Wykaz publikacji wybranego autora

Ludwik Błaż, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1403-0166 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 7004138923

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 149, z ogólnej liczby 149 publikacji Autora


1
 • $Al-Sc$ master alloy prepared by mechanical alloying of aluminum with addition of $Sc_{2}O_{3}$ / H. Fujii, H. Akiyama, J. Kaneko, M. Sugamata, L. BŁAŻ // Materials Transactions ; ISSN 1345-9678. — 2003 vol. 44 iss. 5, s. 1049–1052. — Bibliogr. s. 1052

 • keywords: grain refining, powder metallurgy, mechanical alloying, solid state reaction, aluminium-scandium alloy, scandium oxide, ingot casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2320/matertrans.44.1049

2
 • Aluminum based materials containing low melting and high melting metals produced by mechanical alloying with addition of metal oxides / J. Kaneko, M. Sugamata, L. BŁAŻ, R. Kamei // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2002 vols. 396–402, s. 161–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.. — 8th International conference on Aluminium alloys : Cambridge, England, July 02-05, 2002

 • keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, metal oxide, reaction milling, low melting metal, high melting metal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.396-402.16

3
 • Aluminum-low melting metal alloys prepared by mechanical alloying with addition of oxide / J. Kaneko, M. Sugamata, L. BŁAŻ, R. Kamei // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2000 vol. 188, s. 73–81. — Bibliogr. s. 81, Abstr.. — Development in light metals : science, technology and applications : proceedings of the international conference : Il Ciocco, Italy, September 19–24, 1999

 • keywords: aluminium, metal oxides, powder metallurgy, mechanical alloying, reaction milling, low melting metal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.188.73

4
 • An analysis of the microstructure and mechanical properties of rapidly solidified Al-1Fe-1Ni-5Mg alloy / Anna KULA, Ludwik BŁAŻ, Makoto Sugamata // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 3–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.. — New materials and processing technologies : selected, peer reviewed papers from the international conference of non-ferrous metals – processing and new technologies : June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.3.pdf

 • keywords: aluminium alloys, TEM, rapid solidification, plastic consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.3

5
 • An analysis of the structure and mechanical properties of rapidly solidified $Al-Mg-Fe-Ni$ alloy / Anna KULA, Makoto Sugamata, Ludwik BŁAŻ // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 27–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analityczna mikroskopia elektronowa w badaniach struktury materiałów metalicznych[Analytical electron microscopy in the research of metallic materials structure] / Ludwik BŁAŻ // Fizyka w Szkole ; ISSN 0426-3383. — 2006 nr 6, s. 4–26. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza procesu odkształcania stali węglowej $0.158\%C$ w zakresie temperatury przemiany fazowej[Analysis of $0.158\%C$ carbon steel deformation at the phase transformation temperature range] / Andrzej Nowotnik, Ludwik BŁAŻ, Tadeusz Siwecki, Jan Sieniawski // W: Forming 2005 : sborník referátů z 12. mezinárodní vědecké konference na téma plasticity materiálu : Lednice, Česká republika, 14. –17. 9. 2005 / red. Ivo Schindler ; VŠB – Technická univerzita Ostrava. Katedra tváření materiálu, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, Slovenská technická univerzita Bratislava. Katedra tvárnenia MtF Trnava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — Dodatkowo tyt.: sborník referátů z 12. mezinárodní védecké konference na téma plasticity materiálu pořádané pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a dékana fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – TUO Prof. Ing. Zdeňka Jonšty, CSc.. — S. 193–198. — Bibliogr. s. 198, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Annealing and hot deformation of Al-based composite hardened with niobium oxide dispersions / L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ // W: 5\textsuperscript{th} Polish-Japanese symposium on Advanced methods of materials characterization : 29. 08.–2. 09. 2004 Niedzica, Poland : programme and abstracts. — [Kraków : Polish Academy Of Science. Institute of Metallurgy and Materials Science], [2004]. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Annealing and hot deformation of Al-based composite hardened with niobium oxide dispersions / L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ // Archives of Materials Science ; ISSN 1734-9885. — 2005 vol. 26 no. 1–2, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — 5th Polish-Japanese symposium on Advanced methods of materials characterization : 28.08-2.09.2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Cechy strukturalne i właściwości kompozytów uzyskanych metodą mechanicznej syntezy aluminium i tlenków metaliMechanically alloyed aluminum-metal oxide composites / Ludwik BŁAŻ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 320–323. — Bibliogr. s. 323, Streszcz., Abstr.. — Problemy metaloznawstwa we współczesnej technice : seminarium Katedry Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych : Kielce, wrzesień 2004 / Politechnika Świętokrzyska. Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

 • słowa kluczowe: wyżarzanie, mechaniczna synteza, stopy aluminium, fazy międzymetaliczne, tlenki metali przejściowych, mikroskopia elektronowa, kompozyt metaliczny, mikroanaliza chemiczna

  keywords: aluminium alloys, TEM, annealing, mechanical alloying, EDS, STEM, oxide additives, metal composites, X-ray chemical analysis, compounds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Characteristics of an $Al-V_2O_5$ composite produced by powder metallurgyCharakterystyka kompozytu $Al-V_2O_5$ wytworzonego metodą metalurgii proszków / Tomasz SKRZEKUT, Ludwik BŁAŻ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2019 vol. 45 no. 2, s. 51–58. — Bibliogr. s. 57–58, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2019.45.2/mafe.2019.45.2.51.pdf

 • słowa kluczowe: konsolidacja plastyczna, metalurgia proszków, mechaniczna synteza, kompozyt Al-V2O5

  keywords: plastic consolidation, powder metallurgy, mechanical alloying, Al-V2O5 composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2019.45.2.51

14
15
 • Composite-like structure of ${Al-Mg-Si}$ alloy / L. BŁAŻ, A. KORBEL // W: Aluminium alloys : their physical and mechanical properties (ICAA3) : 3rd international conference : Trondheim, Norway 22–26 June 1992, Vol. 1 / eds. L. Arnberg [et al.]. — Trondheim : The Norwegian Institute of Technology. Dept. of Metallurgy and SINTEF Metallurgy, 1992. — S. 237–242. — Bibliogr. s. 242

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Determination of the influence of modifying additives in CuZn39Pb2 brass on the mount and nature of non-metallic inclusions during continuous castingOkreślenie wpływu dodatków modyfikujących na ilość i charakter wtrąceń niemetalicznych powstających podczas ciągłego odlewania mosiądzu CuZn39Pb2 / A. W. Bydałek, A. KULA, L. BŁAŻ, K. Najman // W: XVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — ISBN: 978-83-7493-016-1. — S. 14–15. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Druty z cynku o wysokich własnościach mechanicznych[Zinc wire with high mechanical properties] / K. PIEŁA, W. BOCHNIAK, A. KORBEL, L. BŁAŻ, P. OSTACHOWSKI // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dynamic precipitation in copper alloys / L. BŁAŻ., A. KORBEL, W. BOCHNIAK, Z. Rdzawski // W: Proceedings of the 7th JIM International Symposium (JIMIS-7) on Aspects of high temperature deformation and fracture in crystalline materials : Nagoya, Japan, 28–31 July 1993 / eds. Y. Hosoi, [et al.] ; The Japan Institute of Metals. — [Japan : JIM], [1993]. — S. 287–294. — Bibliogr. s. 294, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Effect of annealing temperature on the structure of mechanically alloyed $Al-AgO$ composite / SKRZEKUT Tomasz, KULA Anna, BŁAŻ Ludwik, Sugamata Makoto // W: Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-58-1. — S. 159. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–5] poz. 3967. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Abstr. — W  wersji elektronicznej brak nazwiska autora Makoto Sugamata. — W bazie Web of Science ISBN: 978-80-87294-62-8, brak nazwiska Sugamata oraz zakres stron: 1639–1643

 • keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, aluminium composite, powder's consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Effect of annealing temperature on the structure of mechanically alloyed $Al-Mg-Nb_{2}O_{5}$ composite / Anna KULA, Ludwik BŁAŻ, Junichi Kaneko, Makoto Sugamata // W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr.. — Toż. W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds.: Paweł Kurtyka, [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — 1 dysk optyczny. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 69–73. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Effect of heterogeneous deformation on precipitate distribution in $Al-3\cdot7Cu$ and $Al-3\cdot8Cu-1\cdot8Mg$ alloys / L. BŁAŻ, K. Pieła // Materials Science and Technology ; ISSN 0267-0836. — 2007 vol. 23 no. 4, s. 400–406. — Bibliogr. s. 406. — Publikacja dostępna online od: 2013-12-02. — tekst: https://goo.gl/7ttSEl

 • keywords: shear bands, hot rolling, inhomogeneous precipitation, Al-Cu alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1179/174328407X158604

23
24
 • Effect of magnesium addition and rapid solidification procedure on structure and mechanical properties of $Al-Co$ alloyWpływ dodatku magnezu i procesu szybkiej krystalizacji na strukturę i własności mechaniczne stopu $Al-Co$ / M. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 399–406. — Bibliogr. s. 406

 • keywords: rapid solidification, high temperature deformation, Al-Co aluminum alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0007

25
 • Effect of magnesium addition on properties of $Al$-based composite reinforced with fine $NiO$ particlesWpływ dodatku $Mg$ na właściwości kompozytu na osnowie $Al$ umocnionego dyspersyjnymi czątkami $NiO$ / M. ZYGMUNT-KIPER, L. BŁAŻ, M. Sugamata // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 431–435. — Bibliogr. s. 435

 • keywords: SEM, TEM, mechanical alloying, powder consolidation, metal matrix composite, nano crystalline material, powder processing, STEM, Al-Mg-NiO, solid state chemical reaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0071