Wykaz publikacji wybranego autora

Władysław Longa, prof. zw. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602407331
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Analiza energetyczna równania Jerzego Buzka na wydajność żeliwiaków koksowych : artykuł dyskusyjnyEnergy-based analysis of the J. Buzek equation for output of coke cupolas : discussion paper / Władysław LONGA // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2013 t. 63 nr 1–2, s. 10–25. — Bibliogr. s. 25., Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza i korekta wykresu M. Czyżewskiego do określania strat ciepła na ogrzanie żeliwiaków koksowych : artykuł dyskusyjnyAnalysis and correction of M. Czyżewski chart for the determination of heat losses caused by warming coke cupolas / Władysław LONGA // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 nr 5–6, s. 304–308. — Bibliogr. s. 308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Calculation of height and structure of melting zone of coke cupolasObliczanie wysokości i struktury strefy topienia żeliwiaków koksowych / W. LONGA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 669–682. — Bibliogr. s. 682

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
 • Main paradigm used in the theory of calculation of the height and structure of combustion and melting zones in coke-fired cupolasPodstawowy paradygmat dla teorii obliczania wysokości i struktury stref spalania oraz topienia w żeliwiakach koksowych / W. LONGA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1207–1222. — Bibliogr. s. 1222

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Massive, volumetric and energetic effects of coal exchange between coke and exhaust gases at various levels of cupola processing stackEfekty masowe, objętościowe i energetyczne wymiany węgla pomiędzy koksem a gazami na różnych poziomach słupa przetworowego żeliwiaków / W. LONGA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 2, s. 231–243. — Bibliogr. s. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Matematyczny model ustabilizowanej pracy cieplnej stref żeliwiaków koksowych : artykuł dyskusyjnyMathematical model of the stabilised heat work of coke cupolas zones / Władysław LONGA // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2010 t. 60 nr 9–10, s. 432–438. — Bibliogr. s. 438

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Obliczanie optymalnej ilości powietrza dmuchu do żeliwiaków koksowych – zimny dmuch, z normalną zawartością tlenu (rozwiązanie stuletniego problemu teorii i praktyki procesu żeliwiakowego)Calculating the optimal amount of air blast into coke cupola furnaces – cold blast with normal amount of oxygen (solving the 100 years old issue of theory and practice of cupola process) / Władysław LONGA // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2010 t. 60 nr 1–2, s. 8–28. — Bibliogr. s. 28. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Teoretyczne podstawy przetapiania metalu w żeliwiakach koksowo-gazowych : artykuł dyskusyjnyTheoretical bases of metal melting in coke-gas cupolas : discussion paper / Władysław LONGA // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2010 t. 60 nr 7–8, s. 318–331. — Bibliogr. s. 331. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • The calculation of height and structure parameters of combustion zone in coke-fired cupolasObliczanie wysokości i struktury strefy spalania żeliwiaków koksowych / W. LONGA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 1, s. 47–61. — Bibliogr. s. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych