Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Wacławik, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8401-5688 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7091f7878c28a04738dbf3

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • Analiza modułowa systemów organizacyjnychModular analysis of organizational systems / Paweł FILIPOWICZ, Łukasz WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2001 R. 52 nr 3, s. 17–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bariery stosowania zarządzania strategicznego informacjami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstwBarriers to implementation business intelligence solutions in middle and small companies / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 22–23 listopada 2007 = Enterprise management : theory and practice : X jubilee international scientific conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-156-2. — S. 276–281. — Bibliogr. s. 281, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chronometraż jako tradycyjna i współczesna technika organizatorskaThe time study - traditional and modern technique of management / Łukasz WACŁAWIK // W: Od tradycji do współczesności : współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego / red. nauk. Anna Kosieradzka, Danuta Rojek. — Warszawa : Wydział Zarządzania. Politechnika Warszawska, 2018. — Konferencja pod takim samym tytułem odbyła się 16-17.03.2017 w siedzibie WSB w Dąbrowie Górniczej. — ISBN: 978-83-63370-08-4. — S. 91–101. — Bibliogr. s. 100-101, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wydajność pracy, chronometraż, mierzenie czasu pracy, stabilność procesu, zmienność procesu

  keywords: work efficiency, time study, measuring the time of the work, process stability, process variability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Combating SARS-CoV-2 pandemic in the top cable manufacturer in Poland / Łukasz WACŁAWIK // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 10425–10430. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-07-05]. — Bibliogr. s. 10430, Abstr.

 • keywords: human resources, pandemic, cable industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geneza, istota i zastosowanie metody MOSTMOST method – the genesis and attempt to apply in production management / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Innovations in the cable industry / Łukasz WACŁAWIK // W: Organisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — ISBN: 978-83-7464-277-4. — S. 271–285. — Bibliogr. s. 285, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kryzys metody 5S i sposoby jego pokonaniaThe crisis of the 5S method and the ways of dealing with it / Łukasz WACŁAWIK // W: Nauka-biznes-gospodarka: kierunki współpracy [Dokument elektroniczny], Vol. 1 / pod red. Joanny Dudy, Tomasza Bernata. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2020. — e-ISBN: 978-83-65766-52-6. — S. 13–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.wydawnictwo-siz.pl/wp-content/uploads/2021/06/Bernat-Nauka-biznes-gospodarka-vol1.pdf [2021-06-14]. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: 5S, grywalizacja, propozycje usprawnień

  keywords: 5S, gamification, improvement suggestions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • La gestion de l'information dans les enterprises françaises implantées en Pologne[Information management in French companies in Poland] / Łukasz WACŁAWIK // W: Léxpérience de la République Slovaque et des autres pays d'Europe Centrale dans la transition vers une économie de marché : actes de la quatrieme conference intenationale de reseau PGV : Bratislava, 14–16 mai 1998 / Université d'Économie de Bratislava [et al.]. — Bratislava : Édition EKONÓM, 1998. — S. 62–72. — Bibliogr. s. 72–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Management polonais et management français : la gestion de l'information : une problématique interculturelle[Polish management and French management : information management : cross-cultural approach] / Claude Martin, Łukasz WACŁAWIK // Direction et Gestion : La Revue des Sciences de Gestion ; ISSN 1291-2905. — 1999 no. 175–176, s. 9–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Management polonais vs management français : la gestion de l'information : une problématique interculturelle[Polish management and French management : information management : cross-cultural approach] / Claude Martin, Łukasz WACŁAWIK // W: Reštrukturalizácia slovenských podnikov v podmenkach medzinárodnej integrácie : zbornik : VEGA 1/5114/98 = Restructuration des enterprises slovaques dans les conditions de l\'intégration internationale : recueil / Kita Joroslav ; Ekonomická Univerzita v Bratislave. Obchodná Fakulta. — Bratislava : Vydavatelśtvo EKONÓM, 1999. — S. 153–170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mary Barnett Gilson (1877–1959) – prekursor zarządzania zasobami ludzkimiMary Barnett Gilson (1877–1959) precursor of human resources management / Łukasz WACŁAWIK // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2016 nr 8, s. 28–33. — Bibliogr. s. 32–33, Summ.

 • keywords: HRM, pioneers of management, women in management, employee adaptation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metoda „5S”The “5S” method / Łukasz WACŁAWIK, Paweł FILIPOWICZ // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2001 R. 52 z. 5, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metoda {\em Business Dynamic Reengineering} (BDR)Business Dynamic Reengineering (BDR) method / Paweł FILIPOWICZ, Łukasz WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2000 R. 51 nr 7, s. 10–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metoda most – geneza i próba zastosowania w zarządzaniu produkcjąMost method – the genesis and attempt to apply in production management / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola : monografia = Management of production – planning, production, optimization and control / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-76-9. — S. 59–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena skuteczności i usprawnianie procesów pracy poddanych reengineeringowiDiagnosis and implementation of the labor process reengineering / Łukasz WACŁAWIK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 1: Zarządzanie, s. 313–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: reinżynieria

  keywords: reengineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Od badania metod pracy do warsztatu muda : streszczenieFrom work study to muda hunting : abstract / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: badanie metod pracy, doskonalenie procesów, wartość dodana, warsztat muda, ewolucja metod zarządzania

  keywords: work study, process improvement, added value, muda hunting, evolution of management methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Od badania metod pracy do warsztatu mudaFrom work study to muda hunting / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2016 / red. nauk. Marek Karkula, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-901-8. — S. 93–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: badanie metod pracy, doskonalenie procesów, wartość dodana, warsztat muda, ewolucja metod zarządzania

  keywords: work study, process improvement, added value, muda hunting, evolution of management methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Outsourcing w wywiadzie gospodarczym[Outsourcing in business intelligence] / Łukasz WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2009 nr 11, s. 58–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Outsourcing wywiadu gospodarczegoOutsourcing of business intelligence / Łukasz WACŁAWIK // W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of development of management systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-81-2. — S. 121–126. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Propozycje usprawnień jako narzędzie doskonalenia procesów pracySystem of suggestions as a tool for labour processes improvement / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 22–23 listopada 2007 = Enterprise management : theory and practice : X jubilee international scientific conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-156-2. — S. 270–275. — Bibliogr. s. 275, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Propozycje usprawnień – zastosowanie w przemyśle samochodowymSystem of suggestions as a tool for labour processes improvement in motor industry / Łukasz WACŁAWIK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2007. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 335–343. — Bibliogr. s. 343, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Próba zastosowania metody MOST w zarządzaniu produkcjąApplication of MOST method in production management / Łukasz WACŁAWIK // W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam Peszko. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — Dod. ISBN: 837464009X. — ISBN10: 8374640355. — S. 104–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty[Entrepreneurship in context of global economy – selected aspects] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Mariusz KUDEŁKO, Rafał KUSA, Agnieszka PESZKO, Michał TECZKE, Łukasz WACŁAWIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 109, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0605). — Bibliogr. s. 104–[110]. — ISBN: 978-83-7464-762-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Recenzja książki „Polski przemysł kablowy” pod redakcją Jana Grobickiego. — Bydgoszcz, 2007Review of book titled “Polish Cable Industry” edited by Jan Grobicki / Rec. Łukasz WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2009 nr 4, s. 88–91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rozwój i stan aktualny dystrybucji francuskiej[Development and current condition of French distribution] / Łukasz WACŁAWIK // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2000 nr 7/8, s. 22–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: