Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Kaniuk, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-4333-572X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57211064341

PBN: 602e3fcb9543c7410626ef68

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
2
 • Cellular response and stability of PHBV fibers and films over time / Łukasz KANIUK, Urszula STACHEWICZ // W: UK-Poland Bioinspired materials conference [Dokument elektroniczny] : 23rd–24th November 2020 : conference addressed to UK and Polish early career researchers (postdocs and PhD students) : conference programme and book of abstracts : online conference via Microsoft Teams. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [UK : Lancaster University, Newcastle University ; Poland : AGH University of Science and Technology], [2020]. — S. 79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.biomat.krakow.pl/files/konferencje/uk_pl_bioinspired_2020_final_programme_and_book_of_abstracts.pdf [2020-12-14]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Electrospun composite scaffolds with PHBV and HA particles for bone tissue regeneration / Joanna E. KARBOWNICZEK, Łukasz KANIUK, Krzysztof BERNIAK, Adam GRUSZCZYŃSKI, Urszula STACHEWICZ // W: ESB2021 [Dokument elektroniczny] : 31\textsuperscript{st} conference of the European Society for Biomaterials : together with the 43\textsuperscript{rd} annual congress of the Iberian Society of Biomechanics and Biomaterials (SIBB) : futuring biomaterials : 5–9 September, 2021, Porto, Portugal : fully virtual : [abstract book]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Strasbourg] : European Society of Biomaterials, [2021]. — S. 1608–1609. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://esb2021.org/wp-content/uploads/ESB-2021_Abstract-Book.pdf [2021-09-20]. — Bibliogr. s. 1609

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
 • Enhanced cell integration with electrospun PHBV fibers with controlled surface properties / Łukasz KANIUK, Mateusz MARZEC, Andrzej BERNASIK, Urszula STACHEWICZ // W: ESB 2019 [Dokument elektroniczny] : 30\textsuperscript{th} annual conference of the European Society for Biomaterials : together with the 26\textsuperscript{th} annual conference of the German Society for Biomaterials (DGBM) : 9–13 September 2019, Dresden, Germany : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Dresden : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 1349–1350. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1350. — A. Bernasik – dod. afiliacja: ACMiN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
12
13
 • Investigation of zeta potential of electrospun fiber for medical applications : from AGH-UST to POLITO (KMM-VIN Research Fellowship, call 2019) / Łukasz KANIUK // KMM-VIN Newsletter [Dokument elektroniczny] / European Virtual Institute on Knowledge-Based Multifunctional Materials AISBL. — 2020 iss. 22 Summer 2020, s. 14–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: https://www.kmm-vin.eu/media/newsletter/newsletter_22_20200728-155335.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Ocena właściwości fizykochemicznych włókien i folii PHBV oraz interakcja z komórkami[Assessment of physical and chemical properties of PHBV fibers and films and interaction with cells] / Łukasz KANIUK, Urszula STACHEWICZ // W: Polimery w medycynie [Dokument elektroniczny] : III ogólnopolska konferencja naukowa : Łódź, 3 listopada 2020 r., on-line. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych], [2020]. — S. [80–81]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ibwch.lodz.pl/files/1606217458_.pdf [2020-11-30]. — Bibliogr. s. [81]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • Surface properties and cell integration with electrospun PHBV fibers / Łukasz KANIUK, Mateusz M. MARZEC, Andrzej BERNASIK, Urszula STACHEWICZ // W: Advanced technologies for the processing and characterization of nanostructured materials [Dokument elektroniczny] : 5th–7th, July 2021 : conference programme and book of abstracts : online conference via Microsoft Teams. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AERoGELS COST Action ; AGH University of Science and Technology ; International Centre of Electron Microscopy for Materials Science ; Academic Centre for Materials and Nanotechnology AGH, [2021]. — S. [50]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1GHvYMoteaxxy0chu-981Yzv3bPZ6lLlC/view [2021-07-12]. — A. Bernasik - pierwsza afiliacja: ACMIN AGH

 • keywords: electrospinning, fiber, surface properties, PHBV

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Surface properties of poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) fibers and films over time and their interaction with fibroblaste : lecture XXII / Łukasz KANIUK, Urszula STACHEWICZ // W: The 2\textsuperscript{nd} international conference on Chemistry for Beauty and Health 2021 : Poznań-Toruń, May 12-14, 2021 : [online] : [book of abstracts] / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poznań University of Medical Sciences, Calisia University. — [Poland : s. n.], [2021]. — Endorsed by the Polish Society for Biomaterials (PSB). — S. 35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Wpływ morfologii powierzchni poli(3-hydroksymaślanu-co-3-hydroksywalerianianu) na odpowiedź komórkową : [streszczenie][Effect of poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) surface morphology on cellular response : abstract] / Łukasz KANIUK, Zuzanna J. KRYSIAK, Sara METWALLY, Urszula STACHEWICZ // W: Kopernikańskie e-seminarium doktoranckie [Dokument elektroniczny] : organizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : 07.09.2020 / red. nauk. i przygot. materiałów Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika], [2020]. — S. 116. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://eksd.umk.pl/pages/main_page/ [2020-09-07]. — Bibliogr. s. 116. — Dostęp po zalogowaniu

 • słowa kluczowe: elektroprzędzone włókna, odpowiedź komórkowa, PHBV

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22