Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Majkut, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1341-8011 orcid iD

ResearcherID: B-2800-2012

Scopus: 14622923600

PBN: 5e709209878c28a04738ef32

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 133, z ogólnej liczby 134 publikacji Autora


1
2
3
4
 • Acoustical diagnostic of crack in a beam / MAJKUT Leszek // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2005 vol. 30 no. 2, s. 282. — The XIVth Conference on Acoustical and biomedical engineering 2005 : Zakopane, 1st – 5th of June, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Acoustical diagnostics of cracks in beam like structures / L. MAJKUT // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 1, s. 17–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Adaptacja metody „Nodalised beam” dla wibroizolacji narzędzi ręcznie prowadzonych[Adaptation of “Nodalised beam” method for vibroisolation of hand operating tools] / Leszek MAJKUT, Jerzy MICHALCZYK // W: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu : V [piąta] szkoła : Kraków–Krynica maj 2001 : referaty recenzowane. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2001. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 8391340082. — S. 187–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Adaptacja metody \emph {Nodalised Beam} dla wibroizolacji narzędzi ręcznie prowadzonychAdaptation of \emph {Nodalised Beam} method for vibroisolation of hand operating tools / Leszek MAJKUT, Jerzy MICHALCZYK // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2001 t. 20 z. 2, s. 211–224. — Bibliogr. s. 224, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Adaptacja metody „Nodalised Beam” dla wibroizolacji narzędzi ręcznie prowadzonych[Adaptation of “Nodalised beam” method for vibroisolation of hand operating tools] / Leszek MAJKUT, Jerzy MICHALCZYK // W: MARDiH'2003 [Dokument elektroniczny] : 6th conference on Active noise and vibration control methods : Cracow, May 7–9, 2003 / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics], [2003]. — 1 dysk optyczny. — Zawiera materiały konferencyjne za: 1993, 1995, 1997, 1999, 2001. — S. 187–194. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 194, Streszcz.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Akustyczna analiza modalna pomieszczeń 3D z wykorzystaniem metody rozwiązań fundamentalnych : [abstrakt][Acoustic modal analysis of 3D space using the method of fundamental solutions : abstract] / Leszek MAJKUT // W: WibroTech 2016 : XVIII konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XIII ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków, 9–10 czerwiec 2016 / Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska, Komitet Akustyki PAN. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analityczny opis mechanizmów z członami podatnymiAnalytical description of mechanism with flexible links / Hubert JAWOROWSKI, Leszek MAJKUT // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2001 t. 20 z. 3, s. 299–309. — Bibliogr. s. 309, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza drgań obiektu posadowionego na belce Eulera z przegubamiVibration analysis of object seated between arcitulated joints on Euler's beam / Leszek MAJKUT, Agnieszka OZGA // W: Structural acoustics and mechanics for environmental protection : [IX conference] : Kraków–Zakopane, April 5–7, 2000 / eds. Ryszard Panuszka, Jerzy Wiciak ; Polish Acoustical Society Dep.[artment] Cracow. — Cracow : PAS, 2000. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering ; vol. 9). — ISBN10: 83-909641-3-9. — S. 117–124. — Bibliogr. s. 124,Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza przenoszenia drgań materiałowych w układach wibroizolacjiAnalysis of vibrations transmission in complex vibration isolation systems / Jerzy MICHALCZYK, Leszek MAJKUT // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2004 R. 101 z. 5–M, s. 205–212. — Bibliogr. s. 211, Streszcz., Abstr.. — Wpływ wibracji na otoczenie : X konferencja naukowa / Politechnika Krakowska. Katedra Dynamiki Układów Materialnych ; Komitet Mechaniki PAN. Komisja Dynamiki Układów ; PAN Oddział w Krakowie. Komisja Mechaniki Stosowanej. — Kraków : Wydawnictwo PK im. Tadeusza Kościuszki, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Analiza teoretyczna zjawiska koincydencji i częstości krytycznych paneli akustycznychTheoretical analysis of coincidence phenomenon and critical frequency determination of acoustic isolation panels / Leszek MAJKUT // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2018 R. 19 nr 12 dod.: CD, s. 549–552. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 552. — tekst: http://ojs.inw-spatium.pl/index.php/Autobusy/article/view/580/513

  orcid iD
 • słowa kluczowe: modelowanie, izolacyjność akustyczna, koincydencja, częstotliwość krytyczna

  keywords: coincidence phenomenon, Kirchhoff-Love plate, Mindlin-Reissner plate, critical frequency

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24136/atest.2018.449

15
 • Analysis of wave effects in complex vibration isolation systemsAnaliza przenoszenia drgań materiałowych w układach wibroizolacji / Jerzy MICHALCZYK, Leszek MAJKUT // Archiwum Budowy Maszyn = The Archive of Mechanical Engineering ; ISSN 0004-0738. — 2003 vol. 50 no. 4, s. 363–385. — Bibliogr. s. 384, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania laboratoryjne prototypu stanowiska do wyznaczania właściwości akustycznych materiałów stosowanych w ochronie przeciwhałasowejLaboratory tests of the prototype stand to determine the acoustic properties of materials used in noise protection / Krzysztof KOSAŁA, Leszek MAJKUT, Ryszard OLSZEWSKI, Artur FLACH // W: Technologie XXI wieku - aktualne problemy i nowe wyzwania [Dokument elektroniczny], T. 1 / red. Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2020. — e-ISBN: 978-83-66489-41-7. — S. 7–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/501/Technologie%20XXI%20wieku%20%E2%80%93%20aktualne%20problemy%20i%20nowe%20wyzwania.%20Tom%201.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: izolacyjność akustyczna, przegrody dźwiękoizolacyjne, modelowanie własności akustycznych, obudowy dźwiękoizolacyjne, strata wtrącenia

  keywords: sound insulation, sound insulating enclosure, sound insulating baffles, insertion loss, modelling of acoustic properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania własności akustycznych obudowy dźwiękoizolacyjnej ze ściankami jedno i dwuwarstwowymi[Testing of the acoustic properties of a sound insulating enclosure with single and double-layer walls] / Krzysztof KOSAŁA, Ryszard OLSZEWSKI, Leszek MAJKUT, Artur FLACH // W: WibroTech 2019 : XX konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XV ogólnopolskie seminarium wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków-Zawiercie, 14–15 listopada 2019. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki], [2019]. — ISBN: 978-83-908774-6-4. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Classification of phase trajectory portraits in the process of recognition in the changes in the technical condition of monitored machines and constructionsKlasyfikacja obrazów trajektorii fazowych w procesie rozpoznawania zmian stanu monitorowanych maszyn i konstrukcji / Wojciech BATKO, Leszek MAJKUT // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2011 vol. 46 [no.] 3, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Classification of phase trajectory portraits in the process of recognition the changes in technical condition of monitored machines and constructionsKlasyfikacja obrazów trajektorii fazowych w procesie rozpoznawania zmian stanu monitorowanych maszyn i konstrukcji / W. BATKO, L. MAJKUT // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 757–762. — Bibliogr. s. 762. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: diagnostics, monitoring, foundry machines, phase trajectory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Comparison of three meshless methods in plane acoustic eigenanalysis / Marek PLUTA, Ryszard OLSZEWSKI, Leszek MAJKUT // W: 7th forum acusticum 2014 ; 61st open seminar on acoustics ; Polish Acoustical Society – Acoustical Society of Japan special session stream : Kraków, 7–12.09.2014 : book of abstracts and programme. — [Poland : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-836140228-2. — S. 274. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Crack detection in beam like structures. Pt. 1, Identification of crack locationDetekcja pęknięcia w elementach belkowych. Cz. 1. Identyfikacja miejsca pęknięcia / Leszek MAJKUT // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2008 nr 2, s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Crack detection in beam like structures. Pt. 1, Identification of crack location / Leszek MAJKUT // W: Diagnostics'2008 : IV international congress on Technical diagnostics : Diagnostics = Quality of Life Cycle : 09–12 September 2008, Olsztyn, Poland / University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Technical Sciences. Chair of Building, Exploitation of Vehicles and Machines, [et al.]. — [Olsztyn : UWM], [2008] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-927690-0-2. — S. 124. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie pt.: Crack detection in beam like structures. Pt. 1, Identification of crack location = Detekcja pęknięcia w elementach belkowych. Cz. 1, Identyfikacja miejsca pęknięcia. — S. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Summ., Streszcz. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Publikacje kongresowe)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Crack detection in beam like structures. Pt. 2, Quantification of crack depth / Leszek MAJKUT // W: Diagnostics'2008 : IV international congress on Technical diagnostics : Diagnostics = Quality of Life Cycle : 09–12 September 2008, Olsztyn, Poland / University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Technical Sciences. Chair of Building, Exploitation of Vehicles and Machines, [et al.]. — [Olsztyn : UWM], [2008] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-927690-0-2. — S. 125. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie pt.: Crack detection in beam like structures. Pt. 2, Quantification of crack depth = Detekcja pęknięcia w elementach belkowych. Cz. 2, Identyfikacja głębokości pęknięcia. — S. 21–24. — Bibliogr. s. 24, Summ., Streszcz. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Publikacje kongresowe)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Crack detection in beam like structures. Pt. 2, Quantification of crack depthDetekcja pęknięcia w elementach belkowych. Cz. 2. Identyfikacja głębokości pęknięcia / Leszek MAJKUT // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2008 nr 2, s. 21–24. — Bibliogr. s. 24, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Damage identification in prestressed structures using phase trajectories / Wojciech BATKO, Leszek MAJKUT // W: VI międzynarodowe seminarium Degradacji systemów technicznych : Liptowski Mikulasz, 11–14 kwietnia 2007 = 6\textsuperscript{th} international seminar on Technical system degradation problems / Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2007. — ISBN: 978-83-7204-648-2. — S. 154–157. — Bibliogr. s. 157, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: