Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Lorenc, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6879-0959

ResearcherID: AAL-2417-2021

Scopus: 57192089005

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza dystrybucji wartości zrównoważonej dla interesariuszy w przedsiębiorstwach branży górniczej[Comparative analysis of sustainable value distribution for stakeholders in mining enterprises] / Sylwia LORENC // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XVII konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 23–26 maja 2017 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-981-2. — S. 52–53. — Bibliogr. s. 53

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, interesariusze, dystrybucja wartości, wartość, wartość zrównoważona

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Comparative analysis of sustainable value distribution for stakeholders in the mining industry / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 29 art. no. 00013, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-31. — XVII\textsuperscript{th} conference of PhD students and young scientists : Szklarska Poręba, May 23–26, 2017. — tekst: https://goo.gl/AG1XCh

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20182900013

3
 • Distributing enterprise value to stakeholders in the range of sustainable development on the basis of the energy industry in Poland / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2021 vol. 13 iss. 4 art. no. 2130, s. 1-18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16-18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-17. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2130/pdf

 • keywords: sustainable development, energy market, stakeholders, sustainable value, economic value added, energy economics, energy transition, value distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su13042130

4
 • Dystrybucja wartości dodanej dla interesariuszy[Distribution of value added to stakeholders] / Sylwia LORENC // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2015 nr 4, s. 18–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Financial liquidity management in energy sector in Poland / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 60

 • keywords: energy, cash flow, financial liquidity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Kreowanie wartości dla interesariuszy jako efekt strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa[Value creation for stakeholders as a result of sustainable development strategy of an enterprise] / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności : strategie - finanse - kompetencje : praca zbiorowa / pod red. Marka Jabłońskiego. — Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. — ISBN: 978-83-64927-99-7. — S. 35–46. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, wartość przedsiębiorstw, raportowanie zintegrowane

  keywords: sustainable development, integrated reporting, enterprise value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metodologie raportowania wartości dodanej dla interesariuszyMethodologies of reporting of value added to stakeholders / Sylwia LORENC // Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1899-6116. — 2016 nr 2, s. 127–141. — Bibliogr. s. 140–141, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN34.pdf

 • słowa kluczowe: raportowanie, wartość dodana, interesariusze przedsiębiorstw, wartość przedsiębiorstwa

  keywords: reporting, value added, enterprise value, stakeholders of enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Model wyceny wartości zrównoważonej dystrybuowanej dla interesariuszy przedsiębiorstwaPricing model of sustainable value distributed for company's stakeholders / Sylwia LORENC. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — 200, [1] s.. — (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 192–[201], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-66016-55-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Proces dystrybucji wartości dodanej dla interesariuszy przedsiębiorstw górniczych oparty na przepływach pieniężnych[The distribution measurement of value added to stakeholders of mining companies based on cash flow] / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 60–62. — Bibliogr. s. 61–62

 • słowa kluczowe: wartość dodana, dystrybucja wartości, interesariusze przedsiębiorstw górniczych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Production and import of energy - Poland against EU countries / Sylwia LORENC, Marcin MIGZA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00057, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/KF4Sti [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000057

12
 • Production and import of energy – Poland against EU countries / Sylwia LORENC, Marcin MIGZA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 127

 • keywords: energy policy, energy production, energy sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Raportowanie danych niefinansowych w świetle aktualnych zmian ustawy o rachunkowościReporting non-financial data in the light of current changes in the accounting act / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // W: Finanse. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 488). — ISBN: 978-83-7695-684-8. — S. 99–113. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: interesariusze, sprawozdanie z działalności, raport zintegrowany, dane niefinansowe

  keywords: stakeholders, integrated report, non-financial data, report on the company's operation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.488.09

14
 • Sustainable development of mining enterprises as a strategic direction of growth of value for stakeholders / Sylwia LORENC, Olena Sorokina // Mining Science ; ISSN 2300-9586. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia ; ISSN: 2353-5105. — 2015 vol. 22 spec. iss. 2, s. 67–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — Na karcie tyt. dodatkowo: Interdisciplinary topics in mining and geology

 • keywords: corporate social responsibility (CSR), value of mining enterprise

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ms150219

15
 • The economic value of the enterprise for stakeholders in the fuel and energy sector / Sylwia LORENC // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 139

 • keywords: stakeholders, economic value, fuel and energy sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • The impact of lean management tools on internal logistics of production plant / Marcin MIGZA, Sylwia LORENC // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 168

 • keywords: lean manufacturing, Kanban, pull system, push system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Value added for stakeholders in mining operations based on cash flowWartość dodana dla interesariuszy przedsiębiorstw górniczych oparta na przepływach pieniężnych / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 17–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.

 • słowa kluczowe: interesariusze, wartość spółek górniczych, podział wartości dodanej

  keywords: stakeholders, value of mining companies, distribution of value added

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wartość zrównoważona w łańcuchu logistycznymThe sustainable value in the logistics chain / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 6 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Moniki Hardygóry, Joanny Bac-Bronowicz i Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-942205-7-0. — S. 30–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: interesariusze, łańcuch wartości, wartość zrównoważona

  keywords: stakeholders, value chain, sustainable value

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/kdimu1605

20
 • Wpływ narzędzi Lean Management na logistykę wewnętrzną zakładu produkcyjnegoThe use of visual management tools on the example of manufacturing company / Marcin MIGZA, Sylwia LORENC // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9496–9501. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9500–9501, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wycena i podział wartości zrównoważonej przedsiębiorstwa górniczegoValuation and division of sustainable value in mining enterprise / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2017 nr 50/3 Metody ilościowe w ekonomii : zarządzanie wartością przedsiębiorstwa t. 3, s. 57–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, interesariusze, wartość, wartość zrównoważona

  keywords: stakeholders, value, sustainable value, mining enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2017.50/3-05

22
 • Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstw górniczych jako efekt prowadzenia polityki zrównoważonego rozwojuIncrease in the market value of mining companies as a result of sustainable development policy / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: górnictwo, rozwój przedsiębiorstw, wartość przedsiębiorstw

  keywords: mining industry, development of companies, value of companies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zrównoważona rachunkowość w systemie raportowania wyników dla interesariuszySustainability accounting in the reporting system of the results to stakeholders / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2016 nr 4 cz. 2 (82) Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw, s. 421–429. — Bibliogr. s. 428, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wartość dla interesariuszy, rachunkowość zrównoważona, systemy raportowania

  keywords: value for stakeholders, sustainability accounting, reporting systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-36

24
 • Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw górniczych jako strategiczny kierunek wzrostu wartości dla interesariuszySustainable development of mining enterprises as a strategic direction of growth of value for stakeholders / Sylwia LORENC, Olena Sorokina // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XV konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 20–22 maja 2015 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015. — ISBN: 978-83-937788-8-1. — S. 37–38. — Bibliogr. s. 38. — Publikacja dostępna online: {http://kdimu.pwr.wroc.pl/download/mat_konf_2015.pdf}

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), wartośc przedsiębiorstw górniczych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: