Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Machniak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9014-9922 orcid iD

ResearcherID: W-4140-2018

Scopus: 55022864500

PBN: 5e70922b878c28a047391084

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 97, z ogólnej liczby 99 publikacji Autora


1
 • Aggregates from mineral wastes / Ireneusz Baic, Wiesław Kozioł, Łukasz MACHNIAK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 8 art. no. 01068, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/CUiP1m [2016-10-06]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — W. Kozioł – afiliacja: Institute of Mechanized Construction and Rock Mining, Division in Katowice. — MEC 2016 : Mineral Engineering Conference : Świeradów-Zdrój, Poland, September 25–28, 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20160801068

2
3
4
 • Analiza porównawcza efektywności pracy maszyn podstawowych w kopalniach węgla brunatnego – problemy z unifikacją wskaźnikówComparative analysis efficiency of work of primary machine in lignite mines – problems concerning standardization of coefficients / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 349–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_26.pdf

 • słowa kluczowe: benchmarking, górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, wskaźniki wykorzystania maszyn podstawowych

  keywords: benchmarking, lignite, open cast mining, coefficients of efficiency of primary machine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza struktury wielkości powierzchni złóż surowców skalnych[Structure analysis of the size of area for deposits rock raw materials] / Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ, Wiesław KOZIOŁ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 3, s. 52–57. — Bibliogr. s. 57. — W. Kozioł - dod. afiliacja: IMBiGS Oddział Katowice

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, surowce skalne, kruszywa naturalne, wielkość złóż

  keywords: surface mining, natural aggregates, rock raw materials, area of deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce, Cz. 1Safety at work and mine rescue system in surface mines in Poland, Pt. 1 / Adrian BORCZ, Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 nr 12, s. 82–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.. — W. Kozioł - dod. afiliacja: IMBiGS w Warszawie, Oddział Katowice

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, bezpieczeństwo pracy, zagrożenia, wypadkowość

  keywords: surface mining, safety at work, threats, accident rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce, Cz. 2Safety at work and mine rescue system in surface mines in Poland, Pt. 2 / Wiesław KOZIOŁ, Adrian BORCZ, Łukasz MACHNIAK, Andrzej CIEPLIŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 nr 12, s. 90–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.. — W. Kozioł, A. Ciepliński - dod. afiliacja: IMBiGS w Warszawie, Oddział Katowice

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, bezpieczeństwo pracy, akcje ratownicze, modele kopalń odkrywkowych

  keywords: surface mining, safety at work, models of surface mines, rescue operations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dynamika rozwoju budownictwa i drogownictwa w Polsce[The development dynamics of building and road industry in Poland] / Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2010 R. 5 nr 3, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dynamika zmian produkcji kruszyw naturalnych w Polsce w latach 1989–2012 wraz z prognozą do 2020 rokuDynamics of changes in the production of natural aggregates in Poland in years 1989–2012 with a forecast up to 2020 / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: kruszywa naturalne, górnictwo skalne, prognozy produkcji

  keywords: natural aggregates, rock mining, production forecasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Działalność Koła Naukowego SKALNIK[The activities Special Interest Group ”Skalnik”] / Łukasz MACHNIAK, Anna OSTRĘGA // W: Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica : 1964–2014 / red. Mariusz Sierpień ; Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — ISBN: 978-83-7783-100-7. — S. 173–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Eksploatacja kruszyw naturalnych ze złóż dna morskiego i jej oddziaływanie na środowiskoExploitation of natural aggregates from sea bed and its environmental impact / Paweł KAWALEC, Wiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 5–6, s. 95–102. — Bibliogr. s. 102. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Eksploatacja kruszyw naturalnych ze złóż dna morskiego i jej oddziaływanie na środowisko[Exploitation of natural aggregates from sea bed and its environmental impact] / Paweł KAWALEC, Wiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK // W: Kruszywa – cement – wapno : XIV sympozjum naukowo-techniczne 2007 : Bełchatów, 24–28 października, 2007 : katalog 2007 / red. Przemysław Płonka, Bożena Pietrzak. — [Polska] : BMP Sp. z o.o., 2007. — S. 42–48. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Eksploatacja skał trudno urabialnych towarzyszących złożu węgla brunatnego „Bełchatów” z możliwością ich przemysłowego wykorzystaniaExploitation of hard rock-mass accompanying of the lignite deposit “Bełchatów” and possibility their industrial utilization / Wiesław KOZIOŁ, Edward Sośniak, Waldemar Jończyk, Łukasz MACHNIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 2, s. 399–412. — Bibliogr. s. 411–412, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-02/GG_2007_2_33.pdf

 • słowa kluczowe: utwory trudno urabialne

  keywords: hard rock-mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Energochłonność procesów wydobywczych w kopalniach kruszyw żwirowo-piaskowych : [streszczenie][Energy consumption of extraction processes in gravel and sand aggregates mine] / Adrian BORCZ, Łukasz MACHNIAK, Dorota ŁOCHAŃSKA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • GIS w gospodarce surowcami mineralnymi[GIS in the management of mineral resources] / Łukasz MACHNIAK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2015 nr 4–5, s. 50–55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Gospodarka surowcami odpadowymi z węgla kamiennego : praca zbiorowa / pod red. Stefana Góralczyka ; autorzy: Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke, Beata B. Kłopotek, Wiesław KOZIOŁ, Aleksander Lutyński, Łukasz MACHNIAK, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA, Józef Szafarczyk, Beata Witkowska-Kita, Ewa Żbikowska ; Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. — Warszawa : IMBiGS, 2011. — 327 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 987-83-86040-20-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Górnictwo kruszyw w Polsce - szanse i zagrożeniaMining of aggregates in Poland - opportunities and threats / Wiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ, Ireneusz Baic // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 175–182. — Bibliogr. s. 182, Streszcz.

 • słowa kluczowe: kruszywa naturalne, eksploatacja odkrywkowa, baza surowcowa, analiza rynkowa

  keywords: market analysis, natural aggregates, surface exploitation, material resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Górnictwo odkrywkowe kopalin okruchowych - spojrzenie geoprzestrzenneMining of clastic mineral - geospatial analysis / Łukasz MACHNIAK, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 92–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, kopaliny okruchowe, struktura wielkości złóż, piaski, żwiry

  keywords: open cast mining, sand, clastic minerals, size structure of deposits, gravel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Górnictwo odkrywkowe kopalin skalnych. Cz. 4, Synteza[Surface mining of rock raw materials. Pt. 4, Summary] / Łukasz MACHNIAK // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 4, s. 54–60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Górnictwo odkrywkowe w liczbach. Cz. 1, Złoża kopalin okruchowych[Characteristics of surface mining. Pt. 1, Deposits of clastic minerals] / Łukasz MACHNIAK // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 1, s. 28–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Górnictwo odkrywkowe w liczbach. Cz. 2, Złoża kopalin zwięzłych[Characteristics of surface mining. Pt. 2, Deposits of cohesive mineral] / Łukasz MACHNIAK // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 2, s. 44–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Górnictwo odkrywkowe w liczbach. Cz. 3, Złoża kopalin ilastych[Characteristics of surface mining. Pt. 3, Deposits of the clay materials] / Łukasz MACHNIAK // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 3, s. 22–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ile potrzebuje: region centralny : popyt na kruszywa do betonu w budownictwie jednorodzinnym w regionie centralnym[Demand for aggregates to concrete in single-family construction in the central region of Poland] / Łukasz MACHNIAK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2015 nr 6, s. 66–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ile potrzebuje: region południowo-zachodni : popyt na kruszywa do betonu w budownictwie jednorodzinnym w regionie południowo-zachodnim[Demand for aggregates to concrete in single-family construction in the south-west region of Poland] / Łukasz MACHNIAK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2017 nr 1, s. 58–63. — Bibliogr. s. 63

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: