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : XV międzynarodowa konferencja : Wisła, 6–8 listopada 2019 r. : streszczenia referatów = Safety operation of mining transport equipment / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego], [2019]. — S. 68. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Mechanical and non-destructive testing of plasterboards subjected to a hydration process / Zbigniew Ranachowski, Przemysław Ranachowski, Tomasz Dębowski, Adam Brodecki, Mateusz Kopec, Maciej ROSKOSZ, Krzysztof Fryczowski, Mateusz Szymków, Ewa Krawczyk, Krzysztof Schabowicz // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 10 art. no. 2405, s. 1-18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17-18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-23. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/10/2405/pdf

 • keywords: mechanical properties, plasterboards, moisture content, hydration processes, ultrasound measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13102405

20
 • Nieniszczące badania magnetyczne lin stalowychMagnetic non-destructive testing of wire ropes / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Paweł MAZUREK, Maciej ROSKOSZ, Mirosław Witoś // W: KOMTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : [18–20 września 2017, Szczyrk] : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65593-05-4. — S. 117-124. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nieniszczące badania struktury materiałów włóknisto-cementowych z użyciem mikroskopii optycznej stosowanej w metalografiiNon-destructive tests of fibre-cement materials structure with the use of optical microscopy used in metallography / Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelańczyk, Rafał Budzisz, Maciej ROSKOSZ, Janusz Juraszek // Badania Nieniszczące i Diagnostyka = Nondestructive Testing and Diagnostics ; ISSN 2451-4462. — 2017 vol. 2 nr 4, s. 17–21. — Bibliogr. s. 21, Abstr., Streszcz.. — M. Roskosz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — 46. krajowa konferencja badań nieniszczących : 17–19 października 2017, Starachowice

 • słowa kluczowe: badania nieniszczące, płyty włóknisto-cementowe, mikroskop metalograficzny

  keywords: non-destructive testing, metallographic microscope, fiber-cement board

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26357/BNiD.2017.012

22
 • Ocena grubości warstw chromowych na stali i staliwie z wykorzystaniem metody prądów wirowychEvaluation of chromium plated thicknesses on steel and cast steel using the eddy current method / Dominik Kukla, Maciej Szwed, Maciej ROSKOSZ // Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2017 vol. 89 nr 11, s. 9–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: prądy wirowe, pomiar grubości, warstwy chromowe

  keywords: thickness measurement, chromium layers, eddy current

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26628/ps.v89i11.826

23
24
25
 • Self magnetic flux leakage as a diagnostic signal in the assessment of active stress – analysis of influence factors / M. ROSKOSZ, A. ZŁOCKI, J. KWAŚNIEWSKI // W: 17\textsuperscript{th} Czech and Slovak Conference on Magnetism [Dokument eletroniczny] : June 3 – 7, 2019, Košice, Slovakia : book of abstracts / ed. Pavol Sovák, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Košice] : Slovak Physical Society, cop. 2019. — e-ISBN: 978-80-89855-07-0. — S. 347. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://csmag.saske.sk/CSMAG19-Book-of-Abstracts [2019-10-29]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: