Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kaliski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2556-3024 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36091079300

PBN: 5e70920b878c28a04738f02a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 232, z ogólnej liczby 246 publikacji Autora


1
 • Agencja do magazynowania? : z prof. Maciejem Kaliskim – dyrektorem Departamentu Gospodarki Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki rozmawia Jacek BalcewiczThe agency for storage? : Jacek Balcewicz talks to Professor Maciej Kaliski, Director of the Oil and Gas Department at the Ministry of Economy / Maciej KALISKI, rozm. Jacek Balcewicz // Energia – Gigawat ; ISSN 1509-2291. — 2009 nr 7–8, s. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An evaluation model of energy safety in Poland in view of energy forecasts for 2005–2020Model oceny bezpieczeństwa energetycznego Polski w aspekcie prognoz energetycznych na lata 2005–2020 / Dominik STAŚKO, Maciej KALISKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2006 vol. 51 iss. 3, s. 311–346. — Bibliogr. s. 345–346. — D. Staśko - pierwsza afiliacja: Carpathian Gas Company. — tekst: https://goo.gl/ot3nuo

 • keywords: multi-criteria analysis, energy forecasts, energy safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza istniejących prognoz rozwoju konsumpcji i podaży gazu ziemnego w Polsce w świetle dostępnych prognoz Unii EuropejskiejAnalysis of the existing forecasts of the development of consumption and supply of natural gas in Poland in the light of the available forecasts of the European Union / Maciej KALISKI, Marcin Krupa, Andrzej Sikora // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2012 vol. 29 no. 1, s. 185–195. — Bibliogr. s. 194–195, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROMie. — Andrzej Sikora – afiliacja: Instytut Studiów Energetycznych Spółka z o. o. Warszawa. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_16.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza istniejących prognoz rozwoju konsumpcji i podaży gazu ziemnego w Polsce w świetle dostępnych prognoz Unii Europejskiej[Analysis of the existing forecasts of the development of consumption and supply of natural gas in Poland in the light of the available forecasts of the European Union] / M. KALISKI, M. Krupa, A. Sikora // W: Oil-Gas AGH 2012 : 23\textsuperscript{rd} international conference : unconventional natural gas in Poland : 29–31 V 2012, [Krakow] : abstract book. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza procesów liberalizacyjnych rynku gazu ziemnego w Czechach, Danii, Niemczech i Słowacji a liberalizacja polskiego rynku gazu w odniesieniu do wymogów dyrektyw i polityki Komisji EuropejskiejLiberalization process analysis of the natural gas market in Czech Republic, Denmark, Germany and Slovakia versus the liberalization of the Polish natural gas market with references and requirements of the European Union policies and directives / Jakub SIEMEK, Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Andrzej Sikora, Marcin Krupa // W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and regional challenges concerning restructuring of enterprises and economies / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Marek Dziura ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62511-86-0. — S. 445–455. — Bibliogr. s. 454, Streszcz., Summ.. — Jakub Siemek, Maciej Kaliski, Stanisław Nagy – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Andrzej Sikora – afiliacja: Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza skuteczności wprowadzonego systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z metanuAnalysis of the effectiveness of implemented systems of support for generating electricity from methane / Maciej KALISKI, Rafał Wojciechowski, Adam SZURLEJ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2012 t. 15 z. 4, s. 57–69. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz., Abstr.. — XXVI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Gospodarka – Surowce – Energia – Środowisko – Polityka Energetyczna : Zakopane, 14–17 października 2012, cz. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wybranych czynników warunkujących bezpieczeństwo energetyczne PolskiAnalysis of selected factors conditioning energy safety of Poland / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1599. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2003 z. 257, s. 207–223. — Bibliogr. s. 222–223, Streszcz., Summ., Abstr.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003” : rozpoznawanie złóż : energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Aspekty bezpieczeństwa składowania $CO_{2}$ w solankowych strukturach geologicznych[Safety problems of $CO_{2}$ storage in geological brine structures] / Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK // W: GAZTERM 2009 : „Gaz ziemny, a zmiany klimatyczne na świecie” : XII krajowa konferencja : Międzyzdroje 18–20 maja 2009 : materiały / pod red. Komitetu Naukowego XII Krajowej Konferencji Gazterm 2009. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 105–112. — Bibliogr. s. 112, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Best practices and corporate governance in Poland in the context global consolidation / Anita Doroba, Maciej KALISKI // W: Contemporary aspects of management and restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / eds. Alessandro Anastasi, Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Scientific Society for Organization and Management. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2006. — S. 79–86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bezpieczeństwo energetyczne DaniiEnergy security of Denmark / Paweł Frączek, Maciej KALISKI // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2015 nr 3, s. 42–47. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek energii, polityka energetyczna, Dania

  keywords: energy security, energy market, energy policy, Denmark

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bezpieczeństwo energetyczne w sektorze naftowym i gazowniczym : konferencja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 27 września 2007, Warszawa[Energy safatey in oil and gas sector : conference of AGH University of Science and Technology] / red. nauk. Maciej KALISKI ; AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : AGH im. Stanisława Staszica], [2007]. — 91, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-89935-35-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Bezpieczeństwo naftoweOil safety / Maciej KALISKI, Dominik Staśko, Stanisław STRYCZEK // W: Bezpieczeństwo energetyczne w sektorze naftowym i gazowniczym : konferencja Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 27 września 2007, Warszawa / red. nauk. Maciej Kaliski ; AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : AGH im. Stanisława Staszica], [2007]. — Patronat honorowy JM Rektor AGH w Krakowie Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś. — Konferencja towarzyszy XII Międzynarodowym Targom Nafta i Gaz 2007. — ISBN: 978-83-89935-35-9. — S. 49–61. — Bibliogr. s. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Bezpieczeństwo wydobycia ropy naftowej na obszarach morskich w wyłącznej strefie ekonomicznej Polski : nowy wniosek legislacyjny Unii Europejskiej, dotyczący podmorskiego wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnegoCrude oil mining safety in Poland's exclusive economic zone : the European Union's new regulation proposal for undersea mining of crude oil and natural gas / Maciej KALISKI, Maciej Białek // W: Przemysł naftowy w Polsce 2012/2013 = Petroleum industry in Poland 2012/2013. — Kraków : AKNET, [2013]. — s. 28–31, 104–107. — Bibliogr. s. 31, 107. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Brytyjskie doświadczenia a zmiana struktury źródeł energii w PolsceBritish experiences versus the change in the structure of energy sources in Poland / Maciej KALISKI, Paweł Frączek, Adam SZURLEJ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2011 t. 14 z. 2, s. 141–153. — Bibliogr. s. 152–153, Streszcz., Abstr.. — Surowce, energia, efektywność, polityka energetyczna : XXV konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Zakopane, 9–12 października 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Opis wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Budowanie wartości firmy w oparciu o EVA na przykładzie Górażdże Cement S. A.Value creation of a company based on EVA presented on the example of Górażdże Cement S. A. / Andrzej Balcerek, Maciej KALISKI, Krzysztof Felker // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and development processes of enterprises and their value creation / oprac. i red. naukowa Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. — Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2002. — S. 86–96. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Building up a company's competitive advantage through restructuring during the period of structural and ownership transformations in Poland on an example of Górażdże Cement S. A. / Andrzej Balcerek, Maciej KALISKI, Przemysław Mrozik // W: Management of organizations during economic integration and globalization / ed. Ryszard Borowiecki ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises ; Scientific Society for Organization and Management ; European Management Association – CECIOS. — Warsaw ; Cracow : CUE DEOE, 2003. — ISBN10: 8385827730. — S. 199–209. — Bibliogr. s. 209, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Characterization of quality of raw material for the production of cement from the Folwark deposit in the Opole Cretaceous trough (Western part of Upper Silesia. Poland)Charakterystyka jakości surowca do produkcji cementu ze złoża „Folwark” w kredowej niecce opolskiej (zachodnia część Górnego Śląska, Polska) / Krystian Probierz, Magdalena Łozińska, Maciej KALISKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2006 vol. 51 iss. 1, s. 55–87. — Bibliogr s. 86–87. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/594/610

 • keywords: chemical composition, mineral composition, Upper Cretaceous, classification of clay-carbonate rocks, geostatic methods, variability of material, marl

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Charakterystyka energetyczna użytkowania paliw kopalnychEnergy characteristic of fossil fuels utilisation / Maciej KALISKI, Dominik STAŚKO // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/2, s. 383–392. — Bibliogr. s. 392, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: paliwa kopalne

  keywords: fossil fuels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Chemical-mineralogical characterization of rocks from the Folwark deposit in the Opole cretaceous through (Western part of Upper Silesia Poland) / Krystian Probierz, Magdalena Łozińska, Maciej KALISKI // Naukovij Vìsnik Nacìonal'nogo Gìrničogo Unìversitetu : Naukovo-Tehnìčnij Žurnal : Tehnìka ì Tehnologìâ Rozvìdki Rodoviŝ Korisnih Kopalin ; ISSN 2071-2227. — 2003 no. 8, s. 20–29. — Bibliogr. s. 29, Rez., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Co się bardziej opłaca : analiza porównawcza cen surowców energetycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem opłacalności wytwarzania energii z gazu ziemnego[What pays more] / Maciej KALISKI, Marcin Krupa, Andrzej Sikora // W: Profesjonalne gazownictwo 2010 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut ; PGNiG. — Kraków : AKNET-Press, [2010]. — S. 57–65. — Bibliogr. s. 65. — Dod. afiliacja Autora: M. Kaliskiego – Departament Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Coal still counts : [rozmowa z prof. Maciejem Kaliskim] / Maciej KALISKI // Polish Market ; ISSN 1427-0978. — 2012 no. 9, s. 18, 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Conditions of world's oil market operation / KALISKI M., JEDYNAK Z., Frączek P. // W: Poland-Kazakhstan: integration aspects of European science : scientific papers / ed. Kazimierz Twardowski, vice-ed. Zhumaganbetov Talgat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Poland, Almaty Academy of Economics and Statistics, Almaty, Kazakhstan. — Cracow ; [AGH UST], 2008. — ISBN10: 9965-400-35-0. — S. 141–150. — Bibliogr. s. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Corporate governance as a tool for post merger integration and economical efficiencyŁad korporacyjny jako narzędzie integracji po fuzjach i przejęciach i element sprzyjający efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw / Anita Doroba, Maciej KALISKI // W: Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard Borowiecki, Francesco Vermigllio ; Universit/`{a} degli Studi di Messina. — [Messina : Universitá degli Studi di Messina], 2005. — (Annali della Facoltà di Economia / Università degli studi, Messina. Facoltà di economia ; ISSN 1724-398X ; suppl. A. 43). — S. 127–141

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Czynniki kształtujące ceny detaliczne paliw ciekłych w Polsce w latach 2011–2012Factors shaping retail prices of liquid fuels in Poland in 2011–2012 / Maciej KALISKI, Maciej Białek // W: Przemysł naftowy w Polsce 2012/2013 = Petroleum industry in Poland 2012/2013. — Kraków : AKNET, [2013]. — S. 40–49, 116–125. — Bibliogr. s. 49, 124–125. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej na świecie w 2009 rokuFactors shaping world's oil prices in 2009 / Maciej KALISKI, Zdzisław Jedynak // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 3, s. 563–570. — Bibliogr. s. 570, Streszcz., Summ. — Dod. afiliacja: Departament Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-03/W_2010_3_06.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: