Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Myśliwiec, mgr

specjalista

Centrum Technologii Kosmicznych
CTK, Centrum Technologii Kosmicznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • 25 years of Polish transition : the history in pictures / Maciej Andrzej MYŚLIWIEC // W: ESA 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference of the European Sociological Association 2015 : differences, inequalities and sociological imagination : Prague, 25–28 August 2015 : abstract book / European Sociological Association (ESA), Institite of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-88-97523-49-9 ; e-ISBN: 978-80-7330-272-6. — S. 1598–1599. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Feature films and Tv series as a source for creating collective memory about World War II / Maciej MYŚLIWIEC // W: ESA 2013 : 11\textsuperscript{th} conference : crisis, critique and change : Torino, 28–31 August, 2013 : abstract book / European Sociological Association (ESA), University of Torino. Departament of Culture, Politics and Society. — [Torino : University of Torino], [2013]. — ISBN: 978-88-97523-49-9. — S. 173

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Historia (subiektywna) transformacji : [recenzja] : Wielka transformacja : zmiany ustroju w Polsce po 1989 / red. Ireneusz Krzemiński. — Warszawa, 2011A (subjective) history of transformation : (a review of Wielka transformacja [The Great Transformation] by Ireneusz Krzemiński ed.) / Rec. Maciej MYŚLIWIEC // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2012 nr 3, s. 175–180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Jednostka w społeczeństwie realnym i wirtualnymThe individual in the real and in the virtual societies / Maciej MYŚLIWIEC // W: Tożsamość, podmiot, komunikowanie = Identity, subject, communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 11) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-270-5. — S. 37–54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Język ubioru jako forma komunikacji wizualnej : stereotypy jako źródło nieporozumień w postrzeganiu mody społeczności gejowskichClothing as a form of visual communication : stereotypes as a source of confusion in the perception of fashion gay community / Maciej MYŚLIWIEC, Katarzyna CHROMIK-MYŚLIWIEC // W: Język źródłem (nie)porozumienia = Language – the source of (mis)understandings / pod red. Katarzyny Skowronek i Łukasza Trzcińskiego. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej ; Wydawnictwo Aureus, 2014. — (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers ; t. 17). — ISBN: 978-83-60741-65-8. — S. 183–202. — Bibliogr. s. 201–202, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ubiór, gej, homoseksualizm, komunikacja wizualna, stereotypy

  keywords: clothing, gay, homosexuality, visual communication, stereotypes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Polska rewolucyjna, czy Polska ewolucyjna? : polska transformacja systemowa w dyskursie socjologicznym[Polish revolution or Polish evolution? : Polish system transformation in sociological discourse] / MYŚLIWIEC M. // W: Polska i Polacy w badaniach młodych naukowców : zeszyt pokonferencyjny III międzynarodowej międzyuczelnianej konferencji naukowo-praktycznej młodych naukowców : Mauripol-2008 / red. odpowiedzialny Andrzej Iwaszko ; Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie, Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalne w Mariupolu, Przyazowski Państwowy Uniwersytet Techniczny. — [Mauripol : PPUT], [2008]. — S. 218–230. — Bibliogr. s. 228–230

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Portale społecznościowe : czy są miejscem występowania zjawisk społecznych?[Social networks portals as a place of the realization of social activity] / Maciej MYŚLIWIEC // W: Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe / pod red. Janusza Muchy. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — ISBN: 978-83-7688-029-7. — S. 140–149. — Bibliogr. s. 149

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • PRL na wizji, czyli jak kinematografia kształtuje wiedzę młodych Polaków na temat minionej epokiPolish People's Republic on air: how the film creates the knowledge about the past among the young Poles / Maciej MYŚLIWIEC // W: Młodzież w społeczeństwie ryzyka / pod red. Piotra Długosza, Mariana Niezgody, Sławomira Soleckiego. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu JAgiellońskiego, 2014. — (Jagiellońskie Studia Socjologiczne). — ISBN: 978-83-233-3764-5. — S. 81–98. — Bibliogr. s. 97–98, Abstr.

 • keywords: collective memory, communism, TV series, visual analysis, re-searching the past

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Profil społeczno-demograficzny, poziom zadowolenia z życia i obawy niepełnosprawnych studentów[Socio-demographic profile, satisfaction with life and concerns of disabled students] / Maciej MYŚLIWIEC // W: Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej : źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej / pod red. Barbary Gąciarz. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2010. — ISBN: 978-83-7683-018-6. — S. 56–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Seriale okresu PRL i wczesnej III RP : czy stanowić mogą źródło wiedzy o epoce komunizmu i transformacji ustrojowej w Polsce?[TV series of PRL and early Third Republic of Poland : are they a source of knowledge about communist era and state transformation in Poland?] / Maciej MYŚLIWIEC // W: Targowisko przeszłości : społeczne konsekwencje popkulturowych sposobów opowiadania o świecie minionym / red. nauk. Elżbieta Nieroba. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o.  o., 2011. — ISBN: 978-83-7798-019-4. — S. 143–162. — Bibliogr. s. 160–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Twitter : sukces komunikacji w 140 znakach / Eryk Mistewicz. — Gliwice, 2015Twitter : the success of the communication in 140 characters / Eryk Mistewicz. — Gliwice, 2015 / Rec. Maciej MYŚLIWIEC // Central European Journal of Communication ; ISSN 1899-5101. — 2015 vol. 8 no. 2, s. 316–318

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ filmów i seriali okresu PRL-u na poglądy na temat ustroju komunistycznego 20 lat po jego upadkuInfluence of movies and TV series of the PRL period on the views on the communist system 20 years after its fall / Maciej MYŚLIWIEC // W: Performatywne wymiary kultury / pod red. Katarzyny Skowronek i Katarzyny Leszczyńskiej. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2012. — ISBN: 978-83-62196-54-8. — S. 111–127. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wybrane aspekty transformacji ustrojowej mediów w Polsce po 1989 r.Selected aspects of the political transformation of the media in Poland after 1989 / Maciej MYŚLIWIEC // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej ; ISSN 2084-8722. — 2015 t. 7 R. 4 nr 1, s. 40–51. — Bibliogr. s. 50–51, Abstr.. — Dod. afiliacja: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka

 • keywords: media, transformation, television, mission, public television

  cyfrowy identyfikator dokumentu: