Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Leżański, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507149840

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Analiza właściwości i mikrostruktury kompozytu stal szybkotnąca-węglik wolframuAnalysis od properties and microstructure of high speed steel-tungsten carbide composite / Jarosław INDRA, Jan LEŻAŃSKI // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2007 vol. 7 nr 3, s. 122–125. — Bibliogr. s. 125

 • słowa kluczowe: spiekanie, stal szybkotnąca, kompozyt, prasowanie, węglik wolframu

  keywords: sintering, composite, tungsten carbide, high speed steel, pressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka infiltrowanych kompozytów wolfram-srebro i molibden-srebroThe silver-tungsten and silver-molybdenium infiltrated composites / Marcin MADEJ, Jan LEŻAŃSKI // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2009 vol. 9 nr 1, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Copper infiltrated high speed steel based composites / Marcin MADEJ, Jan LEŻAŃSKI // W: 5\textsuperscript{th} International powder metallurgy conference [Dokument elektroniczny] : October 08–12, 2008 Ankara, Türkiye / eds. Mehmet Türker, [et al.] ; TTMD – Turkish Powder Metallurgy Association, TOBB – University of Economics and Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ankara : Türk Toz Metalurjisi Derne\v{g}i. TOBB Ekonomi ve Tekonoloji Üniversitesi, [2008]. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: In memory of Prof. Dr. Süleyman Saritas. — ISBN: 978-605-60606-0-1. — S. 693–700. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 700, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Formowanie kompozytów srebro-włókna wolframoweForming of silver-tungsten fibres composites / Jan LEŻAŃSKI, Stanisława GACEK, Marcin MADEJ // W: Metale szlachetne : VIII konferencja : Zakopane, 26–28 września 2007 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, Kraków. — Kraków : FMN TiR, 2007. — ISBN: 978-83-920877-8-6. — S. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Infiltrowany kompozyt na osnowie stali szybkotnącej[Infiltrated composite material on the basis of hight-speed cutting steel] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan LEŻAŃSKI, Marcin MADEJ. — Int.Cl.: C22C 33/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 194003 B1 ; Udziel. 2006-10-24 ; Opubl. 2007-04-30. — Zgłosz. nr P.350587 z dn. 2001-11-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL194003B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kształtowanie struktury i własności kompozytów na osnowie srebra metodami metalurgii proszkówFormation of the structure and properties of the silver-based composites by powder metallurgy methods / Jan LEŻAŃSKI, Marcin MADEJSKI // W: Nowe materiały na osnowie srebra i z dodatkiem srebra do zastosowań w nowoczesnych dziedzinach gospodarki = New silver-based and silver-containing materials for applications in modern areas of economy. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2007. — Monografia jest wynikiem realizacji projektu badawczego nr PBZ-KBN-103/T08/2003, realizowanego w latach 2003–2007.. — ISBN: 978-83-925546-2-2. — S. 67–103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kształtowanie struktury i właściwości kompozytów $Fe-Ag$Engineering the structure and properties of $Fe-Ag$ composites / Jan LEŻAŃSKI, Marcin MADEJ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2006 R. 27 nr 3, s. 625–628. — Bibliogr. s. 628, Streszcz., Abstr.. — „Nowe materiały – nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym” = “New materials – new technologies in shipbuilding and engineering industry” : III krajowa konferencja = III domestic conference : Szczecin – Międzyzdroje, 28 maja–1 czerwca 2006 / pod red. Jerzego Nowackiego ; Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o., 2006

 • słowa kluczowe: spiekanie, infiltracja, srebro, kompozyt, żelazo

  keywords: composites, sintering, infiltration, silver, iron

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kształtowanie struktury i właściwości kompozytów na osnowie stali szybkotnącejEngineering the structure and properties of the HSS based composites / Jan LEŻAŃSKI, Marcin MADEJ // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 237–242. — Bibliogr. s. 242, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kształtowanie struktury i właściwości kompozytów z mieszanek proszków wolframu i molibdenu oraz węglika wolframu ze srebremForming of the structure and properties of composites from mixed powders of tungsten with molybdenum and tungsten carbide with silver / Jan LEŻAŃSKI, Marcin MADEJ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 7, s. 428–433. — Bibliogr. s. 433

 • słowa kluczowe: spiekanie, właściwości, struktura, srebro, proszek, wolfram, molibden, prasowanie, węglik wolframu, mieszanie

  keywords: sintering, silver, properties, structure, tungsten carbide, powder, tungsten, mixing, molybdenum, pressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kształtowanie właściwości porowatych spieków ze stali szybkotnącej pod wpływem miedzi i grafitu oraz parametrów formowaniaShaping of the porous properties of sinters from high-speed steel by means of copper and graphite and suitable forming parameters / Jan LEŻAŃSKI, Marcin MADEJ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 5, s. 276–280. — Bibliogr. s. 280

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mikrostruktura infiltrowanych kompozytów stal szybkotnąca-węglik wolframu-miedźThe microstructure of infiltrated high speed steel-tungsten carbide-copper composites / Marcin MADEJ, Jan LEŻAŃSKI // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2009 vol. 9 nr 4, s. 305–311. — Bibliogr. s. 311

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Proces spiekania w stanie stałym sprasowanych mieszanek proszków żelaza i miedziSolid-state sintering of pressed mixtures of iron and copper powders / Jan LEŻAŃSKI, Kurt WIENCEK, Michał Koźlik // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 10, s. 597–600. — Bibliogr. s. 600

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przewodność cieplna infiltrowanych kompozytów stosowanych na styki elektryczneThermal conductivity of infiltrated composites used for electrical contact materials / Tadeusz TELEJKO, Jan LEŻAŃSKI, Marcin MADEJ, Andrzej BUCZEK // W: XIII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Koszalin–Darłówko, 03–06 września 2007, T. 2 / red. Henryk Charun ; Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechniki Koszalińskiej. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, 2007. — ISBN: 978-83-7365-128-9. — S. 1025–1032. — Bibliogr. s. 1032, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Przewodność cieplna kompozytów $W-Ag, Mo-Ag, Fe-Ag$The thermal conductivity of composites $W-Ag, Mo-Ag, Fe-Ag$ / Marcin MADEJ, Jan LEŻAŃSKI, Tadeusz TELEJKO // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2008 nr 2, s. 172–178. — Bibliogr. s. 178

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Spiekanie w stanie stałym dwufazowych materiałów z układu $Fe-Cu$[Solid state sintering of $Fe-Cu$ materials] / J. LEŻAŃSKI, K. WIENCEK // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 249–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Spiekany kompozyt na osnowie lub z dodatkiem srebra[The as–sintered Ag based composites or composites with additions of Ag] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŻAŃSKI Jan, MADEJ Marcin. — Int.Cl.: C22C 33/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386088 A1 ; Opubl. 2010-03-29. — Zgłosz. nr P.386088 z dn. 2008-09-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 7, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386088A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Spiekany kompozyt na osnowie stali szybkotnącej[Sintered composite material on the basis of high-speed cutting steel] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan LEŻAŃSKI. — Int.Cl.: C22C 33/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 194004 B1 ; Udziel. 2006-10-26 ; Opubl. 2007-04-30. — Zgłosz. nr P.350588 z dn. 2001-11-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL194004B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób wytwarzania profili kompozytowych[Method for fabrication of sections made of composite material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan LEŻAŃSKI. — Int.Cl.: F16S 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 203429 B1 ; Udziel. 2009-02-16 ; Opubl. 2009-10-30. — Zgłosz. nr P.358866 z dn. 2003-02-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL203429B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • The influence of production process parameters on properties of $W-Ag$, $Mo-Ag$ composites / Jan LEŻAŃSKI, Marcin MADEJ // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2007 vols. 534–536, s. 1513–1516. — Bibliogr. s. 1516, Abstr.. — Progress in Powder Metallurgy : proceedings of the 2006 Powder Metallurgy world congress & exhibition (PM 2006) : Busan, Korea, September 24–28, 2006. Pt. 2 / eds. Duk Yong Yoon [et al.]. — Switzerland ; UK ; USA : TTP Trans Tech Publications Ltd, 2007 [Wyd. 2006]

 • keywords: composites, sintering, infiltration, silver, tungsten, molybdenum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The influence of production process parameters on properties W-Ag, Mo-Ag composites / Jan LEŻAŃSKI, Marcin MADEJ // W: PM2006 : extended abstracts of 2006 Powder Metallurgy world congress : September 24–28, 2006, Busan, Korea, Pt. 2 / eds. Kwang Yong Eun, Yong-Seog Kim. — [Korea] : Korean Powder Metallurgy Institute KPMI, 2006. — S. 1200–1201. — Bibliogr. s. 1201, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The properties and structure of infiltrated high speed-tungsten carbide – copper composites / Marcin MADEJ, Jan LEŻAŃSKI // W: Materiais 2009 : The V International Materials Symposium MATERIAIS 2009 : XIV meeting of SPM - Sociedade Portuguesa de Materiais : 5–8 April 2009, Lisbon / Technical University of Lisbon. Instituto Superior Técnico. — Lisboa : Instituto Superior Técnico, 2009. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The structure and properties of copper infiltrated HSS based compositeStruktura i właściwości infiltrowanych miedzią kompozytów na osnowie stali szybkotnącej / M. MADEJ, J. LEŻAŃSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 3, s. 839–845. — Bibliogr. s. 845. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol3_2008/artykuly/21_.pdf

 • keywords: composites, sintering, infiltration, properties, high speed steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Umacniany kompozyt spiekany[The strengthened as-sintered composites] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŻAŃSKI Jan, MADEJ Marcin. — Int.Cl.: C22C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386138 A1 ; Opubl. 2010-03-29. — Zgłosz. nr P.386138 z dn. 2008-09-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 7, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386138A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Umacniany włóknami kompozyt na osnowie srebra[Fiber strengthened silver based composites] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŻAŃSKI Jan, GACEK Stanisława, MADEJ Marcin. — Int.Cl.: C22C 47/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386172 A1 ; Opubl. 2010-04-12. — Zgłosz. nr P.386172 z dn. 2008-09-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 8, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386172A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: