Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Opyrchał, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7585-843X połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-3052-2014

Scopus: 6508096029

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • Analiza przydatności modelu EDF dla celów monitoringu odkształceń elementów zapory Solina[Evaluate the usefulness of the EDF model in monitoring the elements of the Solina Dam] / Leszek OPYRCHAŁ, Aleksandra BĄK // W: „Nauka dla środowiska przyrodniczego” [Dokument elektroniczny] : IV ogólnopolska konferencja młodych naukowców w Poznaniu : Poznań, 23–25 kwietnia 2015 r. : książka abstraktów / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 86–87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: EDF, modelowanie odkształceń, odkształcenia zapór

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza przydatności modelu EDF dla celów monitoringu odkształceń elementów zapory Solina[Evaluate the usefulness of the EDF model for monitoring parts of the Solina dam] / Aleksandra BĄK, Leszek OPYRCHAŁ // W: Nauka dla środowiska [Dokument elektroniczny], T. 1 / red. nauk. Tomasz Cłapa, Emil Mariusz Szymański. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zgorzelec : GSP, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-938446-9-2. — S. 109–118. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 117, Abstr., Summ.. — Publikacja z IV ogólnopolskiej konferencji młodych naukowców "Nauka dla środowiska przyrodniczego" : [Poznań, 23–25 kwietnia 2015 r.]

 • słowa kluczowe: modelowanie, zapora Solina, EDF, odkształcenia zapór

  keywords: modelling, EDF, Solina Dam, dam displacements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wyników pomiarów kontrolnych realizowanych na zaporze BeskoAnalysis of the results of control measurements performed on the Besko dam / Magdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1124–1133. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1133, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pomiary kontrolne, zapora, szczelinomierz, periodogram

  keywords: dam, periodogram, feeler gauge, control measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza zmiany trendu poziomu zwierciadła wody w zaporze ziemnej w PieczyskachTrend change analysis of the water level in the Pieczyska Dam / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Monika ŁĄGIEWKA // W: Zapory – bezpieczeństwo i kierunki rozwoju / pod red. Jana Wintera, Anny Kosik, Andrzeja Wity. — Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — (Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej). — ISBN: 978-83-61102-81-6. — S. 142–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis and new method interpretation of control measurements performed on hydrotechnical facilities : [abstract] / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: ICEEC 2014 : 5\textsuperscript{th} International Chemical and Environmental Engineering Conference : 27–29 November 2014, Kuala Lumpur, Malaysia : abstract book. — [Kuala Lumpur : World Academy of Research and Publication], [2014]. — S. 41. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie: ID ICEEC-60, s. 7-11. - Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis and new method interpretation of control measurements performed on hydrotechnical facilities / M. WANAT, M. ŁĄGIEWKA, L. OPYRCHAŁ // International Journal of Chemical and Environmental Engineering ; ISSN 2078-0737. — 2014 vol. 5 no. 6, s. 349–352. — Bibliogr. s. 352, Abstr.

 • keywords: dam, periodogram, feeler gauge, control measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of mechanical effects of low- and high-frequency temperature changes in a massive concrete damAnaliza wpływu wolno- i szybkozmiennych pól temperatury na stan mechaniczny masywnej zapory betonowej / Aleksander Urbański, Leszek OPYRCHAŁ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 112 z. 24. Środowisko = Environment Engineering ; ISSN 1897-6336. — 2015 z. 2-Ś, s. 187–198. — Bibliogr. s. 197–198, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/e9Dz8d

 • słowa kluczowe: MES, efekty termo-mechaniczne, masywna zapora betonowa

  keywords: FEM, thermomechanical effects, massive concrete dam

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.15.235.4621

8
 • Awaria zapory w Pieczyskach na BrdzieFailure of the dam in Pieczyska on the Brda River / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2017 R. 77 nr 12, s. 407–408. — Bibliogr. s. 408. — XI Konferencja naukowo-techniczna Problemy hydrotechniki : 10–12 maja 2017 r., Wrocław

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Awaria zapory w Pieczyskach na rzece Brdzie[Damage of the dam in Pieczyska on the river Brda] / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH // W: Problemy hydrotechniki : XI konferencja naukowo-techniczna : 10–12 maja 2017, Świeradów-Zdrój : zeszyt streszczeń / Politechnika Wrocławska. Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. — [Polska : PW], [2017]. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badanie kierunku filtracji w zaporach ziemnych z wykorzystaniem metody iloczynu skalarnegoThe examination of the direction of filtration in earthen dams using the scalar product approach / L. OPYRCHAŁ, S. LACH // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [289]–300. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Budowle i urządzenia hydrotechniczne w systemie obrony Kamieńca Podolskiego[Hydraulic structure in the defence system of Kamieniec Podolski] / Leszek OPYRCHAŁ // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2014 R. 74 nr 3, s. 103–111. — Bibliogr. s. 110–111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Drezdeńskie plany Kamieńca PodolskiegoDrezden maps of the Kamieniec Podolski fortifications / Leszek OPYRCHAŁ, Aleksandra BĄK // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki ; ISSN 0023-5865. — 2016 t. 61 z. 1, s. 55–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Kamieniec Podolski, Johann Georg Starcke, Johann Georg Maximilian von Fürstenhoff, fortyfikacje, plany miast

  keywords: Kamianets-Podilskyi, Johann Georg Starcke, Johann Georg Maximilian von Fürstenhoff, fortifications, town plans

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Drukowane plany i grafiki oraz medale z wizerunkiem twierdzy Kamieniec Podolski[Printed plans, graphics and medals with the image of a fortress Kamieniec Podolski] / Leszek OPYRCHAŁ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 165, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0644). — Bibliogr. s. 159–[166]. — ISBN: 978-83-7464-841-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Funkcja niezawodności i czas bezawaryjnej pracy odpowiadający eksponencjalnej intensywności uszkodzeńThe reliability function and error free running time respective to the exponential failure rate / Leszek OPYRCHAŁ // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62 nr 3/I, s. 311–327. — Bibliogr. s. 326–327, Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-30

 • słowa kluczowe: funkcja niezawodności, czas bezawaryjnej pracy, intensywność uszkodzeń, funkcja eksponencjalna

  keywords: reliability function, error free running time, failure rate, exponential function

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2015.116

15
 • Funkcja niezawodności i czas bezawaryjnej pracy odpowiadający liniowej intensywności uszkodzeńThe reliability function and error free running time respective to the linear failure rate / Leszek OPYRCHAŁ // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 1, s. 173–182. — Bibliogr. s. 181–182, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: funkcja niezawodności, czas bezawaryjnej pracy, intensywność uszkodzeń

  keywords: reliability function, error free running time, failure rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.12

16
 • Funkcja niezawodności i czas bezawaryjnej pracy odpowiadający wykładniczej intensywności uszkodzeń na przykładzie niezawodności zapórThe reliability function and mean time to failure respective to the exponential failure rate on the example of dams reliability / Leszek OPYRCHAŁ, Aleksandra BĄK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2016 t. 33 z. 63 nr 3, s. 295–307. — Bibliogr. s. 306–307, Summ.

 • słowa kluczowe: funkcja niezawodności, czas bezawaryjnej pracy, niezawodność zapór, katastrofy zapór

  keywords: reliability function, dams reliability, dam disaster, meat time to failure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.213

17
18
 • Klasyfikacja wyników pomiarów wahadeł i pochyłomierzy zapory SolinaClassification of measurements of pendulums and clinometers of Solina dam / M. WANAT, T. Bruzda, L. OPYRCHAŁ // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Klasyfikacja wyników pomiarów wahadeł i pochyłomierzy zapory SolinaThe classification of measurement results of pendulums and inclinometers on the example of the Solina dam / M. WANAT, L. OPYRCHAŁ, T. BRUZDA // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [275]–288. — Bibliogr. s. 287–288, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Koncepcje analizy bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodęConcept of water supply system safety analysis / Janusz R. Rak, Leszek OPYRCHAŁ // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2009 t. 83 nr 11, s. 17–21. — Bibliogr. s. 21. — W publikacji błędnie podano nazwisko: Leszek Opychał

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Medale ilustrujące historię Kamieńca Podolskiego, Cz. 1Medals illustrating the history of Kamieniec Podolski, Pt. 1 / Leszek OPYRCHAŁ, Urszula Opyrchał // Biuletyn Numizmatyczny ; ISSN 0006-4017. — 2017 nr 4, s. 264–280. — Bibliogr. w formie przypisów. — L. Opyrchał - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nowe metody w interpretacji pomiarów kontrolnych wykonywanych na obiektach hydrotechnicznych : [streszczenie][New methods interpretations of control measurements performed on hydrotechnical facilities] / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: Bliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin : konferencja naukowo-techniczna połączona z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Jana Żelazo : Warszawa, 22 września 2014 roku / Katedra Inżynierii Wodnej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Obszary SIECI NATURA 2000 na zbiornikach wodnych w PolsceNATURE 2000 in the territory of water reservoirs in Poland / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Monika ŁĄGIEWKA // W: Polska inżynieria środowiska : prace, T. 2 / pod red. Marzenny R. Dudzińskiej, Artura Pawłowskiego. — Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2012. — (Monografia / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 100). — ISBN: 978-83-89293-17-6. — S. 317–321. — Bibliogr. s. 321, Abstr.. — Na okł. dod.: IV Kongres Inżynierii Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacji[An evaluation of sewage treatment plant in Żywiec after its expansion and modernization] / Stanisław LACH, Leszek OPYRCHAŁ // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2014 R. 74 nr 6, s. 217–221. — Bibliogr. s. 221

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacjiAn evaluation of sewage treatment plant in Żywiec after its expansion and modernization / L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. ŁĄGIEWKA // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [193]–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: