Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Lis-Bartos, dr inż.

poprzednio: Lis

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55770120000
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Alginate-based hydrogels as artificial extracellular matrix for central nervous system regeneration / Anna LIS, Jakub Grzesiak, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA, Dariusz Szarek, Krzysztof Marycz, Włodzimierz Jarmundowicz, Jadwiga LASKA // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 510. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf [2015-09-02]. — Bibliogr. s. 510. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badania nad wykorzystaniem biomateriałów do wypełniania pourazowych ubytków rdzenia kręgowego[Search for biomaterials suitable for treatment of posttraumatic lesions of peripheral nerves – experimental study on animals] / Dariusz Szarek, Jadwiga LASKA, Krzysztof Marycz, Anna LIS, Paulina BEDNARZ, [et al.] // W: Regeneracja w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym : sympozjum naukowe : [18–19 października 2012] : streszczenia / Sekcja Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. — [Polska : s. n.], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 33. — Jadwiga Laska, Anna Lis, Paulina Bednarz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Carbon nanoscale materials in polymer composites for repair and reconstruction of the CNS / A. LIS, D. Szarek, J. LASKA // W: Carbon2012 : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta Frączek-Szczypta, Teresa Gumuła ; Polish Carbon Society. — Kraków : PCS, cop. 2012. — ISBN: 978-83-60958-99-5. — S. 115 ID 1008. — Pełny tekst abstraktu na dołączonym CD-ROM-ie. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Characterization of olfactory ensheathing glial cells cultured on polyurethane/polylactide electrospun nonwovens / Jakub Grzesiak, Ryszard Fryczkowski, Anna LIS, Dariusz Szarek, Jadwiga LASKA, Krzysztof Marycz // International Journal of Polymer Science ; ISSN 1687-9422. — 2015 article ID 908328, s. 1–10. — Bibliogr. s. 8–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Characterization of polyurethane/polylactide blends in terms of their applicability as biomaterials supporting nerve regeneration / Jadwiga LASKA, Paulina Bednarz, Anna LIS, Jakub Grzesiak, Krzysztof Marycz, Dariusz Szarek // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf [2015-09-03]. — Bibliogr. s. 31. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
8
 • Implanty do uzupełnienia pourazowych ubytków rdzenia kręgowego – przegląd konstrukcjiImplants for reconstruction of postraumatic spinal cord injuries – design review / Dariusz Szarek, Jadwiga LASKA, Krzysztof Marycz, Anna LIS, Jakub Grzesiak, Paulina BEDNARZ, Karol Wrzeszcz, Włodzimierz Jarmundowicz // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum : Inżynieria biomedyczna motorem rozwoju Dolnego Śląska : Wrocław, 25–26 Maja 2012 : materiały konferencyjne / Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. — Wrocław : Oddział PAN, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-934204-1-4. — S. 153–154. — Afiliacja autorów Jadwiga Laska, Anna Lis, Paulina Bednarz: Katedra Biomaterialów, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Improved mechanical and thermal properties of selected polymer composites modified with carbon nanotubes and nanofibers / Anna LIS, Monika Niepsuj, Jadwiga LASKA // W: Carbon2012 : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta Frączek-Szczypta, Teresa Gumuła ; Polish Carbon Society. — Kraków : PCS, cop. 2012. — ISBN: 978-83-60958-99-5. — S. 89 ID 1009. — Pełny tekst abstraktu W: Carbon2012 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polish Carbon Society. — [Krakow : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Lizard tail spinal cord: a new experimental model of spinal cord injury without limb paralysis / Dariusz Szarek, Krzysztof Marycz, Anna LIS, Zbigniew Zawada, Paweł Tabakow, Jadwiga LASKA, Włodzimierz Jarmundowicz // FASEB Journal ; ISSN 0892-6638. — 2016 vol. 30 iss. 4, s. 1391–1403. — Bibliogr. s. 1402–1403, Abstr.

 • keywords: rat, implant, gecko, animal laboratory model, SCI

11
 • Materials and methods supporting nerve regeneration in peripheral and central nervous system / Jadwigla LASKA, Paulina Bednarz, Anna LIS, Dariusz Szarek // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2014 R. 17 nr 128–129 nr spec., s. 95–96

 • keywords: polymer blends, polylactide, neuroregeneration, implants, polyurethane

12
 • Perspektywy wykorzystania polimerowych rusztowań w rekonstrukcji oraz stymulacji regeneracji pourazowych uszkodzeń mózguThe outlook for the use of polymeric scaffolds in the reconstruction and the regeneration stimulation of traumatic brain injuries / Anna LIS, Dariusz Szarek, Jadwiga LASKA // Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine ; ISSN 0370-0747. — 2013 t. 43 nr 4, s. 302–312. — Bibliogr. s. 311–312, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: regeneracja, polimery, ośrodkowy układ nerwowy, mózg, tkanka nerwowa

  keywords: polymers, brain, central nervous system, regeneration, nerve tissue

13
14
 • Polyurethane/polylactide-blend films doped with zinc ions from the growth and expansion of human olfactory ensheathing cells (OECs) and adipose-derived mesenchymal stromal stem cells (ASCs) for regenerative medicine applications / Krzysztof Marycz, Monika Marędziak, Jakub Grzesiak, Dariusz Szarek, Anna LIS, Jadwiga LASKA // Polymers ; ISSN 2073-4360. — 2016 vol. 8 iss. 5, s. 1–17. — Bibliogr. s. 15–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-30. — tekst: http://goo.gl/X8DKrR

 • keywords: polylactide, zinc oxide, polyurethane, adipose stromal stem cells, olfactory ensheating cells

15
 • Polyurethane/polylactide electrospun nonwovens for neural tissue engineering / Anna LIS, Jakub Grzesiak, Ryszard Fryczkowski, Dariusz Szarek, Krzysztof Marycz, Włodzimierz Jarmundowicz, Jadwiga LASKA // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 509. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf [2015-09-02]. — Bibliogr. s. 509. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Preparation and characterization of hydrogels from alginic acid salts: mechanical properties and cell compatibility / LIS Anna, Szarek Dariusz, Marycz Krzysztof, Jarmundowicz Włodzimierz, LASKA Jadwiga // W: 5\textsuperscript{th} Vienna Biomaterialsymposium : 19.11.–21.11.2012 : abstracts / Vienna University of Technology. Institute of Materials Science and Technology. — [Vienna : s. n.], [2012]. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
19
 • Rheological properties of sodium/calcium alginate hydrogels / J. MASTALSKA-POPŁAWSKA, A. LIS, P. IZAK, J. LASKA // W: ic-rmm2 : the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Rheology and Modeling of Materials : Miskolc–Lillafüred, Hungary, October 5–9, 2015 : book of abstracts / ed. László A. Gömze. — Igrici : Igrex Ltd, cop. 2015. — ISBN: 978-963-12-3463-3. — S. 133

 • keywords: rheology, hydrogels, sodium alginate, calcium chloride, calcium gluconate

20
 • Strategie inżynierii biomateriałów dla regeneracji rdzenia kręgowego: aktualny stan wiedzy : praca poglądowaBiomaterials engineering strategies for spinal cord regeneration: state of the art / Anna LIS, Dariusz Szarek, Jadwiga LASKA // Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine ; ISSN 0370-0747. — 2013 t. 43 nr 2, s. 59–80. — Bibliogr. s. 74–80, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: biomateriały, rdzeń kręgowy, regeneracja nerwów, centralny układ nerwowy

  keywords: biomaterials, central nervous system, nerve regeneration, spinal cord

21
 • Study of the spinal cord regeneration supported with polyurethane/polylactide/alginate scaffolds in the lizard Eublepharis macularius tail / Dariusz Szarek, Krzysztof Marycz, Anna LIS, Jadwiga LASKA, Wlodzimierz Jarmundowicz // W: WFNS 2013 [Dokument elektroniczny] : “One world, one neurosurgery” : 15\textsuperscript{th}world congress of Neurosurgery : September 8–13, 2013, Seoul, Korea : proceeding / World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Korea : WFNS, [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. [1], FA1504. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • The thermal analysis of selected nanocomposites : [abstract] / A. LIS, J. LASKA // W: Junior Euromat 2010 : European conference : 26–30 July, Lausanne, Switzerland. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. [1]. — Toż W: Junior Euromat 2010 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Deutsche Gesselschaft für Materialkunde eV. — [Germany : DGM, 2010]. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: {http://wiki.dgm.de/wwiki/wiki/The\%20Thermal\%20Analysis\%20of%20Selected\%20Nanocoposites} [2013-03-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Uszkodzenie rdzenia kręgowego ogona gekona lamparciego – nowy eksperymentalny model badawczy[Injuries of the spinal cord in the leopard gecko tail – a novel experimental model] / Dariusz Szarek, Krzysztof Marycz, Jadwiga LASKA, [et al.], Anna LIS, [et al.] // W: Regeneracja w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym : sympozjum naukowe : [18–19 października 2012] : streszczenia / Sekcja Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. — [Polska : s. n.], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 31–32. — Jadwiga Laska, Anna Lis – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wpływ dodatku montmorylonitu oraz nanorurek węglowych na odporność termiczną poli(metakrylanu metylu)Effect of addition of montmorillonite and carbon nanotubes on thermal resistance of poly(methyl methacrylate) / Anna LIS, Jadwiga LASKA // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2013 t. 58 nr 6, s. 467–472. — Bibliogr. s. 472, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: poli(metakrylan metylu), nanokompozyty, montmorylonit, nanorurki węglowe, analiza termiczna

  keywords: poly(methyl methacrylate), nanocomposites, montmorillonite, carbon nanotubes, thermal analysis