Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Zabrzeski, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-7239-178X połącz konto z ORCID

ResearcherID: V-3756-2017

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zastosowania materiałów kompozytowych do transportu gazu ziemnegoAnalysis of use the composite materials for the natural gas transmission / Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Jan MACUDA, Adam SZURLEJ, Łukasz ZABRZESKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 47. — K. Liszka, Ł. Zabrzeski – dod. afiliacja: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kompozyt, transport gazu, gazociąg, wyskie ciśnienie, dystrybucja gazu ziemnego

  keywords: composite, pipeline, high pressure, natural gas transport, natural gas distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w okresie od 2008 do 2015 rokuFactors affecting oil prices in 2008–2015 / Piotr JANUSZ, Maciej KALISKI, Łukasz ZABRZESKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 34. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ropa naftowa

  keywords: crude oil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ekonomiczne aspekty wykorzystania wodoru wytworzonego z nadwyżek energii w polskim systemie gazowniczymEconomic aspects of using hydrogen produced from excess electricity in Polish natural gas system / Łukasz ZABRZESKI, Tomasz Blacharski, Piotr JANUSZ, Maciej KALISKI, Mariusz ŁACIAK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 61. — Tekst pol.-ang.. — Ł. Zabrzeski – dod. afiliacja: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S. A. ; T. Blacharski – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 • słowa kluczowe: wodór, sieć gazowa, polski system gazowniczy, polski system elektroenergetyczny, gaz ziemny

  keywords: natural gas, hydrogen, natural gas pipeline, Polish natural gas system, Polish energy system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hazardous gas areas on high-pressure gas pipelines in Poland / Łukasz ZABRZESKI, Łukasz Drążkiewicz, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Piotr PASZYLK // MATEC Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2261-236X. — 2017 vol. 121 art. no. 09010, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — MSE 2017 : 8\textsuperscript{th} international conference on Manufacturing Science and Education : Sibiu, Romania, 7–9 June 2017. — tekst: https://goo.gl/QBgrrt

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/matecconf/201712109010

5
6
 • Hydrogen-Natural Gas mixture compression in case of transporting through high-pressure gas pipelines / Łukasz ZABRZESKI, Piotr JANUSZ, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Adam SZURLEJ // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 8

 • keywords: natural gas, hydrogen, gas market, gas pipelines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Strefy zagrożenia wybuchem na gazociągach wysokiego ciśnieniaHazardous gas areas on high-pressure natural gas pipelines / Łukasz ZABRZESKI, Łukasz Drążkiewicz, Rafał KOWALSKI, Krystian LISZKA // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2017 t. 91 nr 4, s. 133–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: strefy zagrożenia wybuchem, rury upustowe, gaz ziemny

  keywords: natural gas, hazardous explosive gas area, relief pipes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/17.2017.4.4

8
 • Szanse i wyzwania związane z magazynowaniem energii w postaci wodoru w sieciach gazowychChances and challenges associated with the storage of energy in the form of hydrogen in natural gas network / Adam SZURLEJ, Rafał BIAŁY, Piotr JANUSZ, Tomasz WŁODEK, Łukasz ZABRZESKI // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów III ogólnopolskiej konferencji naukowej : 16–17 kwietnia 2018, [Rzeszów, Polska] / red. Paweł J. Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2018. — e-ISBN: 978-83-946727-4-4. — S. 50–51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2017/08/KSI%C4%98GA_ABSTRAKT%C3%93W.pdf

 • słowa kluczowe: wodór, magazynowanie energii, rynek gazu ziemnego, sieci gazowe, gaz ziemny

  keywords: natural gas market, natural gas, hydrogen, energy storage, natural gas network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • The effect of hydrogen transported through gas pipelines on the performance of natural gas grid / Tomasz Blacharski, Piotr JANUSZ, Maciej KALISKI, Łukasz ZABRZESKI // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 2, s. 515–529. — Bibliogr. s. 529, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/VezHpf

 • keywords: natural gas, transmission system, gas transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.2.515

11
 • Wpływ domieszki wodoru do przesyłanego gazu ziemnego na pracę tłoczni gazu wysokiego ciśnieniaThe effect of hydrogen transported through gas pipeline on the functioning of gas compression station work / Łukasz ZABRZESKI, Piotr JANUSZ, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Adam SZURLEJ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 62. — Tekst pol.-ang.. — Ł. Zabrzeski, K. Liszka – dod. afiliacja: Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S. A.

 • słowa kluczowe: wodór, sieć gazowa, tłocznie gazu, gaz ziemny

  keywords: natural gas, hydrogen, natural gas pipeline, gas compression stations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ wodoru transportowanego siecią gazową na jej funkcjonowanieThe effect of hydrogen transported through gas pipeline on the functioning of natural gas grid / Piotr JANUSZ, Maciej KALISKI, Łukasz ZABRZESKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 35. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wodór, sieć gazowa, gaz ziemny

  keywords: natural gas, hydrogen, natural gas pipeline

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wycieki LNG na powierzchnię wody i zagrożenia z nimi związaneLNG spills on the surface of water and the hazards connected with them / Łukasz ZABRZESKI, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2017 t. 91 nr 4, s. 199–201. — Bibliogr. s. 201, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: skroplony gaz ziemny, wycieki LNG, bezpieczeństwo transportu LNG

  keywords: liquefied natural gas, LNG spills, LNG transportation safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/17.2017.4.22

14
 • Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dla gazu ziemnego[Classification on natural gas hazardous areas] / Łukasz ZABRZESKI, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2017 nr 10, s. 92–96. — Bibliogr. s. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: