Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Gubernat, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5424-1091 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57189005106

PBN: 5e70938b878c28a0473ac7b3

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 72, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
 • A Raman spectroscopic analysis of polymer membranes with graphene oxide and reduced graphene oxide / Anna Kołodziej, Elżbieta DŁUGOŃ, Małgorzata Świętek, Magdalena ZIĄBKA, Emilia Dawiec, Maciej GUBERNAT, Marek Michalec, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska // Journal of Composites Science [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2504-477X. — 2021 vol.5 iss. 1 art. no. 20, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-08. — tekst: https://www.mdpi.com/2504-477X/5/1/20/pdf

  orcid iD
 • keywords: graphene oxide, Raman microspectroscopy, poly(epsilon-caprolactone), reduced graphene oxide, polymer nanocomposite, GO, rGO

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/jcs5010020

2
3
 • Alumino-silicate catalysts for the synthesis of carbon nanotubes : [abstract] / Maciej GUBERNAT, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA // W: Carbon 2022 [Dokument elektroniczny] : carbon for a cleaner future : the world conference on Carbon : 3–8 July 2022, London. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [UK] : British Carbon Group, [2022]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://carbon2022.org/ [2022-07-27]. — Bibliogr. s. [1]. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: montmorillonite, synthesis, carbon nanotube

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza procesu sieciowania żywic fenolowo-formaldehydowych jako prekursora osnów kompozytów węgiel-węgiel : [abstrakt][Analysis of the crosslinking process of phenol-formaldehyde (PF) resins as precursor matrix of Carbon-Carbon Composites : abstract] / Maciej GUBERNAT, Ryszard WIELOWSKI, Martyna SZATKOWSKA, Piotr SZATKOWSKI, Marcel ZAMBRZYCKI, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe [Dokument elektroniczny] : nauka - przemysł' 2023 : XV konferencja naukowo-techniczna : 17–20 października 2023, Ustroń-Jaszowiec. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : Sieć Łukasiewicza- IMPIB, [2023]. — e-ISBN: 978-83-63555-64-1. — S. 54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ptw.edu.pl/pl/konferencje/Materialy_Ustron_2023.pdf [2023-11-13]. — Bibliogr. s. 54. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Badanie wytrzymałości zakotwień metalowych na taśmach CFRP do sprężania konstrukcji budowlanych[Strength of steel-CFRP anchorage investigation for strengthening of building construction] / Tomasz LIS, Maciej GUBERNAT, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Kompozyty-Nauka-Przemysł'2014 : II ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : 3–5 grudnia 2014, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Toruń : Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-6355-41-2. — S. 37. — Bibliogr. s. 37. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Carbon materials in nerve tissue stimulation and regeneration : [abstract] / Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Maciej GUBERNAT, Danuta Jantas // W: Carbon 2022 [Dokument elektroniczny] : carbon for a cleaner future : the world conference on Carbon : 3–8 July 2022, London. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [UK] : British Carbon Group, [2022]. — S. [1–2] IS C2022-230. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://carbon2022.org/ [2022-07-27]. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: in vitro tests, carbon materials and nanomaterials, nerve tissue stimulation and regeneration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Carbon-carbon composites as potential electrode materials for the treatment of neurodegenerative diseases – optimization of their preparation process / Ryszard WIELOWSKI, Marta Kamińska, Marcelina Koziej, Marcel ZAMBRZYCKI, Maciej GUBERNAT, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA // W: CESEP 2023 [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th} international conference on Carbon for Energy Storage and Environment Protection : 24-28 September, 2023, Budapest : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Budapest : s. n.], [2023]. — Dysk Flash. — S. [84–86]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [86]

 • keywords: deep brain stimulation, carbon fiber, chemical vapour deposition, pyrolytic carbon, carbon-carbon composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
14
15
 • C/C composites mechanical and thermo-physical properties dependence on successive densification cycles using PIP method and phenolic-formaldehyde resin / Filip Kateusz, Maciej GUBERNAT // W: III warsztaty naukowe Polskiego Towarzystwa Węglowego : nowe trendy w nauce o węglu : 24 czerwca 2022, Kraków : [abstrakty]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2022]. — ISBN: 978-83-65955-57-9. — S. 26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Charakterystyka elektroprzędzonych nanowłókien węglowych modyfikowanych nanocząstkami metali dla ochrony środowiska[Characterization of electrospun carbon nanofibers modified with with metal nanoparticles for environmental protection] / Weronika PAZDYK-SŁABY, Joanna Ziółkowska, Roksana KURPANIK, Ewa STODOLAK-ZYCH, Marcel ZAMBRZYCKI, Łukasz ZYCH, Maciej GUBERNAT, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : edycja 14 : materiały ogólnopolskiej konferencji młodych naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : 9–17.12.2023, Kraków : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Marcin Kuczera. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2023. — e-ISBN: 978-83-66772-31-1. — S. 106. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.creativetime.pl/images/stories/materialy_konferencyjne_nwdpn14.pdf [2024-01-09]. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Chemiczne osadzanie z fazy gazowej wielościennych nanorurek węglowych z wykorzystaniem montmorylonitu jako katalizatora[CVD synthesis of multi-walled carbon nanotubes with montmorillonite as a growth catalyst] / Maciej GUBERNAT, Marcel ZAMBRZYCKI // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe [Dokument elektroniczny] : nauka – przemysł' 2021 : XIII konferencja naukowo-techniczna : 23-26 listopada 2021, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ustroń : s. n.], [2021]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-63555-62-7. — S. 28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 28. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Comparative study of the structure and microstructure of PAN-based nano- and micro-carbon fibers / Patrycja Musioł, Piotr SZATKOWSKI, Maciej GUBERNAT, Aleksandra Wesełucha-Burczyńska, Stanisław BŁAŻEWICZ // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2016 vol. 42 iss. 10, s. 11603–11610. — Bibliogr. s. 11610, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-12. — tekst: https://goo.gl/wpH8AF

 • keywords: microstructure, structure, carbon nanofibers, carbon fibers, PAN nanofiber, carbon nanofiber

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ceramint.2016.04.055

20
 • Comparison of selected properties of carbon materials obtained with use of conventional coal tar pitch and modified hard coal tar pitch / Maciej GUBERNAT, Katarzyna Kopala, Wilhelm Frohs, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: CESEP'15 : 6th international conference on Carbons for Energy Storage/Conversion and Environment Protection : Poznań, Poland, October 18\textsuperscript{th} to 22\textsuperscript{nd}, 2015 : program and abstracts book. — Poznan : Poznan University of Technology, cop. 2015. — S. 43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • De-agglomeration and homogenisation of nanoparticles in coal tar pitch-based carbon materials / Maciej GUBERNAT, Janusz Tomala, Wilhelm Frohs, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // Journal of Nanoparticle Research : an Interdisciplinary Forum for Nanoscale Science and Technology ; ISSN 1388-0764. — 2016 vol. 18 iss. 3, s. 56-1–56-13. — Bibliogr. s. 56-13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-19. — tekst: https://goo.gl/3gGID2

 • keywords: carbon, coal tar pitch, carbonisation, nano particle, dispersants, particle processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11051-016-3362-9

22
 • Deagglomeration and homogenization of nanoparticles in coal tar pitch-based carbon materials / Maciej GUBERNAT, Katarzyna Jasińska, Wilhelm Frohs, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon materials in science and technology : the 9\textsuperscript{th} Torunian carbon symposium : 14–18 September 2014, Toruń : book of abstracts. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, [2014]. — ISBN: 978-83-231-3281-3. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Dispersion of nanoparticles in coal tar pitch-based carbon materials / Maciej GUBERNAT, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon2016 [Dokument elektroniczny] : common fundamentals, remarkably versatile applications : State College, USA, July 10–15 [2016]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1–2] (2-Tuesday, S_04, P2-11). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 2. — Zawarte w części: Poster

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Effect of montmorillonite nanoparticles on thermal conversion of coal tar pitch / Maciej GUBERNAT, Wilhelm Frohs, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon2016 [Dokument elektroniczny] : common fundamentals, remarkably versatile applications : State College, USA, July 10–15 [2016]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1–2] (1-Monday, S_04, 03-2). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Zawarte w części: Oral

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Effect of secondary carbon nanofillers on the electrical, thermal, and mechanical properties of conductive hybrid composites based on epoxy resin and graphite / Marcel ZAMBRZYCKI, Krystian SOKOŁOWSKI, Maciej GUBERNAT, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 15 art. no. 4169, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-27. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/15/4169/pdf

  orcid iD
 • keywords: graphene, graphite, carbon black, electrical conductivity, epoxy, bipolar plates, conductive polymer composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14154169