Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Luśtyk, dr

wykładowca

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-krr, Katedra Równań Różniczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 26433544100

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
2
 • Approximation properties of the lie-algebraic scheme / O. H. Bihun, M. S. LUŚTYK // Matematičnì Studìï ; ISSN 1027-4634. — 2003 t. 20 no. 1, s. 85–91. — Bibliogr. s. 90–91, Abstr., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Construction of algebraic-analytic discrete approximations for linear and nonlinear hyperbolic equations in $R^{2}$ / Mirosław LUŚTYK, Mykola Prytula // Opuscula Mathematica ; ISSN 1232-9274. — Tytuł poprz.: Scientific Bulletins of Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy. Opuscula Mathematica. — 2007 vol. 27 no. 1, s. 25–36. — Bibliogr. s. 35, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/L3juCO

 • keywords: fixed point problem, Riemann functions, d’Alembert type formula, algebraic-analytic approximation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Discrete approximation scheme for evolution equations with initial boundary conditions within the Lie algebraic approach : [poster] / M. LUŚTYK // W: EQUADIFF 10 : Czechoslovak international conference on Differential Equations and their applications : Prague, Czech Republic, August 27–31, 2001 : information program / Univerzita Karlova. Právnická fakulta. — Praha : UK PF, 2001. — S. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Funkcìonal'no-operatornij analìz problemi zyžnostì dlâ metodu diskretnih aproksimacìj F. Kalodžero v banahovih prostorahFunctional-operator analysis of the convergence problem for the F. Calogero approximation method in Banach spaces / Mirosław LUŚTYK, Anatolij PRYKARPATSKY, Mikola Pritula, Miroslava Vovk // Matematičnij Vísnik NTŠ ; ISSN 1812-6774. — 2012 t. 9, s. 168–179. — Bibliogr. s. 178–179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Lie-algebraic approach to discrete approximations of a Neuman boundary problem for evolution equations / M. LUŚTYK // W: Sučasnì problemi mehanìki ì matematiki : mìžnarodna naukova konferencìâ : pricvâčena 70-rìččû vìd dnâ narodžennâ akademìka NAN Ukraïni Âroslava Stepanoviča Pìdstrigača ta 25-rìččû zasnovanogo nim Ìnstitutu prikladnih problem mehanìki ì matematiki : 25–28 travnâ 1998 r. = 25–28 May, 1998 : materìali = Modern problems of mechanics and mathematics : international research conference : dedicated to the 70th birth anniversary of Jaroslav Stepanovych Pidstryhach (academician of NASU) and 25th anniversary of the Institute, founded by him : materials / Nacìonal'na Akademìâ nauk Ukraïni. Ìnstitut prikladnih problem mehanìki ì matematiki ìm. Â. S. Pìdstrigača. — L'vìv : NAN Ukraïni. IPPMìM ìm. Â. S. Pìdstrigača, 1998. — Tyt. także w jęz. ros.. — S. 251. — Bibliogr. s. 251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Lie-algebraic approach to discrete approximations of the Dirichlet and Neumann boundary problems for evolution equations / M. LUŚTYK // W: Krajovì zadačì dlâ diferencìal'nih rìvnân' : zbìrnik naukovih prac', Vyp. 2 / Nacìonal'na Akademìâ Nauk Ukraïni. Ìnstitut Matematiki. — Kiïv : NAN Ukraïni. ÌM, 1998. — S. 204–211. — Bibliogr. s. 211

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Long-run production prices / Henryk GURGUL, Mirosław LUŚTYK // Systems Analysis, Modelling, Simulation : a journal of mathematical modelling and simulation in systems analysis ; ISSN 0232-9298. — 1998 vol. 30 nos. 1–2, s. 145–152. — Bibliogr. s. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metoda Lie-algebraicznych dyskretnych aproksymacji : [streszczenie][The Lie-algebraic discrete approximations : abstract] / Bogusław BOŻEK, Mirosław LUŚTYK // W: Dwudziesta ósma ogólnopolska konferencja zastosowań matematyki : Zakopane–Kościelisko, 21–28. IX. 1999 / Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk [etc.]. — Warszawa : [s. n.], 1999. — S. 140. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Numerical tests and theoretical estimations for a lie-algebraic scheme of discrete approximationsČislovì testi ta teoretičnì ocìnki dlâ lì-algebraïčnoï shemi diskretnih aproksimacìj / O. Bihun, M. LUŚTYK // Vìsnik L'vìvs'kogo Unìversitetu. Serìâ prikladna matematika ta ìnformatika ; ISSN 2078-5097. — 2003 vip. 6, s. 3–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocìnki dlâ kvazìpredstavlen' Gajzenberga-Vejlâ ta čislovij analìz[Estimation for the quasi-representations of the Heisenberg-Weyl algebra operators and numerical analysis] / Oksana Bìgun, Mirosław LUŚTYK // W: Čotirnadcâta naukova sesìâ Nukovogo Tovaristva ìm. Ševčenka : L'vìv, 1 bereznâ–29 bereznâ 2003 r. : programa / Naukove Tovaristvo ìm. Ševčenka. — L'vìv : Doslìdno-vidavničomu centrì NT ìm. Ševčenka, 2003. — Opis część. wg okł. — Aud.216 s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Projection-algebraic scheme of discrete approximations for linear and nonlinear differential operator equations in Banach spaces / Mirosław LUŚTYK, Anatolij PRYKARPATSKY // PAMM – Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics ; ISSN 1617-7061. — 2009 vol. 9 iss. 1 spec. iss., s. 603–604. — Bibliogr. s. 604. — A. K. Prykarpatsky - dod. afiliacja: Ivan Franko Pedagogical State University, Ukraine. — 80th Annual meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM) : Gdansk 2009 / co-ed. Krzysztof J. Kalinski. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Solvability, completeness and computational analysis of a perturbed control problem with delays / Ludwik Byszewski, Denis Blackmore, Alexander A. Balinsky, Anatolij K. PRYKARPATSKI, Mirosław LUŚTYK // Mathematics and Statistics ; ISSN 2332-2071. — 2020 vol. 8 iss. 2, s. 187-200. — Bibliogr. s. 199-200, Abstr.. — A. K. Prykarpatski - dod. afiliacja: Institute of Mathematics at Cracow University of Technology. — tekst: http://www.hrpub.org/download/20200229/MS15-13414420.pdf

 • keywords: stability, convergence, delay, solvability, computational scheme, perturbed linear control problem

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.13189/ms.2020.080215

15
 • The Lie algebraic discrete approximation scheme for evolution equations with Cauchy Dirichlet/Neuman boundary conditions / M. LUŚTYK // W: Computer Methods in Mechanics : proceedings of the XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, 26–28 May 1999, Rzeszów, Poland / eds. Władysław Łakota, Zenon Waszczyszyn, Leonard Ziemiański. — Rzeszów : Rzeszów University of Technology. Faculty of Civil and Environmental Engineering, 1999. — S. 231–232. — Bibliogr. s. 232

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The Lie-algebraic discrete approximation scheme for evolution equations with Dirichlet/Neumann data / Mirosław LUŚTYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 0860-0120. Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica ; ISSN 0860-0120. — 2002 fasc. 40, s. 117–124. — Bibliogr. s. 124, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The solution existence and convergence analysis for linear and nonlinear differential-operator equations in Banach spaces within the Calogero type projection-algebraic scheme of discrete approximations / Mirosław LUŚTYK, Julian JANUS, Marzenna PYTEL-KUDELA, Anatolij K. PRYKARPATSKY // Central European Journal of Mathematics ; ISSN 1895-1074. — 2009 vol. 7 iss. 4, s. 775–786. — Bibliogr. s. 785–786, Abstr.. — A. K. Prykarpatsky - dod. afiliacja: The Abdus Salam International Center of Theoretical Physics, Trieste, Italy ; Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych, Lviv region, Ukraine. — tekst: http://link.springer.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.2478%2Fs11533-009-0038-z.pdf

 • keywords: convergence, realizibility, Leray-Schauder type fixed point theorem, lie-algebraic representation, Lagrangian interpolation, discrete approximation, projection-algebraic Calogero type method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11533-009-0038-z

18
 • Truncation method for infinite countable systems of parabolic differential-functional equations / Stanisław BRZYCHCZY, Mirosław LUŚTYK // Fixed Point Theory ; ISSN 1583-5022. — 2012 vol. 13 no. 2, s. 357–382. — Bibliogr. s. 358–360, Abstr.. — tekst: http://www.math.ubbcluj.ro/ nodeacj/download.php?f=122Brzychczy-786-final-R.pdf

 • keywords: truncation method, truncated system, infinite countable system, infinite uncontable system, differential-functional equation, reaction-diffusion equation, uniformly parabolic equation, Banach sequence space, partially ordered Banach space, Volterra functional, positive solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: