Wykaz publikacji wybranego autora

Lucjana Mandecka-Kamień, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901094

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Active aluminas for the production of zero-cement refactory castables / L. MANDECKA-KAMIEŃ, K. MAKUCH // Interceram = International Ceramic Review ; ISSN 0020-5214. — 2005 vol. 54 [no.] 3, s. 178–181. — Bibliogr. s. 181, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka termicznych i mechanicznych właściwości nanokompozytów polimerowych z udziałem modyfikowanego bentonituCharacterization of thermal and mechanical properties of polymer/modified bentonite nanocomposites / Alicja RAPACZ-KMITA, Marcin GAJEK, Barbara SZARANIEC, Magdalena DUDEK, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Influence of some selected fine-grained powders on properties of low cement high alumina castables / Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna MAKUCH, Krystyna WODNICKA, Henryk POMADOWSKI // Stahl und Eisen ; ISSN 0340-4803. — 2004 spec., s. 78–80. — Bibliogr. s. 80, Summ.. — 47th International colloquium on Refractories : refractories for metallurgy : Aachen, 13 and 14 October 2004. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of the organophilisation process on properties of the bentonite filler and mechanical properties of the clay/epoxy nanocomposites / Alicja RAPACZ-KMITA, Norbert MOSKAŁA, Magdalena DUDEK, Marcin GAJEK, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 2, s. 207-208. — Abstracts of 14\textsuperscript{th} conference on Composites and ceramic materials – technology, application and testing, Białowieża, June 1\textsuperscript{st} - 3\textsuperscript{rd} 2015. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1167

 • keywords: mechanical properties, bentonite, nanocomposite, organophilisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Influence of the organophilisation process on properties of the bentonite filler and mechanical properties of the clay/epoxy nanocompsites / A. RAPACZ-KMITA, N. MOSKAŁA, M. DUDEK, M. GAJEK, L. MANDECKA-KAMIEŃ // W: Composites and ceramic materials – technology, application and testing : 14\textsuperscript{th} conference under auspices of E-MRS : Białowieża, 1–3 June 2015 : book of abstracts. — [Białowieża : s. n.], [2015]. — S. 45–46

 • keywords: nanocomposites, mechanical properties, bentonite, organophilisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modyfikowane kompozyty polimerowe do zastosowań energetycznychModified polymeric composite materials for power applications / Alicja RAPACZ-KMITA, Magdalena DUDEK, Robert Sekuła, Grzegorz Kmita, Norbert MOSKAŁA, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 4, s. 715–719. — Bibliogr. s. 719, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Niskocementowe betony wysokoglinoweLow cement high alumina castables / Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna MAKUCH // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 1167–1173. — Bibliogr. s. 1173

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Niskocementowe betony wysokoglinoweLow cement high alumina castables / Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna MAKUCH // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Niskocementowy beton wysokoglinowy[High alumina-low cement concrete] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MANDECKA-KAMIEŃ Lucjana. — Int.Cl.: C04B 35/66\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 399695 A1 ; Opubl. 2013-04-02. — Zgłosz. nr P.399695 z dn. 2012-06-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 7, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL399695A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Niskocementowy beton wysokoglinowy[High alumina-low cement concrete] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MANDECKA-KAMIEŃ Lucjana. — Int.Cl.: C04B 35/66\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417539 A1 ; Opubl. 2016-08-16. — Zgłosz. nr P.417539 z dn. 2012-06-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 17, s. 53. — Numer zgłoszenia macierzystego P.399695. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417539A1.pdf

 • słowa kluczowe: niskocementowy beton wysokoglinowy, cement wysokoglinowy, fosforan glinu, kwas fosforowy

  keywords: low cement high alumina concrete, high aluminium cement, aluminium phosphate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Niskocementowy beton wysokoglinowy[High alumina-low cement concrete] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ. — Int.Cl.: C04B 35/66\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224410 B1 ; Udziel. 2016-06-15 ; Opubl. 2016-12-30. — Zgłosz. nr P.399695 z dn. 2012-06-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224410B1.pdf

 • słowa kluczowe: cement glinowy, fosforan glinu, beton korundowy

  keywords: aluminium phosphate, corundum castable, alumina cement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Niskocementowy beton wysokoglinowy[High alumina-low cement concrete] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ. — Int.Cl.: C04B 35/66\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225141 B1 ; Udziel. 2016-09-19 ; Opubl. 2017-02-28. — Zgłosz. nr P.417539 z dn. 2012-06-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225141B1.pdf

 • słowa kluczowe: niskocementowy beton wysokoglinowy, cement wysokoglinowy, fosforan glinu, kwas fosforowy

  keywords: low cement high alumina concrete, high aluminium cement, aluminium phosphate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ogniotrwałe betony mullitoweRefractory mullite concrete / L. MANDECKA-KAMIEŃ, K. MAKUCH, A. RAPACZ-KMITA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2010 R. 15 nr 4, s. 217–224. — Bibliogr. s. 224. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Organobentonity w kompozytach polimerowychOrganobentonites in polimer composites / RAPACZ-KMITA A., DUDEK M., GOŁEK Ł., MANDECKA-KAMIEŃ L., WODNICKA K., Motyka P. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 36. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce – sytuacja obecna i perspektywyThe refractories industry in Poland – recent situation and trends / Andrzej KIELSKI, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2005 R. 57 nr 4, s. 156–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.ptcer.pl/mccm/pl/archiwum

 • słowa kluczowe: Polska, materiały ogniotrwałe, przemysł materiałów ogniotrwałych

  keywords: Poland, the refractories industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • Trwałość nanokompozytowych materiałów polimerowo-ceramicznych: badania wstępne[The stability of polymer-ceramic nanocomposite materials: preliminary study] / E. STODOLAK, A. RAPACZ-KMITA, M. DUDEK, B. SZARANIEC, A. RÓŻYCKA, L. MANDECKA-KAMIEŃ // W: NANO 2011 : V krajowa konferencja nanotechnologii : 3–7 lipca 2011, Gdańsk : streszczenia wystąpień / pod red. Jarosława Rybickiego i Wojciecha Sadowskiego. — Gdańsk : Task Publishing, 2011. — ISBN: 978-83-930549-3-0. — S. 204. — Afiliacja: E. Stodolak, A. Rapacz-Kmita, B. Szaraniec, A. Różycka, L. Mandecka-Kamień – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki ; M. Dudek – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ dodatku fosforanu glinu na właściwości niskocementowych betonów korundowychThe influence of aluminum phosphate addition on properties of low cement corundum castables / Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Alicja RAPACZ-KMITA, Krystyna WODNICKA, Barbara Myszka // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ dodatku fosforanu glinu na właściwości niskocementowych betonów korundowychInfluence of aluminium phosphate addition on the properties of low cement corundum castables / Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Alicja RAPACZ-KMITA, Krystyna WODNICKA, Barbara Myszka // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 3, s. 304–308. — Bibliogr. s. 308, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ dodatku minerałów ilastych na właściwości kompozytów polimerowychInfluence of mineral clays addition on the properties of polymer composites / RAPACZ-KMITA A., DUDEK M., Sekuła R., Kmita G., MANDECKA-KAMIEŃ L., MOSKAŁA N. // W: Polska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — ISBN: 978-83-60958-62-9. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ fosforu na skład fazowy bogatych w korund betonów ogniotrwałychInfluence of phosphorus addition on phase composition of corundum rich refractory concretes / L. MANDECKA-KAMIEŃ, W. Kurdowski // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2011 R. 16/78 nr 6, s. 355–360. — Bibliogr. s. 360. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: