Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Łużny, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3419-0044 orcid iD

ResearcherID: J-4735-2018

Scopus: 55885966600

PBN: 5e709208878c28a04738ee8e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 127, z ogólnej liczby 128 publikacji Autora


1
 • AC impedance and microstructure of rye starch exposed to water vapour / F. Starzyk, A. Chrzanowska, W. ŁUŻNY, M. ŚNIECHOWSKI // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2009 vol. 40 iss. 1, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.. — tekst: http://www.amse.acmsse.h2.pl/vol40_1/4014.pdf

 • keywords: biopolymers, effective AC impedance, interdigit dielectrometry, micro-granular matter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Application of genetic algorithms to model the structure of molecular crystals / Wojciech ŁUŻNY, Wojciech Czarnecki // W: XIPS 2013 : IX international conference on X-ray investigations of polymer structure : Zakopane, Poland, 3–6 December 2013 : book of abstracts / ed. by Monika Basiura-Cembala ; University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2013]. — ISBN: 978-83-63713-59-1. — S. 29

 • keywords: genetic algorithms, molecular crystals, computer modeling of crystalline structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of genetic algorithms to model the structure of molecular crystalsZastosowanie algorytmów genetycznych do modelowania struktury kryształów molekularnych / Wojciech ŁUŻNY, Wojciech Czarnecki // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2014 t. 59 nr 7–8, s. 542–548. — Bibliogr. s. 548, Abstr., Streszcz.. — IX international conference “X-ray investigations of polymer structure” : 3–6 December, Zakopane, Poland

 • słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, kryształy molekularne, komputerowe modelowanie struktury krystalicznej

  keywords: genetic algorithms, molecular crystals, computer modeling of crystalline structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14314/polimery.2014.542

5
 • Argon cluster ion beam depth profiling of organic materials by X-ray photoelectron spectroscopy / Andrzej BERNASIK, Mateusz M. MARZEC, Wojciech ŁUŻNY, Jakub Rysz, Andrzej Budkowski // W: WOREN 2013 : 3\textsuperscript{rd} Polish-French workshop on Organic electronics and nanophotonics : Muszyna–Złockie, 17–21 February 2013 : book of abstracts / ed.-in-chief Jacek Nizioł, eds. Ewa Gondek, Monika Pokladko-Kowar. — Kraków : Faculty of Physics and Applied Computer Science. AGH University of Science and Technology, 2013. — ISBN: 978-83-925779-4-2. — S. 9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Argon cluster ion beam depth profiling of polymers by X-ray photoelectron spectroscopy / A. BERNASIK, M. M. MARZEC, J. HABERKO, W. ŁUŻNY, J. Rysz, A. Budkowski // W: XIPS 2013 : IX international conference on X-ray investigations of polymer structure : Zakopane, Poland, 3–6 December 2013 : book of abstracts / ed. by Monika Basiura-Cembala ; University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2013]. — ISBN: 978-83-63713-59-1. — S. 38. — Bibliogr. s. 38

 • keywords: polymer, sputtering, XPS, GCIB

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Argon gas cluster ion beam in XPS analysis of poly(3-alkylthiophene)s / A. BERNASIK, M. M. MARZEC, J. Rysz, W. ŁUŻNY, A. Budkowski // W: ECASIA'13 : 15th European conference on Applications of surface and interface analysis : 13\textsuperscript{th} – 18\textsuperscript{th} October 2013 Cagliari, Sardinia (Italy) / ed. A. Rossi, B. Elsener ; Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Università di Cagliari, Sardinia, Italy. — [Cagliari : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-88-907670-0-5. — S. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania strukturalne cienkich warstw metodą powierzchniowej dyfrakcji promieniowania synchrotronowego[Structural investigations of thin films by use of synchrotron radiation surface diffraction] / Wojciech ŁUŻNY // W: XLIV Konwersatorium krystalograficzne : Wrocław, 27–28 VI 2002 = 44\textsuperscript{th} Polish crystallographic meeting. — [Polska : s. n], 2002. — S. 25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania zjawisk samoorganizacji w cienkich warstwach kompozytów polianiliny[Investigations of the self-organization in thin films of polyaniline composites] / Wojciech ŁUŻNY, Andrzej BERNASIK, Jakub HABERKO, Joanna Raczkowska, Jakub Rysz, Andrzej Budkowski // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — ISBN10: 8389936070. — S. S9–W4. — Bibliogr. s. S9–W4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badanie własności strukturalnych polialkilotiofenów metodą dynamiki molekularnej[Investigations of structural properties of poly-alkylthiophenes by the molecular dynamics method] / Konrad PIWOWARCZYK, Wojciech ŁUŻNY // W: „Kryształy molekularne” : XIV ogólnopolska konferencja : Częstochowa – Złoty Potok 21–25 września 2004 : streszczenia / Instytut Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. — [Częstochowa : IF WSP], [2004]. — S. [1], P 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badanie własności strukturalnych polialkilotiofenów metodą dynamiki molekularnej[Structural properties of poly(alkylthiophenes) studied by molecular dynamics simulations] / Konrad PIWOWARCZYK, Wojciech ŁUŻNY // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Fizyka ; ISSN 2082-0288. — 2005 z. 6–7 Cz. 1 / pod red. Janusza Berdowskiego Cz. 2 / pod red. Józefa Świątka, Stanisława Tkaczyka i Arkadiusza Mandowskiego, s. 353–356. — Bibliogr. s. 356

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Challenge and adventure or twenty years of searching for the model structure of the PANI/CSA conducting polymer system / Wojciech ŁUŻNY, Maciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz KOZIK // W: XIPS 2016 : 10\textsuperscript{th} International conference on X-ray investigations of polymers structure : book of abstracts : December 6–9 2016 Ustroń, Poland / ed. by Monika Basiura-Cembala, University of Bielsko-Biała, Catholic University of Leuven, Committee on Material Science of the Polish Academy of Sciences. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, [2016]. — ISBN: 978-83-65182-58-6. — S. 25–26. — Bibliogr. s. 26

 • keywords: simulations, conducting polymers, neutron diffraction, genetic algorithms, molecular dynamics, polyaniline, wide-angle X-ray scattering (WAXS), surface diffraction of synchrotron radiation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Challenge and adventure: twenty years of searching for the model structure of the polyaniline/camphorsulfonic acid conducting polymer system leading to an artificial intelligence approachWyzwanie i przygoda: dwadzieścia lat poszukiwań modelu struktury polimerowego systemu przewodzącego polianilina/kwas kamforosulfonowy prowadzących do wykorzystania metod sztucznej inteligencji / Tomasz KOZIK, Maciej ŚNIECHOWSKI, Wojciech ŁUŻNY // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2017 t. 62 nr 11–12, s. 800–805. — Bibliogr. s. 805, Abstr., Streszcz.. — X International Conference ”X-Ray investigations of polymer structure” : Ustroń, Poland 6-9 December 2016. — tekst: https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/344/348

  orcid iD
 • słowa kluczowe: modelowanie, symulacje, dyfrakcja rentgenowska, polianilina

  keywords: simulations, modelling, X-ray diffraction, polyaniline

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14314/polimery.2017.800

15
 • Characterisation of polyphenylene obtained from benzene – $AlCl_{3}/CuCl$/air system / A. Kosiek, H. Wyciślik, W. ŁUŻNY, I. Wielgus, J. Płocharski // Journal of New Materials for Electrochemical Systems ; ISSN 1480-2422. — 2001 vol. 4 iss. 3, s. 161–165. — Bibliogr. s. 164–165, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Charakterystyka złącza polimer-metal metodą kelvinowskiej mikroskopii sił[Characterization of polymer-metal interface by Kelvin Probe Force Microscopy] / MARZEC M. M., BERNASIK A., Awsiuk K., Rysz J., Budkowski A., ŁUŻNY W. // W: Kryształy molekularne : materiały XVIII ogólnopolskiej konferencji : Gdańsk–Sobieszewo, 10–14 września 2012 / Politechnika Gdańska. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych. — [Gdańsk : PG], [2012]. — S. 32. — Marzec M. M., Bernasik A., Łużny W. – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Chemical stability of polymers under $Ar-GCIB$ and X-ray irradiation / Andrzej BERNASIK, J. HABERKO, M. M. MARZEC, J. Rysz, W. ŁUŻNY, A. Budkowski // W: SIMS XX : 20th international conference on Secondary Ion Mass Spectrometry : September 13–18, 2015, Seattle : technical program & abstracts. — [USA : s. n.], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Chemical stability of polymers under argon gas cluster ion beam and x-ray irradiation / Andrzej BERNASIK, Jakub HABERKO, Mateusz M. MARZEC, Jakub Rysz, Wojciech ŁUŻNY, Andrzej Budkowski // Journal of Vacuum Science & Technology. B, Microelectronics and Nanometer Structures ; ISSN 1071-1023. — 2016 vol. 34 iss. 3, s. 030604-1–030604-5. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-16. — A. Bernasik – dod. afiliacja: ACMiN. — tekst: http://goo.gl/t00txz

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1116/1.4943951

19
 • Computer simulations of the structural properties of conducting polymers : the review of some recent results : [abstract] / W. ŁUŻNY, D. Djurado, M. R. Johnson, K. PIWOWARCZYK, M. ŚNIECHOWSKI // W: ICSM Dublin 2006 [Dokument elektroniczny] : the International Conference on Science and technology of synthetic Metals : Dublin, Ireland, July 2–7, 2006 : programme / Trinity College Dublin. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Dublin, Ireland : TC], [2006]. — Ekran. [1], W 10. — Tryb dostępu: www.conferencepartners.ie/icsm [2006-11-28]. — Bibliogr. ekran. [1], W 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
23
 • Dendrites and pillars in spin cast blends of polyaniline or its oligomeric analogue / J. HABERKO, A. BERNASIK, W. ŁUŻNY, J. Raczkowska, J. Rysz, A. Budkowki // Synthetic Metals ; ISSN 0379-6779. — 2010 vol. 160 iss. 23–24, s. 2459–2466. — Bibliogr. s. 2466, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Dendritic structures in thin films of polymeric composites / J. HABERKO, A. BERNASIK, J. Raczkowska, J. Rysz, W. ŁUŻNY, A. Budkowski // W: XIPS 2007 : VII international conference on X-ray Investigations of Polymer Structure : 5–7 December 2007, Kraków, Poland : programme and abstracts. — [Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna], [2007]. — S. 43, L24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Depth profiling and scanning near-field optical microscopy studies of phase separation in thin polymer films for solar cell applications / J. Rysz, A. Budkowski, J. Raczkowska, J. Jaczewska, A. BERNASIK, W. ŁUŻNY, E. Moons // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: