Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Wójcik, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3366-2038 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56313032100

PBN: 5e7093b6878c28a0473af977

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 84, z ogólnej liczby 86 publikacji Autora


1
 • Adhesives based on the polyvinyl acetate dispersion with improved thermal and fireproof properties : [abstract] / Zuzanna GÓRAL, Piotr IZAK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Łukasz WÓJCIK, Marcin GAJEK // W: EYEC monograph : 7\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25\textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — ISBN: 978-83-936575-5-1. — S. 492

 • keywords: thermal analysis, wood, adhesives, fireproof properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An impact of modifications an Dylągówka clay on the rheological properties of its water suspensionsWpływ modyfikacji surowca ilastego z Dylągówki na właściwości reologiczne jego wodnych zawiesin / Wojciech Panna, Joanna MASTALSKA, Sebastian Prewendowski, Łukasz WÓJCIK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2022 vol. 38 iss. 1, s. 137–150. — Bibliogr. s. 148–149, Abstr., Streszcz.. — Błąd w nazwisku: J. Mastalska-Popławska. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/122694/PDF/Panna%20i%20inni.pdf?handler=pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: właściwości reologiczne, suspensje wodno-smektytowe, skały ilasto-krzemionkowe, modyfikacje smektytu

  keywords: rheological properties, smectite-water suspensions, clay-siliceous rocks, modification of smectites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/gsm.2022.140610

3
 • Ceramiczne dodatki ognioochronne w palnych płytach panelowychFireproof ceramic additives for combustible board panels / IZAK P., Potyka A., MASTALSKA-POPŁAWSKA J., WÓJCIK J., GAJEK M. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 131. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ceramiczne retardanty palenia w polioctanowinylowych klejach do drewnaCeramic fire retardants in poly(vinyl acetate) wood adhesives / Zuzanna GÓRAL, Piotr IZAK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Łukasz WÓJCIK, Marcin GAJEK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 4, s. 351–358. — Bibliogr. s. 357–358, Streszcz.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/issue/view/69_no_4/69_351-358

  orcid iD
 • słowa kluczowe: lepkość, drewno, wytrzymałość na zrywanie, kleje polioctanowinylowe, ceramiczne retardanty palenia

  keywords: viscosity, wood, tensile strength, polyvinyl acetate adhesive, ceramic fire retardants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ceramiczne retardanty palenia w polioctanowych klejach do drewnaCeramic fire retardants in polyvinyl acetate wood adhesives / Zuzanna GÓRAL, Piotr IZAK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Łukasz WÓJCIK, Marcin GAJEK // W: XI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — ISBN: 978-83-63663-96-4. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka mas lejnych typu FFC – wpływ rodzaju szamotu na właściwości technologiczneThe characteristics of FFC slurries – influence of the kind of chamotte on technological properties / Łukasz WÓJCIK, Marcin GAJEK, Janusz PARTYKA // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • Clay-cement suspensions – rheological and functional properties / Łukasz WÓJCIK, Piotr IZAK, Daniel Słowikowski // W: ic-rmm2 : the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Rheology and Modeling of Materials : Miskolc–Lillafüred, Hungary, October 5–9, 2015 : book of abstracts / ed. László A. Gömze. — Igrici : Igrex Ltd, cop. 2015. — ISBN: 978-963-12-3463-3. — S. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Clay-cement suspensions – rheological characteristics / Łukasz WÓJCIK, Ewa LITWINEK, Piotr IZAK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA // W: ic-rmm4 : 4\textsuperscript{th} International Conference on Rheology and Modeling of Materials : Miskolc–Lillafüred, Hungary, October 7–11, 2019 : book of abstracts / ed. by László A. Gömze. — Igrici : Igrex Ltd, [2019]. — ISBN: 978-615-6071-00-2. — S. 86

 • keywords: crossover point, oscillation rheology, clay-cement suspensions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dodatki ognioochronne w polioctanowinylowych klejach do drewna / Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Piotr IZAK, Agnieszka Potyka, Łukasz WÓJCIK, Marcin GAJEK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 4, s. 329–334. — Bibliogr. s. 334, Streszcz.. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/1386

 • słowa kluczowe: lepkość, drewno, wytrzymałość na zrywanie, kleje polioctanowinylowe, ceramiczne opóźniacze palenia

  keywords: viscosity, wood, tensile strength, polyvinyl acetate adhesive, ceramic fire retardants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Effect of graphite and ammonium phosphates on polyvinyl acetate wood adhesives properties / GÓRAL Zuzanna, IZAK Piotr, MASTALSKA-POPŁAWSKA Joanna, WÓJCIK Łukasz, GAJEK Marcin // W: 6\textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-83-65955-01-2. — S. 40–41

 • keywords: graphite, wood, adhesives, fire retardants, polyvinyl acetate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Elementy reologii w technologii ceramiki : materiały pomocnicze do ćwiczeń[Elements of rheology in ceramics technology : auxiliary materials for exercises] / pod red. Piotra IZAKA ; [aut.] Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Agata STEMPKOWSKA, Łukasz WÓJCIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — 141, [1] s.. — Bibliogr. s. 54, 132–133. — ISBN: 978-83-66727-63-2 ; e-ISBN: 978-83-66727-64-9

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Engoben zur Beschichtung von TonfliesenEngobes for coating clay tiles / Creaton Polska sp. z o.o., Olkusz ; wynalazca: IZAK Piotr, GAJEK Marcin, WÓJCIK Łukasz, Różalski Adam. — Int.Cl.: C04B 33/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3416924 A1 ; Opubl. 2018-12-26. — Zgłosz. nr EP20170704492 z dn. 2017-02-15 // Europäisches Patentblatt ; ISSN 0170-9305 ; 2018  no. 52, s. 85-86. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3416924A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Farba ognioochronna do zabezpieczania konstrukcji żelbetowych[Fire-retardant paint for protecting reinforced concrete structures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Carboline Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa ; wynalazca: IZAK Piotr, MASTALSKA-POPŁAWSKA Joanna, STEMPKOWSKA Agata, GÓRAL Zuzanna, WÓJCIK Łukasz, GAJEK Marcin, Gierej Władysław, Gierej Marcin. — Int.Cl.: C09D 5/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 430722 A1 ; Opubl. 2021-02-08. — Zgłosz. nr P.430722 z dn. 2019-07-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 3, s. 22. — Błędnie podano nazwisko autora: Stemmpkowska Agata. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL430722A1.pdf

 • słowa kluczowe: odporność ogniowa, konstrukcje żelbetowe, farba ognioochronna, farba pęczniejąca

  keywords: reinforced concrete constructions, fireproof paint, intumescent paint, fire retardancy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Farba ognioochronna do zabezpieczania konstrukcji żelbetowych[Fire-retardant paint for protecting reinforced concrete structures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr IZAK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Agata STEMPKOWSKA, Zuzanna GÓRAL, Łukasz WÓJCIK, Marcin GAJEK, Władysław Gierej, Marcin Gierej. — Int.Cl.: C09D 5/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 238804 B1 ; Udziel. 2021-07-01 ; Opubl. 2021-10-04. — Zgłosz. nr P.430722 z dn. 2019-07-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL238804B1.pdf

 • słowa kluczowe: odporność ogniowa, konstrukcje żelbetowe, farba ognioochronna, farba pęczniejąca

  keywords: reinforced concrete constructions, fireproof paint, intumescent paint, fire retardancy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Hydrauliczna mieszanina do lokowania niebezpiecznych dla środowiska odpadów w składowiskach gruntowych[Hydraulic mixture for placing wastes dangerous to the environment in the waste disposal grounds] / Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Grażyna Janik, Roman Kuś spółka jawna, Sławków ; [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie] ; wynalazca: Roman Kuś, Grażyna Janik, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK, Daniel Słowikowski. — Int.Cl.: B09B 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216864 B1 ; Udziel. 2013-10-11 ; Opubl. 2014-05-30. — Zgłosz. nr P.386030 z dn. 2008-09-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216864B1.pdf

 • słowa kluczowe: składowanie odpadów

  keywords: waste disposal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Hydrauliczna mieszanina do lokowania niebezpiecznych dla środowiska odpadów w składowiskach gruntowych[Hydraulic mixture for placing wastes dangerous to the environment in the waste disposal grounds] / Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Grażyna Janik, Roman Kuś spółka jawna, Sławków ; [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie] ; wynalazca: Kuś Roman, Janik Grażyna, IZAK Piotr, WÓJCIK Łukasz, Słowikowski Daniel. — Int.Cl.: E21F 15/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386030 A1 ; Opubl. 2010-03-15. — Zgłosz. nr P.386030 z dn. 2008-09-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015  nr 6, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386030A1.pdf

 • słowa kluczowe: składowanie odpadów

  keywords: waste disposal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ił wapnisty z Woźnik źródłem nanocząstek ilastych po jego aktywacji kwasowejCalcareous clay of the Woźniki deposit (Poland) – potential source of the nanoparticles after acid activation / Andrzej KIELSKI, Krystyna WODNICKA, Piotr WYSZOMIRSKI, Łukasz WÓJCIK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2007 R. 59 nr 1, s. 26–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Iłowo-cementowe zawiesiny uszczelniające stosowane w ochronie przeciwpowodziowej, właściwości oraz parametry użytkowe[Clay-cement sealing suspensions in flood protection usage, properties and application parameters] / Yurii DELIKHOVSKYI, Łukasz WÓJCIK // W: Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda, Surowce i Energia [Dokument elektroniczny] : II międzynarodowa konferencja : 8–10 grudnia 2021 : monografia, Cz. 2 / red. nauk. Marzena Smol. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2022. — e-ISBN: 978-83-964234-0-5. — S. 9–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2022/09/Zielony-%C5%82ad-2022-cz-II-pol-1.pdf [2022-09-29]. — Bibliogr. s. 22–24, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: reologia, współczynnik filtracji, zawiesiny iłowo-cementowe, przesłony przeciwfiltracyjne, spoiwa hydroizolacyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Impact of melamine and its derivatives on the polyvinyl acetate wood adhesive properties : [abstract] / Zuzanna GÓRAL, Piotr IZAK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Łukasz WÓJCIK, Marcin GAJEK // W: EYEC monograph : 7\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25\textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — ISBN: 978-83-936575-5-1. — S. 493

 • keywords: fire retardants, wood adhesives, melamine derivatives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Influence of composition changes on rheological properties of clay-cement binders / Ewa LITWINEK, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 290

 • keywords: rheological properties, thixotropy, cement, clay minerals, clay-cement binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Influence of composition changes on viscoelastic properties of clay-cement binders / E. LITWINEK, P. IZAK, Ł. WÓJCIK, D. MADEJ // W: XVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 671. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: flow curve, clay-cement sealing binder, viscoelastic properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Influence of composition changes on viscoelastic properties of sealing clay-cement binders / Ewa LITWINEK, Piotr IZAK, Łukasz WÓJCIK // W: 6\textsuperscript{th} AGH-HU joint symposium : Krakow, May 14\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts. — Krakow : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — ISBN: 978-83-65955-07-4. — S. 84

 • keywords: rheological properties, cement, clay minerals, clay-cement binder, tixotrophy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: