Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Łucki, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Aktualia ekonomiczne gazownictwa amerykańskiego[The current issues of the U. S. gas industry] / Zbigniew ŁUCKI, Andrzej PALIŃSKI // Nowoczesne Gazownictwo ; ISSN 1427-2687. — 2004 R. 9 nr 3, s. 9–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktualia i perspektywy polskiego gazownictwaPresent and future of Polish gas industry / Zbigniew ŁUCKI // W: XIV Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 29. 09.–1. 10. 2004 / PAN IGSMiE Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 63). — ISBN10: 8389174723. — S. 263–288. — Bibliogr. s. 287, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania operacyjne[Operation research] / Paweł FILIPOWICZ, Zbigniew ŁUCKI, Izabella STACH, Jerzy WĄCHOL ; pod red. Zbigniewa ŁUCKIEGO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 172, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1701). — Bibliogr. s. 172–[173]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie świadomości energetycznej społeczeństwa polskiegoA survey of energy consciousness of Polish society / Zbigniew ŁUCKI, Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Bartosz SOLIŃSKI, Izabella STACH // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. 2, s. 5–63. — Bibliogr. s. 60–62, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Gazownictwo węgierskie drogowskazem dla gazownictwa polskiego[Hungarian gas industry – a model for Polish gas sector] / Zbigniew ŁUCKI, Mateusz WIERNEK // Nowoczesne Gazownictwo ; ISSN 1427-2687. — 2005 nr 4, s. 17–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Handel elektroniczny gazem ziemnym : stan obecny i perspektywy[E-business in the gas industry – present state and prospectives] / Zbigniew ŁUCKI, Grzegorz DUBIEL, Mateusz WIERNEK // W: Marketing w gazownictwie – moda czy konieczność : Zakopane 2–4 października 2002 r. / Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. w Warszawie. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 54–70. — Bibliogr. s. 69–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Integracja polskiego sektora energetycznego z europejskim rynkiem energiiPolish energy industries integration with the European energy market / Zbigniew ŁUCKI, Bartosz SOLIŃSKI, Mateusz WIERNEK, Joanicjusz Nazarko, Arkadiusz Jurczuk, Katarzyna Halicka // W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mieczysława Dudka ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2004. — Na okł. dodatkowo: Stosunki gospodarcze integrującej się Europy. — ISBN10: 8389712024. — S. 347–360. — Bibliogr. s. 360, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kultury eneregtyczne współczesnego świata[The energy cultures of modern world] / Zbigniew ŁUCKI // W: CNG i inne paliwa alternatywne – budowa pozycji na rynku [Dokument elektroniczny] : warsztaty CNG : Kraków 10–12 maja 2007 / Wydział Zarządzania AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza], [2007]. — 1 dysk optyczny. — Slajd 1–43. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Marketing w gazownictwie światowym[Marketing in the world gas industry] / Zbigniew ŁUCKI // W: Marketing w gazownictwie – moda czy konieczność : Zakopane 2–4 października 2002 r. / Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. w Warszawie. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 23–53. — Bibliogr. s. 50–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Matematyczne techniki zarządzania : przykłady i zadania[Mathematical techniques of management : examples and exercises] / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA, Paweł FILIPOWICZ, Zbigniew ŁUCKI, Izabella STACH, Jerzy WĄCHOL ; pod red. Zbigniewa ŁUCKIEGO. — Wyd. 4. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 330, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1680). — Bibliogr. s. 151–152, 330–[331]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Najbardziej istotny problem współczesnej rzeczywistości[The most important problem of present reality] / Zbigniew ŁUCKI // W: Co nurtuje uczonych? : dylematy i kondycja nauki polskiej / projekt, koordynacja i oprac. Władysław Misiak. — Warszawa : Difin SA, 2010. — ISBN: 978-83-7641-307-5. — S. 253

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nowoczesne metody zarządzania w górnictwie naftowym i gazownictwie[Modern methods of management in oil mining and gas engineering] / Zbigniew ŁUCKI, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA // W: Marketing w gazownictwie : Zakopane 8–10 czerwiec 2005' / Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie. — Ed. 5. — Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 6–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nowoczesne metody zarządzania w górnictwie naftowym i gazownictwie : zarys teorii i przykłady[Modern methods of management in oil mining and gas engineering : theory and examples] / Zbigniew ŁUCKI, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA, Dorota Brenk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — 151, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0172). — Bibliogr. s. 141–[152]. — ISBN10: 83-7464-002-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Polskie gazownictwo porzebuje lobbingu[The Polish gas industry needs lobbying] / Zbigniew ŁUCKI, Beata TARCZYDŁO // Nowoczesne Gazownictwo ; ISSN 1427-2687. — 2004 R. 9 nr 3, s. 17–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Problematyka energii – analizy, refleksje socjologiczne[Energy issues – some sociological analyses and reflections] / Władysław Misiak, Zbigniew ŁUCKI // W: Materiały w gazownictwie : zrównoważony rozwój : klient dziś i jutro : Zakopane 3–5 czerwiec 2009 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazownia Krakowska, Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie. — Ed. 9. — Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7490-232-8. — S. 91–92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Problemy handlu energią w USAEnergy trading issues in the U. S. / Zbigniew ŁUCKI, Andrzej PALIŃSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2004 t. 7 z. 2, s. 29–81. — Bibliogr. s. 79–81, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Problemy zarządzania finansowego i zarządzania ryzykiem w sektorze handlu energiąFinancial management and risk management issues in energy trading sector / Andrzej PALIŃSKI, Zbigniew ŁUCKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. 2, s. 129–152. — Bibliogr. s. 151–152, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Raporty Komisji Europejskiej z 2003 i 2004 roku o zaawansowaniu budowy wspólnego rynku gazu ziemnego[Benchmarking report on the implementation of the internal electricity and gas market] / Zbigniew ŁUCKI // W: Marketing w gazownictwie : Zakopane 16–18 czerwiec 2004 / Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie. — Ed. 4. — Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 14–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Rozwój gazowych firm dystrybucyjnych[Evolution of gas distribution companies] / Mateusz WIERNEK, Zbigniew ŁUCKI // W: Marketing w gazownictwie : rola dystrybucji i obrotu : Zakopane 11–13 czerwiec 2007 / Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie. Oddział Obrotu Gazem. Gazownia Krakowska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie. — Ed. 7. — [Kraków : KSG], [2007]. — S. 6–23. — Bibliogr. s. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Scenariusze rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce – analiza jakościowa i implikacje dla PGNiG SAScenarios for natural gas market development in Poland – qualitative analysis and implications for PGNiG SA / Zbigniew ŁUCKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 209–217. — Bibliogr. s. 217, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, Polska

  keywords: Poland, natural gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Statystyka i ekonometria[Statistics and econometrics] / pod red. Zbigniewa ŁUCKIEGO ; aut.: Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Alina KOZARKIEWICZ. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 159, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1700). — Bibliogr. s. 149–150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Statystyka i ekonometria[Statistics and econometrics] / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Alina KOZARKIEWICZ ; pod red. Zbigniewa ŁUCKIEGO. — Wyd. 2. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 159, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1725). — Bibliogr. s. 149–150. — ISBN: 978-83-7464-457-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Stosunek społeczeństw do różnych rodzajów energii[Attitudes of societes towards different energy sources] / Zbigniew ŁUCKI // W: Marketing w gazownictwie : klient – partner w biznesie : Zakopane 4–6 czerwiec 2008. — Ed. 8. — [Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział], [2008]. — S. 44–70. — Bibliogr. s. 68–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zarządzanie CSR w koncernach naftowych[CSR management in petroleum corporations] / Zbigniew ŁUCKI // W: Gas Trendy 2011 [Dokument elektroniczny] : ”Społeczna odpowiedzialność biznesu w gazownictwie: Zakopane–Kościelisko, 15–17 czerwca 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2011]. — Dysk Flash. — S. [106–129]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [123–129]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zarządzanie w górnictwie naftowym i gazownictwie[Management in oil and gas industry] / Zbigniew ŁUCKI. — Kraków : UNIVERSITAS, 2003. — 411 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: