Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Herezy, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4863-5307 połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-9485-2017

Scopus: 57191517064

PBN: 5e70922b878c28a047391065

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • Alternatywne metody badania wybranych parametrów mieszaniny piasku i odpadów flotacyjnych jako materiału podsadzkowegoAlternate methods of research on selected parameters of sand and flotation tailings mixture as stowing material / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 3–4, s. 57–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza czasu zabezpieczania wyrobisk eksploatacyjnych obudową kotwową w warunkach skandynawskiej kopalni rud polimetalicznychAnalysis of time of bolting in conditions of Scandinavian polymetallic ore underground mine / Łukasz HEREZY, Witold KOWOL // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 9, s. 483–490. — Bibliogr. s. 490

 • słowa kluczowe: wóz wiercąco-kotwiący, czas wiercenia, obudowa kotwowa, system cut and fill

  keywords: rock bolting rig, drilling time, bolting, cut and fill system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of longwall equipment for thin seams mining in conditions of Polish and Ukrainian mines / D. Astafiev, Y. Shapovalov, P. KAMIŃSKI, Ł. HEREZY // W: Progressive technologies of coal, coalbed methane, and ores mining / eds. Volodymyr Bondarenko, Iryna Kovalevs'ka, Kostiantyn Ganushevych. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2014. — ISBN: 978-1-138-02699-5 ; e-ISBN: 978-1-315-74031-7. — S. 287–292. — Bibliogr. s. 292, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Automatyzacja drogą do poprawy bezpieczeństwa i efektywności[Automatization is the road to safety and efficiency] / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 162–164. — Bibliogr. s. 164. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Inteligentna kopalnia. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: automatyzacja pracy kompleksów ścianowych, efektywny czas pracy ściany, awarie górnicze, awarie techniczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania właściwości mechanicznych stali do produkcji dyskowych narzędzi urabiających dla górnictwaInvestigation of mechanical properties of the steel used for construction of disc cutting tools for mining industry / Łukasz HEREZY // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 3, s. 23–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-03/GG_2008_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, obróbka cieplna, narzędzia dyskowe

  keywords: mechanical properties, cutting tools, thermal processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek : [abstrakt][Binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration with salt brine and geotechnical parameters of the cemented samples : abstract] / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Łukasz HEREZY // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka deformacji chodnika podścianowego podczas eksploatacji strugowej ściany 1/VI w pokładzie 385/2 w LW „Bogdanka”[Headgate deformation characteristic during plow exploitation of the 1/VI longwall face in 385/2 seam in LW “Bogdanka” Mine] / W. KORZENIOWSKI, Ł. HEREZY, K. SKRZYPKOWSKI // W: International Mining Forum 2011 : nowe spojrzenie na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego : LW „Bogdanka”, 24–26.11.2011 r. / pod red. Artura Dyczko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Fundacji dla AGH, cop. 2011. — ISBN: 978-83-62079-10-0. — S. 233–240. — Bibliogr. s. 240, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Górnictwo rud żelaza i metali nieżelaznych w SzwecjiMining of iron ores and non-ferrous metals in Sweden / Łukasz HEREZY, Witold KOWOL, Paweł KAMIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 2, s. 57–64. — Bibliogr. s. 64

 • słowa kluczowe: rudy żelaza, rudy polimetaliczne, produkcja metali, rozpoznanie złóż

  keywords: exploration, iron ore, polymetallic ore, metal production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Headgate deformation characteristic during plow exploitation of the 1/VI longwall face in 385/2 seam in LW “Bogdanka” Mine / W. KORZENIOWSKI, Ł. HEREZY, K. SKRZYPKOWSKI // W: International Mining Forum 2011 : new techniques and technologies in thin coal seam exploitation : 24–26 November 2011, Bogdanka, Poland / eds. Artur Dyczko, [et al.]. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2011. — ISBN: 978-0-415-68938-0 ; ISBN10: 0-415-68938-4. — S. 211–219. — Bibliogr. s. 219, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Korozja stalowej obudowy ŁP wyrobiska chodnikowego w środowisku kopalni soliCorrosion of ŁP steel support of a drift in the environment of salt mine / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 9, s. 405–413. — Bibliogr. s. 413

 • słowa kluczowe: korozja, obudowa salowa ŁP, stateczność

  keywords: stability, corrosion, steel support ŁP

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.9.2

12
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej[Sliding anchor and glue charge for the sliding anchor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CZAJA Piotr, KOWOL Witold, HEREZY Łukasz, KAMIŃSKI Paweł. — Int.Cl.: E21D 20/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406308 A1 ; Opubl. 2015-06-08. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 12, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406308A1.pdf

 • słowa kluczowe: kotwiowa obudowa górnicza, kotew podatna, kotew teleskopowa

  keywords: roof support, yielding bolt, telescopic bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kotew rozsuwana i ładunek klejowy do kotwi rozsuwanej[Sliding anchor and glue charge for the sliding anchor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZAJA, Witold KOWOL, Łukasz HEREZY, Paweł KAMIŃSKI. — Int.Cl.: E21D 20/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224578 B1 ; Udziel. 2016-06-16 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.406308 z dn. 2013-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224578B1.pdf

 • słowa kluczowe: kotwiowa obudowa górnicza, kotew podatna, kotew teleskopowa

  keywords: roof support, yielding bolt, telescopic bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kotew teleskopowa – zasada pracy, budowa i możliwości zastosowaniaA telescopic anchor - principle of operation, structure and application possibilities / Paweł KAMIŃSKI, Bartosz Chomański, Łukasz HEREZY, Artur ULASZEK, Dariusz HAJTO, Paweł PROFICZ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2017 R. 68 nr 5, s. 246–254. — Bibliogr. s. 254

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kształtowanie się zasięgu strefy spękań w otoczeniu wyrobisk przyścianowych w warunkach geologiczno-górniczych LW „Bogdanka” S. A.Formation of the fracture zone range in the surroundings of tail and main gates in geological and mining conditions of the LW “Bogdanka” S. A. mine / Łukasz HEREZY // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 6, s. 27–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Main objectives underlying mathematical model of powered support unit operation in terms of its working capacityOkreślenie założeń modelu matematycznego pracy sekcji obudowy zmechanizowanej w zakresie jej podporności roboczej / Łukasz HEREZY, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering ; ISSN 2450-7326. — Tytuł poprz.: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN: 0208-7448. — 2017 no. 4, s. 71–95. — Bibliogr. s. 82–83, 94–95. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.miag.agh.edu.pl/wp-content/uploads/MIAG-4_2017-6.pdf

 • słowa kluczowe: system ścianowy, ciśnienie robocze, podporność obudowy, obciążenie wyrobiska ścianowego

  keywords: bearing capacity, operating pressure, longwall mining method, rock mass pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/miag.2017.4.532.72

18
 • Metoda klasyfikacji jakości górotworu i zagrożenie obwałem skał stropowychRock mass classification method and roof fall threat / W. KORZENIOWSKI, K. SKRZYPKOWSKI, Ł. HEREZY // W: Materiały międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : perspektywy i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 24–26 września 2009, T. 1 = International copper ore mining congress : perspectives and challenges : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Fundacja Polska Miedź, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2009 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-929275-0-1. — S. 228–238. — Bibliogr. s. 236–237, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metody badania obudowy kotwowej w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGHResearch methods of rock bolt support in Department of Underground Mining at AGH / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Łukasz HEREZY // W: Materiały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 = International copper ore mining congress : chances and challenges : conference papers (abstracts) / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-941744-0-8. — S. 9. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Metody badania obudowy kotwowej w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGHResearch methods of rock bolt support in Department of Underground Mining at AGH / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 3, s. 49–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, statyczne i dynamiczne stanowiska laboratoryjne

  keywords: rock bolt support, static and dynamic laboratory test facilities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Monitoring górotworu na podstawie analizy pracy sekcji obudowy zmechanizowanej[Rock mass monitoring based on analysis of powered support response] / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof KRAUZE, Zbigniew RAK, Krzysztof SKRZYPKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 239, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0481). — Bibliogr. s. 231–[240]. — ISBN: 978-83-7464-554-6. — Afiliacja wszystkich autorów: AGH Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Monitoring obudowy kotwowej na podstawie badań laboratoryjnych[Rock bolt monitoring on the basis of laboratory tests] / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Tomasz Howiacki, Łukasz HEREZY // W: XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Publikacja zamieszczona w: Spisie referatów i streszczeniach

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Możliwości zastosowania łączności radiowej przy podziemnej eksploatacji węgla kamiennegoThe possibility of application of radio communication in underground hard coal mine / Łukasz HEREZY, Łukasz BOŁOZ, Łukasz Filiks, Joanna Płachetka // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2019 t. 75 nr 6, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1159-pdf.html

 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, transmisja danych, łączność kopalniana, łączność radiowa

  keywords: underground mining, data transmission, mining communications, radiocommunication

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Możliwość prognozowania wzmożonych deformacji chodników przyścianowych poprzez monitoring pracy obudów zmechanizowanych : [streszczenie][The possibility of forecasting of longwall galleries intensified deformation by powered support monitoring work] / Łukasz HEREZY // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2012 : Kraków, 20–24 lutego 2012 : streszczenia referatów / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2012]. — Na obwol. tyt.: XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 53. — Prezentacja W: XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 20–24 lutego 2012 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 410–441. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Możliwość wykorzystania metody doboru obudowy ścianowej w procesie projektowania sekcji zmechanizowanych dla konkretnych warunków górniczo-geologicznychPossibility of using the method of selection of powered longwall support in technical project of hydraulic support for a specific mining-geological conditions / Ł. HEREZY, Z. RAK, J. STASICA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 140–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: