Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Leszczyński, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7512-994X

ResearcherID: A-1110-2012

Scopus: 7101646050

PBN: 899016

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • A review of numerical methods for fractional variational equations / Tomasz Błaszczyk, Mariusz Ciesielski, Jacek LESZCZYŃSKI // W: Modelowanie matematyczne w fizyce i technice : [Częstochowa - Hucisko 2015 : konferencja] / red. nauk. Andrzej Grzybowski, Stanisław Kukla. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015. — ISBN: 978-83-65179-10-4. — S. 14–15. — Bibliogr. s. 15

 • keywords: numerical methods, fractional variational equations, fractional derivatives, fractional integrals

2
 • Direct methods in fractional variational calculus / Tomasz Błaszczyk, Jacek LESZCZYŃSKI // W: Mathematical modelling in physics and engineering / sci. eds. Andrzej Grzybowski, Stanisław Kukla. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. — ISBN: 978-83-65179-49-4. — S. 11–12. — Bibliogr. s. 12. — MMPE'16 : conference Mathematical Modelling in Physics and Engineering : [Częstochowa, 2016]

 • keywords: fractional derivatives, fractional variational calculus, direct methods

3
 • Electronic system for pulse energy storage / Bartłomiej Topa, Anna PLEWA, Jacek LESZCZYŃSKI // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2015 no. 9, s. 58. — Bibliogr. s. 58. — 5\textsuperscript{th} Polish forum Smart energy conversion & storage ; 14\textsuperscript{th} Symposium on Fast ionic conductors : 22–25.09.2015, Białka Tatrzańska

 • keywords: storage, microcontroller, pulse power energy, capacitor, battery

4
 • E-Moto AGH − power supply for an electric motorcycle / G. Ważny, S. Bednarczyk, K. Cichy, M. Majewski, J. LESZCZYŃSKI, J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. 37. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: Li-ion batteries, electric motorcycle, electromobility

5
 • Influence of production technology on magnetic properties of nanocrystalline stacked and block magnetic coresWpływ technologii produkcji na własności magnetyczne nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych oraz blokowych / Cezary Świeboda, Jacek LESZCZYŃSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 11, s. 281–285. — Bibliogr. s. 285, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: energetyka, rdzenie magnetyczne, materiały nanokrystaliczne

  keywords: power engineering, magnetic cores, nano structured materials

6
 • Koncepcja budowy modelu matematycznego dynamiki ruchu obiektu na bieżniConcept of mathematical model construction of dynamical motion of object in path / Jacek LESZCZYŃSKI, Tomasz Błaszczyk, Andrzej Szlęk, Lech Mikurenda, Marian Soiński // W: XX Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Uzbrojenie'2015 : problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia ; VIII Sympozjum Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP : zarządzanie sprzętem uzbrojenia i elektroniki w siłach zbrojnych RP : materiały konferencyjne : Jachranka, 8–1.06.2015 = XX-th International science-technology conference Armament'2015 : the issues of development, production and maintenance of weapon systems ; VIII-th Symposium of the Armament and Electronic Department of Inspectorate for Polish Armed Forces support : management of armament and electronic equipment in Polish Armed Forces : conference proceedings : Jachranka, 8-1.06.2015 / red. Ewa Szymanowska, Witalis Pawłowski ; Wojskowa Akademia Techniczna. — Zielonka : Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, [2015]. — Opis. częśc. wg okł.. — S. 78. — Pełny tekst na dołączonym dysku Flash. — S. 1–7.— Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6–7, Streszcz., Abstr. - Jacek Leszczyński - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: prawo, broń elektromagnetyczna, ilustracja matematyczna, ruch naddźwiękowy

  keywords: electromagnetic railgun, rule, mathematical illustration, hypersonic motion

7
 • Konstrukcja i funkcje demonstratora technologii przeznaczonego do odzysku energii odpadowej powietrza sprężonego i jej przemiany w energię elektryczną[The structure and functions of the technology demonstrator intended for the recovery of waste energy of compressed air and its conversion to electrical energy] / Jacek S. LESZCZYŃSKI, Miłosz Olszewski, Krzysztof Kastelik, Dominik Gryboś, Bartłomiej Tomasik, Ryszard Kamiński, Anna PLEWA, Paweł Mermer, Roman Rygał, Marian Soiński // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2016 nr 10, s. 80–82. — Bibliogr. s. 82. — Jacek S. Leszczyński, Miłosz Olszewski, Krzysztof Kastelik, Dominik Gryboś, Bartłomiej Tomasik, Ryszard Kamiński, Anna Plewa - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Labview based testing system for the aim of construction of energy efficient magnetic cores / Wojciech Pluta, Roman Rygał, Marian Soiński, Jacek LESZCZYŃSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 01039, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/02/e3sconf_ef2017_01039.pdf [2017-04-24]. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • LabView based testing system for the aim of construction of energy efficient magnetic cores / Wojciech Pluta, Roman Rygał, Marian Soiński, Jacek LESZCZYŃSKI // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 46

 • keywords: LabView, magnetic cores, magnetisation curve, core losses

10
 • Preface / Corina S. Drapaca, Stefan Hartmann, Jacek LESZCZYŃSKI, Sivabal Sivaloganathan, Wojciech Sumelka // Journal of Mechanics of Materials and Structures ; ISSN 1559-3959. — 2017 vol. 12 no. 1 spec. iss.: Coupled field problems and multiphase materials, s. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Simulation of mass balance behavior in a large-scale circulating fluidized bed reactor / Artur Błaszczuk, Anna Żyłka, Jacek LESZCZYŃSKI // Particuology ; ISSN 1674-2001. — 2016 vol. 25, s. 51–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-07-20. — tekst: http://goo.gl/W2w95p

 • keywords: sensitivity analysis, circulating fluidized bed, bed inventory mass, mass flow of solids, population mass balance model

12
 • Some harvesting system transforming energy wastes of compressed air into electricity / LESZCZYŃSKI J. S., Kastelik K., Kamiński R., Tomasiak B., Gryboś D., Olszewski M., PLEWA A., Mermer P., Rygal R., Soiński M. // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 68. — Bibliogr. s. 68

 • keywords: energy losses, energy harvesting device, pneumatic system

13
 • Some harvesting system transforming energy wastes of compressed air to electricity / Jacek S. LESZCZYŃSKI, Krzysztof Kastelik, Ryszard Kamiński, Bartłomiej Tomasiak, Dominik Gryboś, Miłosz Olszewski, Anna PLEWA, Paweł Mermer, Roman Rygal, Marian Soinski // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 01036, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/02/e3sconf_ef2017_01036.pdf [2017-04-07]. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Some remarks on metrological properties and production technology of current transformers made of nanocrystalline cores / Wojciech A. Pluta, Cezary Świeboda, Jacek S. LESZCZYŃSKI, Marian Soinski // Measurement ; ISSN 0263-2241. — 2017 vol. 97, s. 38–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-12. — tekst: https://goo.gl/aTN1JK

 • keywords: smart metering, current transformers, current transformer manufacturing, testing system, nanocrystalline magnetic cores

15
 • Sposób i urządzenie do przemiany energii odpadowej sprężonego gazu w energię elektryczną[The method and device for converting waste energy of compressed gas into electricity] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LESZCZYŃSKI Jacek, GRYBOŚ Dominik. — Int.Cl.: F02C 6/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422009 A1 ; Opubl. 2018-01-15. — Zgłosz. nr P.422009 z dn. 2017-06-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 2, s. 31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422009A1.pdf

 • słowa kluczowe: energia odpadowa, przemiana energii, gaz sprężony, urządzenie odzyskujące energię

  keywords: energy conversion, energy waste, energy loss, energy waste/loss, compressed gas, energy harvester

16
 • The applicability of nanocrystalline stacked and block cores for power electronics / Cezary Świeboda, Marian Soiński, Marcin Kwiecień, Wojciech Pluta, Jacek LESZCZYŃSKI // W: PCIM 2016 Europe : international exhibition and conference for Power electronics, intelligent motion, renewable energy and energy management : May 10–12, 2016, Nürnberg, Germany : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Berlin : VDE, [2016]. — ISBN: 978-3-8007-4186-1. — S. 1428–1433. — Bibliogr. s. 1432–1433, Abstr.. — tekst: http://ieeexplore-1ieee-1org-1000047to0eaa.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?arnumber=7499521

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • The applicability of nanocrystalline stacked cores for power electronics / Marian Soinski, Jacek LESZCZYŃSKI, Cezary Swieboda, Marcin Kwiecien // International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics ; ISSN 1383-5416. — 2015 vol. 38 iss. 2-3, s. 301–307. — Bibliogr. s. 306–307, Abstr.. — 13th International Workshop on 1&2 Dimensional Magnetic Measurement and Testing (2014)

 • keywords: energy conversion, power industry, magnetic cores, nano structured materials

18
 • Urządzenie do przetwarzania impulsowej energii grawitacyjnej na energię elektryczną[Device for transformation of pulse gravity energy to electric energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LESZCZYŃSKI Jacek, Burchan Agnieszka, CHALUSIAK Maciej, Grzegorzak Magdalena, Jerominek Tomasz, Kamiński Ryszard, Kastelik Krzysztof, PLEWA Anna, POLAK Katarzyna, Surowiec Małgorzata, Tomasik Bartłomiej, WALCZAK Katarzyna. — Int.Cl.: F03G 7/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414139 A1 ; Opubl. 2017-03-27. — Zgłosz. nr P.414139 z dn. 2015-09-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 7, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414139A1.pdf

 • słowa kluczowe: system odzysku energii, energia odpadowa, układ sprężonego powietrza, pneumatyka, prądnica wolnoobrotowa

  keywords: energy waste, energy harwester, compressed air system, pneumatics, low speed generator