Wykaz publikacji wybranego autora

Aldona Litwiniszyn-Taraszkiewicz, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Bronisława Malinowskiego rozważania o mistycyzmie pierwotnym[Bronisław Malinowski's analysis of primitive mysticism] / Aldona LITWINISZYN // W: Filozofia w Polsce : estetyka / [red. merytoryczna Wit Jaworski]. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 1999. — (Biblioteka Końca Wieku) ; (Prace Zakładu Filozofii Instytutu Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 2). — ISBN10: 83-85827-45-5. — S. 99–114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • „Indywidualny system” filozofii Leona ChwistkaLeon's Chwistek's individual philosophical system / Aldona LITWINISZYN // W: Filozofia polska w kontekście światowym = The contribution of Polish philosophy to Western culture / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlecenie Instytutu Nauk Społecznych AGH : Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2000. — (Prace Zakładu Filozofii INS AGH ; t. 3) ; (Idee i Myśliciele = Thinkers and Ideas ; t. 3). — ISBN10: 83-7629-024-3. — S. 59–67. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Krytyczny racjonalizm Karla Raimunda Poppera a irracjonalizmKarl Raimund Popper's critical rationalism and irrationalism / Aldona LITWINISZYN // W: Medialne i społeczne aspekty filozofii = Medial and social aspects of philosophy / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 7) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-89388-99-5. — S. 115–123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • O logice nauki społecznej w świetle refleksji Johna Stuarta MillaJohn Stuart Mill's concepts of logic in social sciences / Aldona LITWINISZYN // W: Środowiskowe i społeczne problemy filozofii = The environmental and social problems of philosophy / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2003. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 5) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-88527-33-9. — S. 179–200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • O pojęciach ukradkowych i pneumatologii dogmatycznej w krytycznym ujęciu I. KantaThe fleeting concepts and dogmatic pneumatology in Immanuel Kant's critical approach / Aldona LITWINISZYN // W: Filozofia współczesna a tradycja = Contemporary philosophy and tradition / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Andrzej Bednarczyk et al.]. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2002. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 4) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-88527-21-5. — S. 91–102. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • O przesądzie : studium historyczno-filozoficzne[Superstition] / Aldona LITWINISZYN. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. — 171 s.. — (Dialogikon ; ISSN 1505-4594 ; vol. 10). — Bibliogr. s. 159–166, Indeks. — ISBN10: 83-233-1316-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Pedagogika kultury Bertranda Russella[Bertrand Russel's pedagogics of culture] / Aldona LITWINISZYN // W: Filozofia wychowania jako wartość kultury / pod red. nauk. Miły Kwapiszewskiej-Antas. — Słupsk : Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2006. — S. 208–224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Postmodernizm, czyli supermarket kulturyPostmodernism or culture supermarket / Aldona LITWINISZYN // W: Ideał nauki i wartości w filozofii XIX–XXI wieku = The concepts of science and values in philosophy 19th–21st centuries / red. Ignacy S. Fiut. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2004. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 6) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — Na s. red. rok wydania i druku: 2003. — ISBN10: 83-88527-62-2. — S. 31–57. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Trzeci wiek[Third age] / Aldona LITWINISZYN // W: Starość i młodość : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0213). — S. 17–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zakazana wiedza – nauka czy puszka Pandory?Forbidden knowledge – science or Pandora's box? / Aldona LITWINISZYN // W: Filozofia współczesna a tradycja = Contemporary philosophy and tradition / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Andrzej Bednarczyk et al.]. — Kraków : na zlec. WNSS AGH : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2002. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 4) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-88527-21-5. — S. 233–247. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: