Wykaz publikacji wybranego autora

Lesław Stryczniewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507266106

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 83, z ogólnej liczby 83 publikacji Autora


1
 • Acoustic climate prediction in industrial plants / Lesław STRYCZNIEWICZ ; European Acoustics Association (EEIG) // Acustica united with Acta Acustica ; ISSN 1436-7947. — 1996 vol. 82 suppl. 1, s. S169. — Bibliogr. s. S169. — Forum acusticum 1996 : Antwerpen, Belgium, 1–4 April, 1996 : proceedings

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Acoustics of a contemporary opera hall : [abstract] / J. ADAMCZYK, J. KOWAL, L. STRYCZNIEWICZ // W: 1\textsuperscript{st} IC-SCCE : 1st International Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering” : Athens, Greece 8–10 September, 2004 / ed. Demos T. Tsahalis. — [Patras : University of Patras. LFME: Laboratory of Fluid Mechanics and Energy], [2004]. — S. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Akustyka współcześnie budowanych obiektów sakralnych[Acoustic of contemporary built sacral objects] / Jan ADAMCZYK, Henryk ŁOPACZ, Lesław STRYCZNIEWICZ // W: IX Sympozjum reżyserii i inżynierii dźwięku {\it ISSET 2001} ; Nowości w technice audio i wideo : VIII sympozjum : Warszawa 18–20 października 2001 = 9th Symposium on Sound engineering and Tonmeistering ; New trends in audio and video technology : 8th symposium / red. materiałów: Andrzej Miśkiewicz i Tomira Rogala ; Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina ; Politechnika Warszawska. — Warszawa : Wydawnictwo AM im. Fryderyka Chopina, 2001. — Opis częśc. wg okł.. — S. 9–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza metod wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisjiAnalysis of methods for the determination of emission sound pressure level / Zbigniew ENGEL, Dariusz Pleban, Lesław STRYCZNIEWICZ // W: OSA 2001 : XLVIII Otwarte Seminarium z Akustyki = XLVIII Open Seminar on Acoustics : Wrocław–Polanica Zdrój, 11–14 września 2001 r.. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2001. — (Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej ; 93. Konferencje ; ISSN 0324-9344 ; 27). — S. 215–220. — Bibliogr. s. 220, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wpływu urządzeń wiertniczych na klimat wibroakustyczny środowiskaAnalysis of influence of drilling rigs on vibroacoustic climate of the environment / Tadeusz WSZOŁEK, Jan MACUDA, Wiesław WSZOŁEK, Lesław STRYCZNIEWICZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/2, s. 463–468. — Bibliogr. s. 468, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wibroakustyka, narzędzia wiercące

  keywords: cogget-bits, vibroacoustic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of the inverse method in the estimation of noise emission from industrial plants / STRYCZNIEWICZ Lesław // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 3, s. 789, [poz.] 75. — The 54-th Open Seminar on Acoustics OSA 2007 : [Rzeszów–Przemyśl, 10–14 września 2007 r. : abstracts] / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Application of the inverse method in the estimation of noise emission from industrial plants / Lesław STRYCZNIEWICZ // W: OSA 2007 [Dokument elektroniczny] : LIV Otwarte Seminatium z Akustyki : Rzeszów–Przemyśl, Poland, September 10–14. 2007 : materiały. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział etc.], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of the inversion method for the determination of partial acoustic powers of machines / Zbigniew ENGEL, Lesław STRYCZNIEWICZ, Janusz PIECHOWICZ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2003 vol. 28 no. 3, s. 221. — OSA 2003 : the fiftieth Open Seminar on Acoustics : Gliwice–Szczyrk, September 22–27, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Aspekty akustyczne prowadzenia drogi ekspresowej w strefie śródmiejskiej miast na przykładzie północnej obwodnicy Warszawy[Acoustic aspects of building an express road in the city area on the example of the northern ring-road in Warsaw] / Jan ADAMCZYK, Lesław STRYCZNIEWICZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2009 nr 6 dod. Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1–9.. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9. — Transcomp – international conference : computer systems aided science, industry and transport [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Streszczenia referatów W: Computer systems aided science, industry and transport : TRANSCOMP 2009 : 13th international conference : Zakopane, 30.XI.–3.XII.2009, Poland : conference proceedings / ed. Elżbieta Szychta ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engeenering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2009. — ISBN 978-83-7204-857-8. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania akustyczne ekranów drogowych[Acoustic research of traffic acoustic screens] / Jan ADAMCZYK, Lesław STRYCZNIEWICZ // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2000 [nr] 12, s. 18–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania doświadczalne drgań gruntu pochodzących od trakcji kolejowej[Experimental investigations of the ground vibration from railway tracks] / Tadeusz WSZOŁEK, Wiesław WSZOŁEK, Janusz PIECHOWICZ, Lesław STRYCZNIEWICZ // W: Materiały XXVII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 22. 02–27. 02. 1999 / red. Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, 1999. — ISBN10: 83-903127-9-4. — S. 249–254. — Bibliogr. s. 254

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania pól akustycznych wokół wybranych źródeł dźwięku[Research of acoustic fields around specified sound sources] / Lesław STRYCZNIEWICZ, Janusz PIECHOWICZ // W: WibroTech 2003 : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : AGH], 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 128–129. — Pełny tekst w: WibroTech 2003 [Dokument elektroniczny] : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : AGH], 2003. — S. 1–10. — Bibliogr. s. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania rozpływu energii akustycznej w układzie mechanicznym w warunkach przemysłowych[Experiences of distribution vibroacoustic energy in machines in industry] / Janusz PIECHOWICZ, Lesław STRYCZNIEWICZ // W: Materiały XXXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 27. 02–3. 03. 2006 / red. Materiałów Szkoły: Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, [2006]. — S. 159–164. — Bibliogr. s. 164

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania wibroakustyczne przenośnika wibracyjnego[The vibroacoustics studies of vibratory conveyer] / Janusz PIECHOWICZ, Lesław STRYCZNIEWICZ // W: Materiały XXXV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 26.02–2.03.2007 / red. mater. Szkoły: Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, 2007. — ISBN: 9788391974469. — S. 139–144. — Bibliogr. s. 144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania właściwości pól akustycznych wybranych maszyn w warunkach przemysłowych[Experience by the sound fields selection machines in industry] / Janusz PIECHOWICZ, Lesław STRYCZNIEWICZ // W: Materiały XXXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 27. 02–3. 03. 2006 / red. Materiałów Szkoły: Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, [2006]. — S. 153–158. — Bibliogr. s. 158

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Betonowe ekrany akustyczne[Concrete acoustic baffles] / Lesław STRYCZNIEWICZ // Budownictwo, Technologie, Architektura ; ISSN 1644-745X. — Tytuł poprz.: Polski Cement. — 2006 nr 2, s. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Determination of emission sound pressure levels using inversive method / Zbigniew ENGEL, Dariusz Pleban, Lesław STRYCZNIEWICZ // W: Noise control'01 : 12th [twelfth] international conference on Noise control : Kielce, September 24–26, 2001 : proceedings / eds. Zbigniew Engel, Danuta Augustyńska ; Central Institute for Labour Protection ; Department of Mechanics and Vibroacoustics of the University of Mining and Metallurgy. — Warszawa : [s. n.], 2001. — S. 293–298. — Bibliogr. s. 297–298, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Dyfrakcja na górnej krawędzi ekranów akustycznychDiffraction on the top edge of acoustic screen / Jan ADAMCZYK, Lesław STRYCZNIEWICZ // W: TransComp : komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu : V konferencja : Zakopane 5–7 grudnia 2001 roku / red. Zygmunt Strzyżakowski, Piotr Lesiak ; Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego. Wydział Transportu ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. Oddział Radom. — Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, [2001]. — Na k. tyt. dodatkowo: 50-lecie SITK – Oddział Radom. — ISBN10: 8372042349. — S. 421–426. — Bibliogr. s. 426, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ekologia akustyczna na obszarach leśnych[Acoustic ecology in forest areas] / Janusz PIECHOWICZ, Agnieszka OZGA, Dominik MLECZKO, Cezary KASPRZAK, Lesław STRYCZNIEWICZ. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, 2015. — 101 s.. — (Monografie Katedry Mechaniki i Wibroakustyki). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-61402-32-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ekrany akustyczne – panaceum?[Acoustic beffles – panacea?] / Jan ADAMCZYK, Lesław STRYCZNIEWICZ, Dorota Szałyga-Osypanka // Drogi : lądowe, powietrzne, wodne ; ISSN 1899-0150. — 2008 [nr] 9, s. 65–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ekrany akustyczne w analizach zagrożeń akustycznych środowiska[Noise barriers in the analysis of acoustic environmental hazards] / Lesław STRYCZNIEWICZ // W: Ochrona środowiska przed hałasem : ekrany w ochronie akustycznej środowiska : I seminarium : Kraków, 7–8 października 2013 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Batko, Witold Cioch, Paweł Pawlik. — Kraków : [s. n.], 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-24-4. — S. 109–113. — Bibliogr. s. 113, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Emisja hałasu dużych źródeł powierzchniowych na przykładzie huty surowcowej : streszczenie[Noise emission of big superficial source on the example of ironworks] / ZALEWSKI Janusz, STRYCZNIEWICZ Lesław, KARWACKI Jerzy // W: Materiały XXV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 24. 02–1. 03. 1997 / red. Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, 1997. — S. 253–257. — Bibliogr. s. 256–257

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Experience by the sound fields selection machines in industry / PIECHOWICZ Janusz, STRYCZNIEWICZ Lesław // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 1, s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Experiences of distribution vibroacoustic energy in machines in industry / PIECHOWICZ Janusz, STRYCZNIEWICZ Lesław // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 1, s. 147–148. — 34rd Winter School on Vibroacoustical hazards suppression : Ustroń, 27th February – 3rd March, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: