Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Gliniak, mgr inż.

doktorant

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: M-3429-2013

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Antropogeniczne procesy zasolenia glebAnthropogenic salinisation processes / Maciej GLINIAK, Wiktoria SOBCZYK // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2013 nr 4 cz. 1, s. 271–277. — Bibliogr. s. 276, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: gleby solne, zasolenie, rekultywacja biologiczna, rekultywacja techniczna

  keywords: salty soil, salinity processes, biological reclamation, technical reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Evaluation of chosen heavy metals contents in outer layer of post flotation clarifiers from Krakowskie Zakłady Sodowe „SOLVAY” / Maciej GLINIAK, Wiktoria SOBCZYK, Andrzej MITURA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 40–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr.

 • keywords: heavy metals, post flotation dumps, Krakowskie Zakłady Sodowe Solvay

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Geoochrona w Polsce na przykładzie regionu Karpat[Geoprotection in Poland for example Carpathian region] / Maciej GLINIAK // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : 5 edycja : Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013, Kraków 11.01.2014 : materiały konferencyjne / [red. wyd. Marcin Kuczera]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-83-63058-38-8. — S. 129–132. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 132, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w cz. 5: Nauki inżynieryjne (inżynieria środowiska). — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: Polska, Karpaty, geoochrona, sieć ochrony, koncepcja georóżnorodności

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hazard assessment of the natural environment and logistics tourism in the buffer zone of the Tatra National Park as an example of the forest clearing Molkówka / Maciej GLINIAK // W: VIII Krakow conference of young scientists 2013 : Krakow, September 26–28, 2013 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2013. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 8). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62218-84-4. — S. 68

 • keywords: Polana Molkówka, national parks buffer zone, tourism logistic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Impact of the transport and postindustrial landfills of Cracow Soda Works "Solvay" on the status and quality of water in Wilga river in Krakow / Maciej GLINIAK, Małgorzata PAWUL, Wiktoria SOBCZYK // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 78

 • keywords: water quality, Wilga river, Cracow Soda Works

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Kierunki rekultywacji obszarów zdegradowanych działalnością Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”Conception of biological land reclamation and revitalization the post-production soda landfill of Cracow Soda Works “Solvay” / Maciej GLINIAK // Dokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-4436 ; nr 3. — 2014 [nr] 2, s. 266–271. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 271, Streszcz.. — Konferencja młodych naukowców nt. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – V edycja : Kraków, 11. 01. 2014

 • słowa kluczowe: rekultywacja, tereny zdegradowane, zagospodarowanie przestrzenne, Krakowskie Zakłady Sodowe Solvay

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Koncepcja zagospodarowania terenu poprzemysłowego „Solvay”The concept of land-use brownfield ”Solvay” / Maciej GLINIAK, Wiktoria SOBCZYK // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2014 nr 5 cz. 1, s. 354–359. — Bibliogr. s. 358, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rekultywacja biologiczna, zespół parkowy, Solvay, osadniki

  keywords: biological reclamation, clarifiers, Solvay, park complex

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena zagrożenia środowiska przyrodniczego i logistyki ruchu turystycznego w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego na przykładzie Polany MolkówkaHazard assessment of the natural environment and logistics tourism in the buffer zone of the Tatra National Park as an example of the forest clearing Molkówka / Maciej GLINIAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 139–143. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Polana Molkówka, otulina parku narodowego, logistyka ruchu turystycznego

  keywords: Polana Molkówka, national parks buffer zone, tourism logistic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Projekt rewitalizacji miejskich terenów pogórniczych na przykładzie kamieniołomu „liban” w KrakowieProject of revitalization urban post open pit mining on the example ”liban” quarry in Cracow / Maciej GLINIAK // W: Nowe trendy w naukach przyrodniczych 3, T. 1 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CreativeTime, 2012. — Na s. tyt.: Creative Science – Monografia 2012. — Zawiera prace naukowe Młodych Naukowców, współpracujących z CreativeTime. — ISBN: 978-83-63058-25-8. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Projekt rewitalizacji miejskich terenów pogórniczych na przykładzie kamieniołomu „Liban” w Krakowie[Project of revitalization urban post open pit minning on the example ”Liban” quarry in Cracow] / Maciej GLINIAK // W: II Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — ISBN: 978-83-7863-087-6. — S. 26–27. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Scientific assets of the Kraków nature reserves versus the environmental awareness of tourists and city residentsWalory naukowe krakowskich rezerwatów przyrody a świadomość ekologiczna mieszkańców miasta / Maciej GLINIAK // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 165–166. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Grupa Naukowa Pro Futuro. — [Kraków : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROMu. — ISBN 978-83-62218-64-6. — S. 567–572. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 572. — Tekst ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The application of the PAN reclamation model on the example of former landfills Cracow Soda Works ”Solvay” / Maciej GLINIAK, Michał BETLEJ, Andrzej MITURA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 2, s. 131–136. — Bibliogr. s. 135–136, Abstr., Streszcz.. — A. Mitura - brak afiliacji AGH. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2015_full/IM%202-2015-a22.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, tereny zasolone, Krakowskie Zakłady Sodowe

  keywords: Krakow Soda Plant, PAN reclamation model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The influence of development of EURO emission standards on exhalation of air pollution from public transport vehicles based on examples from Cracow / Aleksandra GRZYWA, Maciej GLINIAK // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 80

 • keywords: Cracow, air quality, EURO emission standards

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ rozwoju norm emisji spalin EURO na emisję zanieczyszczeń powietrza z pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie miasta KrakowaThe influence of development of EURO emission standards on exhalation of air pollution from public transport vehicles based on examples from Cracow / Aleksandra GRZYWA, Maciej GLINIAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4310–4314. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4313–4314, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Kraków, jakość powietrza, normy emisji zanieczyszczeń EURO

  keywords: Cracow, air quality, EURO emission standards

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ transportu i składowisk poprzemysłowych byłych Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay” na stan i jakość wody rzeki Wilga w KrakowieImpact of the transport and postindustrial landfills of Cracow Soda Works ”Solvay” on the status and quality of water in Wilga river in Krakow / Maciej GLINIAK, Małgorzata PAWUL, Wiktoria SOBCZYK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4295–4302. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4300–4302, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: transport, badania jakości wody, zanieczyszczenie

  keywords: transport, study of water quality, supplying large urban agglomerations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska : praca zbiorowa[Selected problems of environmental protection and engineering] / red. nauk. Wiktoria SOBCZYK ; aut.: Agnieszka Biedrawa-Kozik, Maciej GLINIAK, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Paulina ŁYKO, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Małgorzata ŚLIWKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 322, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0550). — Bibliogr. s. 307–319. — ISBN: 978-83-7464-692-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zagospodarowanie lokalnych obiektów pogórniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich[Land use of post mining objects – the way on development of rural areas] / Maciej GLINIAK // W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach przyrodniczych : 3 edycja – Wrocław 1.12.2012 r., Poznań 8.12.2012 r. i Kraków 16.12.2012 r., Poznań 12.01.2013 r.. Cz. 8, Nauki przyrodnicze, T. 4 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — ISBN: 978-83-63058-22-7. — S. 137–141. — Bibliogr. s. 140–141, Streszcz.

 • słowa kluczowe: obiekty pogórnicze, rozwój obszarów wiejskich, kamieniołom

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zagospodarowanie lokalnych obiektów pogórniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich[Development of local post-mining objects – a new way for rural development] / Maciej GLINIAK // Dokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-4436. — 2013 nr 1 Nauki przyrodnicze, s. 367–370. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 369–370, Streszcz.

 • słowa kluczowe: obiekty pogórnicze, rozwój obszarów wiejskich, kamieniołom

  cyfrowy identyfikator dokumentu: