Wykaz publikacji wybranego autora

Łucja Kapralska, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3125-0603

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f062

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • Agora czy Hyde Park? : Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowychThe Agora or Hyde Park? : the Internet as a social space for minority groups / red. Łucja KAPRALSKA, Bożena Pactwa. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — 374 s.. — Bibliogr. s. 353–371, Summ.. — ISBN: 978-83-7688-047-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Agresja słowna w internecie w obliczu śmierci Wisławy Szymborskiej na przykładzie wybranego forum[Verbal agression on the Internet after the death of Wisława Szymborska (Onet forum case study)] / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X ; 26. Socjologia. — 2012 nr 6 Nowe media: edukacja–polityka–ekonomia–klutura / pod red. Agnieszki Ogonowskiej, s. 223–236. — Bibliogr. s. 234–235, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Akademia innowacyjnej dydaktyki jako droga do doskonalenia dydaktycznego nauczyciela akademickiego AGH[Academy of innovative didactic – the way to mastering for academic teacher of UST] / Łucja KAPRALSKA // W: Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego / red. nauk. Anna Sajdak-Burska, Iwona Maciejowska. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2020. — (Dydaktyka Akademicka). — ISBN: 978-83-233-4818-4 ; e-ISBN: 978-83-233-7102-1. — S. 91–102. — Bibliogr. s. 101–102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aktywizacja seniorów jako problem społecznyEncouraging activity of seniors as a social problem / Łucja KAPRALSKA // W: Inkluzja czy ekskluzja? : człowiek stary w społeczeństwie / red. nauk. Małgorzata Synowiec-Piłat, Barbara Kwiatkowska, Krzysztof Borysławski. — Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2015. — ISBN: 978-83-7374-092-1. — S. 241–256. — Bibliogr. s. 253–255

 • keywords: aging, motivation, social problem, seniors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Aktywność zarobkowa studentów AGH jako wskaźnik przedsiębiorczości (komunikat z badań)The enterprise phenomena among AGH students (the preliminary research report) / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : model a rzeczywistość : III międzynarodowa konferencja socjologiczna : Nałęczów 15–17 czerwca 2000 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Wydział Filozofii i Socjologii [UMCS]. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. — ISBN10: 83-227-1569-2. — S. 153–158. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bycie w sieci jako wyznacznik stylu życiaBeing in the Web as a determinant of lifestyle / Łucja KAPRALSKA // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 287–296

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Czarny PR i antystrony jako zjawisko społeczne[“Black” Public Relations and socalled “anti-sites” as a social phenomena] / Łucja KAPRALSKA // W: Public relations : teoria i praktyka komunikowania : praca zbiorowa / pod red. Henryka Przybylskiego. — Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2007. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). — ISBN: 978-83-7246-806-2. — S. 283–293

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Człowiek kontra maszyna : postawy graczy wobec botów w pokerze \emph {online}Man versus machine : player's attitude towards bots in online poker / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // Humanizacja Pracy ; ISSN 1643-7446. — 2019 nr 3: Technologiczno-społeczny wymiar sztucznej inteligencji. Władza algorytmów?, s. 53–69. — Bibliogr. s. 67–69, Abstr., Summ.. — tekst: http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/2019.09/Humanizacja%203%202019.pdf

 • słowa kluczowe: boty, poker, społeczeństwo algorytmiczne, technopol

  keywords: technologia, technology, algorithmic society, bots, poker, technopol

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Digitalizacja przeszłości i dziedzictwa kulturowego w społecznościach lokalnych – znaczenie i funkcjeDigitalization of the past and cultural heritage in local societies – meaning and functions / Łucja KAPRALSKA // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ; folia 232. Studia Sociologica ; ISSN 2081-6642. — 2017 [R.] 9 vol. 1, s. 123–135. — Bibliogr. s. 134–135, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.ifis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/StudiaSociologica2017/11-Kapralska-123-135.pdf

 • słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, cyfryzacja, archiwa społeczne, lokalność

  keywords: globalization, digitalisation, culture heritage, social archives, local community

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24917/20816642.9.1.9

10
 • Dom, praca, sieć : portret własny młodych polskich rodzin w świetle blogów parentingowych i rodzinnychHome, work, net : the self-portrait of young polish families in the light of parenting blogs / Łucja KAPRALSKA // Humanizacja Pracy ; ISSN 1643-7446. — 2018 nr 3: Rodzina w świecie „nowej gospodarki”, s. 69–88. — Bibliogr. s. 84–88, Abstr.. — tekst: http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%203%202018%20cala.pdf

 • słowa kluczowe: blog, internet, rodzina, dokumenty osobiste, partnerstwo

  keywords: blog, internet, family, partnerships, personal documents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dystans, obcość, agresja : o kategoriach użytecznych w badaniu uprzedzeń etnicznych w społeczeństwie polskim okresu transformacji[Distance, strengeness, aggresion : some cathegories useful in research of ethnic prejudes in the Polish society during transformation] / Łucja KAPRALSKA // W: Różne oblicza agresji : studium psychologiczno-socjologiczne / pod red. Barbary Pileckiej. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, 2000. — ISBN10: 83-86552-11-5. — S. 35–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Etnosieć : internet jako przestrzeń społeczna grup etnicznych[Ethno-net : Internet as a social space of ethnic groups] / Łucja KAPRALSKA // W: Wirtualność jako realność / red. nauk. Zbigniew Rykiel, Jarosław Kinal. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. — ISBN: 978-83-7996-022-4. — S. 58–70. — Bibliogr. s. 68–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Facing old age in Poland: in search of a paradigm for life satisfaction among seniors / Łucja KAPRALSKA, Marzena MAMAK-ZDANECKA // W: ESA 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference of the European Sociological Association 2015 : differences, inequalities and sociological imagination : Prague, 25–28 August 2015 : abstract book / European Sociological Association (ESA), Institite of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-88-97523-49-9 ; e-ISBN: 978-80-7330-272-6. — S. 53–54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja: Academy of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Grzechy internautów : jak Internet wpływa na naszą moralność[Sins of the internauts : how the Internet influences our morality] / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — ISBN: 978-83-7688-000-6. — S. 99-108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ilość czy jakość? : o przyjaźni z Internetu jako wartości ludzi młodych na podstawie popularnych serwisów społecznościowychQuantity of quality? : Internet friendship as a value for youth (on the base of social network sites) / Łucja KAPRALSKA // W: Wartości i postawy młodzieży polskiej, T. 2 / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. — ISBN: 978-83-7525-246-0. — S. 281–290. — Bibliogr. s. 290, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Interaktywność i promocja : o niektórych pożytkach jakie daje biznesowi Web 2.0[Interactivity and promotion : Web 2.0 as an useful tool for bussiness] / Łucja KAPRALSKA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Ekonomiczne Problemy Usług ; ISSN 1896-382X. — 2009 nr 35 Rynki przesyłu i przetwarzania informacji – stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. 1, s. 355–367. — Bibliogr. s. 365–366, Summ.. — tekst: http://www.wzieu.pl/zn/544/ZN_544_I.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Internet a problem tworzenia więzi społecznych : (na podstawie badań mikrospołeczności internetowej AGH)The Internet and problem of social bonds creation : (survey of the Internet micro-society of the University of Mining and Metallurgy in Cracow) / Łucja KAPRALSKA // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 453–459. — Bibliogr. s. 459, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Internet i kultura darów[The Internet and the gift culture] / Łucja KAPRALSKA // W: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze 13–15 września 2007 r.. — ISBN: 978-83-7363-790-0. — S. 143–153. — Bibliogr. s. 151–153

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Internet i problem kapitału społecznego : (czy możliwe jest badanie kapitału społecznego w sieci?)[Internet and the problem of social capital] / Łucja KAPRALSKA // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 301–308. — Bibliogr. s. 307–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Internet i zabawa : o niektórych ludycznych aspektach sieciThe Internet and the play : some ludic aspects of the Web / Łucja KAPRALSKA, Agnieszka Filipowska // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN: 978-83-7464-133-3. — S. 189–198. — Bibliogr. s. 197–198

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Internet jako przestrzeń pamięci na przykładzie wirtualnych kresów wschodnich[The Internet by the space of Memory : the case study of the virtual East Confins] / Łucja KAPRALSKA // W: Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią : rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej / pod red. Patrycji Bałdys, Iwony Jakimowicz-Ostrowskiej, Janetty Charuty-Kojkoł. — Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. — ISBN: 978-83-65155-40-5 . — S. 377–392. — Bibliogr. s. 390–392

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Internet jako \emph {theatrum} śmierci o przeżywaniu umierania, cmentarzu i żałobie w wirtualnym świecieThe Internet as a theatre of death: about experiencing death cemetery and mourning in the virtual world / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // Kultura i Społeczeństwo ; ISSN 0023-5172. — 2009 R. 53 nr 3, s. 191–208. — Bibliogr. s. 207–208, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Internet nieprawdę ci powie : świat według blogów, prawda według Wikipedii[The Internet will tell you the untruth : world according to blogs, truth according to Wikipedia] / Łucja KAPRALSKA, Agata MAKSYMOWICZ // W: Wyobrażone, przeżyte i przedstawione : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy / red. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, Maria Szmeja. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2019. — ISBN: 978-83-7688-537-7. — S. 343–356. — Bibliogr. s. 354–356

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Internet w procesach integracji i dezintegracji grup etnicznych : o pozytywnych i negatywnych aspektach użytkowania sieci przez mniejszościowe grupy etniczne / Łucja KAPRALSKA // W: Media mniejszości : mniejszości w mediach / pod red. Małgorzaty Adamik-Szysiak, Ewy Godlewskiej. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. — ISBN: 978-83-7784-484-7. — S. 105–116. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Internet w procesach integracji i dezintegracji społecznej[Internet in the process of social integration and dezintegration] / Łucja KAPRALSKA // W: Mikrospołeczność informacyjna : na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0045). — ISBN10: 8388408720. — S. 107–126. — Bibliogr. s. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: