Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Sztangret, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4872-406X

ResearcherID: A-1946-2017

Scopus: 36245583400

PBN: 901399

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • Agent-based information processing in a domain of the industrial process optimizationAgentowy system przetwarzania informacji w zakresie optymalizacji procesu przemysłowego / Gabriel ROJEK, Łukasz SZTANGRET, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2011 vol. 11 no. 2, s. 297–302. — Bibliogr. s. 302, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wrażliwości jako metoda wspomagająca optymalizację parametrów procesów metalurgicznychSensitivity analysis as a supporting procedure in optimization of metallurgical processes / Łukasz SZTANGRET, Danuta SZELIGA, Jan KUSIAK // W: KomPlasTech 2010 [Dokument elektroniczny] : informatyka w technologii metali : XVII konferencja : Białka Tatrzańska, 10–13 stycznia 2010 / Politechnika Śląska, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-60958-53-7. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wrażliwości jako metoda wspomagająca optymalizację parametrów procesów metalurgicznychSensitivity analysis as a supporting procedure in optimization of metallurgical processes / Łukasz SZTANGRET, Danuta SZELIGA, Jan KUSIAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 76 nr 12, s. 721–725. — Bibliogr. s. 725

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
7
8
9
 • Bio-inspired optimization strategies in control of copper flash smelting processOptymalizacja procesu zawiesinowego wytopu miedzi oparta o metody inspirowane przez naturę / Łukasz SZTANGRET, Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2009 vol. 9 no. 3, s. 400–408. — Bibliogr. s. 408, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Computer aided design of the best TR forging technology for crank shaftsWspomagane komputerowo projektowanie najlepszej technologii kucia wałów korbowych metodą TR / Łukasz SZTANGRET, Andrzej MILENIN, Mateusz SZTANGRET, Wojciech Walczyk, Maciej PIETRZYK, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2011 vol. 11 no. 2, s. 237–242. — Bibliogr. s. 241–242, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Computer system for identification of material models on the basis of plastometric testsSystem komputerowy do identyfikacji modeli materiałowych na podstawie testów plastometrycznych / L. RAUCH, L. SZTANGRET, M. PIETRZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 737–743. — Bibliogr. s. 742–743

 • keywords: inverse analysis, metamodel, computer system, plastometric test

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 20.2478/amm-2013-0063

12
 • Control of the copper flash smelting process – comparison of the effectiveness of bio-inspired strategies / Łukasz SZTANGRET, Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems : ECCOMAS conference : EUROGEN 2009 : Cracow, June 15–17, 2009 / eds. T. Burczyński, J. Périaux ; CIMNE, UPC Universitat Politècnica de Catalunya, Generalitat de Catalunya. — Barcelona : CIMNE, cop. 2011. — (A Series of Handbooks on Theory and Engineering Applications of Computational Methods). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-84-95999-93-1. — S. 298–303. — Bibliogr. s. 303, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Effective strategies of the optimization of industrial metallurgical processes / J. KUSIAK, Ł. SZTANGRET, M. PIETRZYK // W: Proceedings of the third international conference on Soft computing technology in civil, structural and environmental engineering / ed. Y. Tsompanakis. — Stirlingshire : Civil-Comp Press, 2013. — (Civil-Comp Proceedings ; ISSN 1759-3433 ; 103). — ISBN: 978-1-905088-58-4. — S. [1], Paper 34. — Pełny tekst W: Proceedings of CSC2013 [Dokument elektroniczny] : the third international conference on Soft computing technology in civil, structural and environmental engineering /ed. Y. Tsompanakis. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Stirlingshire : Civil-Comp Press, 2013]. — S. 1–12. — Tryb dostępu: {http://www.ctresources.info/ccp/pdf.html?id=7603}. — Dostęp po wykupieniu licencji. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.

 • keywords: optimization, metamodelling, Kriging, process modelling, artificial neural network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Evaluation of optimization strategies dedicated to multistage processes / Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Wojciech Pietrucha, Łukasz SZTANGRET // W: KomPlasTech 2017 : XXIV international conference on Computer methods in materials technology : January 15–18, 2017, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. by Danuta Szeliga, Łukasz Rauch ; AGH University of Science and Technology ; Silesian University of Technology. — [Zakopane : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-947091-0-5. — S. 171–174. — Bibliogr. s. 174

 • keywords: optimization strategies, multistage processes, particle swarm optimization method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Evaluation of possibility of application of various metamodels to inverse analysis of material tests / Łukasz SZTANGRET, Jan KUSIAK, Maciej PIETRZYK // W: Third international conference on Material modelling : incorporating the Thirteenth European mechanics of materials conference : September 8–11, 2013, Warsaw, Poland : book of abstracts / eds. Paweł Dłużewski, Grzegorz Jurczak, Toby D. Young. — Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, cop. 2013. — ISBN: 978-83-89687-83-8. — S. 102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Identification of material properties of the DP steel based on plastometric tests an on industrial hot strip rollingIdentyfikacja własności materiałowych stali DP w oparciu o próby plastometryczne oraz walcowanie blach na gorąco / Łukasz SZTANGRET, Danuta SZELIGA, Jan KUSIAK, Maciej PIETRZYK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2011 vol. 11 no. 4, s. 542–550. — Bibliogr. s. 549–550, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Identyfikacja modelu materiału w prawie konstytutywnym w oparciu o rozwiązanie odwrotne z metamodelemConstitutive material model identification basing on the inverted metamodel solution / Łukasz SZTANGRET, Danuta SZELIGA, Jan KUSIAK, Maciej PIETRZYK // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2011 R. 84 nr 1, s. 32–34, 36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Industrial process control with case-based reasoning approachSterowanie procesów przemysłowych z podejściem opartym na wnioskowaniu epizodycznym / Jan KUSIAK, Gabriel ROJEK, Łukasz SZTANGRET, Piotr JAROSZ // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2013 vol. 13 no. 2, s. 313–319. — Bibliogr. s. 318, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Metamodelling and optimization of copper flash smelting process / Marcin Gulik, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Wojciech Pietrucha, Łukasz SZTANGRET // W: Applied mathematics and materials : proceedings of the 8th international conference on Materials Science (MATERIALS'15), proceedings of the 8th international conference on Finite differences, finite elements, finite volumes, boundary elements (F-and-B'15), proceedings of the 3rd international conference on Optimization techniques in engineering (OTENG'15) : Rome, Italy, November 7–9, 2015 / ed. Imre J. Rudas. — [Italy] : WSEAS Press, cop. 2015. — (Mathematics and Computers in Science and Engineering Series ; ISSN 2227-4588 ; 54). — ISBN: 978-1-61804-347-4. — S. 52–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.

 • keywords: artificial neural networks, optimization, metamodelling, support vector machines, random forest, flash copper smelting process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Metamodelling in metal forming: fashion or method? / Maciej PIETRZYK, Grzegorz GÓRECKI, Łukasz SZTANGRET, Jan KUSIAK // W: XXXIII. Verformungskundliches Kolloquium : Leoben, 15.03.2014 : Tagungsband / Hrsg. Bruno Buchmayr ; Montanuniversität, Lehrstuhl für Umformtechnik. Department Product Engineering. — Leoben : LFU, cop. 2014. — Opis częśc. wg okł. — Na okł. dodatkowo: 15.3. bis 18.3.2014, Zauchensee. — ISBN: 978-3-902078-19-3. — S. 58–65. — Bibliogr. s. 64–65, Abstr.

 • keywords: optimization, inverse analysis, computing costs, metamodels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Metamodelowanie procesów dynamicznych pod kątem ich optymalizacjiMetamodelling of dynamic processes for optimization purposes / Łukasz SZTANGRET, Jan KUSIAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2015 t. 82 nr 4, s. 256–261. — Bibliogr. s. 261

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, metamodelowanie, procesy dynamiczne

  keywords: artificial neural networks, metamodelling, dynamic processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2015.4.3

24
 • Metamodelowanie procesu produkcji miedzi blister - porównanie efektywności metod modelowaniaMetamodelling of the copper blister production process - comparing the effectiveness of modelling methods / Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Wojciech Pietrucha, Łukasz SZTANGRET // W: KomPlasTech 2016 : informatyka w technologii metali : Wisła, 17–20 stycznia 2016 : program XXIII konferencji KomPlasTech : streszczenia prac. — [Wisła : s. n.], [2016]. — S. 70–71. — Bibliogr. s. 71. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: produkcja miedzi blister, metamodelowanie procesów, metody modelowania

  keywords: copper blister production, process metamodelling, modelling techniques

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Metamodel driven optimization of thermomechanical industrial processesOptymalizacja termomechanicznych procesów przemysłowych wspomagana metamodelowaniem / KUSIAK J., SZTANGRET Ł., RAUCH Ł., PIETRZYK M. // W: KomPlasTech 2014 : informatyka w technologii metali : Wisła Malinka, 19–22 stycznia 2014 : program XXI konferencji : streszczenia prac. — [Wisła Malinka : s. n.], [2014]. — S. 28. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: