Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Longa, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602407331

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Analiza energetyczna równania Jerzego Buzka na wydajność żeliwiaków koksowych : artykuł dyskusyjnyEnergy-based analysis of the J. Buzek equation for output of coke cupolas : discussion paper / Władysław LONGA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2013 t. 63 nr 1–2, s. 10–25. — Bibliogr. s. 25., Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza hipotez optymalnego biegu żeliwiaków koksowych jednorzędowychAnalysis of hypotheses of optimal working of one-order coke cupolas / Władysław LONGA // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : III [trzecia] międzynarodowa konferencja : Kraków, 13–15 września 2001 r. = Science for the foundry industry : III [third] international conference / [ do druku przygot. Eugeniusz Ziółkowski] ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : Wydawnictwo CCNS], [2001]. — Dod. Wydział Odlewnictwa AGH 1951–2001. — ISBN10: 8391431339. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 83–84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza hipotezy optymalnego rozchodu koksu w żeliwiakach : artykuł dyskusyjnyAnalysis of the hypothesis of optimal coke consumption in cupolas / Władysław LONGA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2006 t. 56 nr 4, s. 182–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Międzynarodowe Targi Odlewnictwa FOND-EX w Brnie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza i korekta wykresu M. Czyżewskiego do określania strat ciepła na ogrzanie żeliwiaków koksowych : artykuł dyskusyjnyAnalysis and correction of M. Czyżewski chart for the determination of heat losses caused by warming coke cupolas / Władysław LONGA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 nr 5–6, s. 304–308. — Bibliogr. s. 308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Berechnung der fühlbaren Wärme der Gichtgase koksbetriebener KupolöfenCalculation of the sensible heat of top gases in coke-fired cupolas / Władysław LONGA, Hanna TABIŚ, Gerhard Friebe // Giessereiforschung ; ISSN 0046-5933. — Tyt. ang. International Foundry Research. — 2000 Jg. 52 H. 4, s. 148–153. — Bibliogr. s. 152, Zsfassung, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Berechnung der Höhe einer stabilen Verbrennungszone der Anfangshöhe des Füllkokses im KupolofenCalculation of the height of a stable combustion zone and of the initial coke filling height in the cupola / Władysław LONGA, Gerhard Friebe // Giessereiforschung ; ISSN 0046-5933. — Tyt. ang. International Foundry Research. — 1999 Jg. 51 H. 4, s. 184–191. — Bibliogr. s. 191, Zsfassung, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Berechnung der stabilen Höhe der Schmelzzone im koksbetriebenen KupolofenCalculation of the stable height of the melting zone in coke-fired cupolas / Władysław LONGA, Gerhard Friebe // Giessereiforschung ; ISSN 0046-5933. — Tyt. ang. International Foundry Research. — 2001 Jg. 53 H. 2, s. 77–83. — Bibliogr. s. 83, Zsfassung, Summ., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Calculation of height and structure of melting zone of coke cupolasObliczanie wysokości i struktury strefy topienia żeliwiaków koksowych / W. LONGA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 669–682. — Bibliogr. s. 682

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Calculation of optimum amount of heated blast air for coke cupolasObliczanie optymalnej ilości podgrzanego powietrza dmuchu do żeliwiaków koksowych / Władysław LONGA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 1999 vol. 25 no. 2, s. 155–[168]. — Bibliogr s. [168], Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Calculation of the degree of overheating of liquid metal in cupola combustion zoneObliczanie stopnia przegrzania ciekłego metalu w strefie spalania żeliwiaka / LONGA W. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (2/2), s. 172–177. — Bibliogr. s. 177, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Calculation of the optimal useful height of one-row coke cupolasObliczanie optymalnej wysokości użytecznej żeliwiaków koksowych jednorzędowych / Władysław LONGA, Belkheir Khatemi // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2001 vol. 27 no. 2, s. 247–263. — Bibliogr. s. 262–263, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Calculations of risers in the shape of two truncated cones connected with larger bases (riser-cast connection of a type)Obliczanie nadlewów w kształcie dwóch stożków ściętych połączonych większymi podstawami (połączenia nadlew-odlew typu A) / Władysław LONGA, Hanna TABIŚ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 1999 vol. 25 no. 1, s. 45–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Comparison of volume of riser heads of various shapes (riser head – cast coupling of type A) / Hanna TABIŚ, Władysław LONGA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 1999 vol. 25 no. 3/4, s. 199–210. — Bibliogr. s. 210, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Funkcja źródła ciepła procesu krystalizacjiFunction of the heat source of the crystallization process / Władysław LONGA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2002 t. 52 nr 12, s. 417–419. — Bibliogr. s. 419, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: odlewnictwo, krystalizacja

  keywords: crystallization, foundry practice

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Granica zastosowania wzoru Jerzego Buzka na wydajność żeliwiaków koksowychThe limit of application of Jerzy Buzek's formula for the output of coke cupolas / Władysław LONGA // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : II konferencja, [Kraków 24–25 czerwca 1999 r.] = Science for the foundry industry : II conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-904-341-6-4. — S. 31–36. — Bibliogr. s. 35, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Kierowanie procesem krzepnięcia odlewów w kokilach za pomocą powłok izolacyjnych[Steering of the casting solidification process in mouls with isolating coats aid] / Władysław LONGA // W: Materiały formierskie i pomocnicze poprawiające jakość odlewów staliwnych : międzynarodowa konferencja : Wisła, wrzesień 1995. Sekcja staliwa. — [Polska : s. n.], [1995]. — S. 1–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Labore Creata – Labori et Scientiae Servio : 80 years University of Mining and Metallurgy[AGH and its alumni] / Władysław LONGA // Kraków : what, where, when ; ISSN 1231-6539. — 1999 vol. 6 no. 2, s. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Main paradigm used in the theory of calculation of the height and structure of combustion and melting zones in coke-fired cupolasPodstawowy paradygmat dla teorii obliczania wysokości i struktury stref spalania oraz topienia w żeliwiakach koksowych / W. LONGA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1207–1222. — Bibliogr. s. 1222

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Massive, volumetric and energetic effects of coal exchange between coke and exhaust gases at various levels of cupola processing stackEfekty masowe, objętościowe i energetyczne wymiany węgla pomiędzy koksem a gazami na różnych poziomach słupa przetworowego żeliwiaków / W. LONGA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 2, s. 231–243. — Bibliogr. s. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0027-7

22
 • Matematyczny model ustabilizowanej pracy cieplnej stref żeliwiaków koksowych : artykuł dyskusyjnyMathematical model of the stabilised heat work of coke cupolas zones / Władysław LONGA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2010 t. 60 nr 9–10, s. 432–438. — Bibliogr. s. 438

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Mój pięćdziesięcioletni związek z AGH oraz z teorią cieplną odlewnictwa : eheu, fugaces labuntur anni[My fifty years' connection with UMM and thermal theory of foundry] / Władysław LONGA // W: Modelowanie przepływu masy i ciepła : seminarium : jubileusz 50-lecia pracy profesora Władysława Longi : Kraków listopad 2002 / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej. Katedra Modelowania Procesów Odlewniczych. — Kraków : [AGH], 2002. — S. 11–57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mutacje podstawowego równania zasilania odlewu przez nadlew[Modifications of basic equation for feeding the cast by riser] / W. LONGA, H. TABIŚ // W: XXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH], [2000]. — ISBN10: 83-914313-1-2. — S. 83–87. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Nomogramy do określania wielkości nadlewów cylindrycznych dla odlewów krzepnących w formach piaskowych (połączenia typu A)[Nomograms for calculation of risers solidifying in sand moulds] / H. TABIŚ, W. LONGA // W: XXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH], [2000]. — ISBN10: 83-914313-1-2. — S. 139–144. — Bibliogr. s. 144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: