Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Lipiński, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004875856

PBN: 909739

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Absolute measurement of the $^{1}S_{0} \to ^{3}P_{0}$ clock transition in neutral $^{88}Sr$ over the 330 km-long stabilized fibre optic link / Piotr Morzyński, [et al.], Przemysław KREHLIK, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Marcin LIPIŃSKI, [et al.] // Scientific Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2045-2322. — 2015 vol. 5, s. 17495-1–17495-9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17495-8. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-07. — tekst: http://www.nature.com/articles/srep17495.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
4
 • A new TWSTFT station in Warsaw / Michał Marszalec, Tomasz Kossek, Marzenna Lusawa, Albin Czubla, Piotr Szterk, Roman Osmyk, Przemysław KREHLIK, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Marcin LIPIŃSKI // W: EFTF/IFC 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 Joint conference of the European Frequency and Time Forum and IEEE International Frequency Control symposium : July 9–13, 2017, Besançon, France : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — (Joint Conference of the IEEE International Frequency Control and the European Frequency and Time Forum [Online] ; ISSN 2327-1949). — e-ISBN: 978-1-5386-2916-1. — S. 393–396. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 396, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-30. — tekst: https://goo.gl/8j6bdu

 • keywords: time transfer, optical fibre, satellite, two way, remote station

5
6
 • ELSTAB-fiber-optic time and frequency distribution technology: a general characterization and fundamental limits / Przemysław KREHLIK, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Łukasz BUCZEK, Jacek KOŁODZIEJ, Marcin LIPIŃSKI // IEEE Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency Control ; ISSN 0885-3010. — 2016 vol. 63 no. 7, s. 993–1004. — Bibliogr. s. 1003–1004, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-11-20. — tekst: http://goo.gl/KLBBPN

 • keywords: time transfer, frequency transfer, delay stabilization, fiber optics

7
8
9
10
11
12
13
14
 • Multipoint dissemination of RF frequency in delay-stabilized fiber optic link in a side-branch configuration / Ł. ŚLIWCZYŃSKI, P. KREHLIK, Ł. BUCZEK, M. LIPIŃSKI // W: 2013 Joint UFFC, EFFC, EFTF and PFM symposium [Dokument elektroniczny] : 21–25 July 2013, Prague, Czech Republic / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], [2013]. — 1 dysk optyczny. — Dod. ISBN 978-1-4673-5686-2 ; ISBN 978-1-4799-0341-2. — e-ISBN: 978-1-4673-5994-8. — S. 876–878. — Bibliogr. s. 878, Abstr.

 • keywords: optical fibers, atomic clock, frequency dissemination, fiber network

15
16
 • Nowy obszar zastosowań dla transmisji światłowodowejNew application-field for fiber-optic transmission / M. LIPIŃSKI, P. KREHLIK, Ł. ŚLIWCZYŃSKI, A. WOLCZKO // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 95–96. — Bibliogr. s. 96, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Ogólnopolski system dystrybucji atomowych wzorców czasu i częstotliwości[Dissemination system of atomic reference time and frequency signals in Poland] / J. KOŁODZIEJ, P. KREHLIK, M. LIPIŃSKI, Ł. ŚLIWCZYŃSKI, [et al.] // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2013 R. 86 nr 8–9 dod.: CD, s. 960–963. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 963, Streszcz.. — Tekst na dołączonym CD-ROMie. — KSTiT'2013 : XXIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Gdańsk, 4–6 września 2013

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Optical fiber time and frequency transfer in Poland – state of the art / A. Czubla, R. Osmyk, P. Szterk, M. LIPIŃSKI, P. KREHLIK, Ł. ŚLIWCZYŃSKI, Ł. BUCZEK, W. Adamowicz, M. Marszalec, J. Nawrocki, T. Widomski // W: QM 2013 : international conference on Quantum Metrology 2013 : May 15\textsuperscript{th}–17\textsuperscript{th}, 2013 Poznan : programme and abstracts. — [Poznan : s. n.], [2013]. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
 • OPTIME – time and frequency dissemination system based on fiber optical network – local repository project / Ł. BUCZEK, J. KOŁODZIEJ, P. KREHLIK, M. LIPIŃSKI, Ł. ŚLIWCZYŃSKI, [et al.] // W: EFTF 2014 [Dokument elektroniczny] : 28th European Frequency and Time Forum : Neuchâtel, Switzerland, June 23–26, 2014 / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : Printing House Inc., cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4799-5252-6. — S. 320–322. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Abstr.. — Tekst dostępny online {http://www.eftf.org/previousMeetingDetail.php?year=2014} [2015-03-10]

 • keywords: time transfer, atomic clock, fiber optical network, high precision dissemination of time and frequency reference signals, local repositories

22
 • OPTIME – time and frequency dissemination system based on fiber optical network – PIONIER / Ł. BUCZEK, J. KOŁODZIEJ, P. KREHLIK, M. LIPIŃSKI, Ł. ŚLIWCZYŃSKI, [et al.] // W: 2013 Joint UFFC, EFFC, EFTF and PFM symposium [Dokument elektroniczny] : 21–25 July 2013, Prague, Czech Republic / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], [2013]. — 1 dysk optyczny. — Dod. ISBN 978-1-4673-5686-2 ; ISBN 978-1-4799-0341-2. — e-ISBN: 978-1-4673-5994-8. — S. 317–320. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 319–320, Abstr.

 • keywords: time transfer, atomic clock, fiber optical network, high precision dissemination of time and frequency reference signals

23
24
 • Precyzyjny światłowodowy transfer czasu i częstotliwości w relacji GUM-AOS (420 km)Precise time and frequency transfer over optical fiber between GUM-AOS (420 km) / Albin Czubla, [et al.], Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Przemysław KREHLIK, Łukasz BUCZEK, Marcin LIPIŃSKI, [et al.] // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2013 vol. 59 nr 6, s. 518–522. — Bibliogr. s. 522, Streszcz., Abstr.. — VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce–Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r.

 • słowa kluczowe: metrologia czasu i częstotliwości, metoda GPS CV, metoda GPS PPP, światłowody, optyczny transfer czasu i częstotliwości

  keywords: GPS CV method, optical fibers, optical time and frequency transfer, time and frequency metrology, GPS PPP method

25