Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Pająk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6341-9218 orcid iD

ResearcherID: E-4299-2012

Scopus: 35771379200

PBN: 5e709208878c28a04738edf3

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • A structural-thermal model of the Karkonosze Pluton (Sudetes Mountains, SW Poland) for hot dry rock (HDR) geothermal useModel strukturalno-termiczny plutonu Karkonoszy (Sudety, Polska SW) w kontekście technologii wykorzystania ciepła gorących suchych skał (HDR) / Wiesław Bujakowski, Antoni BARBACKI, Maciej Miecznik, Leszek PAJĄK, Robert Skrzypczak // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 917–935. — Bibliogr. s. 933–935. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/105540/PDF/10267-Volume61_Issue4-13_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: Karkonosze, model strukturalno-termiczny, anomalie termiczne

  keywords: HDR technology, structural and thermal model, Karkonosze Pluton

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0061

2
 • Added value of $CO_{2}$ utilization and storage in $CO_{2}$-enhanced geothermal systems / Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Maciej Miecznik // W: ICCS&T 2019 : 17\textsuperscript{th} International Conference on Coal Science & Technology : 24–28 November 2019, Krakow, Poland : programme & abstract book. — [Kraków : Targi w Krakowie Ltd.], [2019]. — S. 130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza aspektów prawnych dla lokalizacji systemów $CO_{2}$-EGS w PolsceAnalysis of legal aspects for the location of $CO_{2}$-EGS systems in Poland / Barbara TOMASZEWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK, Anna CHMIELOWSKA, Paweł GŁADYSZ, Maciej Miecznik // W: VII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów = 7th Polish geothermal congress : 28–30 IX 2021 : [online] : book of extended abstracts / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-65874-04-7. — S. 85-86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/VII_OKG-Ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w_2021-END.pdf [2022-02-02]. — Bibliogr. s. 86. — Tekst pol.-ang. — Publikacja w j. angielskim: {https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/7th_Polish_Geothermal_Congress-Book_of_abstracts_2021-END.pdf} [2022-02-02]. — S. 74-75. –Bibliogr. s. 75

 • słowa kluczowe: regulacje prawne, geotermia, sekwestracja CO2, dwutlenek węgla, wspomagane systemy geotermalne

  keywords: CO2 sequestration, legal regulations, geothermal energy, EGS, enhanced geothermal system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza ekonomiczna niekonwencjonalnych systemów geotermalnych z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczymTechno-economic analysis of unconventional enhanced geothermal systems with carbon dioxide as working fluid / Paweł GŁADYSZ, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK, Maciej Miecznik, Anna CHMIELOWSKA // W: VII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów = 7th Polish geothermal congress : 28–30 IX 2021 : [online] : book of extended abstracts / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-65874-04-7. — S. 81-84. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/VII_OKG-Ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w_2021-END.pdf [2022-02-02]. — Bibliogr. s. 83-84. — Tekst pol.-ang. — Publikacja w j. angielskim: {https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/7th_Polish_Geothermal_Congress-Book_of_abstracts_2021-END.pdf} [2022-02-02]. — S. 70-73. – Bibliogr. s. 72

 • słowa kluczowe: CO2, analiza ekonomiczna, wspomagane systemy geotermalne, obieg Braytona

  keywords: CO2, EGS, enhanced geothermal system, economic assessment, Brayton cycle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza warunków hydrogeologicznych wspomagania modelem matematycznym jako podstawowy etap realizacji projektów inwestycyjnych w geotermiiAnalysis of hydrogeological conditions supported by mathematical modelling as the basic stage of investment projects in the field of geothermy / Barbara TOMASZEWSKA, Marta Dendys, Leszek PAJĄK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 471. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2018 z. XV Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow, s. 179–183. — Bibliogr. s. 182–183, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://biuletynpig.pl/resources/html/article/details?id=179344

  orcid iD
 • słowa kluczowe: geotermia, wody geotermalne, modelowanie matematyczne, projekty inwestycyjne

  keywords: mathematical modelling, geothermy, investment projects, thermal groundwaters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.4931

6
 • Analysis of the possibility of using $CO-{2}$ as a working fluid in unconventional geothermal systems in Poland / Leszek PAJĄK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Paweł GŁADYSZ // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/4%20Renewable%20Energy/Paj%C4%85k%20et%20al.pdf [2019-09-12]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 79-80. - Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Assessing the impact of water cooling on PV modules efficiency / Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Mirosław JANOWSKI, Leszek PAJĄK, Michał STEFANIUK, Jarosław KOTYZA, Paweł RECZEK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 10, art. no. 2414, s. 1-13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12-13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-12. - Artykuł jest rozszerzoną wersją artykułu zaprezentowanego na konferencji: 6th Scientific conference Renewable Energy Systems, Engineering, Technology, Innovation ICoRES 2019 : February 19-21 2019, Krynica, Poland. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/10/2414/pdf

  orcid iD
 • keywords: photovoltaic modules, cooling PV module, efficiency of PV module

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13102414

8
 • Assessment of possibilities of electricity production in flash geothermal system in PolandOcena możliwości wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu obiegów z separacją pary w polskich warunkach geotermalnych / Antoni BARBACKI, Leszek PAJĄK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 3, s. 17–29. — Bibliogr. s. 27–28, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2017.11.3/geom.2017.11.3.17.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: energia geotermalna, Polska, siłownie geotermalne, obieg z separacją pary, moc właściwa

  keywords: Poland, geothermal energy, geothermal power plant, flash cycle, specific power

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2017.11.3.17

9
 • Assessment of the effective variants leading to higher efficiency for the geothermal doublet, using numerical analysis-case study from Poland (Szczecin Trough) / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK, Paweł Ziółkowski, Janusz Badur // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 9 art. no. 2174, s. 1-20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/9/2174/pdf [2020-05-04]. — Bibliogr. s. 15-20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-01

  orcid iD
 • keywords: FDM, numerical modelling, Poland, geothermal energy, geothermal doublet, Szczecin Trough, TOUGH2, finite differences method, geothermal power potential

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13092174

10
 • Assessment of the possibility of the $CO_2$ use obtained from biomass burning as a working medium in enhanced geothermal systems / Leszek PAJĄK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Paweł GŁADYSZ, Maciej Miecznik // W: WGC 2020+1 [Dokument elektroniczny] : World Geothermal Congress 2020+1 : proceedings : Reykjavik, Iceland, March-October 2021 / International Geothermal Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [New Zealand : IGA], [2021]. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/papers/WGC/2020/31061.pdf [2021-08-30]. — Bibliogr. s. 4–5, Abstr.

 • keywords: biomass, geothermal, EGS, CO2 utilization by permanent storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • $CO_{2}$ enhanced geothermal system for heat and electricity production – process configuration analysis for central Poland / Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Maciej Miecznik // W: ECOS 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 32\textsuperscript{nd} international conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : Wrocław, Poland, 23–28 June 2019 / ed. by Wojciech Stanek, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-61506-51-5. — S. 4381–4397. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4395–4397, Abstr.. — W bazie Scopus zakres stron: 4417-4433

  orcid iD
 • keywords: geothermal energy, Organic Rankine Cycle, design optimisation, CO2 enhanced geothermal systems, supercritical CO2 power cycles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • $CO_2$-enhanced geothermal systems for climate neutral energy supply / Anna SOWIŻDŻAŁ, Paweł GŁADYSZ, [et al.], Anna CHMIELOWSKA, [et al.] Leszek PAJĄK, Lars A. Stenvik, Barbara TOMASZEWSKA // W: TCCS-11 [Dokument elektroniczny] : the 11\textsuperscript{th} international Trondheim $CO_2$ Capture, Transport and Storage conference : Trondheim 22\textsuperscript{nd}–23\textsuperscript{rd} June 2021 / eds. Nils A. Røkke, Hanna K. Knuutila. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Oslo : SINTEF Academic Press, cop. 2021. — (SINTEF Proceedings ; ISSN 2387-4287 ; 7). — e-ISBN: 978-82-536-1714-5. — S. 277–283. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.sintef.no/globalassets/project/tccs-11/tccs-11/sproceedings-no-7.pdf [2021-08-31]. — Bibliogr. s. 282–283, Abstr.

 • keywords: CO2 storage, environmental assessment, enhanced geothermal system, CO2 utilization, techno-economic assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Concentrate disposal obtained during desalination of geothermal water. The analysis of the effectiveness of its injecting into the deep geological system / L. PAJĄK, B. TOMASZEWSKA, W. Bujakowski, A. SZCZEPAŃSKI // W: 3\textsuperscript{rd} international conference on Desalination using membrane technology [Dokument elektroniczny] : 2–5 April 2017, Gran Canaria, Spain : programme booklet. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2017]. — S. [1] ID P1.45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakty dostępne po pobraniu aplikacji MEMDES 2017 na urządzenia mobilne. — L. Pająk, B. Tomaszewska - pierwsza afiliacja: Polish Academy of Sciences, Poland

 • keywords: geothermal water, injection, reverse osmosis, concentrate disposal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Conceptual model for geothermal reservoir suitable for Enhanced Geothermal Systems using $CO_{2}$ as a working fluid – central part of Poland / Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK, Paweł GŁADYSZ // W: EGC 2019 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress 2019 : Hague, 11–14 June 2019 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Brussels : EGEC, [2019]. — 1 Dysk Flash. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.

 • keywords: CO2, Poland, EGS, geothermal reservoir

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Development of Enhanced Geothermal Systems (EGS) technology using supercritical carbon dioxide as the working fluid - EnerGizerS project / Anna SOWIŻDŻAŁ, Trond Andresen, Maciej Miecznik, Bjørn S. Frengstad, Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Sigurd W. Løvseth, Maciej SZYMANEK, Anna CHMIELOWSKA // W: CPOTE 2022 [Dokument elektroniczny] : 7th international conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering : towards sustainable & decarbonized energy system : Warsaw, Poland, 20-23 September 2022 : conference proceedings / eds. Wojciech Stanek, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Department of Thermal Technology, 2022. — e-ISBN: 978-83-61506-55-3. — S. 1257–1267. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.s-conferences.eu/ftp/cpote/CPOTE_proceedings_19_10.pdf [2023-05-05]. — Bibliogr. s. 1266–1267, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: CO2 storage, enhanced geothermal system, CO2 utilization, CO2-EGS, EnerGizerS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • EnerGizerS – Enhanced Geothermal Systems (EGS) using supercritical carbon dioxide as a working medium in Polish and Norwegian conditions / Anna SOWIŻDŻAŁ, Trond Andresen, Maciej Miecznik, Bjørn S. Frengstad, Marcin Liszka, Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Anna CHMIELOWSKA, Barbara TOMASZEWSKA, Sigurd W. Løvseth, Lars A. Stenvik, Marcel Gawron // W: EGC 2022 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress : 17–21 October 2022, Berlin, Germany. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : EGC], [2022]. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/ww6kd [2022-11-09]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.

 • keywords: Poland, Norway, CO2-EGS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Energy and environmental analysis of disposing of concentrate by injecting it back into the deep geological formation / B. TOMASZEWSKA, L. PAJĄK, G. Hołojuch // W: Desalination for the environment: clean water and energy : 22–26 May 2016, Rome, Italy : abstracts / European Desalination Society. — [Italy : s. n.], [2016]. — S. 106–107. — B. Tomaszewska, L. Pająk - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: borehole, injection, concentrate disposing, inland water treatment processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Energy and environmental analysis of disposing of concentrate by injecting it back into the deep geological formation / Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK, Grażyna Hołojuch // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2017 vol. 69, s. 316–321. — Bibliogr. s. 321, Abstr.. — B. Tomaszewska, L. Pająk - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

  orcid iD
 • keywords: desalination, geothermal system, injection, concentrate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2017.0657

21
 • Energy and environmental aspects assesment of the use of water/water and brine/water heat pumps for heating single-family house / L. PAJĄK, B. TOMASZEWSKA // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 57–58. — L. Pająk, B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Science

 • keywords: heating, brine/water heat pump, flat ground heat exchanger, heat pomp, water/water heat pomp

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Finite element modeling of geothermal source of heat pump in long-term operation / Elżbieta HAŁAJ, Leszek PAJĄK, Bartosz PAPIERNIK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 6 art. no. 1341, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-13. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/6/1341/pdf

  orcid iD
 • keywords: borehole heat exchanger, finite element modelling, ground source heat pump, FEFLOW, BHE, small scale thermal energy storage, thermal imbalance of ground source

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13061341

24
 • Geological and thermodynamic analysis of low enthaply geothermal resources to electricity generation using ORC and Kalina Cycle technology / Michał KACZMARCZYK, Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 6 art. no. 1335, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-13. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/6/1335/pdf

  orcid iD
 • keywords: geothermal water, electricity generation, geological conditions, geothermal resources, Organic Rankine Cycle, Kalina cycle

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13061335

25
 • Geological conditions for location of unconventional geothermal systems using $CO_{2}$ from the combustion of biomass as a working fluid in Poland / Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK, Paweł GŁADYSZ // W: IcoRES'19 [Dokument elektroniczny] : 6'th international scientific conference Renewable Energy Sources : 12–14 June [2019], Krynica, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : University of Agriculture], [2019]. — S. [49]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://renewenergy.pl/BoA19.pdf [2019-09-20]

 • keywords: CO2, Poland, geothermal energy, EGS, enhanced geothermal system, geological condition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: