Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Buczek, dr inż.

asystent

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9243-5671

ResearcherID: brak

Scopus: 36081601500

PBN: 3961915

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
2
3
4
5
6
7
8
9
 • Measuring an optical frequency difference of semiconductor lasers based on coherent detection and frequency dividers / Łukasz BUCZEK // W: 2013 Joint UFFC, EFFC, EFTF and PFM symposium [Dokument elektroniczny] : 21–25 July 2013, Prague, Czech Republic / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], [2013]. — 1 dysk optyczny. — Dod. ISBN 978-1-4673-5686-2 ; ISBN 978-1-4799-0341-2. — e-ISBN: 978-1-4673-5994-8. — S. 712–714. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 714, Abstr.

 • keywords: coherent detection, down-conversion, high-speed frequency prescalers, semiconductors laser

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EFTF-IFC.2013.6702185

10
 • Multipoint dissemination of RF frequency in delay-stabilized fiber optic link in a side-branch configuration / Ł. ŚLIWCZYŃSKI, P. KREHLIK, Ł. BUCZEK, M. LIPIŃSKI // W: 2013 Joint UFFC, EFFC, EFTF and PFM symposium [Dokument elektroniczny] : 21–25 July 2013, Prague, Czech Republic / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], [2013]. — 1 dysk optyczny. — Dod. ISBN 978-1-4673-5686-2 ; ISBN 978-1-4799-0341-2. — e-ISBN: 978-1-4673-5994-8. — S. 876–878. — Bibliogr. s. 878, Abstr.

 • keywords: optical fibers, atomic clock, frequency dissemination, fiber network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EFTF-IFC.2013.6702151

11
12
 • Optical fiber time and frequency transfer in Poland – state of the art / A. Czubla, R. Osmyk, P. Szterk, M. LIPIŃSKI, P. KREHLIK, Ł. ŚLIWCZYŃSKI, Ł. BUCZEK, W. Adamowicz, M. Marszalec, J. Nawrocki, T. Widomski // W: QM 2013 : international conference on Quantum Metrology 2013 : May 15\textsuperscript{th}–17\textsuperscript{th}, 2013 Poznan : programme and abstracts. — [Poznan : s. n.], [2013]. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • OPTIME – time and frequency dissemination system based on fiber optical network – local repository project / Ł. BUCZEK, J. KOŁODZIEJ, P. KREHLIK, M. LIPIŃSKI, Ł. ŚLIWCZYŃSKI, [et al.] // W: EFTF 2014 [Dokument elektroniczny] : 28th European Frequency and Time Forum : Neuchâtel, Switzerland, June 23–26, 2014 / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : Printing House Inc., cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4799-5252-6. — S. 320–322. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Abstr.. — Tekst dostępny online {http://www.eftf.org/previousMeetingDetail.php?year=2014} [2015-03-10]

 • keywords: time transfer, atomic clock, fiber optical network, high precision dissemination of time and frequency reference signals, local repositories

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • OPTIME – time and frequency dissemination system based on fiber optical network – PIONIER / Ł. BUCZEK, J. KOŁODZIEJ, P. KREHLIK, M. LIPIŃSKI, Ł. ŚLIWCZYŃSKI, [et al.] // W: 2013 Joint UFFC, EFFC, EFTF and PFM symposium [Dokument elektroniczny] : 21–25 July 2013, Prague, Czech Republic / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], [2013]. — 1 dysk optyczny. — Dod. ISBN 978-1-4673-5686-2 ; ISBN 978-1-4799-0341-2. — e-ISBN: 978-1-4673-5994-8. — S. 317–320. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 319–320, Abstr.

 • keywords: time transfer, atomic clock, fiber optical network, high precision dissemination of time and frequency reference signals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EFTF-IFC.2013.6702197

16
17
18
 • Precyzyjna stabilizacja długości fali lasera półprzewodnikowegoPrecise wavelength stabilization of the semiconductor laser / Łukasz BUCZEK // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2010 R. 51 nr 8, s. 155–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=53925

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Precyzyjny światłowodowy transfer czasu i częstotliwości w relacji GUM-AOS (420 km)Precise time and frequency transfer over optical fiber between GUM-AOS (420 km) / Albin Czubla, [et al.], Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Przemysław KREHLIK, Łukasz BUCZEK, Marcin LIPIŃSKI, [et al.] // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2013 vol. 59 nr 6, s. 518–522. — Bibliogr. s. 522, Streszcz., Abstr.. — VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce–Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r.

 • słowa kluczowe: metrologia czasu i częstotliwości, metoda GPS CV, metoda GPS PPP, światłowody, optyczny transfer czasu i częstotliwości

  keywords: GPS CV method, optical fibers, optical time and frequency transfer, time and frequency metrology, GPS PPP method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Remote synchronization of atomic clocks / Ł. ŚLIWCZYŃSKI, P. KREHLIK, M. LIPIŃSKI, Ł. BUCZEK, J. KOŁODZIEJ, A. Binczewski, J. Nawrocki, J. Pieczerak // W: MRW 2016 [Dokument elektroniczny] : Microwave and Radar Week : MIKON 2016: 21st international conference on Microwave, Radar and Wireless Communications ; IRS 2016: 17th International Radar Symposium : Krakow, Poland, 9–12 May 2016 / eds. Artur Rydosz (MIKON), Anna Kurowska (IRS), Jacek Misiurewicz (IRS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : IEEE, cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN 978-1-5090-2213-7 (MIKON) ; 978-1-5090-2517-6 (IRS). — e-ISBN: 978-1-5090-2214-4. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [3], Abstr.. — Dod. ISBN 978-1-5090-2214-4

 • keywords: optical fibers, time and frequency transfer, atomic clocks comparison

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Stabilization of the propagation delay in fiber optics in a frequency distribution link using electronic delay lines: first measurement results / Albin Czubla, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Przemysław KREHLIK, Łukasz BUCZEK, Marcin LIPIŃSKI, Jerzy Nawrocki // W: 42nd Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) meeting [Dokument elektroniczny] : Reston, Virginia, November 15–18, 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2010]. — S. 389–396. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: http://www.pttimeeting.org/archivemeeting/2010papers/paper30.pdf [2011-03-19]. — Bibliogr. s. 395–396, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Światłowodowy system szerokopasmowej rejestracji sygnałów elektrycznych w środowisku wysokich napięć i silnych zaburzeń elektromagnetycznychOptical fiber system for wideband registration of electrical signals in environment of high voltages and strong electromagnetic disturbances / Łukasz BUCZEK, Stanisław Wyderka, Michał Jaworski // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 9a, s. 171–174. — Bibliogr. s. 174, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/theme/images/pp-mini.bmp

 • słowa kluczowe: zaburzenia elektromagnetyczne, rejestracja sygnałów elektrycznych, światłowodowy system pomiarowy

  keywords: registration of electrical signals, electromagnetic disturbances, optical fiber measuring system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Testbed for measuring of the effect of fiber acoustic-band phase noise on the T&F transfer stability / M. LIPIŃSKI, P. KREHLIK, Ł. ŚLIWCZYŃSKI, Ł. BUCZEK, W. WSZOŁEK // W: EFTF 2014 [Dokument elektroniczny] : 28th European Frequency and Time Forum : Neuchâtel, Switzerland, June 23–26, 2014 / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : Printing House Inc., cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4799-5252-6. — S. 317–319. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 319, Abstr.. — Tekst dostępny online {http://www.eftf.org/previousMeetingDetail.php?year=2014} [2015-03-10]

 • keywords: component, time and frequency transfer, phase-noise in optical fiber, fiber-optic transmission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Testing time and frequency fiber-optic link transfer by hardware emulation of acoustic-band optical noise / Marcin LIPIŃSKI, Przemysław KREHLIK, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Łukasz BUCZEK, Jacek KOŁODZIEJ // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2016 vol. 23 no. 2, s. 309–316. — Bibliogr. s. 316, Abstr.

 • keywords: fiber-optic transmission, time and frequency fiber-optic transfer, phase noise in optical fiber, timing jitter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mms-2016-0024