Wykaz publikacji wybranego autora

Lucyna Rajchel, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55933252200

PBN: 900476

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 85, z ogólnej liczby 89 publikacji Autora


1
2
 • $^{226}Ra,^{228}Ra$ and their activity ratio in Polish Carpathian mineral waters of different chemical composition / NGUYEN Dinh Chau, NOWAK Jakub, RAJCHEL Lucyna // W: LSC 2010 : international conference on Advances in liquid scintillation spectrometry : Paris, France, September 6–10, 2010 : programme and abstracts / Laboratoire National Henri Becquerel (LIST/LNHB), Département Analyse Surveillance Environnement (DASE), Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN). — [France : s. n.], [2010]. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Aktywność ${^{210}Pb}$ w wybranych wodach podziemnych z obszaru Karpat PolskichActivity of ${^{210}Pb}$ in selected groundwaters in the western part of the Polish Carpathians / NGUYEN Dinh Chau, Lucyna RAJCHEL, Marek DULIŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2009 nr 436 Hydrogeologia z. 9/1, s. 35–40. — Bibliogr. s. 39–40, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
6
 • Badania izotopowe wód mineralnych rejonu Iwonicz–RymanówIsotope investigations of mineral waters in the Iwonicz–Rymanów area (East Carpathians, Poland) / Marek DULIŃSKI, Lucyna RAJCHEL, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Jacek RAJCHEL // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 456. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2013 z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wody mineralne, wody lecznicze, szczawy chlorkowe, skład izotopowy, tryt, rejon Iwonicza, rejon Rymanowa

  keywords: tritium, mineral water, therapeutic water, isotopic composition, Iwonicz region, Rymanów region, carbonated chloride water

7
 • Balneologiczne walory Kopalni Soli „Wieliczka”[Balneological values of the Wieliczka Salt Mine] / Kajetan d'Obyrn, Lucyna RAJCHEL // Acta Balneologica ; ISSN 2082-1867. — Tytuł poprz.: Balneologia Polska ; ISSN: 0005-4402. — 2014 t. 56 nr 4, s. 220–223. — Bibliogr. s. 223, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: Uzdrowisko Kopalnia Soli "Wieliczka", subterraneoterapia, tężnia solankowa

  keywords: subterraneotherapy, graduation facility, Spa of the Wieliczka Salt Mine

8
 • Balneoterapeutyczne wykorzystanie solanek w uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”Balneotherapy use of brines in the Spa Salt Mine „Wieliczka” / Kajetan d'Obyrn, Lucyna RAJCHEL // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2015 t. 63 nr 10/2, s. 981–984. — Bibliogr. s. 984, Abstr.. — WPH 2015 : XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : Ustka, 20–23.10.2015 r.

 • keywords: brines, subterraneotherapy, graduation facility, Spa of Wieliczka Salt Mine

9
 • „Bombowe odkrycie” czasopisma \emph {Świat Konsumenta}[A “big discovery” of the \emph {“Świat Konsumenta”}] / Marek DULIŃSKI, Lucyna RAJCHEL, Chau NGUYEN Dinh // Źródło (Warszawa) / Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” ; ISSN 1640-0917. — 2008 nr 3, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Bottling mineral waters in the area of the Poprad River valley in the Polish Carpathians / RAJCHEL L., RAJCHEL J. // W: MinWat 2014 : international multidisciplinary conference on Mineral Waters: genesis, exploitation, protection and valorisation : 8–11 September 2014, Karlovy Vary, Czech Republic : volume of abstracts / eds. Zbyněk Hrkal, Karel Kovar. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Cenny i unikatowy skarb Karpat Polskich : szczawy i wody kwasowęglowe[A valuable and unique treasure of Polish Carpathian : carbonated waters and waters containing carbon dioxide] / Lucyna RAJCHEL // Źródło (Warszawa) / Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” ; ISSN 1640-0917. — 2015 nr 1, s. 23–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Chemical and isotopic composition of the chloride waters of Rabka-Zdrój (Polish Carpathians) / Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Mariusz CZOP, Marek DULIŃSKI, Jacek MOTYKA // W: Proceedings of the 34\textsuperscript{th} International Geological Congress 2012 [Dokument elektroniczny] : 5–10 August 2012, Brisbane, Australia / BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Australia : Australian Geosciences Council, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-0-646-57800-2. — S. 2501. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Chemical composition and natural radioactivity of selected Carpathian chloride waters used in therapeutic centersSkład chemiczny i naturalna promieniotwórczość wybranych leczniczych wód chlorkowych z uzdrowisk karpackich / Lucyjna RAJCHEL, Chau Nguyen DINH, Mariusz CZOP, Jacek RAJCHEL, Jakub NOWAK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 119–120. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Chloride waters of the Polish Carpathians : [abstract] / Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA // W: Proceedings of the 34\textsuperscript{th} International Geological Congress 2012 [Dokument elektroniczny] : 5–10 August 2012, Brisbane, Australia / BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Australia : Australian Geosciences Council, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-0-646-57800-2. — S. 2500. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Co-existence of mineral and therapeutic waters with crude oil and natural gas in the Iwonicz region (The Carpathians, Poland) / Mariusz CZOP, Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL // W: 2\textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-915765-9-5. — S. 119–120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Geochemical analysis of acidulous medicinal waters (Carpathian Mountains, SE Poland) for finding new water rich in dissolved silica / Dariusz R. Dobrzynski, Lucyna RAJCHEL // Journal of the Japanese Society of Balneology, Climatology and Physical Medicine = Nippon Onsen Kiko Butsuri Igakkai zasshi ; ISSN 0029-0343. — 2014 vol. 77 no. 5, s. 533–534. — Bibliogr. s. 534

 • keywords: Poland, silicon, acidulous water, medicinal water, Carpathian Mountains

17
 • Geologiczne i hydrogeologiczne uwarunkowania inwestycji planowanych i realizowanych w uzdrowiskach górskich i podgórskich[Geological and hydrogeological conditions of the investments planned and implemented in spas mountain and foothill] / Mariusz CZOP, Lucyna RAJCHEL // W: Uzdrowiska górskie i podgórskie : Krynica-Zdrój, 19–20 października 2012 r.. — Kraków : Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, 2012. — (Konferencje / Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP). — S. 45–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Investigations of natural radioactivity of carbonated waters from the Poprad River valley in the Polish Carpathians / Lucyna RAJCHEL, NGUYEN DINH Chau, Edward CHRUŚCIEL, Jacek RAJCHEL, Jacek MOTYKA // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Isotope and chemical investigations of sulphur-rich springs from the Lipnica (Orawa, Poland) / DULIŃSKI M., RAJCHEL L., RAJCHEL J., CZOP M. // Buletini i Shkencave Gjeologjike ; ISSN 0254-5276. — 2014 vol. 2 spec. iss., s. 111–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.. — XX congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 24–26, 2014, Tirana, Albania : proceedings

 • keywords: tritium, stable isotope, Carpathians, diagenetic water

21
 • Karpackie wody lecznicze dostępne w opakowaniach jednostkowych[Carpathian medicinal waters available in prepackages] / Lucyna RAJCHEL // Acta Balneologica ; ISSN 2082-1867. — Tytuł poprz.: Balneologia Polska ; ISSN: 0005-4402. — 2017 t. 59 nr 3, s. 242–243. — XXVI(XXX) zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej = XXVI(XXX) congress of the Polish Association of Balneology and Physical Medicine : Szczawnica, Poland, 14–17.09.2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Karpackie źródła wód siarczkowych z rejonu Komborni i Sanoka pomnikami przyrody nieożywionejCarpathians springs of sulphurous waters of the Kombornia and Sanok regions as monuments of the inanimate nature / Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL // W: Wyzwania polskiej geologii : 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom kongresowy / red. nauk. Jurand Wojewoda. — [Polska] : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2016]. — ISBN: 978-83-942304-2-5. — S. 321–323. — Bibliogr. s. 323

 • słowa kluczowe: Karpaty zewnętrzne, pomnik przyrody nieożywionej, źródła siarczkowe

  keywords: Outer Carpathians, monuments of inanimate nature, sulphurous springs

23
 • Karpackie źródła wód siarczkowych z rejonu Komborni i Sanoka pomnikami przyrody nieożywionejCarpathians springs of sulphurous waters of from the Kombornia and Sanok regions as monuments of inanimate nature / Lucyna RAJCHEL // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2016 vol. 466, s. 245–252. — Bibliogr. s. 251, Streszcz., Abstr., Summ.. — tekst: https://goo.gl/RydzmR

 • słowa kluczowe: Karpaty zewnętrzne, pomnik przyrody nieożywionej, źródła siarczkowe

  keywords: monuments of inanimate nature, sulphurous springs, the Outer Carpathians

24
 • Kontakty hydrauliczne wód leczniczych z wodami podziemnymi i powierzchniowymi w rejonie Kopalni Soli Wieliczka[Hydraulic contacts of the medicinal water from surface and groundwater in the vicinity of the Wieliczka Salt Mine] / Stanisław WITCZAK, Kajetan d'Obyrn, Marek DULIŃSKI, Lucyna RAJCHEL // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 279–281. — Bibliogr. s. 281. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Wody mineralne, lecznicze i termalne. — S. Witczak, M. Duliński, L. Rajchel – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: Wieliczka, wody lecznicze, skład izotopowy, tryt

25
 • Landscape and scientific valours of springs in the Polish Carpathians / Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych