Wykaz publikacji wybranego autora

Lidia Zbiegień-Maciąg, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Coaching – nowy sposób doskonalenia pracowników w organizacji[Coaching – new method development of workers in the organization] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0053). — ISBN10: 8388408135. — S. 93–[99]. — Bibligr. s. [99]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Creating work-life balance policy at the example of chosen universityKształtowanie polityki work-life balance na przykładzie wybranej uczelni wyższej / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Ewa BECK-KRALA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2011 vol. 15 no. 2, s. 155–167. — Bibliogr. s. 166–167, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Diagnoza i analiza funkcji personalnej w organizacji – prezentacja metod badawczych[Diagnosis and analysis of the personal function in the organization – presentation of research methods] / Dagmara LEWICKA, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Zastosowania psychologii w zarządzaniu / pod red. Barbary Kożusznik, przy współudz. Małgorzaty Chrupały-Pniak. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; ISSN 0208-6336 ; nr 2789). — ISBN: 978-83-226-1924-7. — S. 91–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Discrimination in the workplace : the scale, symptom analysis, and preventive measuresDyskryminacja w miejscu pracy : skala zjawiska, analiza symptomów, działania zapobiegawcze / Dagmara LEWICKA, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Human and work in a changing organisation : management oriented on the employee interests / eds. Małgorzata Gableta, Agata Pietroń-Pyszczek. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 224). — ISBN: 978-83-7695-159-1. — S. 123–134. — Bibliogr. s. 134, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi[Development of human resources management] / pod red. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 98, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0053). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Etyczne przedsięwzięcia w organizacji[Ethical ventures in organisation] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 206–214. — Bibliogr. s. 214

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Gainsharing as one of team reward programsPartycypacja w korzyściach jako program nagradzania zespołowego / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Ewa BECK // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2002 vol. 6 no. 1, s. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Global human resource managementMiędzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Ewa BECK // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2004 vol. 8 no. 1, s. 5–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz.

 • słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie globalne, personel

  keywords: HRM, human resource management, global organization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Identyfikacja etycznej kultury organizacyjnej – wymiar globalny[Identification of the ethical organizational culture – global dimention] / Ewa BECK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Studia z zarządzania międzykulturowego / red. nauk. Łukasz Sułkowski. — Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007. — (Studia i Monografie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; nr 17). — ISBN: 978-83-60230-13-8. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 141–142, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Inicjatywy zachodnich przedsiębiorstw w dziedzinie odpowiedzialnego biznesuInitiatives of western corporations with respect to socially responsible business / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-059-6. — S. 57–65. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Nieprawidłowości w procesie zwalniania : rezultaty badawcze[Irregularities in redundancy process : research results] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Dagmara LEWICKA // W: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, T. 2 / pod red. Zdzisławy Janowskiej. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. — ISBN: 978-83-7525-196-8. — S. 329–341. — Bibliogr. s. 341

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem[New trends and challenges in the personnel management] / pod red. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — 288 s.. — (HR). — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-8-37-484028-6 ; ISBN10: 83-7484-028-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nowe tendencje w zakresie realizacji funkcji personalnej – analiza na podstawie badań empirycznychNew trends in personnel function realisation – an analysis based on empirical research / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Dagmara LEWICKA, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // Humanizacja Pracy ; ISSN 1643-7446. — 2007 R. 40 nr 3–4, s. 9–22. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nowe wyzwanie w polityce zatrudnienia – leasing personeluA new challenge in recruitment – personnel leasing / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia = Management – theory and practice : selected issues / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 83-914035-8-0. — S. 355–361. — Bibliogr. s. 361, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nurty przyszłościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi[Future directions in human resources management] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Stan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi w progu XXI wieku : III ogólnopolska konferencja naukowa Kraków–Krynica 2000 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Zakład Zarządzania Kadrami. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 2000. — S. 21–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej[The future organizations : chances and dangers in context of the European integration process] / pod red. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Wojciecha PAWNIKA. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — XI, 594 s. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne[Organizations in the innovative management - social, legal and psychologic aspects] / red. nauk. Wojciech PAWNIK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 640 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-169-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Orientacja humanistyczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi na początku XXI wieku[Humanistic orientation in human resources management at the beginning of the XXI century] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Humanista w uczelni technicznej : Księga Jubileuszowa Juliana Bugla w 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0094). — ISBN10: 83-89388-75-8. — S. 265–276. — Bibliogr. s. 275–276

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Podstawowe nurty teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi[Basic theoretical tendencies in human resources management] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0053). — ISBN10: 8388408135. — S. 9–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie[Looking for organizational identity in United Europe] / pod red. nauk. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG i Dagmary LEWICKIEJ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 436 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-27-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Pracownik upodmiotowiony – partner społecznie odpowiedzialnyThe employee as a subject and socially responsible partner : the essence of CSR concept : the macro scale / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN: 978-83-7464-133-3. — S. 453–460. — Bibliogr. s. 460

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Program outplacementu czyli pracownicze zwolnienia konsultowaneOutplacement as a program of employee's dismissal / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : [referaty z V konferencji] : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 3, Pt. 3, Zarządzanie = Management = Economics – information processing – management : theory and practice / red. nauk. Adam Peszko ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — Opis częśc. wg T. 1. — ISBN10: 8391638480. — S. 187–193. — Bibliogr. s. 193, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Próby budowania nowych profili kulturowych w organizacjiThe tries of building new culture profiles within an organization / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — ISBN10:  8388979124. — S. 173–181. — Bibliogr. s. 181, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy : implikacje dla polityki personalnejKnowledge-based organization : implications for human resources management / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 53–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Relations between motivation and work satisfaction on the basis of research in Polish enterprisesZwiązki pomiędzy motywacją a satysfakcją z pracy na podstawie badań w polskich przedsiębiorstwach / Dagmara LEWICKA, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2009 vol. 13 no. 1, s. 61–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: