Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Stoch, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 69, z ogólnej liczby 76 publikacji Autora


1
2
 • Analytical and HRTEM study of early stages of $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-MgO(ZnO)$ glass chrystallization / J. Dutkiewicz, L. STOCH, J. Morgiel, W. Baliga, P. STOCH // W: XI International conference on Electron microscopy of solids : Krynica, Poland, 19–23 May 2002 : abstracts / org.: Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences, Microscopy Section of Committee on Materials Science of Polish Academy of Sciences, Polish Materials Society. — [Poland : PAS], [2002]. — S. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Archeometria w KrakowieArcheometric investigations in Cracow / Leszek STOCH // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 5 / pod red. Leszka Stocha ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2012. — ISBN: 978-83-7676-125-1. — S. 13–30. — Bibliogr. s. 28–30, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bioactive porous glass-ceramics / Małgorzata CIECIŃSKA, Leszek STOCH, Paweł STOCH // W: XX ICG 04 Kyoto [Dokument elektroniczny] : XX International Congress on Glass : September 27–October 1, 2004, Kyoto, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan. : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bioaktywne szkła i materiały szkło-ceramiczne[Bioactive glasses and glass-ceramic composites] / Leszek STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA // W: Biomateriały / red. tomu: Stanisław Błażewicz, Leszek Stoch ; Polska Akademia Nauk. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2003. — (Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 / pod red. Macieja Nałęcza ; t. 4). — ISBN10: 8387674583. — S. 209–237. — Bibliogr. s. 234–237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bioaktywne szkła i materiały szkło-ceramiczne[Bioactive glass and glass-ceramic materials] / Leszek STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 4, Biomateriały / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7837-054-3. — S. 488–507. — Bibliogr. s. 506–507. — L. Stoch, M. Ciecińska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Biochemical activity of silicate phosphate glasses / I. WACŁAWSKA, L. STOCH, J. Ostrowska // Glass Technology ; ISSN 0017-1050. — 2002 vol. 43C, s. 1–5. — Bibliogr. s. 5. — Proceedings of XIX International Congress on Glass : Edinburgh, 1–6 July 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Biomateriały[Biomaterials] / red. tomu: Stanisław BŁAŻEWICZ, Leszek STOCH ; Polska Akademia Nauk. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2003. — [20], 607 s.. — (Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 / pod red. Macieja Nałęcza ; t. 4). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ceramizacja materiałów szklistychCeramization of glass / Leszek STOCH // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 80). — S. 51–62. — Bibliogr. s. 62. — Abstrakt w: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Chemical interactions of components and glass structure formation and stability / STOCH L. // W: ICG Prague 2013 : the 23\textsuperscript{rd} International Congress on Glass : July 1–5, 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. — [Prague : s. n.], [2013]. — S. 18 poz. 046

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Chemicznie aktywne szkła krzemianowo-fosforanoweChemical active silicate-phosphate glasses / Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Leszek STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA, Grzegorz KUCIŃSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 80). — S. 139–145. — Bibliogr. s. 145. — Abstrakt pt.: Aktywność chemiczna szkieł krzemianowo-fosforanowych dla zastosowań agrotechnicznych W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 99. — Autorzy: Irena Wacławska, Magdalena Szumera

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Crystallization of $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-Mg(Zn)O$ glasses nucleated by $TiO_{2}$Krystalizacja szkieł $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-Mg(Zn)O$ nukleowana $TiO_{2}$ / Leszek STOCH, Jan Dutkiewicz, Jerzy Morgiel, Paweł STOCH // Archiwum Nauki o Materiałach ; ISSN 0138-032X. — 2004 t. 25 nr 1, s. 21–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Crystallochemical aspects of structure controlled processes in oxide glasses / Leszek STOCH // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2008 vol. 38 no. 1, s. 225–235. — Bibliogr. s. 234–235. — tekst: http://goo.gl/ZZzzZf

 • keywords: glass-ceramics, oxide glasses, middle range structure ordering, nano-crystallization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Crystal structures formation in glass from view of HRTEM / L. STOCH, P. Stoch // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2007 vol. 88 iss. 2, s. 577–582. — Bibliogr. s. 582. — Publikacja dostępna online od: 2007-05-15. — L. Stoch - pierwsza afiliacja: Institute of Glass and Ceramics, Warsaw. — 9th European symposium on Thermal analysis and calorimetry : Cracow, Poland, August 28–31, 2006. — tekst: https://goo.gl/msi7iC

 • keywords: nucleation, crystallization, glass, structural self-organization, solids

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-006-8228-4

15
16
 • DTA study of nanocrystallization in oxyfluoride glasses / M. ŚRODA, I. WACŁAWSKA, L. STOCH, M. Reben // W: CCTA 9 : 9\textsuperscript{th} [ninth] conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint meeting with Symposium on Thermodynamics and structure of liquids : Polish-German symposium on Thermal analysis and Symposium on Highenergetic materials : 31 August–5 September 2003 Zakopane, Poland : abstracts. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., 2003. — S. 81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Działalność Komisji Nauk Technicznych PAU w latach 2010–2011 (1 VIII 2010–31 V 2011)Activities of the Commission of Technical Sciences of the Polish Academy of Arts and Sciences in 2010–2011 (1 VIII 2010–31 V 2011) / Leszek STOCH // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 5 / pod red. Leszka Stocha ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2012. — ISBN: 978-83-7676-125-1. — S. 7–11. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Early stage of crystallisation in $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-MgO(ZnO)$ and $SiO_{2}.BPO_{4}$ glasses – HRTEM study / L. STOCH // European Journal of Glass Science and Technology. Part B, Physics and Chemistry of Glasses ; ISSN 1753-3562. — 2008 vol. 49 no. 4, s. 220–228. — Bibliogr. s. 228. — Publikacja dostępna online od: 2008-08-01

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Effect of thermal treatment on structure and fluorescence properties of ${Pr^{3+}}$ ions in borosilicate glass ceramics containing ${LaF_{3}}$ / Marcin ŚRODA, Leszek STOCH, Marek Różański, Krzysztof Wiśniewski // W: ICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXI\textsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : ICG], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–3, J34. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Foam glass based on raw materials combustion : [abstract] / B. PROCYK, L. STOCH, M. LISIECKI, A. Jedruszuk, G. KUCIŃSKI // W: ICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXI\textsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : ICG], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1, I57. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Krzemianowe szkło nawozowe[Silicate glass for use in soil fertilising] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Leszek STOCH, Zofia Stoch, Irena WACŁAWSKA. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C05D 9/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 185229 B1 ; Udziel. 2002-10-30 ; Opubl. 2003-04-30. — Zgłosz. nr P.324092 z dn. 1997-12-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL185229B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Local environmental impact on the deterioration of historic glass objects / Elżbieta GREINER-WRONOWA, Leszek STOCH // W: Cultural Heritage Research: a Pan-European Challenge : proceedings of the 5th EC conference : May 16–18. 2002. Cracow. Poland / eds. Roman Kozłowski ; Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences. — [Cracow : ICSCh, PAS], [2003]. — ISBN10: 92-894-4412-6. — S. 377

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Luty szklane dla wysokotemperaturowych tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC)Glass sealants for high temperature oxide fuel cells (SOFC) / Leszek STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA, Paweł STOCH // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 4, s. 608–617. — Bibliogr. s. 617, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/387

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Materiały inteligentne: zaawansowane materiały ceramiczne i szkłaSmart materials: advanced ceramic materials and glasses / Roman PAMPUCH, Leszek STOCH // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2004 R. 25 nr 2, s. 76–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: materiały inteligentne, dielektryk, sensor, materiały ceramiczne, układy inteligentne, aktywator, magnetyk, optronika, szkła

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mechanisms of crystal structure organisation in magnesium aluminosilicate glass: HREM and analytical study / Leszek STOCH, Jozef Lelatko // European Journal of Glass Science and Technology ; ISSN 1753-3546. Part A, Glass Technology. — 2008 vol. 49 no. 4, s. 183–188. — Bibliogr. s. 188. — Proceedings of the eighth European Society of Glass Science and Technology conference : Sunderland, UK, 10–14 September 2006. — Sheffield : Society of Glass Technology, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: