Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Petryka, dr inż.

emeryt

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzfj, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7989-3718 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6506028110

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 89, z ogólnej liczby 89 publikacji Autora


1
 • Air flow phenomena in the model of the blind drift / Marek JASZCZUR, Michał KARCH, Marcin ZYCH, Robert Hanus, Leszek PETRYKA, Dariusz Świsulski // W: EFM15 : Experimental Fluid Mechanics 2015 : proceedings of the international conference : November 17.–20. 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Petra Dančová, Martin Veselý. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-1-5108-2208-5. — S. 366–370. — Bibliogr. s. 370, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Analiza przepływu zawiesin okrzemkowo-iłowych w laboratoryjnym kanale otwartymAnalysis of diatomite-clayey suspensions flow in a laboratory flume / Leszek PETRYKA, Marcin ZYCH, Wojciech MASTEJ, Jan KĘPIŃSKI, Grzegorz RZEPA // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 201–206. — Bibliogr. s. 206

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza statystyczna sygnałów w radioizotopowych pomiarach przepływów dwufazowychStatistical signal analysis in the radioisotope two-phase flow measurements / Leszek PETRYKA, Robert Hanus, Marcin ZYCH // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2008 vol. 54 nr 12, s. 866–868. — Bibliogr. s. 868, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of radiometric signal in sedimentating suspension flow in open channel / Marcin ZYCH, Robert Hanus, Leszek PETRYKA, Dariusz Świsulski, Marek DOKTOR, Wojciech MASTEJ // W: EFM 2014 : proceedings of the international conference Experimental Fluid Mechanics 2014 : November 18.–21., 2014, Český Krumlov, Czech Republic / ed. by Petra Dančová, Tomáš Vít. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 785–789. — Bibliogr. s. 788–789, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Application of gamma densitometry and statistical signal analysis to gas phase velocity measurements in pipeline hydrotransport / Marcin ZYCH, Robert Hanus, Leszek PETRYKA, Dariusz Świsulski, Anna STRZĘPOWICZ, Piotr Zych // W: EFM 2014 : proceedings of the international conference Experimental Fluid Mechanics 2014 : November 18.–21., 2014, Český Krumlov, Czech Republic / ed. by Petra Dančová, Tomáš Vít. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 790–795. — Bibliogr. s. 794–795, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Application of Hilbert Transform to signal processing in radioisotope measurements of the liquid - solid particles flow in the vertical pipeline / R. Hanus, M. ZYCH, L. PETRYKA // W: IMEKO : XXI world congress : Prague, August 30–September 4, 2015 : abstract book. — [Prague: s. n.], [2015]. — S. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Application of Hilbert Transform to signal processing in radioisotope measurements of the liquid – solid particles flow in the vertical pipeline / Robert Hanus, Marcin ZYCH, Leszek PETRYKA, Paweł Hanus // W: IMEKO [Dokument elektroniczny] : 21\textsuperscript{th} World congress "Measurement in research and industry" : August 30–September 4, 2015 Prague, Czech Republic : full papers / ed. Jan Holub. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Prague : Czech Technical University, [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-80-01-05793-3. — S. [1-4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • keywords: Hilbert Transform, gamma ray absorption, stochastic signals, two phase flow, cross correlation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Application of nuclear techniques in two-phase liquid-solid particles hydrotransport investigations / Marcin ZYCH, Robert Hanus, Pavel Vlasak, Leszek PETRYKA, Marek JASZCZUR // W: EFM15 : Experimental Fluid Mechanics 2015 : proceedings of the international conference : November 17.–20. 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Petra Dančová, Martin Veselý. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-1-5108-2208-5. — S. 925–929. — Bibliogr. s. 929, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Application of radioisotope measurements in two-phase flow analysis / Leszek PETRYKA // W: Proceedings of the 12th international conference on Transport & sedimentation of solid particles : 12th international symposium on Freight pipelines : September 20–24, 2004 Prague, Czech Republic, Vol. 1 / eds. P. Vlasák, P. Filip, J. Sobota. — [Wrocław : Wydawnictwa AR], 2004. — (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu ; nr 481. Konferencje ; 37). — S. 59–74. — Bibliogr. s. 73–74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Application of sealed radioactive sources to measure and control flow in industrial processes / L. PETRYKA, H. J. Pant, M. ZYCH, D. Kosman, M. ŚLEZIAK, R. Hanus // W: NUTECH 2011 : international conference on Development and applications of nuclear technologies : 11–14 September 2011 AGH Kraków : book of abstracts. — Kraków : AGH. Faculty of Physics and Applied Computer Science, cop. 2011. — ISBN: 978-83-925779-1-1. — S. 132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Application of spectral analysis in radiometric measurements of two-phase liquid-gas flow / Marcin ZYCH, Robert Hanus, Leszek PETRYKA // W: HEAT 2014 [Dokument elektroniczny] : 101 EUROTHERM seminar : "Transport phenomena in multiphase systems" : June 30– July  03, 2014 Kraków / AGH, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2014. — Dysk Flash. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [3–5], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Application of the cross-correlation method to determine solid and liquid velocities during flow in a vertical pipeline / Leszek PETRYKA, Marcin ZYCH, Robert Hanus, Jerzy Sobota, Pavel Vlasak // W: ISOPE OMS-2013 [Dokument elektroniczny] : the proceedings of the tenth (2013) ISOPE Ocean Mining (& gas hydrates) Symposium : deep ocean minerals, exploration, mining, gas hydrates and environment : Szczecin, Poland, September 22–26, 2013 / ed. Jin S. Chung, Takeshi Komai. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — USA : The International Society of Offshore and Polar Engineers, 2013. — 1 dysk optyczny. — (The proceedings of the ... ISOPE Ocean Mining & Gas Hydrates Symposium ; ISSN 1946-0066). — e-ISBN: 978-1-880653-92-0. — S. 230–233. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 233, Abstr.

 • keywords: nodules hydrotransport, flow measurement, radioisotope gauge, hydrotransport control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Application of the phase method in radioisotope measurements of the liquid - solid particles flow in the vertical pipeline / Robert Hanus, Marcin ZYCH, Leszek PETRYKA, Volodymyr Mosorov, Paweł Hanus // W: EFM 2014 : proceedings of the international conference Experimental Fluid Mechanics 2014 : November 18.–21., 2014, Český Krumlov, Czech Republic / ed. by Petra Dančová, Tomáš Vít. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 164–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Badania odzysku złota i innych metali przy wykorzystaniu metod jądrowych[Investigations of gold and other precious metals recovery by nuclear methods] / Leszek PETRYKA, Wiesław MĄCZKA, Jerzy Kicki // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 1998 [wyd. 1999] z. 12, s. 89–100. — Bibliogr. s. 100. — Złoża rud miedzi – geologia, mineralogia, geochemia, technologia, stan badań, perspektywy : konferencja naukowa, Lubin 17–18 wrzesień 1998 / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Kraków : [s. n.], 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania przepływów wielofazowych z zastosowaniem znaczników promieniotwórczychRadiotracers application for analysis of multiphase flows / Rafał KĘBŁOWSKI, Leszek PETRYKA // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : 17–19 kwietnia 2002 Warszawa, T. 2 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. — Warszawa : IChTJ, 2002. — (Raporty IChTJ. Seria A ; ISSN 1425-7343 ; nr 2/2002). — Opis częśc. wg programu sympozjum. — S. 365–372. — Bibliogr. s. 372, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania przepływu ciecz-gaz w rurociągu metodą absorpcji promieniowania gamma / Robert Hanus, Marcin ZYCH, Leszek PETRYKA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2017 R. 93 nr 9, s. 97–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2017/9/19.pdf

 • słowa kluczowe: przepływ dwufazowy, pomiar prędkości, absorpcja promieniowania gamma, współczynnik wypełnienia rurociągu, identyfikacja typu przepływu

  keywords: gamma ray absorption, velocity measurement, void fraction, flow regime identification, two phase flow

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2017.09.19

24
 • Badania przepływu dwufazowego ciecz-ciało stałe w rurociągu pionowym metodami radioizotopowymi. Cz. 1, Pomiar prędkości transportu ziaren fazy stałejRadioisotope evaluation of two phase liquid-solid flow in a vertical pipe. Pt. 1, Measurement of the velocity of solid particles / Marcin ZYCH, Leszek PETRYKA, Robert Hanus // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 4, s. 315–317. — Bibliogr. s. 317, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badania przepływu dwufazowego ciecz-ciało stałe w rurociągu pionowym metodami radioizotopowymi. Cz. 2, Wyznaczanie objętościowego natężenia przepływu ziaren fazy stałejRadioisotope evaluation of two phase liquid-solid flow in a vertical pipe. Pt. 2, Determination of the volumetric flow rate of solid particles / Marcin ZYCH, Leszek PETRYKA, Robert Hanus // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 4, s. 318–321. — Bibliogr. s. 321, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: