Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Gondek, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfc, Katedra Fizyki Ciała Stałego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4149-7944

ResearcherID: brak

Scopus: 6701861251

PBN: 900729

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 107, z ogólnej liczby 107 publikacji Autora


1
2
3
4
 • Complex magnetic behaviour of ${Ho_{3}Cu_{4}X_{4}}$ compounds (${X = Si}$ and ${Sn}$) / Ł. GONDEK, A. Szytuła, O. Prokhnenko // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2008 vol. 113 no. 4, s. 1179–1184. — Bibliogr. s. 1184. — Proceedings of the V national conference on Neutron scattering and the complementary methods in the investigations of the condensed phases : Chlewiska, Poland, June 3–6, 2007 / eds. Andrzej Szytuła, Janusz Chruściel. — Warszawa : PAS. Institute of Physics, 2008. — tekst: http://przyrbwn-1icm-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/APP/PDF/113/a113z408.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12693/APhysPolA.113.1179

5
 • Complex magnetic phase transitions in $Ho_{3}Cu_{4}Si_{4}$ / Ł. GONDEK, A. Szytuła, D. Kaczorowski, O. Prokhnenko, K. Nenkov // Phase Transitions ; ISSN 0141-1594. — 2007 vol. 80 nos 6–7, s. 563–573. — Bibliogr. s. 573. — tekst: https://goo.gl/oQvuVC

 • keywords: magnetic properties, electrical resistance, neutron diffraction, magnetic intermetallics, calorimetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/01411590701339567

6
 • Complex magnetic properties of $Ho_{3}Cu_{4}Sn_{4}$ / Ł. GONDEK, [et al.] // W: 15th International conference on Solid compounds of transition elements : 15–20 July 2006, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: SCTE 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1]. — Publikacja zamieszczona w załączniku do materiałów konferencyjnych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Complex magnetic properties of $Ho_{3}Cu-{4}Sn_{4}$ / Ł. GONDEK, A. Szytuła, D. Kaczorowski, A. Szewczyk, M. Gutowska, O. Prokhnenko // Intermetallics ; ISSN 0966-9795. — 2007 vol. 15 iss. 4, s. 583–592. — Bibliogr. s. 592, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2006-11-27. — tekst: https://goo.gl/zlGZcj

 • keywords: magnetic properties, diffraction, magnetic intermetallics, calorimetry, electrical resistance and other electrical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.intermet.2006.10.036

8
 • Correlation between crystal and magnetic structure of the polycrystalline and nanoparticle $TbMnO_{3}$ manganite / W. Bażela, M. Dul, V. Dyakonov, Ł. GONDEK, A. Hoser, J.-U. Hoffmann, B. Penc, A. Szytuła // W: 58 Konwersatorium krystalograficzne [Dokument elektroniczny] : Polish Crystallographic Meeting : Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego : Wrocław, 22–24 VI 2016 r. : streszczenia komunikatów / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław] : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN ; Komitet Krystalografii PAN, [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — e-ISBN: 978-83-939559-8-5. — S. 152–153. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://intibs.pl/kk2016/archiwum/58KK2016book.pdf [2016-08-23]. — Bibliogr. s. 153

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
12
13
14
15
16
 • Dyfrakcja neutronów i techniki komplementarne w badaniach związków ${R_{3}T_{4}X_{4}}$ (R–ziemia rzadka, T–metal przejściowy, X–pierwiastek p-elektronowy)[Neutron diffraction and complementary techniques investigation of ${R_{3}T_{4}X_{4}}$ (R–rare earth, T–transition metal, X–p-elektron element) compounds] / Łukasz GONDEK, Joanna Czub // W: Komplementarne metody badań faz skondensowanych / red. Janusz Chruściel, Andrzej Szytuła, Wojciech Zając. — Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, cop. 2008. — (Monografie ; ISSN 2083-439X ; nr 101). — S. 109–130. — Bibliogr. s. 130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Effect of temperature on evolution of eutectic carbides and $M_{7}C_{3}$$\to$$M_{23}C_{6}$ carbides reaction in rapidly solidified $Fe-Cr-C$ alloy / K. WIECZERZAK, P. BAŁA, R. DZIURKA, T. TOKARSKI, T. KOZIEŁ, Ł. GONDEK // W: The 5\textsuperscript{th} Stanisław Gorczyca European school on Electron microscopy and electron tomography : Kraków, 5-8.07.2016 : proceedings / ed. by G. Cempura, A. Gruszczyński, A. Czyrska-Filemonowicz ; AGH University of Science and Technology, International Centre of Electron Microscopy for Materials Science, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-81-0. — S. 405. — P. Bała - dod. afiliacja: ACMIN AGH

 • keywords: in-situ XRD, Fe-Cr-C alloy, eutectic carbides, chromium carbides transformation, high resolution dilatometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Electronic structure and magnetism of RPdIn compounds (R = La, Ce, Pr, Nd) / Ł. GONDEK, A. Szytuła, D. Kaczorowski, K. Nenkov // Solid State Communications ; ISSN 0038-1098. — 2007 vol. 142 iss. 10, s. 556–560. — Bibliogr. s. 560, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-04-20. — tekst: https://goo.gl/8fCEH9

 • keywords: magnetic properties, magnetic intermetallics, calorimetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ssc.2007.04.015

19
 • High-resolution in-operando neutron radiography and tomography of hydride-graphite composites / Kai Herbrig, Carsten Pohlmann, Łukasz GONDEK, Nikolay Kardjilov, André Hilger, Henryk FIGIEL, Ingo Manke, Bernd Kieback, Lars Röntzsch // W: 14th International Symposium on Metal-hydrogen systems: fundamentals and applications : 20–25 July 2014, Salford, Manchester : MH2014 programme and abstracts. — [United Kingdom : s. n.], [2014]. — S. 216. — Bibliogr. s. 216

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Hydriding $Ti_{45}Zr_{38}Ni_{17-x}M_{x}$ (M-3d metals) intermetallic compounds / A. ŻYWCZAK, Daigo Shinya, Ł. GONDEK, Akito Takasaki, H. FIGIEL // W: MH 2010 : international symposium «Metal-Hydrogen systems : fundamentals and applications» : Moscow, Russia, July 19–23, 2010 : book of abstracts, Pt. 2. — [Moscow : Chemistry Department Lomonosov Moscow State University], [2010]. — S. 380

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Hydriding $Ti_{45}Zr_{38}Ni_{17-x}M_{x}$ (M-3d metals) intermetallic compounds / A. ŻYWCZAK, D. Shinya, Ł. GONDEK, A. Takasaki, H. FIGIEL // W: Dev-BIOSOFC : development of solid oxide fuel cell hybrid system with bio-fuels for distributed energy generation : international workshop : 22–23 November 2010. — Kraków : AGH-University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels. Department of Fundamental Research in Energy Engineering, [2010]. — Project no. MTKD-CT-2006-042436. — Opis częśc. wg okł.. — S. 33–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Hydrogen/deuterium influence on structural and magnetic properties of some ZrNiAl-type alloys with short H-H distance / KOŹLAK K., GONDEK Ł., FIGIEL H., PRZEWOŹNIK J., Szytuła A. // W: MH2012 : international symposium on Metal-Hydrogen systems – fundamentals and applications : October 21–26, 2012 Kyoto Japan : program and abstracts. — [Kyoto : s. n.], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 80. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Hydrogeneration of $Ti_{45}Zr_{38}Ni_{17-x}Co_{x}$ composition / A. ŻYWCZAK, Shinya Daigo, Ł. GONDEK, Akito Takasaki, H. FIGIEL // W: Fuel cells and hydrogen technologies : second Polish forum : 7–10.09.2009 Kocierz, Poland : book of abstracts / PSWiOP Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych, AGH. — [S. l.: s. n.], [2009]. — S. P10. — Bibliogr. s. P10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Hydrogeneration of $Ti_{45}Zr_{38}Ni_{17-x}Fe_{x}$ composition / A. ŻYWCZAK, Shinya Daigo, Ł. GONDEK, Akito Takasaki, H. FIGIEL // W: Frontiers in modern physics and its applications : Kraków, Poland, May 28–29, 2009 : conference programme & abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Physics and Applied Computer Science. — [Kraków : AGH], [2009]. — S. 68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: