Wykaz publikacji wybranego autora

Lesław Lankosz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ktl, *Katedra Transportu Linowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analiza i ocena możliwości badań magnetycznych lin prowadniczych w miejscu ich zamocowaniaPotentials of magnetic testing of hoisting ropes at the fixing points / Andrzej TYTKO, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ, Marcin KOSZYK // W: Polski system bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych / kom. nauk.-programowy zeszytu: Józef Hansel [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WIMiR KTL. — Kraków : AGH KTL, 2003. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 31). — Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Zygmunta Kaweckiego. — S. 88–102. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aparatura do badań nieniszczących lin stalowo-gumowych i taśm przenośnikowych zbrojonych linkami stalowymiApparatus for non-destructive testing of rubber coated flat ropes and wire rope reinforced conveyor belts / Andrzej TYTKO, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2000 nr 5, s. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Summ.. — 29 [Dwudziesta dziewiąta] Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : 29 KKBN : Krynica 07–09 listopad 2000 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania lin kolei linowych w Polsce w świetle wymagań Unii EuropejskiejExploitation of steel wire ropes of the ropeways in Poland in depend on the EU standard / Lesław LANKOSZ // W: Výskum výroba a použitie ocel'ových lán : XII. medzinárodnú konferenciu : pri príležitosti 50. výročia založenia Technickej univerzity a Fakulty BERG v Košiciach : 28.–31. máj 2002 Podbanské – Vysoké Tatry / Katedra Logistiky a Výrobných Systémov F BERG v spolupráci s firmou Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG Dresden. — [Košice : TU. KLVS F BERG], [2002]. — S. 130–139. — Bibliogr. s. 139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania lin kolei linowych zgodnie z wymaganiami norm zharmonizowanych z Dyrektywą $2000/9$/ECRopeway testing in Poland in the light of UE requirements / Lesław LANKOSZ // W: Nowe akty prawne i normy techniczne związane z bezpieczeństwem kolei linowych i wyciągów narciarskich / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 24). — S. 132–145. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania lin stalowych kolei linowych zgodne z wymaganiami UETesting of wire ropes in cableway installations in accordance with the EU requirements / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ, Andrzej TYTKO // W: Bezpieczeństwo transportu linowego w obowiązującym prawie i normach technicznych : praca zbiorowa = Ropeway transport safety in current legislation and technical standards / pod red. Józefa Hansela ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2004. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 33). — S. 133–146. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania nieniszczące Kolei Linowej „Kasprowy Wierch”Non-destructive testing of the ropeway “Kasprowy Wierch” / Andrzej SKORUPA, Jerzy Andrzej Laszczyk, Lesław LANKOSZ // W: Wyniki prac naukowo-badawczych i badań eksploatacyjnych elementów urządzeń transportu linowego / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 26). — S. 90–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania nieniszczące lin w Polsce – regulacje prawne i akty normatywneVýskum ocel'ových lán v Pol'sku – predpisy a normy = Investigation of wire ropes in Poland – right and regulation / Lesław LANKOSZ // W: Výskum, výroba a použitie ocelových lán : XI. medzinárodná konferencia : 19–22. september 2000 Vysoké Tatry – Podbanské / Technická Univerzita v Košiciach. Katedra Logistiky a Výrobných Systémov Fakulta BERG. — [Košice : TU. KLVS F BERG], [2000]. — S. 143–145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania ruchowe układu do pomiaru prostoliniowości ciągów prowadników szybowychOperational tests of the system for guide line rectilinearity measurement / Józef KULECZKA, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ // W: System diagnostyczny do pomiaru prostoliniowości układów prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 21). — S. 83–96. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bezpieczeństwo eksploatacji lin odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych[Safety of operation of guy ropes of radio-tv masts] / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Roman Ciesielski, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Stanislaw WOLNY, Andrzej TYTKO, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 131 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 29). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Certyfikacja personelu wykonującego badania nieniszczące lin stalowych metodą magnetyczną zgodną z Pn-EN 473:2002NDT personnel certification procedure in accordance with the standard PN-EN 473:2002 / Józef HANSEL, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ, Szymon MOLSKI // W: Bezpieczeństwo transportu linowego w obowiązującym prawie i normach technicznych : praca zbiorowa = Ropeway transport safety in current legislation and technical standards / pod red. Józefa Hansela ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2004. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 33). — S. 121–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Głowica do badań magnetycznych obręczy kół pojazdów szynowych[Magnetic particle inspection head for rail-vehicle wheel rims] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: G01N 27/83. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 59521 Y1 ; Udziel. 2002-10-09 ; Opubl. 2003-02-28. — Zgłosz. nr W.109047 z dn. 1998-12-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL59521Y1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Magnetyczna metoda badania lin w miejscach ich zakończeń przy stożkach[Magnetic method of rope testing in place of its termination near stocket] / Lesław LANKOSZ // W: Nowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowego = New results of scientific-research works in the scope of rope transport / red. Józef Kuleczka. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 41). — W zeszycie zamieszczono prace prezentowane na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu ”Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego" pt. ”Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych", Kraków 26–27 czerwca 2007 r.. — S. 59–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Magnetyczna metoda badania lin w miejscach ich zakończeń przy stożkachMagnetic method of rope testing in place of socket terminations / Lesław LANKOSZ // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2008 č. 5 mimoriadne = spec. iss., s. 90–95. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 95, Streszcz.. — Abstrakt W: Výskum, výroba a použitie ocel'ových lán, dopravníkov a t'ažných zariadení 2008 = Investigation, production and use of steel ropes, conveyors and hoisting machines 2008 : zborník abstraktov = book of abstracts : 15.medzinárodnej konferencie = 15th international conference : 7.–10. október 2008 Vysoké Tatry – Podbanské / Technická univerzita v Košicach. Fakulta BERG. Ústav logistiky priemyslu a dopravy. — Košice : Technická univerzita. Fakulta BERG, 2008. — ISBN 978-80-553-0074-0. — S. 35 pt.: Magnetická metóda skúšania lana v mieste ukončenia okom. — W czasopiśmie pełne teksty powyższej konferencji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Magnetyczny przetwornik przemieszczeń opracowany do systemu diagnozowania prostoliniowości układów prowadzenia naczyń wyciągowychMagnetical displacement transducer designed for the system of diagnosing the conveyance guide rectilinearity / Lesław LANKOSZ // W: System diagnostyczny do pomiaru prostoliniowości układów prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 21). — S. 45–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Non-destructive testing of guy and suspension ropes / A. TYTKO, J. KWAŚNIEWSKI, L. LANKOSZ // W: Technical Meeting at the University of Mining and Metallurgy Kraków-Poland on The non-destructive testing of rope : September-1999 / ed. C. R. Chaplin ; Organisation Internationale pour L'etude de L'endurance des Cables ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Transportu Liniowego. — Kraków : University of Mining and Metallurgy, 1999. — Dod. ISBN10: 83-909287-9-5. — ISBN10: 0-7049-1183-3. — S. 63–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nowa metoda pomiaru prostoliniowości ciągów prowadniczych w szybach górniczychNew method of shaft guide line rectilinearity measurement in mine shafts / Józef KULECZKA, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ, Szymon MOLSKI // W: Nowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowego = New results of scientific-research works in the scope of rope transport / red. Józef Kuleczka. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 41). — W zeszycie zamieszczono prace prezentowane na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu ”Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego" pt. ”Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych", Kraków 26–27 czerwca 2007 r.. — S. 140–151. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nowe metody diagnozowania taśm przenośnikowych zbrojonych linkami stalowymiNew methods in diagnostic of belt conveyer with steel ropes / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ // W: Wybrane wyniki prac badawczych z zakresu bezpieczeństwa urządzeń transportu linowego / [red. Józef Kuleczka]. — Kraków : KTL AGH, 1999. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 13). — S. 80–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Procedury szkolenia personelu w zakresie badań magnetycznych lin stalowych zgodnie z EN 473[Procedures of staff education in the field of magnetic inspection of wire ropes in accordance with the standards EN 473] / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ // W: Koleje linowe i wyciągi narciarskie – aktualne problemy / kom. red. zesz. Józef Hansel, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2003. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 30). — S. 126–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • System szkoleń z zakresu badań magnetycznych lin wyciągowychTraining in the field of magnetic inspection of hoisting ropes / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ // W: Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Józefa Hansla ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WIMiR KTL. — Kraków : AGH KTL, 2003. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 32). — S. 174–188. — Bibliogr. s. 188, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Tor i aparatura pomiarowa do badań ruchowych układu do pomiaru prostoliniowości ciągów prowadników szybowychTrack and measuring apparatus for operational testing of the system for guide line rectilineariry measurement / Józef KULECZKA, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ // W: System diagnostyczny do pomiaru prostoliniowości układów prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef Hansel ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 21). — S. 72–82. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Urządzenie do badania górniczych lin wyrównawczych stalowo-gumowych[Apparatus for testing steel-rubber balance mine shaft ropes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef HANSEL, Lesław LANKOSZ. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: G01N 27/83. — Polska. — Opis patentowy ; PL 155983 B1 ; Opubl. 1992-01-31. — Zgłosz. nr P.261882 z dn. 1986-10-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL155983B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25