Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Michał Machnik, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55984683100

PBN: 900919

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Analiza systemu transportu w wydziałach gorących huty surowcowej stali[Analysis of transport system in hot department of steelworks] / Piotr KISIEL, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK // W: TLM 2008 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 4–6 grudnia 2008 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa? : KT PAN], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Zakres tematyczny obejmuje problematykę zarządzania logistycznego oraz infrastruktury systemów logicznych. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Polish Journal of Environmental Studies on their electrical parameters / MACHNIK Ryszard // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 281–285. — Bibliogr. s. 285, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • Anemometr światłowodowy[Fiber anemometer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward WOJNAR, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK, Łukasz WOJNAR. — Int.Cl.: G01P 5/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220157 B1 ; Udziel. 2014-12-10 ; Opubl. 2015-09-30. — Zgłosz. nr P.392822 z dn. 2010-11-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220157B1.pdf

 • słowa kluczowe: anemometr światłowodowy, pomiary przepływu gazów i cieczy

  keywords: fiber optic anemometer, flow measurement of gases and liquids

5
 • Comparison of the physical and chemical properties of dust separated in industrial electrostatic precipitators / MACHNIK Ryszard, NIEDŹWIEDZKI Jerzy, NOCUŃ Marek, Sobieski Waldemar // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 223–227. — Bibliogr. s. 227, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Czujnik do kontroli pracy młotków strzepywacza w elektrofiltrach[Sensor for monitoring operation of electrofilter hammer shakers] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward WOJNAR, Ryszard MACHNIK, Bolesław KARWAT. — Int.Cl.: G01H 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 203489 B1 ; Udziel. 2009-04-06 ; Opubl. 2009-10-30. — Zgłosz. nr P.375852 z dn. 2005-06-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL203489B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Development opportunities and operating problems of electrostatic precipitators / MACHNIK Ryszard // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 228–231. — Bibliogr. s. 231, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Dust extraction system at the blast furnace department of a raw materials mill / KARWAT Bolesław, MACHNIK Ryszard, GARA Paweł // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 152–157. — Bibliogr. s. 157, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Dust extraction system at the ore sintering plant of a raw materials steel mill / KARWAT Bolesław, MACHNIK Ryszard // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 158–163. — Bibliogr. s. 163, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Effect of anti-corrosion coatings of corona electrodes on selected operating parameters of industrial electrostatic precipitatorsWpływ powłok antykorozyjnych elektrod ulotowych na wybrane parametry eksploatacyjne elektrofiltrów przemysłowych / Ryszard MACHNIK, Marek NOCUŃ // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2014 vol. 16 no. 1, s. 56–60. — Bibliogr. s. 60

 • słowa kluczowe: elektrofiltr, powłoki antykorozyjne, elektrody ulotowe

  keywords: anti-corrosion coatings, electrostatic precipitators, corona electrodes

11
 • Elektrofiltry : badania, projektowanie, eksploatacja[Electrostatic precipitators : research, design, exploitation] / red. Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2010. — 177 s.. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 42). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89772-60-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Kompleksowa metoda doboru geometrycznych cech konstrukcyjnych i konfiguracji elektrod ulotowych elektrofiltrów przemysłowychA complex methodology for the selection of geometric design and configuration of the corona electrode of industrial electrostatic precipitators / Ryszard MACHNIK, Bolesław KARWAT, Marek NOCUŃ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 161, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0567). — Bibliogr. s. 157–[162], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-715-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Measurement of fly ash resistivity by DC and AC method – a comparison of methods / NOCUŃ Marek, MACHNIK Ryszard // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 326–331. — Bibliogr. s. 331, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Modelling and study the effect of selected design features for the operating parameters of industrial electrostatic precipitatorsModelowanie i badania wpływu wybranych cech konstrukcyjnych na parametry eksploatacyjne elektrofiltrów przemysłowych / Bolesław KARWAT, Marek NOCUŃ, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2016 vol. 18 no. 3, s. 325–332. — Bibliogr. s. 331–332. — tekst: http://goo.gl/ixlg9Z

 • słowa kluczowe: modelowanie, elektrofiltr, eksploatacja, symulacja, elektrody ulotowe, funkcja sigmoidalna

  keywords: modeling, simulation, electrostatic precipitator, corona electrodes, operation, sigmoidal function

15
 • Modelowanie systemów odpylania spalin w elektrofiltrzeModeling of dust removal system in electro-precipitates / Ryszard MACHNIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 127, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 287). — Bibliogr. s. 123–[128], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Modelowanie systemu transportu technologicznego przy wykorzystaniu pakietu komputerowegoModeling of technological transport system using computer software package / Piotr KISIEL, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Budzika ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2008. — Materiały XVI międzynarodowej konferencji naukowej nt. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. — ISBN: 978-83-7193-378-3. — S. 291–295. — Bibliogr. s. 295, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Operational research of adsorption chiller aggregate utilizing heat from district heating to produce chilled water for air conditioningBadania eksploatacyjne sorpcyjnego agregatu chłodniczego wykorzystującego ciepło sieciowe do wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji / Emil STAŃCZYK, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2017 vol. 19 no. 2, s. 254–259. — Bibliogr. s. 258–259. — Tekst ang.-pol.. — tekst: http://ein-1org-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/sites/default/files/2017-02-13.pdf

 • słowa kluczowe: klimatyzacja, sieć ciepłownicza, energia chłodnicza, proces adsorpcji

  keywords: district heating, adsorption process, air conditioning, chilled water

18
 • Opis systemu transportu w wydziale gorącym huty surowcowej staliCharacteristic of transport system in hot department of steel works / Piotr KISIEL, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej / red. nauk. Lech Bukowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — Na s. tyt. dod. 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-249-1. — S. 114–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Porównanie prędkości migracji ziaren pyłu w przestrzeni międzyelektrodowej elektrofiltru dla różnych podziałekComparison of grain dust speed migration in region between electrodes of electrostatic precipitator for different scales / Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Waldemar Sobieski // W: Elektrofiltry : badania, projektowanie, eksploatacja / red. Bolesław Karwat, Ryszard Machnik. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2010. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics ; nr 42). — ISBN10: 83-89772-60-4. — S. 105–113. — Bibliogr. s. 113, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Porównanie własności fizykochemicznych pyłów pochodzących z energetycznego spalania różnych paliw[Comparison of particulates physicochemical properties deriving from combustion of different fuels] / Ryszard MACHNIK // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2008. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 37). — ISBN10: 83-89772-32-9. — S. 113–117. — Bibliogr. s. 117, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Problem modernizacji elektrofiltrówThe problem of electrostatic precipitators modernization / Marek HRYNIEWICZ, Ryszard MACHNIK // W: Elektrofiltry : badania, projektowanie, eksploatacja / red. Bolesław Karwat, Ryszard Machnik. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2010. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics ; nr 42). — ISBN10: 83-89772-60-4. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
23
24
25
 • Selection of design features and configurations of the corona electrodes of industrial electrostatic precipitators used in power industryWybór cech konstrukcyjnych i konfiguracji elektrod ulotowych w elektrofiltrach przemysłowych wykorzystywanych w energetyce / Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Marek NOCUŃ // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 no. 1, s. 65–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: elektrofiltr, emisyjność, elektroda ulotowa, prędkości migracji

  keywords: electrostatic precipitator, emissivity, discharge electrode, migration velocity