Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Pająk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6341-9218

ResearcherID: E-4299-2012

Scopus: 35771379200

PBN: 900603

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • Added value of $CO_{2}$ utilization and storage in $CO_{2}$-enhanced geothermal systems / Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Maciej Miecznik // W: ICCS&T 2019 : 17\textsuperscript{th} International Conference on Coal Science & Technology : 24–28 November 2019, Krakow, Poland : programme & abstract book. — [Kraków : Targi w Krakowie Ltd.], [2019]. — S. 130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza warunków hydrogeologicznych wspomagania modelem matematycznym jako podstawowy etap realizacji projektów inwestycyjnych w geotermiiAnalysis of hydrogeological conditions supported by mathematical modelling as the basic stage of investment projects in the field of geothermy / Barbara TOMASZEWSKA, Marta Dendys, Leszek PAJĄK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 471. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2018 z. XV Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow, s. 179–183. — Bibliogr. s. 182–183, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://biuletynpig.pl/resources/html/article/details?id=179344

 • słowa kluczowe: geotermia, wody geotermalne, modelowanie matematyczne, projekty inwestycyjne

  keywords: mathematical modelling, geothermy, investment projects, thermal groundwaters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.4931

3
 • Analysis of the possibility of using $CO-{2}$ as a working fluid in unconventional geothermal systems in Poland / Leszek PAJĄK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Paweł GŁADYSZ // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/4%20Renewable%20Energy/Paj%C4%85k%20et%20al.pdf [2019-09-12]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 79-80. - Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Assessment of possibilities of electricity production in flash geothermal system in PolandOcena możliwości wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu obiegów z separacją pary w polskich warunkach geotermalnych / Antoni BARBACKI, Leszek PAJĄK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 3, s. 17–29. — Bibliogr. s. 27–28, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/WYanLb

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, Polska, siłownie geotermalne, obieg z separacją pary, moc właściwa

  keywords: Poland, geothermal energy, geothermal power plant, flash cycle, specific power

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2017.11.3.17

5
 • A structural-thermal model of the Karkonosze Pluton (Sudetes Mountains, SW Poland) for hot dry rock (HDR) geothermal useModel strukturalno-termiczny plutonu Karkonoszy (Sudety, Polska SW) w kontekście technologii wykorzystania ciepła gorących suchych skał (HDR) / Wiesław Bujakowski, Antoni BARBACKI, Maciej Miecznik, Leszek PAJĄK, Robert Skrzypczak // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 917–935. — Bibliogr. s. 933–935

 • słowa kluczowe: technologia HDR, Karkonosze, model strukturalno-termiczny, anomalie termiczne

  keywords: HDR technology, Karkonosze Pluton - Poland, structural and thermal model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0061

6
 • $CO_{2}$ enhanced geothermal system for heat and electricity production – process configuration analysis for central Poland / Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Maciej Miecznik // W: ECOS 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 32\textsuperscript{nd} international conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : Wrocław, Poland, 23–28 June 2019 / ed. by Wojciech Stanek, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-61506-51-5. — S. 4381–4397. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4395–4397, Abstr.

 • keywords: geothermal energy, organic rankine cycle, design optimisation, CO2 enhanced geothermal systems, supercritical CO2 power cycles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Concentrate disposal obtained during desalination of geothermal water. The analysis of the effectiveness of its injecting into the deep geological system / L. PAJĄK, B. TOMASZEWSKA, W. Bujakowski, A. SZCZEPAŃSKI // W: 3\textsuperscript{rd} international conference on Desalination using membrane technology [Dokument elektroniczny] : 2–5 April 2017, Gran Canaria, Spain : programme booklet. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2017]. — S. [1] ID P1.45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakty dostępne po pobraniu aplikacji MEMDES 2017 na urządzenia mobilne. — L. Pająk, B. Tomaszewska - pierwsza afiliacja: Polish Academy of Sciences, Poland

 • keywords: geothermal water, injection, reverse osmosis, concentrate disposal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Conceptual model for geothermal reservoir suitable for Enhanced Geothermal Systems using $CO_{2}$ as a working fluid – central part of Poland / Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK, Paweł GŁADYSZ // W: EGC 2019 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress 2019 : Hague, 11–14 June 2019 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Brussels : EGEC, [2019]. — 1 Dysk Flash. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.

 • keywords: CO2, Poland, EGS, geothermal reservoir

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Energy and environmental analysis of disposing of concentrate by injecting it back into the deep geological formation / B. TOMASZEWSKA, L. PAJĄK, G. Hołojuch // W: Desalination for the environment: clean water and energy : 22–26 May 2016, Rome, Italy : abstracts / European Desalination Society. — [Italy : s. n.], [2016]. — S. 106–107. — B. Tomaszewska, L. Pająk - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: borehole, injection, concentrate disposing, inland water treatment processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Energy and environmental analysis of disposing of concentrate by injecting it back into the deep geological formation / Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK, Grażyna Hołojuch // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2017 vol. 69, s. 316–321. — Bibliogr. s. 321, Abstr.. — B. Tomaszewska, L. Pająk - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: desalination, geothermal system, injection, concentrate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2017.0657

11
 • Energy and environmental aspects assesment of the use of water/water and brine/water heat pumps for heating single-family house / L. PAJĄK, B. TOMASZEWSKA // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 57–58. — L. Pająk, B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Science

 • keywords: heating, brine/water heat pump, flat ground heat exchanger, heat pomp, water/water heat pomp

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Geological conditions for location of unconventional geothermal systems using $CO_{2}$ from the combustion of biomass as a working fluid in Poland / Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK, Paweł GŁADYSZ // W: IcoRES'19 [Dokument elektroniczny] : 6'th international scientific conference Renewable Energy Sources : 12–14 June [2019], Krynica, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : University of Agriculture], [2019]. — S. [49]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://renewenergy.pl/BoA19.pdf [2019-09-20]

 • keywords: CO2, Poland, geothermal energy, Enhanced Geothermal System, geological condition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Low-enthalpy geothermal energy as a source of energy and integrated freshwater production in inland areas: technological and economic feasibility / Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK, Jochen Bundschuh, Wiesław Bujakowski // Desalination ; ISSN 0011-9164. — 2018 vol. 435, s. 35–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-19. — B. Tomaszewska, L. Pająk - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences. — tekst: https://goo.gl/praS6h

 • keywords: energy, geothermal energy, emission, desalination, injection, concentrate disposal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.desal.2017.12.032

14
15
 • Ocena możliwości akumulacji ciepła w rozległych systemach przesyłowych współpracujących z hybrydowymi źródłami wykorzystującymi zasoby energii odnawialnejEvaluation of heat storage possibility in large transmission systems cooperating with hybrid sources applying renewable energy resources / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2013 t. 44 nr 7, s. 267–273. — Bibliogr. s. 273, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: energia odnawialna, ciepłownictwo, hybrydowe systemy energetyczne, akumulacja ciepła, straty ciepła, sterowanie mocą dostarczoną, modelowanie matematyczne

  keywords: mathematical modeling, renewable energy, energy storage, heating, hybrid energy systems, power control, energy losses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie TarnowaFeasibility assessment of utilizing geothermal energy in Tarnow area / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI, Bartłomiej Radomski // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2014 t. 45 nr 12, s. 453–456. — Bibliogr. s. 456, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geotermia, ciepłownictwo, OZE, balneologia

  keywords: geothermal energy, district heating, RES, balneology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena zapotrzebowania na moc cieplną i wymaganą temperaturę nośnika ciepła w instalacji wodnego topnienia śniegu i odladzania powierzchni estakad w polskich warunkach klimatycznychEstimation of demand for heat and required temperature of heat carrier in installation of water snow melting and de-icing of flyover surfaces in Polish climatic conditions / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2015 t. 46 nr 8, s. 315–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wymiana ciepła, zimowe utrzymanie dróg, odladzanie

  keywords: heat exchange, winter road maintenance, de-icing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2015.8.6

18
19
 • Optymalizacja warunków pracy dubletu geotermalnego w rejonie Kalisza przy zastosowaniu modelowania numerycznegoOptimization of working conditions for the geothermal doublet in the Kalisz area using numerical modeling / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-07]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-07]. — S. 54. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, energia geotermalna, jura dolna, Kalisz

  keywords: numerical modelling, geothermal energy, lower Jurassic, Kalisz

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Porównanie cen zakupu ciepła pochodzącego z geotermii i konwencjonalnych nośników energii w latach 2007–2018Comparison of the purchase price of heat origin by geothermal and conventional energy carriers in 2007–2018 / Leszek PAJĄK, Wiesław Bujakowski // Instal : teoria i praktyka w instalacjach ; ISSN 1640-8160. — 2018 nr 12, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10. — L. Pająk - dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

 • słowa kluczowe: geotermia, ciepłownictwo, taryfy rozliczeniowe, cena ciepła, zmiany cen w czasie

  keywords: geothermal energy, heating, energy price, billing rates, price changes over time

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Porównanie efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania pompy ciepła typu woda/woda i solanka/woda do ogrzewania domu jednorodzinnegoComparison of energy, economic and environmental impacts of the use of water/water and brine/water heat pumps for heating single-family house / Leszek PAJĄK, Barbara TOMASZEWSKA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2016 t. 47 nr 4, s. 152–157. — Bibliogr. s. 157, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: efektywność energetyczna, ogrzewanie, pompy ciepła woda/woda, pompy ciepła solanka/woda, płaski gruntowy wymiennik ciepła

  keywords: energy efficiency, heat pump, heating and air conditioning of buildings, brine/water heat pump, flat ground heat exchanger, water/water heat pomp

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15599/9.2016.4.5

22
 • Preliminary assessment of an integrated biomass-fired CHP plant with $CO_{2}$ capture and enhanced geothermal system – Poland case study / Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Maciej Miecznik, Maciej Hacaga // W: ECOS 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 32\textsuperscript{nd} international conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : Wrocław, Poland, 23–28 June 2019 / ed. by Wojciech Stanek, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-61506-51-5. — S. 4359–4379. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4375–4379, Abstr.

 • keywords: biomass, CO2 capture, combined heat and power, utilization and storage, CO2 enhanced geothermal systems, supercritucal CO2 power cycles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Reinjection of cooled water back into a reservoir / Leszek PAJĄK, Barbara TOMASZEWSKA // W: Geothermal water management / eds. Jochen Bundschuh, Barbara Tomaszewska. — Boca Raton [etc] : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2018. — (Sustainable Water Developments : Resources, Management, Treatment, Efficiency and Reuse ; ISSN 2373-7506 ; vol. 6). — ISBN: 978-1-138-02721-3 ; e-ISBN: 978-1-315-73497-2. — S. 31–39. — Bibliogr. s. 39. — B. Tomaszewska – dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences. — Afiliacja autora - L. Pająka potwierdzona erratą z wydawnictwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Study to national activities and funding opportunities of furthering education programs for unemployed academics in green jobs – preliminary results of the Erasmus+ project : abstract / Susanne Rahner, Ilona Winter, Michael Hartmann, Frank Wittig, Aleksandra Kasztelewicz, Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK, Marta Mraz, Stelian Nistor // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/Rahner.pdf [2018-05-09]. — Toż na CD-ROMie. — B. Tomaszewska, L. Pająk – dod. afiliacja: Mineral Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: