Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Lisowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9697-1933 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a04739206b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 83, z ogólnej liczby 83 publikacji Autora


1
 • Alternatywne metody pomiaru efektywności inwestowania otwartych funduszy emerytalnychAlternative methods of open pension funds investment effectivity measurement / Robert LISOWSKI // W: Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Wandy Sułkowskiej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. — ISBN: 978-83-7252-380-8. — s. 195–204

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An effect of tax weights on average size businesses condition in Poland / Norbert LAURISZ, Robert LISOWSKI // W: 3\textsuperscript{rd} International conference of PHD students : Miskolc 13–19 August 2001 : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. — S. 117–124. — Bibliogr. s. 124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An influence of natural catastrophes and man-made disasters on non-life insurance market in 2002 / Norbert LAURISZ, Robert LISOWSKI // W: 4\textsuperscript{th} International conference of PhD students : Miskolc, Hungary, 11–17 August 2003, Economics I / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. — Miskolc : UM ITTC, 2003. — S. 155–163. — Bibliogr. s. 162–163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza rynku pracy w Polsce – propozycje zmian w perspektywie realizacji celów Strategii LizbońskiejLabour market analysis in Poland – proposal of changes in the prospect of realisation of the Lisbon Strategy goals / Robert LISOWSKI, Norbert LAURISZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 2 : Ekonomia, s. 497–505. — Bibliogr. s. 505

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania możliwości wprowadzenia rachunku kosztów normatywnych w wydziale produkcyjnym huty żelaza[A study of possiblity of introducing a normative costs calculation to a ironworks productive section] / Robert LISOWSKI // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 1993 z. 47 nr 1477, s. 105–114. — Bibliogr. s. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bezpieczeństwo i bariery w polityce inwestycyjnej OFEA safety and barriers in an Open Pension Funds'investment policy / Robert LISOWSKI, Oleh Risnyy // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bezpieczeństwo i bariery w polityce inwestycyjnej Otwartych Funduszy EmerytalnychA safety and barriers in an Open Pension Funds' investment policy / Robert LISOWSKI, Oleh Risnyy // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 50–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bezrobocie – społeczne i gospodarcze skutki występowaniaUnemployment – social and economical effects of occurrence / Norbert LAURISZ, Robert LISOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11–13], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bezrobocie – społeczne i gospodarcze skutki występowaniaUnemployment – social and economical effects of its occurrence / Norbert LAURISZ, Robert LISOWSKI // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 111–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Credit guarantee schemes – are they efficient? : experience from European Union countriesCzy programy gwarancji kredytowych są efektywne? : doświadczenia krajów Unii Europejskiej / Halina Waniak‑Michalak, Maciej WOŹNIAK, Robert LISOWSKI // Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe ; ISSN 1508-2008. — 2022 vol. 25 no. 4, s. 87-107. — Bibliogr. s. 103-106, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-16. — tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/15753/15252

  orcid iD
 • słowa kluczowe: efektywność, organizacje pozarządowe, Unia Europejska, model biznesowy, średnie przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, programy gwarancji kredytowych

  keywords: efficiency, European Union, business model, medium enterprises, small enterprises, credit guarantee schemes, non governmental organisations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/1508-2008.25.31

11
12
 • Determinanty kosztów wypłat przyszłych emerytur z drugiego filaru systemu emerytalnegoDeterminants of future pensions' payments costs from the second pillar of pension system / Robert LISOWSKI // W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej = Polish economy in the process of integration with European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 63–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effect of indirect tax on market balance / Robert LISOWSKI // W: International conference of PhD students : Miskolc, Hungary 11–17 August 1997 : section proceedings : economics / eds. Aladár Nagy, Zoltán Hoffman ; University of Miskolc. — Hungary : University of Miskolc, 1997. — S. 147–153. — Bibliogr. s. 153

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Emerytury kapitałowe w PolsceCapital pensions in Poland / Robert LISOWSKI, Norbert LAURISZ, Paweł Janowicz // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–17]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [17], Streszcz., Summ.. — Toż. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka = Enterprise management : theory and practice : wybrane materiały XII międzynarodowej konferencji naukowej : Kraków, 27–28 maja 2010. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 39–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-7464-372-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Emerytury kapitałowe w Polsce po reformie systemu ubezpieczeń społecznych[Capital pensions in Poland after a reform of social insurance system] / Robert LISOWSKI, Norbert LAURISZ // W: Naprâmi rozbudovi podatkovoï sistemi Ukraïni v umovah utverdžennâ rinkovoï ekonomíki : Zbírnik tez dopovídej mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferenciï : Do 10-ríččâ kafedri podatkív i fiskal'noï polítiki : 1–2 lûtogo 2011 r. Ternopíl' / Mínísterstvo Osvíti i Nauki, Molodí i Sportu Ukraïni, Ternopíl'skij nacional'nij ekonomíčnij uníversitet. — Ternopíl' : Ternopíl'skij nacional'nij ekonomíčnij uníversitet, 2011. — S. 121–123. — Bibliogr. s. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Europejskie standardy ubezpieczeń społecznychEuropean standards of social insurance / Oleh Risnyy, Robert LISOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 22–23 listopada 2007 = Enterprise management : theory and practice : X jubilee international scientific conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-156-2. — S. 230–235. — Bibliogr. s. 235, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Financial charges of enterprises in the mining sectorObciążenia finansowe przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego / Joanna KULCZYCKA, Robert LISOWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 vol. 23 iss. 4, s. 149–160. — Bibliogr. s. 159–160, Abstr., Streszcz.. — J. Kulczycka - dod. afiliacja: Mineral and Energy, Economy Research Institute of Polish Academy of Sciences, Krakow. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96664-29799?filename=Financial%20charges%20of.pdf

 • słowa kluczowe: konkurencyjność, globalizacja, podatek dochodowy, opłaty eksploatacyjne, podatek od wynagrodzeń

  keywords: globalisation, competitiveness, royalty, labour tax and contributions, corporate taxes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Innovacii v obrazovanii vzroslyh v ramkah ponâtiâ: èkonomika domašnego hozâjstva[Innovation in an education of adults within framework of concept: household's economy] / Robert LISOWSKI // W: Innovacionnoe obrazovanie vzroslyh: modeli, opyt, perspektivy : materialy meždunarodnoj naučno-metodičeskoj konferencii : Minsk, 13–15 dekabrâ 2006 / red. M. M. Bolbas, È.Â. Ivašin ; Ministerstvo Obrazovaniâ Respubliki Belarus' [etc.]. — Minsk : [s. n.], 2007. — ISBN: 978-985-479-618-5. — S. 104–106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Innowacyjna technologia produkcji opakowań i etykiet z systemem RFIDInnovative technology of production package and label with RFID system / Andrzej JAMRÓZ, Robert LISOWSKI // W: Poprawa efektywności w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty : monografia = Improving the efficiency in enterprise - selected aspects : monography / red. nauk. Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Jolanta Wyród-Wróbel. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016. — ISBN: 978-83-65182-50-0. — S. 191–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: RFID, etykieta, znacznik, antena

  keywords: tag, RFID, label, antenna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Investment effectiveness of Open Pensions Funds / Robert LISOWSKI, Norbert LAURISZ, Andrzej JAMRÓZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–23]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [22-23], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Koncepcje zarządzania systemami emerytalnymi – rola państwa, pracowników i pracodawców (na przykładzie krajów Ameryki Łacińskiej)Concepts of pension systems' management – role of state, employees and employers (on an example of Latin America's countries) / Robert LISOWSKI, Andrzej JAMRÓZ // W: Koncepcje, modele, metody i techniki zarządzania : monografia = Concepts, models, methods and techniques of management / red. nauk. Honorata Howaniec, Aneta Madyda, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-85-1. — S. 62–77. — Bibliogr. s. 76–77, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Koniunktura konsumencka w PolsceConsumer's circumstances in Poland / Paweł Janowicz, Robert LISOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 139–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: