Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Lewenstam, prof. zw. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3644-7296

ResearcherID: A-2589-2017

Scopus: 7005934223

PBN: 901084

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 182, z ogólnej liczby 190 publikacji Autora


1
2
3
 • Analysis of the influence PVC membrane composition on ion transport properties investigate with EIS / Beata PACZOSA-BATOR, Andrzej LEWENSTAM // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : CD of abstracts / ISE International Society of Electrochemistry. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analytical quality solid-state composite reference electrode / T. Sokalski, A. LEWENSTAM, K. Granholm, Z. Mousavi // W: 225\textsuperscript {th} ECS meeting [Dokument elektroniczny] : May 11–15, 2014, Orlando : meeting abstracts. — Dane tekstowe. — Orlando : [s. n.], 2014. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: https://ecs.confex.com/ecs/225/webprogram/Paper31423.html [2014-05-21]. — Bibliogr. ekran[1]. — A. Lewenstam - dod. afiliacja: Laboratory of Analytical Chemistry, Åbo Akademi University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analytical quality solid-state composite reference electrode and electrochemical platform / T. Sokalski, K. Granholm, Z. Mousavi, A. LEWENSTAM // ECS Transactions / The Electrochemical Society ; ISSN 1938-5862. — 2014 vol. 61 iss. 15, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10. — A. Lewenstam – dod. afiliacja: Åbo Akademi University ; w bazie Web of Science ISBN 978-1-60768-563-0. — 225th ECS meeting : May 11–15 2014, Orlando, FL

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
 • An analytical quality solid-state composite reference electrode / Zekra Mousavi, Kim Granholm, Tomasz Sokalski, Andrzej LEWENSTAM // Analyst ; ISSN 0003-2654. — 2013 vol. 138 iss. 18, s. 5216–5220. — Bibliogr. s. 5220. — A. Lewenstam – dod. afiliacja: Process Chemistry Centre, c/o Laboratory of Analytical Chemistry, Abo Akademi University. — tekst: http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2013/an/c3an00852e

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Application driven research in sensor technology – Novel multisensor platforms for monitoring of ion-transport through biological membranes / Andrzej LEWENSTAM // W: SMCBS 2015 : the 7\textsuperscript{th} international workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing : Pułtusk, November 6–10, 2015. — [Polska : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-920719-9-0. — S. 38. — Dostęp również online: {http://smcbs2015.pl/docstation/com_docstation/11/SMCBS-2015-abstrakty.pdf} [2015-01-27]. — A. Lewenstam – dod. afiliacja: Åbo Akademi University, Finland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Application of electrochemical impedance spectroscopy coupled with potentiometric method as tool in optimization parameters of ion-selective electrodes / Beata PACZOSA-BATOR, Andrzej LEWENSTAM // Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. — 2008 Roč. 102S, s. s128. — 12th International conference on Electroanalysis : Prague, 16–19 June 2008 : abstract book

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Application of multi-electrode, maintenance and internal solution free galvanic cells for determination of selected ions in pharmaceutical samples : [poster presentation] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Jerzy Golimowski, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: Book of abstracts of the 7th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry : Szczyrk, Poland, 22–25 March, 2009. — [Poland] : ISE, [2009]. — S. 237. — Bibliogr. s. 237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
12
 • A new method of lowering detection limit to nanomolar range with solid-state lead-selective electrodes / Grzegorz Lisak, Bartosz Rozmysłowicz, Tomasz Sokalski, Johan Bobacka, Andrzej LEWENSTAM // W: 215\textsuperscript{th} ECS Meeting [Dokument elektroniczny] : San Francisco, May 24–29, 2009 / The Electrochemical Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pennington : ESC, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — (Meeting Abstracts ; ISSN 1091-8213 ; MA 2009-01). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • Badania własności transportowych membran elektrod jonoselektywnych czułych na jony sodu i chloruTransport properties of ion-selective membranes sensitive for sodium and chloride ions / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR, Bogusław BAŚ, Andrzej LEWENSTAM // W: 52. Zjazd PTChem i SITPChem : Łódź, 12–16 września 2009 : streszczenia / Universitas Lodziensis [etc.]. — [Łódź : s. n.], [2009]. — S. 187, PC-05-29. — Bibliogr. s. 187

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Badania wpływu warstwy mediacyjnej na zmianę składu jonoselektywnych membran w czasie[The study of conducting polymer layer influence on composition ion-selective membranes change] / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Badanie właściwości metrologicznych elektrod czułych na jony węglanoweInvestigation of the metrological properties of the electrodes sensitive to carbonate ions / Emilia Majkowska, Sylwia DĄBROWSKA, Andrzej LEWENSTAM // Analit (Kraków) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-0489. — 2016 nr 2, s. 32–37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://analit.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/3_Dabrowska_Sylwia_Analit_2.pdf

 • słowa kluczowe: polimery przewodzące, elektrody ze stałym kontaktem, elektrody wodorowęglanowe, potencjometria

17
 • Biomimetic membranes as a tool to study competitive ion-exchange processes on biologically active sites / Beata PACZOSA-BATOR, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Advances in biomimetics / ed. Anne George. — Rijeka : InTech, cop. 2011. — ISBN: 978-953-307-191-6. — S. 277–296. — Bibliogr. s. 294–296. — Andrzej Lewenstam – dodatkowa afiliacja: Centre for Process Analytical Chemistry and Sensor Technology 'ProSens', Process Chemistry Centre, Åbo Akademi University, Turku, Finland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Biomimetic membranes based on conducting polymer films doped with ATP, ADP and AMP ligands / Justyna KUPIS, Ulriika Mattinen, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: 9\textsuperscript{th} Spring meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemical sensors: from nanoscale engineering to industrial applications : May 8 to 11, 2011, Turku, Finland : book of abstracts. — Lausanne : International Society of Electrochemistry, cop. 2011. — S. 140. — Bibliogr. s. 140. — Dodatkowa afiliacja dla A. Lewenstama: Abo Akademi University, Turku, Finland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
20
 • Biomimetic membranes made of conducting polymers doped with adenosine diphosphate (ADP) : [abstract] / U. Mattinen, J. KUPIS, A. Kisiel, J. MIGDALSKI, A. LEWENSTAM // W: BIOSENSORS 2010 : 20th anniversary world congress on Biosensors : Scottish exhibition and conference : 26–28 May 2010 Glasgow, UK. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]. — Dla Autora: A. Lewenstama dodatkowo podano afiliację: {\AA}bo Akademi University, Finland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
22
 • Biomimetic membranes sensitive towards monovalent cations based on poly(N-methylpyrrole) / Beata PACZOSA-BATOR, Milena Stępień, Andrzej LEWENSTAM // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : CD of abstracts / ISE International Society of Electrochemistry. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Bio-mimetic study of a competitive ion-exchange at biologically active membrane sites : [abstract] / B. PACZOSA, M. Stepien, M. Maj-Zurawska, A. LEWENSTAM // Magnesium Research ; ISSN 0953-1424. — 2008 vol. 21 no. 2, s. 135–136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Biomimetic study of the $Ca^{2+}-Mg^{2+}$ and $K^{+}-Li^{+}$ antagonism on biologically active sites: new methodology to study potential dependent ion exchange / Beata PACZOSA-BATOR, Milena Stepien, Magdalena Maj-Zurawska, Andrzej LEWENSTAM // Magnesium Research ; ISSN 0953-1424. — 2009 vol. 22, s. 10–20. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Biomimetyczne membrany otrzymane techniką molekularnego wdrukowania : [abstrakt][Biomimetic membranes obtained by molecularly imprinted technique : abstract] / Justyna KUPIS, Filip CIEPIELA, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6–7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-22-3. — S. 30. — Bibliogr. s. 30. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych