Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Lepka, mgr inż.

specjalista

Wydział Odlewnictwa
WO-b, Biuro administracyjne wydziału


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Budowa warstw zanurzeniowych otrzymywanych w kąpieli ${Al-Si}$ na syntetycznych stopach ${Fe-C-Cr}$ i ${Fe-C-Ni}$[The structure of submersible layers on ${Fe-C-Cr}$ and ${Fe-C-Ni}$ synthetic alloys obtained in ${Al-Si}$ bath / Elżbieta LEPKA, Stanisław RZADKOSZ // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 91–96. — Bibliogr. s. 96, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Budowa warstw zanurzeniowych otrzymywanych w kąpieli $Al-Si$ na syntetycznych stopach $Fe-C-Cr$ i $Fe-C-Ni$The structure of the immersion layers being obtained in the $Al-Si$ bathes on the synthetic alloys $Fe-C-Cr$ and $Fe-C-Ni$ / Elżbieta LEPKA, Stanisław RZADKOSZ // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 nr 1–2, s. 22–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Coatings produced in aluminium bath on high-carbon alloys with additions of chromium and nickel / E. LEPKA, S. RZADKOSZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 3, s. 263–268. — Bibliogr. s. 267–268, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/dSdNi4

 • keywords: chemical composition, microhardness, Fe-C-Ni alloys, Fe-C-Cr alloys, morphplogy, aluminising

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Microchemistry of diffusion joint between cast iron and silumin / Elżbieta LEPKA, Edward TYRAŁA, Elżbieta Bielańska, Paweł Zięba // W: EMAS 2002 : 5th regional workshop on Electron probe microanalysis of materials today – practical aspects : 22–25 May 2002 Szczyrk : book of abstract / European Microbeam Analysis Society. — [Katowice : Silesian University of Technology], 2002. — S. 195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mikrostruktura połączenia żeliwo/stop Al-Si otrzymanego na drodze zanurzeniowej[Microstructure of cast iron/alloy Al-Si junction derived by immersion method] / Elżbieta LEPKA, Leopold STASZCZAK // W: Nauka i technologia : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Wysowa, 2–4 czerwca 2005 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : SOMN ZG STOP], [2005]. — S. 65–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mikrostruktura żeliwa Ni-hard 4 po obróbce cieplnejMicrostructure of the heat-treated Ni-hard 4 cast iron / A. KOSOWSKI, E. TYRAŁA, J. STYRKOSZ, E. LEPKA // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2003 R. 3 nr 7, s. 143–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: twardość, obróbka cieplna, odporność na ścieranie, żeliwo Ni-Hard 4

  keywords: heat treatment, phase transformations, wear resistant, cast iron Ni-Hard 4

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Morfologia i skład fazowy połączeń między żeliwem stopowym a siluminem otrzymanych na drodze zanurzeniowej[Morphology and phase composition of cast iron alloy and dipped silumin joint] / Elżbieta LEPKA // W: XXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — ISBN10:  8391923207. — S. 53–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Obróbka cieplna żeliwa Ni-Hard 4Heat treatment of Ni-Hard 4 cast iron / Adam KOSOWSKI, Elżbieta LEPKA, Jan STYRKOSZ, Edward TYRAŁA // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : III [trzecia] międzynarodowa konferencja : Kraków, 13–15 września 2001 r. = Science for the foundry industry : III [third] international conference / [ do druku przygot. Eugeniusz Ziółkowski] ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : Wydawnictwo CCNS], [2001]. — Dod. Wydział Odlewnictwa AGH 1951–2001. — ISBN10: 8391431339. — S. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena zmian mikrostruktury żeliwa $Ni-Hard 4$ po obróbce cieplnej[Quality assessment of $Ni-Hard 4$ cast iron microstructure after thermal treatment] / Adam KOSOWSKI, Edward TYRAŁA, Jan Bonarski, Elżbieta LEPKA // W: XXVI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2002 : Kraków, listopad 2002 / publik. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2002]. — ISBN10: 83-914313-8-X. — S. 15–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Powłoki zanurzeniowe jako warstwy łączące między żeliwem a stopem aluminium[Hot-dip coatings as layers connecting cast iron and aluminium alloy] / Elżbieta LEPKA // W: XXIX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2005 : Kraków, listopad 2005 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2005]. — ISBN10: 8391923258. — S. 21–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Warstwy łączące w odlewach ze stopów aluminium – krzem z wkładkami żeliwnymi, otrzymywane metodą zanurzeniową[Linking layers in aluminium-silicon alloy castings with cast iron inserted pieses obtained by plunge method] / Elżbieta LEPKA, Edward TYRAŁA // W: XXVI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2002 : Kraków, listopad 2002 / publik. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2002]. — ISBN10: 83-914313-8-X. — S. 21–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Warstwy na żeliwie niklowo-miedziowo-chromowym wytwarzane w kąpieli $Al-Si$Layers on the nickel-copper-chromium cast iron formed in $Al-Si$ bath / S. RZADKOSZ, E. LEPKA // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 18 (1/2), s. 363–368. — Bibliogr. s. 368, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Warstwy zanurzeniowe na wysokowęglowych stopach ${Fe-C-Cr}$ i ${Fe-C-Ni}$[Immersion layers on ${Fe-C-Cr}$ and ${Fe-C-Ni}$ high-carbon alloys] / Elżbieta LEPKA, Stanisław RZADKOSZ // W: Nauka i technologia : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Krasiczyn, 31 maja – 2 czerwca 2007 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2007. — ISBN: 978-83-984480-2-0. — S. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ obróbki cieplnej na warstwę łączącą silumin z żeliwem wytworzoną metodą zanurzeniową[The effect of heat treatment on the layer connecting silumin with cast iron formed by hot-dip method] / Elżbieta LEPKA // W: XXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — 55 lat WO ; 55 lat STOP. Oddział Krakowski. — ISBN10: 83-919232-8-2. — S. 17–21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zmiany w obszarze dyfuzyjnego połączenia między żeliwem stopowym a siluminem w odlewach obrabianych cieplnieChanges in the area of diffusion joint between cast iron and ${Al-Si}$ alloy in the thermally treated castings / A. KOSOWSKI, E. LEPKA, E. TYRAŁA // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2003 R. 3 nr 7, s. 135–142. — Bibliogr. s. 141–142, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, żeliwo stopowe, silumin, badania połączeń, wygrzewanie

  keywords: cast iron, thermal treatment, silumin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: