Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Mazurkiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55546369400

PBN: 901810

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Aktualny stan stosowania popiołów lotnych w kopalniach węgla kamiennego[The present state of fly ash utilization in Polish underground coal mines] / Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Popioły lotne i spoiwa mineralne w technologiach górniczych : IV warsztaty : 14–15 czerwca 2007 r., Wisła : zbiór referatów / Utex®. — [Rybnik : UTEX], [2007]. — S. 73–78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Brownfields in Upper Silesia Coalfields / Marek CAŁA, Maciej MAZURKIEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Jan WALASZCZYK // W: ECI international conference on Green brownfields II from cleanup to revedelopment : 15.–19. June, Germany / eds. Herbert Klapperich [et al.]. — [Germany : VGE], [2003]. — S. 15–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Carbon dioxide utilization within ash-water suspensions deposited in underground coal mines / Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA // W: Carbon dioxide sequestration in geological media – State of the science / eds.: M. Grobe, J. C. Pashin, R. L. Dodge. — [Tulsa] : AAPG, 2009. — (AAPG Studies in Geology ; [no.] 59). — ISBN: 978-0-89181-066-7 ; ISBN10: 0891810668. — S. 655–663. — Bibliogr. s. 662–663, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Chłonność doszczelnianych zrobów zawałowychAbsorbability of cavings to be sealed / Zbigniew PIOTROWSKI, Maciej MAZURKIEWICZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3, s. 37–47, [1] k. złoż.. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/x2LkQg

 • słowa kluczowe: zawiesiny, odpady drobnofrakcyjne, pustki międzyziarnowe, chłonność gruzowiska zawałowego

  keywords: suspensions, fine-grained waste, intergranular voids, absorbability of cavings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Environmental protection in underground mining / Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 105–109. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Future perspectives of brownfields in Poland activities and visions / Marek CAŁA, Maciej MAZURKIEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Jan WALASZCZYK // W: ECI international conference on Green brownfields II from cleanup to revedelopment : 15.–19. June, Germany / eds. Herbert Klapperich [et al.]. — [Germany : VGE], [2003]. — S. 315–317. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Gospodarowanie odpadami przemysłowymi[Industrial wastes management] / Izabela Kotarska, Rafał Dębkowski, Maciej MAZURKIEWICZ, Andrzej Szafran, Andrzej Mizera, Józef Szczap // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 1002–1035. — Bibliogr. [dla całej części 7] s. 1046–1052

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Hazard for the water environment by metallurgical wastes on selection example / M. MAZURKIEWICZ, D. PALUCH, S. SANAK-RYDLEWSKA // W: 8\textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 24. 6. – 26. 6. 2004, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2004. — S. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kilka uwag o rodowodzie zwyczajów górniczych kultywowanych w naszym górnictwieSeveral observations on origin of miners' customs cultivated in our mining / Maciej MAZURKIEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2002 t. 58 nr 12, s. 30–32. — Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Metody separacji i wychwytywania $CO_{2}$Methods for $CO_{2}$ separation and capture / Maciej MAZURKIEWICZ, Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2005 t. 8 z. spec., s. 527–538. — Bibliogr. s. 536–537, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Możliwości zastosowania zendry powalcowniczej jako obciążnika cieczy ciężkiej[Possibility of roll-mill scale utilisation as heavy media sinker] / Andrzej ŁĘDZKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Barbara TORA, Maciej MAZURKIEWICZ, Ryszard STACHURA, Zygmunt WCISŁO, Arkadiusz KLIMCZYK, Mikołaj BERNASOWSKI // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 1–3 czerwca 2011 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN–TiR], [2011]. — ISBN: 978-83-928069-8-1. — S. 29–36. — Bibliogr. s. 36. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ochrona środowiska w górnictwie podziemnymEnvironment protection in underground mining / Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Górnictwo 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 8 listopada 2002 / SITG Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Oddziału w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — S. 45–50. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Odzysk odpadów przemysłowych w technologiach wypełniania pustek w górnictwie podziemnymIndustrial waste recovery for goaf filling technologies in underground mining (from works of Industrial Lands Ecology Department) / Maciej MAZURKIEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 82–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ograniczenie emisji $CO_{2}$ poprzez mineralną karbonatyzację$CO_{2}$ emission cutback by mineral carbonation / Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz MOKRZYCKI, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Politechnika Koszalińska ; ISSN 1640-6249. Seria: Inżynieria Środowiska. — 2007 nr 23, s. 231–241. — Bibliogr. s. 239–240, Streszcz., Abstr.. — Mokrzycki E. – brak afiliacji AGH. — VIII Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska = VIII National Polish scientific conference on: Complex and detailed problems of environmental engineering : Koszalin–Darłówko, [24–27 maja], 2007 / red. nauk. Tadeusz Piecuch ; Politechnika Koszalińska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • O możliwościach zastosowania odpadów z kotłów fluidalnych w podsadzce hydraulicznej : badania laboratoryjne, Cz. 1On possible applications of fluid-bed boiler waste as a hydraulic-packing material : the laboratory tests, [Pt. 1] / Marek Brożyna, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2003 nr 6, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20, Summ., Zsfassung, Rez., Streszcz.

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, odpady energetyczne, kotły fluidalne, posadzka hydrauliczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • O możliwości zastosowania odpadów z kotłów fluidalnych w podsadzce hydraulicznej : badania modelowe i techniczne, Cz. 2On possible applications of fluid-bed boiler waste as a hydraulic-packing material : the model and technical tests, [Pt. 2] / Artur Kawala, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2003 nr 7, s. 18–22. — Bibliogr. s. 22, Summ., Zsfassung, Rez., Streszcz.

 • słowa kluczowe: odpady energetyczne, badania modelowe, podsadzka hydrauliczna, kotły fluidalne, badania techniczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Perspektywiczne rozwiązania : gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminiePerspective solutions : bio-waste management in municipality / Iwona KUCZYŃSKA, Maciej MAZURKIEWICZ, Radosław POMYKAŁA // Przegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ; ISSN 1232-9126. — 2011 nr 10, s. 38–39. — Bibliogr. s. 39. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Popioły ze spalania osadów ściekowych nowym materiałem w technologii zawiesinowej[Sewage sludge ash as new material for suspension technology] / Maciej MAZURKIEWICZ, Waldemar KĘPYS // W: Popioły lotne i spoiwa mineralne w technologiach górniczych : VIII warsztaty : 24–25 maja 2011 r., Bielsko-Biała : zbiór referatów / UTEX®. — [Rybnik : UTEX], [2011]. — S. 13–20. — Bibliogr. s. 20. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Problemy likwidacji kopalń podziemnych[Problems of underground mines closing] / Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 138, [1] s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Perlikiem ; nr 14). — Bibliogr. s. 129–[139]. — ISBN10: 83-89388-49-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Problem zagospodarowania odpadów powęglowych i ze spalania węgla kamiennego[Management problem of mining wastes and coal combustion product] / Maciej MAZURKIEWICZ // W: XX [Dwadzieścia] lat wydobycia węgla kamiennego w kopalni „Bogdanka” : szanse i zagrożenia : Nałęczów, listopad 2002 : materiały konferencyjne / Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna. — [Polska: s. n. : Oficyna Wydawnicza ”EL-Press”], [2002]. — S. 59–64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Proces zgazowania węgla w świetle właściwości powstajacych odpadówThe coal gasification process in the light of properties of arising wastes / Radosław POMYKAŁA, Maciej MAZURKIEWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 183–189. — Bibliogr. s. 189, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: