Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Topolski, mgr inż.

doktorant

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57203822623

PBN: 602d01879543c7410626e680

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analiza wpływu generacji rozproszonej na wybrane parametry jakości energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia na terenie klastra Wirtualna Zielona Elektrownia OchotnicaAnalysis of the impact of dispersed generation on selected aspects of power quality in a low-voltage electricity network located in the area of energy cluster Virtual Green Ochotnica Power Plant / Łukasz TOPOLSKI, Wojciech Schab, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2020 R. 96 nr 3, s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/3/5.pdf

 • słowa kluczowe: prosument, wzrosty napięcia, asymetria napięć i prądów, jednofazowe mikroinstalacje

  keywords: prosumer, voltage swells, voltage and current unbalance, single phase microinstallations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2020.03.05

2
3
4
 • Charakterystyki inwerterów fotowoltaicznych w świetle zapisów kodeksu sieciowego oraz wymagań polskich operatorów systemów dystrybucyjnychPhotovoltaic inverters profiles in relation to the network code and the requirements of Polish distribution system operators / Krzysztof CHMIELOWIEC, Łukasz TOPOLSKI, Aleks Piszczek, Zbigniew HANZELKA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2021 R. 97 nr 4, s. 81–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2021/4/14.pdf

 • słowa kluczowe: prosument, mikroinstalacje fotowoltaiczne, inwerter, kodeks sieci

  keywords: prosumer, inverter, photovoltaic micro-installations, network code

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2021.04.14

5
 • Experimental comparative analysis of photovoltaic inverters profiles in relation to the European network code NC RfG, the technical standards, and the requirements of distribution system operators / Zbigniew HANZELKA, Krzysztof CHMIELOWIEC, Łukasz TOPOLSKI, Mateusz DUTKA, Aleks Piszczek // W: CIGRE Paris Session 2022 [Dokument elektroniczny] : the leading global event for power system expertise : 28 August - 02 September 2022, Paris, France. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S.  l.] : CIGRE, 2022. — S. 1-12, ID 11026. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://registrations.cigre.org/ [2023-02-02]. — Bibliogr. s. 11-12, Summ.. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: photovoltaic inverters, NC RfG network code, EN 50549-1 standard, volt-var control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kompensacja asymetrii powodowanej niskoemisyjnymi odbiornikami i odnawialnymi źródłami energii w sieciach niskich napięćMitigation of asymmetry caused by low-carbon technologies on low-voltage electricity network / Łukasz TOPOLSKI, Zbigniew HANZELKA // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2019 nr 63, s. 31–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz.. — Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE'19 : XIX konferencja naukowa : Jastrzębia Góra, 12–14 czerwca 2019. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_63.pdf

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, asymetria, składowe symetryczne, transformator symetryzujący

  keywords: renewable energy sources, symmetrical components, asymmetry, balancing transformer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.63.05

7
 • Methods for determining power losses in cable lines with non-linear loadMetody wyznaczania strat w liniach kablowych z obciążeniem nieliniowym / Łukasz TOPOLSKI, Jurij WARECKI, Zbigniew HANZELKA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2018 R. 94 nr 9, s. 85–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2018/9/21.pdf

 • słowa kluczowe: wyższe harmoniczne, zjawisko naskórkowości, efekt zbliżenia, dodatkowe straty mocy

  keywords: higher harmonics, skin effect, proximity effect, additional power losses

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2018.09.21

8
 • Mitigation of voltage swells and unbalance caused by photovoltaic installations using a balancing transformer and an automatic voltage regulator in low-voltage networks / Łukasz TOPOLSKI // W: EPQU'20 [Dokument elektroniczny] : 12th international conference and exhibition on Electrical Power Quality and Utilization : 14\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} September, 2020, Kraków, Poland : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2020. — (Proceedings of the ... International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation (Online) ; ISSN 2150-6655). — USB ISBN: 978-1-7281-7460-0. — e-ISBN: 978-1-7281-7461-7. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-26. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047fv0078.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9220292

 • keywords: balancing transformer, voltage swells and unbalance, single phase photovoltaic installations, automatic voltage regulator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EPQU50182.2020.9220292

9
 • Ograniczanie wzrostów i asymetrii napięć powodowanych jednofazowymi instalacjami fotowoltaicznymi za pomocą szeregowego transformatora dodawczego w sieci niskiego napięciaLimitation of voltage swells and unbalance caused by single-phase photovoltaic microinstallations using a series automatic voltage regulator in a low-voltage network / Łukasz TOPOLSKI, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK, Zbigniew HANZELKA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2020 R. 96 nr 3, s. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/3/10.pdf

 • słowa kluczowe: szeregowy transformator dodawczy, wzrosty i asymetria napięć, jednofazowe mikroinstalacje fotowoltaiczne

  keywords: series automatic voltage regulator, voltage swells and unbalance, single phase photovoltaic installations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2020.03.10

10
 • Photovoltaic inverter profiles in relation to the European Network Code NC RfG and the requirements of Polish distribution system operators / Krzysztof CHMIELOWIEC, Łukasz TOPOLSKI, Aleks Piszczek, Zbigniew HANZELKA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 5 art. no. 1486, s. 1-24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23-24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1486/pdf

 • keywords: photovoltaic micro-installations, PV inverter, EU network code NC RfG, standard EN 50549-1:2019

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14051486

11
12
 • Wpływ mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybrane parametry jakości energii elektrycznej oraz pracę agregatów w sieci dystrybucyjnej niskiego napięciaThe impact of photovoltaic micro-installations on selected power quality parameters and the operation of the mobile power generation units in a low-voltage distribution network / Łukasz TOPOLSKI // Energetyka Rozproszona [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2720-0973. — 2021 z. 4, s. 41–62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://www.energetyka-rozproszona.pl/media/magazine_attachments/ER_4_2021_Topolski_final_9.06.2021.pdf

 • słowa kluczowe: agregat prądotwórczy, transformator symetryzujący, szeregowy transformator dodawczy, wzrosty i asymetria napięć, mikroinstalacje fotowoltaiczne

  keywords: balancing transformer, photovoltaic micro-installations, series automatic voltage regulator, voltage swells and unbalance, mobile power generation unit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/er.2021.4.41