Wykaz publikacji wybranego autora

Ireneusz Lipiarski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Atlas petrograficzny twardego węgla brunatnego i węgla kamiennego z obszaru PolskiA petrographic atlas of subbituminous and bituminous coal from the Polish deposits and from uneconomic occurrences / Marian WAGNER, Ireneusz LIPIARSKI, Jacek MISIAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 93, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0318). — Bibliogr. s. 51–55, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-185-2. — Do publikacji dołączony CD-ROM z mikrofotografiami odmian węgla

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Charakterystyka geologiczna pokładów węgla 110–115 warstw libiąskich (astur=westfal D) między Libiążem a Chrzanowem w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymGeological characteristics of the coal seams No. 110–115 (Libiąż beds, asturian) between Libiąż and Chrzanów in the Eastern part of the Upper Silesian Coal Basin / Ireneusz LIPIARSKI // W: XXXIV sympozjum : geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 13 kwietnia 2011 : materiały = XXXIV symposium : geology of coal-bearing strata of Poland : Cracow, April 13, 2011 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-919850-7-5. — S. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Fitostratygrafia górnego odcinka warstw libiąskich (astur – westfal D) koło Jaworzna; GZWFossil plants of the upper part of the Libiąż Beds (Pennsylvanian: Asturian) in the vicinity of Jaworzno (Upper Silesian Coal Basin) / Ireneusz LIPIARSKI // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [etc.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-919850-5-9. — S. 37–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Flora warstw łaziskich i dolnego odcinka warstw libiąskich (pensylwan: – dukmant, bolsow i astur = westfal B, C i D) z Byczyny w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymFlora of the Cracow sandstone series (Pennsylvanian: Duckmantian, Bolsovian and Asturian) near Jaworzno in the Upper Silesian Coal Basin / A. Kotasova, I. LIPIARSKI // W: “Geologie uhelných pánví” : 7. česko-polská konference : 21.–23.10.2009 Ostrava = “Geologia formacji węglonośnych” : 7. czesko-polska konferencja / eds. Alena Kožušníková, [et al.]. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, 2009. — (Dokumenta Geonica ; 2). — ISBN: 978-80-86407-72-2. — S. 113–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXI sympozjum : Kraków, 16–17 kwietnia 2008 : materiałyGeology of coal-bearing strata of Poland : XXXI symposium : Cracow, April 16–17, 2008 : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz LIPIARSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [et al.]. — [Kraków : AGH], 2008. — 98 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materiałyGeology of coal-bearing strata of Poland : XXXIII symposium : Cracow, April 21–22, 2010 : proceedings / red. Ireneusz LIPIARSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2010]. — 109 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 987-83-919850-6-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiałyGeology of coal-bearing strata of Poland : XXXII symposium : Cracow, April 22–23, 2009 : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz LIPIARSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2009]. — 97 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-919850-5-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Geological consequences of underground coal fires in the Santo Domingo coal deposit (Eocene, Tachira State, Venezuela)Consecuencias geológicas de la combustión subterránea de carbón del yacimiento de carbón Santo Domingo (Eoceno, estado Tachira, Venezuela) / Ireneusz LIPIARSKI // W: The nature and culture of Latin America : review of Polish studies = Naturaleza y cultura de América Latina : reseña de los estudio s Polacos / eds. Zbigniew Mirek, [et al.]. — Kraków : W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 2010. — ISBN: 978-83-89648-85-3. — S. 101–104. — Bibliogr. s. 103, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Granica bolsow-astur w świetle miosporowych badań pokładów 119 i 202 w rejonie Byczyny koło Jaworzna w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymThe Bolsovian-Asturian border inferred from miospore studies of the seams no's 119 and 202 in the vicinity of Byczyna near Jaworzno in the Upper Silesian Coal Basin / Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska, Ireneusz LIPIARSKI // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materiały = proceedings = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2010]. — ISBN: 987-83-919850-6-4. — S. 47–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kolekcja tonsteinów z pokładów węgla krakowskiej serii piaskowcowej z rejonu między Jaworznem, Libiążem i Chrzanowem w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym[The coleection of tonsteins from the coal seams of the Cracow Sandstone Series in the area between Jaworzno, Chrzanów and Libiąż in the Upper Silesian Coal Basin] / I. LIPIARSKI // W: Documenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — ISBN: 978-80-86407-26-5. — S. 141–145. — Bibliogr. s. 145, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Miospory z pokładów węgla warstw libiąskich (pensylwan: astur = westfal D) w rejonie Byczyny w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymMiospores from the Libiąż beds (Pennsylvanian: Asturian) in the Jaworzno vicinity: Upper Silesian Coal Basin / I. LIPIARSKI, M. Oliwkiewicz-Miklasińska // W: “Geologie uhelných pánví” : 7. česko-polská konference : 21.–23.10.2009 Ostrava = “Geologia formacji węglonośnych” : 7. czesko-polska konferencja / eds. Alena Kožušníková, [et al.]. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, 2009. — (Dokumenta Geonica ; 2). — ISBN: 978-80-86407-72-2. — S. 135–139. — Bigliogr. s. 139, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Morfologia pokładów węgla warstw łaziskich (pensylwan: bolsow, dukmant – westfal B-C) na obszarze górniczym „Byczyna” koło Jaworzna; GZWMorphology of coal seams of the Łaziska Beds (Pennsylvanian: Duckmantian, Bolsovian) in the “Byczyna” mine field near Jaworzno (Upper Silesian Coal Basin) / Ireneusz LIPIARSKI // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [etc.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-919850-5-9. — S. 43–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Nowe dane o tonosteinach krakowskiej serii piaskowcowej (Bolsow, Astur) w rejonie Jaworzna i Libiąża w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymNew data on tonsteins of the Cracow sandstones series (Bolsow, Astur) in the area of Jaworzno and Libiąż (USCB) / LIPIARSKI Ireneusz // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXI sympozjum : Kraków, 16–17 kwietnia 2008 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Katedra Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2008]. — ISBN: 978-83-919850-4-02. — S. 53–56. — Bibliogr. s. 56, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Seria mułowcowa (Langset-Duckmant) między Trzebinią a Filipowicami w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymMudstone series (Langsettian-Duckmantian) between Trzebinia and Filipowice in the Upper Coal Basin / Ireneusz LIPIARSKI // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXI sympozjum : Kraków, 16–17 kwietnia 2008 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Katedra Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2008]. — ISBN: 978-83-919850-4-02. — S. 45–52. — Bibliogr. s. 50–52, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Tonsteiny z pokładu węgla 111 (warstwy libiąskie; westfal D=astur) w okolicy Chrzanowa w GZW – informacja wstępna[Tonsteins from the coal seam no. 111 (Libiąż Beds; Westphalian D=Asturian) near Chrzanów in the Upper Silesian Coal Basin – prior information] / I. LIPIARSKI // W: Documenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — ISBN: 978-80-86407-26-5. — S. 139–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Uwęglony i zsylifikowany pień kordaita w warstwach libiąskich (westfal D – moskow) koło Chrzanowa, Górnośląskie Zagłębie WęgloweCarbonified and silicified cordaitalean wood in the Libiąż Beds (Westphalian D – Moscovian) near Chrzanów, Upper Silesian Coal Basin, Poland / Ireneusz LIPIARSKI, Maciej PAWLIKOWSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2014 t. 62 nr 1, s. 22–27. — Bibliogr. s. 26–27, Abstr.

 • keywords: Poland, Upper Silesian Coal Basin, petrography, silicified and carbonificated wood, palaeobotany, Dadoxylon, Late Pennsylvanian

17
 • Własności technologiczne węgla pokładów krakowskiej serii piaskowcowej (dukmant – astur) w okolicy Jaworzna (Górnośląskie Zagłębie Węglowe)Technological properties of the coal seams of the Cracow Sandstone Series (duckmantian – asturian) near Jaworzno (Upper Silesian Coal Basin) / Ireneusz LIPIARSKI, Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materiały = proceedings = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2010]. — ISBN: 987-83-919850-6-4. — S. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Wycieczka terenowa : seria mułowcowa i krakowska seria piaskowcowa między Karniowicami a Filipowicami we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego[Field trip : Mudstone series and Cracow sandostone series between Karniowice and Filipowice in the Eastern part of the Upper Silesian Coal Basin] / Ireneusz LIPIARSKI, Jacek MISIAK // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXI sympozjum : Kraków, 16–17 kwietnia 2008 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Katedra Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2008]. — ISBN: 978-83-919850-4-02. — S. 95–98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Wyniki badań geologicznych, petrograficznych i palinologicznych pokładu węgla 112 warstw libiąskich górnych (astur = westfal D) w okolicy Chrzanowa, we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoThe results of geological, petrographic and palynological studies of the No. 112 coal seam (The Libiąż beds, Asturian, eastern part of the Upper Silesian Coal Basin) / I. LIPIARSKI, A. Górecka-Nowak, J. MISIAK // W: Documenta Geonica 2013/1 : 9. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” = 9. czesko-polska konferencja ”Geologia zagłębi węglonośnych” = 9\textsuperscript{th} Czech and Polish conference ”Geology of coal basins” : 15.–17.10.2013, Ostrava / eds. Alena Kožušníková. — [Ostrava : s. n.], cop. 2013. — ISBN: 978-80-86407-41-8. — S. 45–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych