Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Pająk, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6341-9218

ResearcherID: E-4299-2012

Scopus: 35771379200

PBN: 900603

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Analiza warunków hydrogeologicznych wspomagania modelem matematycznym jako podstawowy etap realizacji projektów inwestycyjnych w geotermiiAnalysis of hydrogeological conditions supported by mathematical modelling as the basic stage of investment projects in the field of geothermy / Barbara TOMASZEWSKA, Marta Dendys, Leszek PAJĄK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 471. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2018 z. XV Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow, s. 179–183. — Bibliogr. s. 182–183, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://biuletynpig.pl/resources/html/article/details?id=179344

 • słowa kluczowe: geotermia, wody geotermalne, modelowanie matematyczne, projekty inwestycyjne

  keywords: mathematical modelling, geothermy, investment projects, thermal groundwaters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.4931

2
 • Assessment of possibilities of electricity production in flash geothermal system in PolandOcena możliwości wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu obiegów z separacją pary w polskich warunkach geotermalnych / Antoni BARBACKI, Leszek PAJĄK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 3, s. 17–29. — Bibliogr. s. 27–28, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/WYanLb

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, Polska, siłownie geotermalne, obieg z separacją pary, moc właściwa

  keywords: Poland, geothermal energy, geothermal power plant, flash cycle, specific power

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2017.11.3.17

3
 • A structural-thermal model of the Karkonosze Pluton (Sudetes Mountains, SW Poland) for hot dry rock (HDR) geothermal useModel strukturalno-termiczny plutonu Karkonoszy (Sudety, Polska SW) w kontekście technologii wykorzystania ciepła gorących suchych skał (HDR) / Wiesław Bujakowski, Antoni BARBACKI, Maciej Miecznik, Leszek PAJĄK, Robert Skrzypczak // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 917–935. — Bibliogr. s. 933–935

 • słowa kluczowe: technologia HDR, Karkonosze, model strukturalno-termiczny, anomalie termiczne

  keywords: HDR technology, Karkonosze Pluton - Poland, structural and thermal model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0061

4
 • Concentrate disposal obtained during desalination of geothermal water. The analysis of the effectiveness of its injecting into the deep geological system / L. PAJĄK, B. TOMASZEWSKA, W. Bujakowski, A. SZCZEPAŃSKI // W: 3\textsuperscript{rd} international conference on Desalination using membrane technology [Dokument elektroniczny] : 2–5 April 2017, Gran Canaria, Spain : programme booklet. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2017]. — S. [1] ID P1.45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakty dostępne po pobraniu aplikacji MEMDES 2017 na urządzenia mobilne. — L. Pająk, B. Tomaszewska - pierwsza afiliacja: Polish Academy of Sciences, Poland

 • keywords: geothermal water, injection, reverse osmosis, concentrate disposal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Energy and environmental analysis of disposing of concentrate by injecting it back into the deep geological formation / B. TOMASZEWSKA, L. PAJĄK, G. Hołojuch // W: Desalination for the environment: clean water and energy : 22–26 May 2016, Rome, Italy : abstracts / European Desalination Society. — [Italy : s. n.], [2016]. — S. 106–107. — B. Tomaszewska, L. Pająk - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: borehole, injection, concentrate disposing, inland water treatment processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Energy and environmental analysis of disposing of concentrate by injecting it back into the deep geological formation / Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK, Grażyna Hołojuch // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2017 vol. 69, s. 316–321. — Bibliogr. s. 321, Abstr.. — B. Tomaszewska, L. Pająk - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: desalination, geothermal system, injection, concentrate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2017.0657

7
 • Energy and environmental aspects assesment of the use of water/water and brine/water heat pumps for heating single-family house / L. PAJĄK, B. TOMASZEWSKA // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 57–58. — L. Pająk, B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Science

 • keywords: heating, brine/water heat pump, flat ground heat exchanger, heat pomp, water/water heat pomp

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Low-enthalpy geothermal energy as a source of energy and integrated freshwater production in inland areas: technological and economic feasibility / Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK, Jochen Bundschuh, Wiesław Bujakowski // Desalination ; ISSN 0011-9164. — 2018 vol. 435, s. 35–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-19. — B. Tomaszewska, L. Pająk - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences. — tekst: https://goo.gl/praS6h

 • keywords: energy, geothermal energy, emission, desalination, injection, concentrate disposal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.desal.2017.12.032

9
10
 • Ocena możliwości akumulacji ciepła w rozległych systemach przesyłowych współpracujących z hybrydowymi źródłami wykorzystującymi zasoby energii odnawialnejEvaluation of heat storage possibility in large transmission systems cooperating with hybrid sources applying renewable energy resources / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2013 t. 44 nr 7, s. 267–273. — Bibliogr. s. 273, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: energia odnawialna, ciepłownictwo, hybrydowe systemy energetyczne, akumulacja ciepła, straty ciepła, sterowanie mocą dostarczoną, modelowanie matematyczne

  keywords: mathematical modeling, renewable energy, energy storage, heating, hybrid energy systems, power control, energy losses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie TarnowaFeasibility assessment of utilizing geothermal energy in Tarnow area / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI, Bartłomiej Radomski // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2014 t. 45 nr 12, s. 453–456. — Bibliogr. s. 456, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geotermia, ciepłownictwo, OZE, balneologia

  keywords: geothermal energy, district heating, RES, balneology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena zapotrzebowania na moc cieplną i wymaganą temperaturę nośnika ciepła w instalacji wodnego topnienia śniegu i odladzania powierzchni estakad w polskich warunkach klimatycznychEstimation of demand for heat and required temperature of heat carrier in installation of water snow melting and de-icing of flyover surfaces in Polish climatic conditions / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2015 t. 46 nr 8, s. 315–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wymiana ciepła, zimowe utrzymanie dróg, odladzanie

  keywords: heat exchange, winter road maintenance, de-icing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2015.8.6

13
14
 • Optymalizacja warunków pracy dubletu geotermalnego w rejonie Kalisza przy zastosowaniu modelowania numerycznegoOptimization of working conditions for the geothermal doublet in the Kalisz area using numerical modeling / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-07]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-07]. — S. 54. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, energia geotermalna, jura dolna, Kalisz

  keywords: numerical modelling, geothermal energy, lower Jurassic, Kalisz

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Porównanie cen zakupu ciepła pochodzącego z geotermii i konwencjonalnych nośników energii w latach 2007–2018Comparison of the purchase price of heat origin by geothermal and conventional energy carriers in 2007–2018 / Leszek PAJĄK, Wiesław Bujakowski // Instal : teoria i praktyka w instalacjach ; ISSN 1640-8160. — 2018 nr 12, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10. — L. Pająk - dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

 • słowa kluczowe: geotermia, ciepłownictwo, taryfy rozliczeniowe, cena ciepła, zmiany cen w czasie

  keywords: geothermal energy, heating, energy price, billing rates, price changes over time

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Porównanie efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania pompy ciepła typu woda/woda i solanka/woda do ogrzewania domu jednorodzinnegoComparison of energy, economic and environmental impacts of the use of water/water and brine/water heat pumps for heating single-family house / Leszek PAJĄK, Barbara TOMASZEWSKA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2016 t. 47 nr 4, s. 152–157. — Bibliogr. s. 157, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: efektywność energetyczna, ogrzewanie, pompy ciepła woda/woda, pompy ciepła solanka/woda, płaski gruntowy wymiennik ciepła

  keywords: energy efficiency, heat pump, heating and air conditioning of buildings, brine/water heat pump, flat ground heat exchanger, water/water heat pomp

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15599/9.2016.4.5

17
18
 • Reinjection of cooled water back into a reservoir / Leszek PAJĄK, Barbara TOMASZEWSKA // W: Geothermal water management / eds. Jochen Bundschuh, Barbara Tomaszewska. — Boca Raton [etc] : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2018. — (Sustainable Water Developments : Resources, Management, Treatment, Efficiency and Reuse ; ISSN 2373-7506 ; vol. 6). — ISBN: 978-1-138-02721-3 ; e-ISBN: 978-1-315-73497-2. — S. 31–39. — Bibliogr. s. 39. — B. Tomaszewska – dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences. — Afiliacja autora - L. Pająka potwierdzona erratą z wydawnictwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Study to national activities and funding opportunities of furthering education programs for unemployed academics in green jobs – preliminary results of the Erasmus+ project : abstract / Susanne Rahner, Ilona Winter, Michael Hartmann, Frank Wittig, Aleksandra Kasztelewicz, Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK, Marta Mraz, Stelian Nistor // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : s. n.], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/Rahner.pdf [2018-05-09]. — Toż na CD-ROMie. — B. Tomaszewska, L. Pająk – dod. afiliacja: Mineral Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The analysis of main aspects during injecting of retentate into the deep geological systems / B. TOMASZEWSKA, L. PAJĄK // W: IWA reuse 2017 [Dokument elektroniczny] : 11th IWA international conference on Water reclamation and reuse : July 23–27, 2017, Long Beach, [USA]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2017]. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/aEo7QJ [2017-10-12]. — Bibliogr. s. [7–8], Abstr.. — Dod. afiliacja autorów: Polish Academy of Sciences

 • keywords: energy, emission, desalination, injection, retentate disposal, deep geological stricture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The analysis of the desalination of geothermal water to obtain high quality permeate useful as a network water in a district heating system / B. TOMASZEWSKA, L. PAJĄK, G. Holojuch, M. Balcer // W: 3\textsuperscript{rd} international conference on Desalination using membrane technology [Dokument elektroniczny] : 2–5 April 2017, Gran Canaria, Spain : programme booklet. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2017]. — S. [1] ID P2.45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakty dostępne po pobraniu aplikacji MEMDES 2017 na urządzenia mobilne. — B. Tomaszewska, L. Pająk - pierwsza afiliacja: Polish Academy of Sciences, Poland

 • keywords: reverse osmosis, geothermal water desalination, district heating system, network water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The application of numerical modeling to geothermal investments / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Leszek PAJĄK, Bartosz PAPIERNIK, Michał MICHNA // Computer Assisted Methods in Engineering and Science ; ISSN 2299-3649. — Tytuł poprz.: Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences ; ISSN: 1232-308X. — 2015 vol. 22, s. 385–396. — Bibliogr. s. 395–396

 • keywords: numerical modeling, geothermal investments, geothermal heating plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The influence of variability of calculation grids on the results of numerical modeling of geothermal doublets - an example from the Choszczno area, north-western Poland / A. WACHOWICZ-PYZIK, A. SOWIŻDŻAŁ, L. PAJĄK // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-868-4. — S. 26

 • keywords: numerical modeling, geothermal doublet, geothermics, finite-differences method (MRS), TOUGH2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The influence of variability of calculation grids on the results of numerical modeling of geothermal doublets - an example from the Choszczno area, north-western Poland / A. WACHOWICZ-PYZIK, A. SOWIŻDŻAŁ, L. PAJĄK // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2016 vol. 745 art. no. 032021, s. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-21. — 7th European Thermal-Sciences Conference (Eurotherm2016) : 19–23 June 2016, Krakow, Poland. — tekst: https://goo.gl/RzDozC

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1742-6596/745/3/032021

25
 • The use of numerical modeling for geothermal investments / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Leszek PAJĄK, Bartosz PAPIERNIK, Michał MICHNA // W: NHT 2015 : Numerical Heat Transfer 2015 – Eurotherm seminar no. 109 : 27-30 September, 2015, Warsaw, Poland : book of abstracts / ed. by: Andrzej J. Nowak, Jerzy Banaszek, Božidar Šarler ; Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, Institute of Heat Engineering. Warsaw University of Technology. — Gliwice–Warsaw : ITT, SUT, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61506-29-4. — S. 145-146. — Bibliogr. s. 146. — Toż na dołączonym dysku Flash. — S. 407–408

 • keywords: numerical modeling, geothermal investments, geothermal heating plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu: