Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Grabowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-3432-185X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • A cost-assessment of the functioning of a local vehicle junkyard / Maciej Gliniak, Łukasz GRABOWSKI, Daria POLEK, Maria Gruca // W: WMESS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 11–15 September, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [122]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A cost-assessment of waste management medical and veterinary in the community Grybów / Maciej Gliniak, Łukasz GRABOWSKI, Daria POLEK, Sabina Romanczyk // W: WMESS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 11–15 September, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [121]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
6
7
8
 • Installation for plastic waste depolymerization as an alternative energy source for use in households / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Paulina PIĘTA, Łukasz GRABOWSKI, Sebastian SAS // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 115. — Bibliogr. s. 115

 • keywords: energy recovery, polyolefins, plastic waste, alternative energy source, depolymerization technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Możliwości oraz perspektywy wykorzystania oleju popirolitycznego w transporcieThe possibilities and prospects of pyrolytic oil applications in transport / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Łukasz GRABOWSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5054–5060. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5059–5060, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: logistyka, piroliza, biodiesel, olej popirolityczny

  keywords: pyrolysis, logistics, biodiesel, pyrolysis oil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Odzysk energii z odpadów pochodzących ze stacji demontażu pojazdów przy wykorzystaniu pirolizy niskotemperaturowejEnergy recovery from waste from vehicles dismantling stations using low-temperature pyrolysis / Łukasz GRABOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ, Sebastian SAS, Piotr KASPRZYK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8896–8901. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8901, Abstr.

 • keywords: pyrolysis, pyrolysis oil, low temperature pyrolysis, vehicles dismantling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Opportunities and prospects for the use of pyrolitic oil in transport / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Łukasz GRABOWSKI // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 109

 • keywords: waste, biodiesel, low temperature pyrolysis, energy recovery from waste, pyrolytic oil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Possibilities of use of waste sulfur for the production of technical concrete / Łukasz GRABOWSKI, Maciej Gliniak, Daria POLEK // W: MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Possibilities of using hydrocarbon fraction from depolymerization process for CHP systems / Ł. GRABOWSKI, M. Gliniak, M. WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, K. Dziedzic // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 27

 • keywords: plastic wastes, cogeneration, pyrolytic oil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Recykling paneli fotowoltaicznych[Recycling of photovoltaic panels] / Łukasz GRABOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB // W: Współczesne problemy ochrony środowiska III [Dokument elektroniczny] : [monografia] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-942601-3-2. — S. 107–116. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://awmep.org/?journal=ago [2015-12-29]. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz.. — Tekst dostępny w zakładce: Współczesne problemy ochrony środowiska III

 • słowa kluczowe: moduły fotowoltaiczne, recykling paneli fotowoltaicznych, odpady ze zużytych ogniw fotowoltaicznych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sepulcral tourism in Poland – a case study of the Proszowice Plateau / Maciej Gliniak, Daria Polek, Łukasz GRABOWSKI // W: Interdisciplinary issues of modern science [Dokument elektroniczny] : monography / ed. board Maciej Gliniak, Justyna Jaskowska-Lemańska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2016. — 1 dysk optyczny. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 11). — Na okł. XI Krakowska konferencja młodych uczonych : 22–23.09.2016 ; Materiały dostępne również na dysku Flash. — e-ISBN: 978-83-62079-08-7. — S. 22–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 25, Abstr.. — Abstrakt zamieszony również we współwydanej na płycie CD książce abstraktów. — S. 18. — ISBN 978-83-62079-15-5

 • keywords: kurgans, Neolithic age, Proszowice Plateau, touristic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The environmental impact of installations for depolymerization of plastic waste : [abstract] / Paulina PIĘTA, Daria POLEK, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Łukasz GRABOWSKI // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 306

 • keywords: energy recovery, polyolefins, plastic waste, impact of depolymerization technology on the environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The proposal for recultivation of post-mining areas of limestone deposits Żychcice II - Saturn in WojkowicePropozycje rekultywacji terenów poprzemysłowych złoża wapnia triasowych „Żychcice II - Saturn” w Wojkowicach / Daria POLEK, Maciej Gliniak, Tomasz NIEDOBA, Łukasz GRABOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 345–351. — Bibliogr. s. 350, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2018_full/IM%202-2018-a42.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, wapień, górnictwo odkrywkowe, tereny poeksploatacyjne

  keywords: limestone, recultivation, open pit, post mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-42

22
 • Thermocatalytic polyolefin processing system in pure synthetic oil distiller / Łukasz GRABOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB // W: EYEC monograph : 4\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27–29\textsuperscript{th} 2015, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2015. — Na okł. dod.: 100 lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-936575-1-3. — S. 59–69, 376. — Bibliogr. s. 69, Abstr.

 • keywords: plastics, alternative fuel, polyolefins, synthetic oil, distiller

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zastosowanie produktów z pirolizy zużytych opon[Possibilities of the use of products from pyrolysis process of used tires] / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Łukasz GRABOWSKI // W: Współczesne problemy energetyki II [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska ; Mastermedia, 2015. — ISBN: 978-83-937255-8-8. — S. 155–160. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://repolis.bg.polsl.pl/dlibra/publication/81037/edition/71952/content [2015-09-25]. — Bibliogr. s. 160, Streszcz.

 • słowa kluczowe: piroliza, zużyte opony, karbonizat, produkty pirolizy, olej pirolityczny

  cyfrowy identyfikator dokumentu: