Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Rakoczy, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2205-681X orcid iD

ResearcherID: AAH-9232-2020

Scopus: 57202214388

PBN: 5e709390878c28a0473acd62

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 69, z ogólnej liczby 69 publikacji Autora


1
 • 3D printing vane rings models used in the investment casting process / Rafał Cygan, Łukasz RAKOCZY, Dariusz Szybicki // W: IRF2020 [Dokument elektroniczny] : 7\textsuperscript{th} international conference Integrity-Reliability-Failure : Funchal, Portugal, 6–10 September 2020 : proceedings / eds. J. F. Silva Gomes, Shaker A. Meguid. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : University of Porto], [2020]. — ISBN: 978-989-54756-1-2. — S. 459–464. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://paginas.fe.up.pt/ irf/Proceedings_IRF2020/data/papers/17343.pdf [2020-05-19]. — Bibliogr. s. 462–464, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: 3D printing, investment casting, superalloys, aviation, wax model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza mikrostrukturalna i charakterystyka pęknięć po spawaniu łukowym nadstopu nikluMicrostructural analysis and cracking characterization of arc welded nickel based superalloy / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 R. 84 nr 4, s. 156–161. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: nadstopy, pęknięcia likwacyjne, nierównowagowe nadtapianie, spawalność, przełom kruchy

  keywords: superalloys, weldability, brittle fracture, liquation cracking, constitutional liquation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.4.5

3
4
5
 • Application of shell molds strengthened by metal powders and glass fibres in the fabrication of jet engine components / Łukasz RAKOCZY, Rafał Cygan, Małgorzata Grudzień-Rakoczy // W: CYSC-2019 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 16–19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed.-in-chief Vladimir V. Srdić. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, 2019. — e-ISBN: 978-86-6253-104-9. — S. 63. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://cysc.mima.solutions/wp-content/uploads/2019/10/Book-of-Abstarcts-CYSC-2019.pdf [2019-10-15]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of the gas tungsten arc welding for the repair of investment cobalt-based superalloy casting / Rafał Cygan, Łukasz RAKOCZY // W: M2D2022 [Dokument elektroniczny] : 9th international conference Mechanics and materials in design : Funchal/Portugal, 26–30 June 2022 : proceedings / eds. J. F. Silva Gomes, Shaker A. Meguid. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Porto : INEGI-FEUP, 2022. — e-ISBN: 978-989-54756-3-6. — S. 21–24. — Tryb dostępu: https://paginas.fe.up.pt/ m2d/proceedings_m2d2022/ [2022-06-10]. — Bibliogr. s. 22–24, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: investment casting, repair, GTAW, aerospace, X40

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Characterization of $\gamma'$ precipitates in cast Ni-based superalloy and their behaviour at high-homologous temperatures studied by TEM and in situ XRD / Łukasz RAKOCZY, Ondrej Milkovič, Bogdan RUTKOWSKI, Rafał Cygan, Małgorzata Grudzień-Rakoczy, František Kromka, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 10 art. no. 2397, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-22. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/10/2397/pdf

  orcid iD
 • keywords: dissolution, STEM, in situ XRD, gamma prime, misfit, lattice parameter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13102397

8
 • Characterization of primary microstructure of thin-walled Ni-based superalloy casting / Małgorzata Grudzień, Zenon Pirowski, Krzysztof Jaśkowiec, Adam Bitka, Rafał Cygan, Łukasz RAKOCZY // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 167–168. — Bibliogr. s. 168. — Toż. na dysku Flash w części: Scientific and Technical

  orcid iD
 • keywords: temperature field, investment casting, Inconel, pouring, heating rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Characterization of the as‑cast microstructure and selected properties of the X‑40 Co‑based superalloy produced via lost‑wax casting / Łukasz RAKOCZY, Małgorzata Grudzień-Rakoczy, Rafał Cygan, Bogdan RUTKOWSKI, Tomasz KARGUL, Tomasz Dudziak, Ewa Rząd, Ondrej Milkovič, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2022 vol. 22 iss. 3 art. no. 143, s. 1–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-09

  orcid iD
 • keywords: oxidation, investment casting, M7C3, jet engine, cobalt superalloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s43452-022-00466-w

10
 • Characterization of the microstructure, microsegregation, and phase composition of ex-situ $Fe–Ni–Cr–Al–Mo–TiC_{p}$ composites fabricated by three-dimensional plasma metal deposition on 10CrMo9-10 steel / Łukasz RAKOCZY, Kevin Hoefer, Małgorzata Grudzień-Rakoczy, Bogdan RUTKOWSKI, Marcin GOŁY, Torsten Auerbach, Rafał Cygan, Kevin Gordon Abstoss, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Peter Mayr // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2020 vol. 20 iss. 4 art. no. 127, s. 1-19. — Bibliogr. s. 18-19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-10. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s43452-020-00132-z.pdf

  orcid iD
 • keywords: composite, MMC, secondary phases, 3DPMD, ex situ

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s43452-020-00132-z

11
 • Characterization of the strengthening phases in the $Ni-based$ superalloy / Łukasz RAKOCZY, Bogdan RUTKOWSKI, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 320

 • keywords: carbides, investment casting, gamma prime, aerospace

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Contribution of microstructural constituents on hot cracking of $MAR-M247$ nickel based superalloy / Ł. RAKOCZY, M. Grudzień, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2018 vol. 63 iss. 1, s. 181–189. — Bibliogr. s. 189

  orcid iD
 • keywords: superalloys, liquation cracking, MAR-M247, gamma prime

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/118926

13
 • Cracking of precipitation hardened alloys induced by Nd-YAG laser beam / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Tomasz GÓRAL // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 158–163. — Bibliogr. s. 163, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: cracking, Nd-YAG, laser beam, high strength materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Effect of cobalt aluminate content and pouring temperature on macrostructure, tensile strength and creep rupture of Inconel 713C castings / Ł. RAKOCZY, M. Grudzień, R. Cygan, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2018 vol. 63 iss. 3, s. 1537–1545. — Bibliogr. s. 1544–1545. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol3_2018/67.pdf

  orcid iD
 • keywords: creep, investment casting, superalloy, pouring, lost wax

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/123845

15
 • Effect of GTAW process on microstructure of nickel based superalloy Rene 108 / Łukasz RAKOCZY, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Lechosław TUZ // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Effect of melt pouring temperature and composition of primary coating of shell mould on tensile deformation behavior of IN713C superalloy / Łukasz RAKOCZY, Małgorzata Grudzień, Rafał Cygan // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 61–62. — Bibliogr. s. 62. — Toż. na dysku Flash w części: Scientific and Technical

  orcid iD
 • keywords: ordering, gamma prime, IN713C, tensile, antiphase grain boundary

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Evolution of $\gamma'$ morphology and $\gamma/\gamma'$ lattice parameter misfit in a nickel-based superalloy during non-equilibrium cooling / Łukasz RAKOCZY, Grzegorz CEMPURA, Adam KRUK, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // International Journal of Materials Research ; ISSN 1862-5282. — Tytuł poprz.: Zeitschrift für Metallkunde. — 2019 vol. 110 no. 1, s. 66–69. — Bibliogr. s. 69. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-03. — XVI international conference on Electron microscopy : Jachranka, Poland, September 10th-13th 2017

  orcid iD
 • keywords: quenching, superalloys, gamma' phase, gamma/gamma' misfit, non equilibrium cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3139/146.111729

19
 • Fabrication and characterization of the newly developed superalloys based on Inconel 740 / Małgorzata Grudzeń-Rakoczy, Łukasz RAKOCZY, Rafał Cygan, František Kromka, Zenon Pirowski, Ondrej Milkovič // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 10 art. no. 2362, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/10/2362/pdf

  orcid iD
 • keywords: investment casting, tantalum, A-USC, superalloy, Inconel 740

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13102362

20
 • Grain refinement of cast Ni-based superalloy induced by cobalt nanoparticles / Łukasz RAKOCZY, Rafał Cygan, Małgorzata Grudzień, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: 6\textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-83-65955-01-2. — S. 49–50

 • keywords: refinement, modification, superalloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Hot cracking of nickel-based superalloy turbine bladePękanie gorące łopatki turbiny z nadstopu na osnowie niklu / Łukasz RAKOCZY, Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 4, s. 181–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/xvpjN5

 • słowa kluczowe: stopy niklu, nadstopy, łopatki turbiny, likwacja, pękanie gorące

  keywords: nickel alloys, hot cracking, superalloys, turbine blades, liquation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.4.181

22
 • Influence of Al/Ti ratio and Ta concentration on the As-cast microstructure, phase composition, and phase transformation temperatures of lost-wax Ni-based superalloy castings / Małgorzata Grudzień-Rakoczy, Łukasz RAKOCZY, Rafał Cygan, Konrad Chrzan, Ondrej Milkovič, Zenon Pirowski // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 9 art. no. 3296, s. 1–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 24–27, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-05-04. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/9/3296/pdf?version=1651888154

  orcid iD
 • keywords: phase transformation, investment casting, solidification, superalloy, Inconel 740

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15093296

23
 • Influence of cobalt nanoparticles and melt pouring temperature on microstructure and properties of nickel-based superalloy / Łukasz RAKOCZY, Rafał Cygan, Małgorzata Grudzień, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: Sixteenth young researchers’ conference materials science and engineering [Dokument elektroniczny] : December 6-8, 2017, Belgrade, Serbia : program the book of abstracts / ed. Smilja Marković. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2017. — e-ISBN: 978-86-80321-33-2. — S. 40. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/15432/9788680321332.pdf?sequence=1&isAllowed=y [2018-06-04]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Influence of hot dip galvanizing on the microstructure and hardness of heat-treated construction steel : [abstract] / Lechosław TUZ, Krzysztof PAŃCIKIEWICZ, Łukasz RAKOCZY, Zbigniew ŻUREK // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 330

 • keywords: coating, zinc, galvanizing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Influence of investment casting parameters on creep resistance of Ni-based superalloy / Łukasz RAKOCZY, Rafał Cygan, Małgorzata Grudzień // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 59–60. — Bibliogr. s. 60. — Toż na dysku Flash w części: Scientific and Technical

 • keywords: creep, rafting, grain refinement, IN713C, stereological parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: