Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Losiak, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Opis stanu górotworu w otoczeniu wyrobiska górniczego[Description of the state of rock mass in surrounding of the mining excavation] / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — ISBN10: 83-915742-2-9. — S. 61–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Porównanie nacisków obudowy na spąg obliczanych analitycznie i w oparciu o metodę Jacksona[Comparison of pressures of the set of support on a florr calculated analitically and based on Jackson method] / Jan PTAK, Stanisław LOSIAK, Ryszard Ślusarz // W: Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — ISBN10: 83-915742-2-9. — S. 71–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Sekcja piętrowa obudowy do ścian wysokichA sub-panel set of support for high longwalls / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2008 R. 46 nr 1, s. 35–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Wpływ gruzowiska zawałowego na osłonę odzawałową i reakcje sekcji lemniskatowej obudowy ścianowej[Influence of caved debris on a caving shield and reactions of the lemniscate set support] / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — ISBN10: 83-915742-2-9. — S. 79–86. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Wpływ gruzowiska zawałowego na osłonę odzawałową i zachowanie się sekcji lemniskatowej obudowy ścianowejImpact of caved debris on a caving shield and reactions of the lemniscate set support / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2010 R. 48 nr 3, s. 35–41. — Bibliogr. s. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Zmienność obciążenia sekcji obudowy w cyklach jej pracy w świetle hologramów przedstawiających ciśnienie w stojakachVariability of load of a power support unit within its working cycles in the light of holograms presenting a pressure in props / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE, Krzysztof Domanik // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2008 R. 46 nr 2, s. 10–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych