Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Lipecki, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3204-7343

ResearcherID: R-7862-2017

Scopus: 57200381563

PBN: 900587

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Application of laser scanners to determine the shape of mine excavations for safety assessment, using the example of the cross-cut mina in the Salt Mine Wieliczka / Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2009 no. 2: Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007–2008, s. 239–250. — Bibliogr. s. 250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Assess the usefulness of the video monitoring system for inventory of housing and reinforcement of mine shaft / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Ramzová, Czech Republic, October 20–22, 2016 : abstracts / eds. L. Pospíšil, A. Berková. — Brno : Institute of Geodesy. Brno University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-80-86433-63-9. — S. 54–55. — Bibliogr. s. 54–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Classical measurements methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Contemporary issues of geodesy, surveing and envirnmental engineering in the work of scienific resarch and educational in the Faculty of Minning Surveing and Environmental Engineering AGH-UST / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Tomasz LIPECKI // W: ESASGD 2016 : international conferences on Earth sciences and sustainable geo-resources development : Hanoi, November 12–15, 2016 : program book / Hanoi University of Minning and Geology. — [Hanoi] : Transport Publishing House, 2016 + CD. — e-ISBN: 978-604-76-1171-3. — S. 174. — Pełny tekst na dołączonym CD. — S. 438–447. — Bibliogr. s. 446–447, Abstr.

 • keywords: sustainable development, geodesy, geoinformatics, mining surveying, GIS analysis, envirnonmental engineering

5
 • Deformacje szybu „Kościuszko” KS Wieliczka wywołane pracami uszczelniającymi obudowę szybuDeformation of ”Kościuszko” mine shaft in Salt Mine ”Wieliczka” caused by sealing of the housing / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Mateusz JABŁOŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 1, s. 4–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obudowa szybu, KS Wieliczka, deformacje szybu

  keywords: Salt Mine "Wieliczka", shaft deformation, shaft housind

6
 • Dokładność wyznaczenia azymutu giroskopowego przyrządem GYROMAT 2000, w warunkach polskich kopalń podziemnychThe accuracy of determination of the gyroscopic azimuth by means of the GYROMAT 2000 instrument, in conditions of Polish underground mines / Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 12, s. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Geodetic support of measurements displacements and deformations on the example of Benedictine Abbey in Jaroslaw (Poland) / Tomasz LIPECKI, Janusz DĄBROWSKI // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 229–236. — Bibliogr. s. 236, Abstr.. — J. Dąbrowski - dod. afiliacja: The Bronisław Markiewicz State School of Higher Vocational Education in Jarosław

 • keywords: monitoring, deformation measurements, surveying

8
9
 • Innowacyjne rozwiązania pomiarowe do inwentaryzacji szybów górniczychInnovative measuring solutions for making of inventory of mine shafts / Artur Adamek, Jarosław Bałchan, Jacek Krawiec, Tomasz LIPECKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2016 R. 67 nr 2, s. 146–153. — Bibliogr. s. 153

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
 • Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowegoClassical measurement methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XIII konferencja naukowo-techniczna : 29–31.03.2017, Warszawa-Miedzeszyn: zeszyt streszczeń / Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-61576-33-4. — S. 21. — Pełny tekst po zalogowaniu pod adresem {https://www.apgi.gik.pw.edu.pl/?q=2017/prezentacje}. — Slajdy 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowegoClassical measurement methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 1, s. 8–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, wieża szybowa, ekonomika pomiaru

  keywords: laser scanning, headgear, measurement economy

13
 • Kompleksowa ocena stanu geometrycznego obiektów i urządzeń szybowych z zastosowaniem skaningu laserowegoA comprehensive assessment of geometric objects and shaft devices using laser scanning / Tomasz LIPECKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 171, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 277). — Bibliogr. s. 162–164, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-602-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Kontrola geometrii szybów przy użyciu technologii skaningu laserowego : [streszczenie][Control of shafts geometry using scanning laser technologies] / Tomasz LIPECKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2012 : Kraków, 20–24 lutego 2012 : streszczenia referatów / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2012]. — Na obwol. tyt.: XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 100. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Korzystanie z efektów modelowania 3D (przestrzennych informacji trójwymiarowych)[The use of results of 3D modeling (three-dimensional spatial information)] / Tomasz LIPECKI // W: Rozwój technologii 3D i skaningu w zastosowaniach GIS : XXX seminarium w cyklu GIS w praktyce : Warszawa, 8 marca 2016 r.. — [Warszawa : s. n.], [2016] + CD. — S. 49–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Laser scanning and modeling of underground city Osówka / Mateusz JABOŃSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Agnieszka Ochałek // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Ramzová, Czech Republic, October 20–22, 2016 : abstracts / eds. L. Pospíšil, A. Berková. — Brno : Institute of Geodesy. Brno University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-80-86433-63-9. — S. 42–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Metoda uszczelniania otoczenia głowicy szybu Kościuszko w Kopalni Soli „Wieliczka”Method for sealing the surrounding area of the Kościuszko shaft collar in the „Wieliczka” salt mine / Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Michał ŹRÓBEK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2016 nr 7, s. 3–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, zaczyny uszczelniające, dopływ wody, monitoring geodezyjny, ekran przeciwfiltracyjny

18
 • Modeling and analysis of integrated bathymetric and geodetic data for inventory surveys of mining water reservoirs / Agnieszka OCHAŁEK, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Mateusz JABŁOŃSKI // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Modelowanie i wizualizacja obiektów górniczych wchodzących w skład Rezerwatu Przyrody Nieożywionej „Groty Kryształowe” Kopalni Soli Wieliczka S. A. : [streszczenie][Modelling and visualization of mining objects as a part of the Abiotic Nature Reserve "Crystal Caves" of the Salt Mine "Wieliczka"] / Wojciech Matwij, Tomasz LIPECKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2012 : Kraków, 20–24 lutego 2012 : streszczenia referatów / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2012]. — Na obwol. tyt.: XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 99. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Modelowanie i wizualizacja obiektów górniczych wchodzących w skład Rezerwatu Przyrody Nieożywionej Groty Kryształowe Kopalni Soli Wieliczka S. A.[Modeling and visualization of mining facilities included in the Crystal Caves Nature Reserve in Wieliczka Salt Mine] / Wojciech MATWIJ, Tomasz LIPECKI // W: Geomatyka górnicza : praktyczne zastosowania : monografia : praca zbiorowa / pod red. Artura Dyczko i Artura Krawczyka ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza, Komisja Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. — Kraków : Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2013. — ISBN: 978-83-62079-98-8. — S. 51–64. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Modernizacja pomiarów osnów kontrolnych w aspekcie wdrażania nowoczesnych technologii GNSS w celu określenia przestrzennego pola deformacji terenu górniczegoThe modernisation of measurements of control matrices in the aspect of implementation of modern GNSS technologies for the determination of the spatial mine ground deformation field / Tomasz LIPECKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 2/1, s. 314–322. — Bibliogr. s. 321–322, Streszcz., Abstr.. — XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Hucisko/k. Włodowic, 18–20 maja 2011 r. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Ocena dokładności pomiarów w kontekście wyznaczanych wskaźników deformacji terenuAssessment of measurement accuracy in the context of determined ground deformation indices / Tomasz LIPECKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 66 nr 1–2, s. 63–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Pomiary geodezyjne stanu murów i pionowości wież kościelnych Opactwa Sióstr Benedyktynek w JarosławiuGeodetic measurement of the condition of walls and vertically of church towers in the Abbey of Benedictine Nunus in Jarosław / Tomasz LIPECKI, Anna Jaskowska, Janusz Dąbrowski // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2011 nr 1, s. 41–57. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ.. — Afiliacja J. Dąbrowski : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 • słowa kluczowe: monitoring, pomiary odkształceń, pomiary geodezyjne

  keywords: monitoring, measurement of deformation, geodetic measurement

24
 • Projekt geodezyjnego monitoringu wież przy kościele Świętego Mikołaja i Stanisława oraz zabytkowych murów opactwa Sióstr Benedyktynek w JarosławiuGeodetic monitoring project of the towers at the church of Saint Nicholas and Stanislaus and the ancient walls of the Benedictine Abbey in Jarosław / Tomasz LIPECKI, Janusz Dąbrowski // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2011 nr 2, s. 35–46. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Summ.. — Afiliacja J. Dąbrowski : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 • słowa kluczowe: pomiary odkształceń, monitoring pomiarów geodezyjnych

  keywords: deformation measurements, monitoring surveying

25
 • Projekt wykonania instalacji monitorującej przebieg uszczelniania szybu górniczego : [abstrakt][The project of implementing the monitoring system of the mine shaft sealing process] / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI // W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : V konferencja naukowo-szkoleniowa : 15–17.10.2014, Karpacz / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — [Polska : Główny Instytut Górnictwa], [2014] + Dysk Flash. — Opis częśc. wg okł. — Na okł. dod.: Szkody górnicze 2014. — S. 20. — Pełny tekst na Dysku Flash. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych