Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Machula, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ktl, *Katedra Transportu Linowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
 • Monitorowanie stanu technicznego taśm z linkami stalowymi w strefach zagrożonych wybuchemMonitoring of technical condition of belts with steel strands in potentially exolosive zones / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Tomasz MACHULA // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Ustroń 20–22 listopada 2007 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — Lędziny : CBiDGP, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-922183-6-1. — S. 160–164. — Bibliogr. s. 164, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Sposób eksploatacyjnego monitorowania i lokalizacji uszkodzeń zbrojonej taśmy przenośnika[Method for monitoring the exploitation process and fault positioning in the armed conveyor belt] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, MOLSKI Szymon, MACHULA Tomasz. — Int.Cl.: E21F 13/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 379709 A1 ; Opubl. 2007-11-26. — Zgłosz. nr P.379709 z dn. 2006-05-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 24, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL379709A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób eksploatacyjnego monitorowania i lokalizacji uszkodzeń zbrojonej taśmy przenośnika[The manner of utility monitoring and location of damages in reinforced conveyor tape] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Tomasz MACHULA. — Int.Cl.: G01N 27/82\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207764 B1 ; Udziel. 2010-09-24 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.379709 z dn. 2006-05-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207764B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Zastosowanie stałego pola magnetycznego w aparaturze do badania lin stalowych i w innych przyrządach pomiarowych[Application of constant magnetic field in apparatus for investigation of wire ropes and in other measurement instruments] / Jakub KOWALSKI, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ, Tomasz MACHULA, Szymon MOLSKI, Andrzej TYTKO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2006. — 100 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 36). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Summ.. — Prace z X Międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. „60 lat rozwoju polskiej metody badań magnetycznych lin stalowych” : Kraków 25–26 września 2006 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: