Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Łagan, mgr

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Determination of trace elements in river environment with ICP-MS application – methodological problems / Ł. ŁAGAN, E. ADAMIEC, E. HELIOS-RYBICKA // W: Fifth international symposium and exhibition on Environmental contamination in Central and Eastern Europe : 12–14 September 2000, Prague : symposium programme. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2000. — S. 219

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Oznaczanie pierwiastków śladowych w środowisku rzecznym z zastosowaniem ICP–MS – problemy metodyczneDetermination of trace elements in river environment with ICP–MS application – methodological problems / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Ewa ADAMIEC, Łukasz ŁAGAN // W: VI [Szósta] Polska Konferencja Chemii Analitycznej : chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia : Gliwice 9–14 lipca 2000 : materiały konferencyjne = VI [Sixth] Polish Conference on Analytical Chemistry : analytical chemistry at the beginning of the third millenium : proceedings of the conference. — Warszawa : Komitet Chemii Analitycznej PAN, 2000. — S. 187

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ miejsca zamieszkania i trybu życia na zawartość wybranych pierwiastków we włosach[Level and relationship of elements in scalp hair of males : effect of air pollution and smoking habits] / R. Gryboś, P. Zagrodzki, M. Krośniak, Ł. ŁAGAN, J. Szklarzewicz, J. GOŁAŚ // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2, Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna (\emph {Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 461. — Bibliogr. s. 461

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zawartość metali ciężkich we frakcjach ziarnowych osadów dennych Odry w rejonie GłogowaHeavy metals content in grain size fractions of the Odra river sediments in Głogów region / Wanda S. SIKORA, Urszula ALEKSANDER, Rafał WÓJCIK, Marta WARDAS, Łukasz ŁAGAN // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 409–412. — Bibliogr. s. 412, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: