Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Stoch, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 121, z ogólnej liczby 128 publikacji Autora


1
 • 50 [Pięćdziesiąt] lat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH[50 years anniversary of the Faculty of Materials Science and Ceramics] / Leszek STOCH // Ceramika Budowlana i Silikaty ; ISSN 1507-9066. — 1999 R. 61 nr 4, s. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktywność biologiczna szkieł nieorganicznych[Biological activity of silicate-phosphate glasses] / Irena WACŁAWSKA, Małgorzata CIECIŃSKA, Leszek STOCH // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Analytical and HRTEM study of early stages of $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-MgO(ZnO)$ glass chrystallization / J. Dutkiewicz, L. STOCH, J. Morgiel, W. Baliga, P. STOCH // W: XI International conference on Electron microscopy of solids : Krynica, Poland, 19–23 May 2002 : abstracts / org.: Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences, Microscopy Section of Committee on Materials Science of Polish Academy of Sciences, Polish Materials Society. — [Poland : PAS], [2002]. — S. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Archeometria w KrakowieArcheometric investigations in Cracow / Leszek STOCH // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 5 / pod red. Leszka Stocha ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2012. — ISBN: 978-83-7676-125-1. — S. 13–30. — Bibliogr. s. 28–30, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bioactive glass-ceramic composites / Małgorzata CIECIŃSKA, Leszek STOCH // W: ICG XIX : XIX international congress on Glass : Edinburgh, July 1–6, 2001. Vol. 2, Extended abstracts : oral and poster sessions / Society of Glass Technology. — [Edinburgh : s. n.], [2001]. — S. 878–879

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bioactive porous glass-ceramics / Małgorzata CIECIŃSKA, Leszek STOCH, Paweł STOCH // W: XX ICG 04 Kyoto [Dokument elektroniczny] : XX International Congress on Glass : September 27–October 1, 2004, Kyoto, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan. : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bioaktywne szkła i materiały szkło-ceramiczne[Bioactive glasses and glass-ceramic composites] / Leszek STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA // W: Biomateriały / red. tomu: Stanisław Błażewicz, Leszek Stoch ; Polska Akademia Nauk. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2003. — (Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 / pod red. Macieja Nałęcza ; t. 4). — ISBN10: 8387674583. — S. 209–237. — Bibliogr. s. 234–237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bioaktywne szkła i materiały szkło-ceramiczne[Bioactive glass and glass-ceramic materials] / Leszek STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 4, Biomateriały / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7837-054-3. — S. 488–507. — Bibliogr. s. 506–507. — L. Stoch, M. Ciecińska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Biochemical activity of silicate phosphate glasses / I. WACŁAWSKA, L. STOCH, J. Ostrowska // Glass Technology ; ISSN 0017-1050. — 2002 vol. 43C, s. 1–5. — Bibliogr. s. 5. — Proceedings of XIX International Congress on Glass : Edinburgh, 1–6 July 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Biochemiczna aktywność szkieł nawozowychBiochemical activity of glassy fertilisers / Irena WACŁAWSKA, Leszek STOCH, Janina Ostrowska // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 169–175. — Bibliogr. s. 175, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Biomateriały[Biomaterials] / red. tomu: Stanisław BŁAŻEWICZ, Leszek STOCH ; Polska Akademia Nauk. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2003. — [20], 607 s.. — (Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 / pod red. Macieja Nałęcza ; t. 4). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Ceramizacja materiałów szklistychCeramization of glass / Leszek STOCH // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 51–62. — Bibliogr. s. 62. — Abstrakt w: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Chemical factors in the multistage crystallisation of phospho-silicate glasses / L. STOCH // W: Glass science and technology for the 21\textsuperscript{st} century [Dokument elektroniczny] : June 21.–24. 1999 Prague : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ESG conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Prague : Czech Glass Society, 1999. — 1 dysk optyczny. — Opis przejęto z ekranu głównego. — S. B2-41–B2-43. - B2 : Phase equilibria, crystallization, nucleation. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. B2-43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Chemical interactions of components and glass structure formation and stability / STOCH L. // W: ICG Prague 2013 : the 23\textsuperscript{rd} International Congress on Glass : July 1–5, 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. — [Prague : s. n.], [2013]. — S. 18 poz. 046

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Chemicznie aktywne szkła krzemianowo-fosforanoweChemical active silicate-phosphate glasses / Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Leszek STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA, Grzegorz KUCIŃSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 139–145. — Bibliogr. s. 145. — Abstrakt pt.: Aktywność chemiczna szkieł krzemianowo-fosforanowych dla zastosowań agrotechnicznych W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 99. — Autorzy: Irena Wacławska, Magdalena Szumera

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Corrosion of the XVIII-th c.glasses in the museum circumstances / Elżbieta GREINER-WRONOWA, Leszek STOCH // W: ICG XIX : XIX international congress on Glass : Edinburgh, July 1–6, 2001. Vol. 2, Extended abstracts : oral and poster sessions / Society of Glass Technology. — [Edinburgh : s. n.], [2001]. — S. 268–269. — Bibliogr. s. 269

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Crystal structures formation in glass from view of HRTEM / L. STOCH, P. Stoch // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2007 vol. 88 iss. 2, s. 577–582. — Bibliogr. s. 582. — Publikacja dostępna online od: 2007-05-15. — L. Stoch - pierwsza afiliacja: Institute of Glass and Ceramics, Warsaw. — 9th European symposium on Thermal analysis and calorimetry : Cracow, Poland, August 28–31, 2006. — tekst: https://goo.gl/msi7iC

 • keywords: nucleation, crystallization, glass, structural self-organization, solids

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-006-8228-4

21
 • Crystallization of $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-Mg(Zn)O$ glasses nucleated by $TiO_{2}$Krystalizacja szkieł $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-Mg(Zn)O$ nukleowana $TiO_{2}$ / Leszek STOCH, Jan Dutkiewicz, Jerzy Morgiel, Paweł STOCH // Archiwum Nauki o Materiałach ; ISSN 0138-032X. — 2004 t. 25 nr 1, s. 21–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Crystallochemical aspects of structure controlled processes in oxide glasses / Leszek STOCH // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2008 vol. 38 no. 1, s. 225–235. — Bibliogr. s. 234–235. — tekst: http://goo.gl/ZZzzZf

 • keywords: nano crystallization, oxide glasses, middle range structure ordering, glass-ceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • DTA study of nanocrystallization in oxyfluoride glasses / M. ŚRODA, I. WACŁAWSKA, L. STOCH, M. Reben // W: CCTA 9 : 9\textsuperscript{th} [ninth] conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint meeting with Symposium on Thermodynamics and structure of liquids : Polish-German symposium on Thermal analysis and Symposium on Highenergetic materials : 31 August–5 September 2003 Zakopane, Poland : abstracts. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., 2003. — S. 81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Działalność Komisji Nauk Technicznych PAU w latach 2010–2011 (1 VIII 2010–31 V 2011)Activities of the Commission of Technical Sciences of the Polish Academy of Arts and Sciences in 2010–2011 (1 VIII 2010–31 V 2011) / Leszek STOCH // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 5 / pod red. Leszka Stocha ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2012. — ISBN: 978-83-7676-125-1. — S. 7–11. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: