Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Łuska, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak




Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
  • Eksperymentalne badania pracy górniczych sprężarkowych chłodziarek powietrza współpracujących z wyparnymi chłodnicami wodyExperimental researches on the performance of mining compression type of air refrigerators cooperating with evaporative water coolers / Bernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Piotr ŁUSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 101–115. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Klimatyzacja kopalń podziemnych : systemy chłodnicze[Air-conditioning of underground mines : cooling systems] / Piotr ŁUSKA, Stanisław NAWRAT. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 122, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0268). — Bibliogr. s. 121–[123]. — ISBN: 978-83-7464-138-8

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Sposób opanowania pożarów w kopalniach węgla kamiennego[The method for controlling fires in the coal mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger, Wacław Dziurzyński, Piotr ŁUSKA. — Int.Cl.: E21F 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200348 B1 ; Udziel. 2008-05-27 ; Opubl. 2008-12-31. — Zgłosz. nr P.364446 z dn. 2004-01-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200348B1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • Sposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego[The method for preventing fires in the coal mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger, Wacław Dziurzyński, Piotr ŁUSKA. — Int.Cl.: E21F 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 199938 B1 ; Udziel. 2008-05-13 ; Opubl. 2008-11-28. — Zgłosz. nr P.364404 z dn. 2004-01-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL199938B1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
7
  • Urządzenie do przepływowego utleniania powietrza wentylacyjnego z podziemnych kopalń[Device for flow oxidation of the ventilation air from underground mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NAWRAT Stanisław, CZAJA Piotr, ŁUSKA Piotr, Pryszcz Efrem, Bednorz Janusz, Kowacki Grzegorz, NAPIERAJ Sebastian. — Int.Cl.: E21F 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 119954 U1 ; Opubl. 2012-10-22. — Zgłosz. nr W.119954 z dn. 2011-04-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 22, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL119954U1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych